A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola szláv filológiai és magyar nyelvészeti tanszékének kiadványa

Előszó

Ez a kötet a Szombathelyen 1995. augusztus 24-25-én megrendezett Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat című nemzetközi tudományos tanácskozáson elhangzott előadásokat gyűjti egybe. Mind a... Tovább

Tartalom

I ELŐSZÓ 3
PLENÁRIS ELŐADÁSOK
JOZE POGACNIK: O manjsinskih jezikih in knjizevnostih 7
NYOMÁRKAY ISTVÁN: A burgenlandi horvát irodalmi nyelvi norma néhány kérdéséhez 18
SZABÓ JÓZSEF: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én" Az anyanyelvi tudat, a magyarságtudat és a nyelvhasználat néhány kérdése Szlovákiában (egyetemisták körében végzett fölmérés alapján) 24
AZ „A" SZEKCIÓ ELŐADÁSAI
ERNEST BARIC: Znacaj dijalekata u ocuvanju nacionalne svijesti hrvata u madarskoj 35
NIKOLA BENCIC: Poznavanje jezika i Samosvist identiteta kod gradiscanskih hrvatov 39
ELIZABETA BERNJAK: Kontrastivna fonologija slovenskega in madzarskega jezika. Tezave pri osvajanju fonoloSkega sistema nematernega jezika 47
STJEPAN BLAZETIN: Manifestacija hrvatske nacionalne svijesti u knjizevnosti hrvatske nacionalne manjine u madarskoj od 1945. do danas 53
MATILDA BÖLCS: Psiholoski aspekti manjinskog polilingvizma 63
IBOLYA DONCSECZ: Vloga medijev pri ohranitvi maternega jezika in narodnostne kulture pri porabskih slovencih 67
KAREL GADANYI: Dobrovsky, Kopitar, Vostokov ter izvor stare cerkvene slovanscine 70
MILVIA GULESIC - ZSUZSANNA MERSICH: Elementi hrvatskoga standardnog jezika u trima Gradiscanskohrvatskim pjesnickim zbirkama u madarskoj (Sinkovic, Skrapic, Bölcs) 74
JANJA PRODÁN: Suvremeno pjesnistvo hrvata u madarskoj u ulozi njegovanja i ocuvanja nacionalnog identiteta 82
ELIZABETA EMBERSIC-SKAPER: Vpliv madzarskega besedotvorja oz. madzarskega jezika na besedotvorje seniskega govora 87
SOKCSEVITS DÉNES: Identitásproblémák a magyarországi horvát kisebbség körében 93
UDVARI ISTVÁN: Irodalminyelv-teremtő kísérletek a szlovákiai ruszinok körében 100
ZÁDROVICH BERNADETT: Identitástudat és nyelvhasználat összefüggése a Szombathelyen élő gradistyei horvátok körében 107
ZINKA ZORKO: Funkcija casopisa „Porabje" med porabskiini slovenci 117
ZSILÁK MÁRIA: Szlovakizmusok a magyarországi szlovákok magyar nyelvhasználatában 124
A „B" SZEKCIÓ ELŐADASAI
BALOGH LAJOS: A magyar településnevek használatának problémái Kárpátalján 133
BENCE LAJOS: Néhány adalék a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatok kérdésköréhez 138
BOKOR JÓZSEF: A kétnyelvűsödés néhány kérdése a Muravidéken 143
H. GERENDÁS ÁGOTA: Nyelvi tudat a nyelvjárást beszélők körében 149
GUTTMANN MIKLÓS: A muravidéki tanulók anyanyelv- és magyarságtudata a nyelvhasználat tükrében 153
KOLLÁTH ANNA: A nyelvi viselkedés a kérdőfüzetes gyűjtés szituációjában 157
LANSTYÁK ISTVÁN - SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Kódváltás és nemzeti azonosságtudat 163
MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS: Észrevételek a muravidéki magyarság nyelvhasználatának köréből 175
N. MARKÓ JULIANNA: Nyelvi tudat, alkalmazkodás, viselkedés a burgenlandiak beszédében 182
PUSZTAY JÁNOS: Identitás, anyanyelv és nemzeti kultúra a kisebbségi uráli népeknél 188
RÁCZ ANDRÁS: A nyelvi tudat, identitástudat és a nyelvhasználat összefüggései az ausztriai magyarok körében
RÓNAI BÉLA: A diglosszia változatai 200
SZABÓ GÉZA: A nyelvi tudat geo- és szociolingvisztikai kérdéséhez 207
H. TÓTH IMRE: A magyar és szláv együttélés kérdései a Kárpát-medencében 213
TÓTH PÉTER: Kétségek és remények között (Németh László a kisebbségi magyarság helyzetéről) 219
H. VARGA GYULA: Hasonlóság és különbözőség a székelyföldi és az itthoni magyar fiatalok nyelvhasználatában 224
VARGA JÓZSEF: A magyar nyelv és a nemzettudatot formáló más tényezők a Muravidéken 229
VÖRÖS FERENC: Névválasztás, névhasználat, anyanyelvi kötődés az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola komáromi kihelyezett tagozatán a női hallgatók körében 237
VÖRÖS OTTÓ: Nyelvi tudat, identitástudat és nyelvi képességek a szlovéniai magyarok körében (Egy szükséges és lehetséges kutatás terve elé) 242
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat

A borító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba