858.880

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Könyv és nevelés 2007/1-4.

IX. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Mustra
a Magyar Pedagógusok Házáról
Az 1999-ben újraindult, s idén kilencedik évfolyamához érkezett Könyv és Nevelés történetében nem fordult még elő, hogy a főszerkesztői ajánló, a Mustra ne a... Tovább

Tartalom

2007/1
Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Varga Katalin: A múlt ismerete a jövő záloga. Az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum múltja, jelene, és jövője avagy Isten éltesse
a Magyar Pedagógusok Házát! 8
Találkozások az OPKM-mel:
Balogh Mihály: „Nyolc esztendő nem a világ..." (Emlékeim az OPKM-ről) 12
Horánszky Nándor: Epizódok a könyvtár első évtizedéből 15
Jáki László: Életem alakulása és az OPKM 20
Kelemen Elemér: Találkozásaim az OPKM-mel 22
P. Bálind Márta: Emlékfoszlányok az OPKM múzeumi osztályának életéből 24
Palovecz János: Arcok a múltból 27
A Könyvtárostanárok Egyesületének jubileumi emléküléséről
(Horoáthné Szandi Ágnes) 31
Jubileumi kitüntetések a Könyvtárostanárok Egyesületében (Bondor Erika) 35
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Tószegi Zsuzsanna: A könyvdigitalizálás egyes kérdései 41
Vajda Kornél: A könyvdigitalizálás egyes kérdései 53
Bondor Erika: Könyvdigitalizálás és iskolai könyvtár 58
Balogh Mihály: A debreceni nagytemplomtól a budai várig.
Interjú Dr. Nagy Attila olvasáskutatóval I. rész 60
Az olvasás múltja és jelene (Steklács János) 69
IFJÚSÁGI IRODALOM
„Te is más vagy, te sem vagy más." (Samu Ágnes) 71
Bemutatkozik a Zászlónk (Turcsik István) 73
OKTATÁSTÖRTÉNET
Gráberné Bősze Klára: A magyarországi iskolai értesítők/évkönyvek
évszázadai, és bibliográfiai feltárásuk 77
HÍREK
Felmérés az iskolai számítógép- és internethasználatról (Goda Beatrix) 86
Tanszer - Múzeum (Nádasi András) 88

Könyv és Nevelés
2007/2
Tartalom
Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban
2006-ban végzett szakfelügyeleti vizsgálatról 7
Rakonczás Szilvia: A szakfelügyelet keretében 23
Nagyné Félix Anna - Benyóné Kovács Bettina: Szakfelügyelet
az iskolai könyvtárostanárok szemével 26
Blaskóné Brösztl Márta: A szakfelügyeleti vizsgálat fontossága 28
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Adamikné Jászó Anna: Okozat és okok korunk olvasáskultúrájában 31
Zóka Katalin: A meseválasztás kérdései az óvodában 43
Szombathelyiné Nyitrai Ágnes: A népmese az általános iskolák
alsó tagozatának tananyagában 52
Kocsis Éva: Gyermekirodalom és esélyegyenlőség 56
Sáráné Lukátsy Sarolta: Tizenegy éves tudósok avagy milyen
a kompetencia alapú tudás? 59
TANKÖNYV-TANESZKÖZ
Albert Ip-Iain Morrison: A tanulási objektumok szerepe a különböző
pedagógiai paradigmákban 62
Irodalomkönyv a szakközépiskolák számára (Bencédy József) 76
Hrabovszki János: Két nemzet - tíz történész - és egy világpremier 80
Magyarország 1944-1956: történet, adat, kép, hang (Apró Jablonszki Ildikó) 84
IFJÚSÁGI IRODALOM
Komáromi Gabriella: Berzsián elment 86
Jáki László: Az OPKM 1868 előtti ifjúsági folyóiratairól 91
HÍREK 96
Tanszer-Múzeum (Nádasi András) 104

2007/3
Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Csík Tibor - Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os
szakfelügyeleti vizsgálatáról 7
Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak a hazai közoktatás
minőségemeléséért 23
OLVASÁSPEDAGÓGIA
A debreceni nagytemplomtól a budai várig. Interjú Dr. Nagy Attila
olvasáskutatóval Ö. rész (Balogh Mihály) 31
Orbán Gyöngyi: A nem-értés tapasztalatának jelentősége az irodalomértésben 42
Tóth Katalin: Napjaink kommunikációs lehetőségeinek hatása a magyar
nyelv tanításában 51
Párhuzamos emlékezések és elmélkedések egy módszertani segédkönyv
ürügyén (Dán Krisztina) 61
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Kiss Gy. Csaba: Nemzetképek és/vagy nemzetek fölötti történelemkönyvek 67
Vajda Kornél: Lesz-e egységes európai történelemkönyv? 70
H. Tóth István: Szövegfajták vizsgálata néhány irodalomkönyvben 74
Csákberényiné Tóth Klára: Mondatolvasás és megértés 83
Bencédy József: Értelmező szótár + I-n. 88
IFJÚSÁGI IRODALOM
Esterl, Arnica: A gyermeknek mese kell 91
Gasparicsné Kovács Erzsébet: A mese szerepe az anyanyelvi nevelésben 102
Szilágyi Mária: A mese szerepe a gyermeki személyiségfejlődésben 107
Lévay Erzsébet: Több mint gyermekújság 109
KITEKINTÉS - HÍREK
Sáráné Lukátsy Sarolta: „Könyvtáros dolgozz jól, és beszélj róla!" 115
Az V. Nemzetközi Hispanisztikai Konferenciáról (Tóth Borbála) 121
Beszámoló Erdélyből, a KTE M.I.K.E.S konferenciáról (Szakmári Klára) 122

2007/4
Balogh Mihály: Mustra 5
KÖNYVTÁR
Sóron Ildikó: Kultúrák találkozása az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 7
Keszei Ildikó: A két tanítási (angol) nyelvi tagozat tankönyv ellátási gondjai 15
Horváth Viktória: Milyen speciális helyzetet teremt a könyvtárunkban
az idegen nyelvek tanítása, a többnyelvűség? 18
Sárközy Ákosné: Két tanítási nyelvű képzés a debreceni Fazekas Mihály
Gimnáziumban 21
Varró Margit: Idegen nyelv oktatása a könyvtári munka tükrében 25
Czuczor Sándor - Keszei Szilvia: A két tannyelvű iskolák könyvtári ellátásáról 26
Virág Anett: Kétnyelvű könyvtár a brennbergi iskolában 28
Szatmári Jánosné: Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 30
Tóth Rita: Az év könyvtárának gyermekrészlegéből jelentjük 35
Balogh Mihály: Könyvtári kalandozásaim Mexikóban I. 38
OLVASÁSPEDAGÓGIA
Lukáts János: Csak a teste...? 42
Vajda Kornél: A funkcionális analfabetizmusról - talán egy kissé másképp 46
Szabóné Csepregi Boglárka: Robertó a híres csatár 55
A Szegedi Műhely az olvasásról (Adamikné Jászó Anna) 61
H. Tóth István: Projektpedagógiai törekvések a nyelvtanítási folyamatokban 66
Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése - Gondolatok az olvasásról és az
olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán (Szombathelyiné Nyitrai Ágnes) 70
Csákberényiné Tóth Klára: Fogalmazási jellemzők kisiskolás korban 75
TANKÖNYV - TANESZKÖZ
Fischerné Dárdai Ágnes: Régi könyvek a Pécsi Klimo Püspöki Könyvtárban 80
Padisák Mihály: Miska bácsi 88
Iskola a politika sodrásában (S.L) 90
Magyar nyelv szórványmagyar nyelvi közösségekben (Tóth Etelka) 91
KITEKINTÉS 93
HÍREK 96
Nádasi András: Tanszer-Múzeum 102
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Könyv és nevelés 2007/1-4. Könyv és nevelés 2007/1-4. Könyv és nevelés 2007/1-4. Könyv és nevelés 2007/1-4. Könyv és nevelés 2007/1-4.

Könyvtári könyvek voltak. A kötetek lapélei enyhén foltosak, a borítók kissé töredezettek.

Állapot: Közepes
2.500 Ft
2.000 ,-Ft 20
10 pont kapható
Kosárba