797.577

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fél évszázad

A szociáldemokrácia története Magyarországon 1868-1919

Szerző

Kiadó: Politikatörténeti Intézet
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 333 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-04-0836-8

Fülszöveg

A szociáldemokrácia mint politikai áramlat - a párttevékenységet kísérő számos probléma ellenére - szellemi életünk homlokterébe került. Gyakran hivatkoznak - s nem mindig megalapozottan - tradícióira, hiányolják markánsabb jelenlétét a politikai küzdőtéren. Kötetünk a magyarországi szociáldemokrácia pályáját írja le a kezdetektől 1919-ig, és az 1890-es első kongresszus centenáriumára jelenik meg. Összefoglaló képet ad a mozgalom kialakulásáról, majd tömegessé válásáról, arról a periódusról, amikor a párt a magyar politikai élet egyik meghatározó tényezőjévé,a progresszió vezető erejévé vált. A történelmi elemzést a szerzők az 1918-1919-es eseményekkel zárják. A kötet foglalkozik a magyarországi szociáldemokrácia helyével a nemzetközi munkásmozgalomban, a párton belüli áramlatokkal, a politikai és a gazdasági mozgalom sajátos kapcsolatával, és méltatja jelentős történelmi teljesítményüket. A szerzői kollektíva nem titkolt célja volt, hogy - nem mellőzve az indokolt kritikai... Tovább

Tartalom

Bevezető 3
A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON 1848-1889 5
Mi a szociáldemokrácia? 5
Szocializmus 1848-1849-ben és az abszolutizmus idején 6
Az Általános Munkásegylet megalakulása 15
Az Általános Munkásegylet szervezkedése és politikai célkitűzései.
Táncsics Mihály elnökké választása 22
Munkásmozgalmak 1869 nyarán 27
A Pest-Budai Munkásképző Egylet megalakulása.
Az 1869. augusztus 22-i munkásgyűlés 29
A Pest-Budai Munkásképző Egylet csatlakozása az Internacionáléhoz 33
Táncsics „emlékirata" és a két szocialista szervezet közötti kapcsolat 36
Az egyletek politikai tevékenysége.
A szocialista szakegyleti mozgalom kialakulása 39
A Párizsi Kommün és a magyar munkásmozgalom 45
A „hűtlenségi per" 52
Pártalakító kísérletek a hetvenes években 56
A Magyarországi Általános Munkáspárt megalapítása 63
A Magyarországi Általános Munkáspárt tevékenysége 66
A Magyarországi Általános Munkáspárt III. kongresszusa.
Mérsékeltek és radikálisok 72
A SZOCIÁLDEMOKRATA TÖMEGPÁRT MEGALAPOZÁSA.
AZ 1890-ES ÉVTIZED SZOCIALISTA TÖMEGMOZGALMAI 81
AII. Internacionálé és a Magyarországi Általános Munkáspárt.
A pozsonyi értekezlet 81
Az ipari munkásság az 1890-es években.
A kormányzati munkáspolitika első lépései 88
Az MSZDP első kongresszusa 92
Az ipari munkásság szervezkedése és bérmozgalmai 97
Szociáldemokrata agrármozgalmak az 1890-es évek első felében 103
Viták az MSZDP vezetésében 110
Az agrármozgalom kettéválása és az agrárszocializmus.
Várkonyi István Független Szocialista Pártja 117
A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA A SZÁZADFORDULÓN 125
Elvi viták - szervezeti dilemmák 125
A Mezőfi-féle Újjászervezett Szociáldemokrata Párt 137
Szaktanács - szakszervezeti szövetségek - szakszervezetek 148
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1903-as programja 160
A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTTI ÉVTIZEDBEN 176
Az 1905-1906-os politikai válság és az MSZDP 176
Védekező állásban a koalíciós kormányzat támadásával szemben (1906-1909) 190
Az MSZDP választójogi harca és lehetséges szövetségesei
Alpári Gyula ellenzéki csoportja (1906-1911) 198
Szövetségben a magyar progresszióval a munkapárti kormányzat ellen
(1910-1914) 213
AZ MSZDP AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 230
A kataklizma előestéje 230
A „valóságos" századforduló első pillanatai 237
Fordulat az MSZDP politikájában 246
Kísérletek az antantországok szocialistáival való kapcsolatok felvételére 256
Az MSZDP és a parlamenti ellenzék 259
A szakszervezetek fejlődése 261
1917 - a remények és csalódások esztendeje 263
Az 1917 februári orosz forradalom hatása 267
A stockholmi tanácskozások 273
A Választójogi Blokk megalakulása.
A munkásmozgalom fellendülése 276
AZ 1918-19-ES FORRADALMAK 283
Útban a magyar október felé 283
Az 1918. júniusi általános sztrájk 291
A forradalom közvetlen előzményei.
Az MSZDP 1918. októberi kongresszusa 293
Az MSZDP a polgári demokratikus forradalomban 296
Szociáldemokrácia a Tanácsköztársaságban 307
Kitekintés 217
Névmutató 321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fél évszázad Fél évszázad Fél évszázad Fél évszázad

A borító nedvességtől hullámos, tulajdonosi bejegyzés található rajta, széle kissé sérült.

Állapot: Közepes
1.740 Ft
870 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Fél évszázad Fél évszázad

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
1.740 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba