1.046.496

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 2004/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - XIV. évfolyam

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Deák Péter: Haderőn kívüli feltételek és hatások a Magyar Honvédség reformjában................3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Demkó Attila: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének változásai......................17
Szabó A. Ferenc: Nemzetközi migráció és biztonság...............27
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Szabó József: A magyar légierő és a típusváltás................39
Pekó József: A haderőreform néhány stratégiai kérdése.........53
Krizbai János: Kihívások előtt a honvédség foglalkoztatáspolitikája........ 68
Hajma Lajos: Új tendenciák a haderők fejlesztésében...........76
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Seebauer Imre: A katonai vezetéselmélet a védelmi felülvizsgálat tükrében........87
VÉDELEMGAZDASÁG
Jároscsák Miklós: A haderő-fejlesztési kísérletek gazdasági tervezésének tapasztalatai.............99
RENDVÉDELEM
Sallai János: Németország határ menti rendőri együttműködésének tapasztalatai...............108
FÓRUM
Kovács Tibor: A túlélőképesség fokozásának műszaki feladatai ... 115
Oroszi Antal: Hadtudomány-történeti unikum............... 123
Padányi József: Egy könyv margójára........................125
A TÁRSASÁG HÍREI
A Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím megújításának és odaítélésének rendje.........................................127
Változások a szerkesztőbizottság összetételében .......................131
A HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG ÜLÉSE
Varga Mihály: Milyen lesz a XXI. századi Magyar Honvédség? .... 132

MÁSODIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Nagy László: Az EU közel fél évszázados történetéből.......... 3
Gyarmati István: A Magyar Honvédség az Európai Unióban........13
Bencze József: A vámszolgálatok a világkereskedelem biztonságának fenntartásában..................21
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Nagy Gábor: Haderő-átalakítás és haderőfejlesztés ............31
Felházi Sándor-Mlinárik László: A tüzérség korszerűsítésének és fejlesztésének alternatívái...................42
Szabó Sándor-Kovács Tibor: A műszaki támogatás új elvei...............54
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Tomolya János: A tapasztalatok hasznosítása és a katonai szaknyelv fejlesztése...............69
Lippai Péter: A küldetésorientált vezetés történelmi tapasztalatai.. 77
Siposné Kecskeméthy Klára: A Mediterrán Párbeszéd a biztonság és az együttműködés erősítésében ..............90
Bartha Tibor: Személyek elleni akusztikus fegyverek, mint nem halálos eszközök....................98
Lendvay Marianna-Zsigmond Gyula: Komplex villamos rendszerek megbízhatóság-elemzési módszerei.............110
A TÁRSASÁG HÍREI
Tájékoztató a Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűléséről .........117
A küldöttgyűlés határozatai ...............................127
A Társaság közhasznúsági jelentése a 2003. évről...............128
A Társaság tisztségviselői a beszámoló és tisztújító küldöttgyűlés után...................130
A Magyar Hadtudományi Társaság pályázati felhívása a 2004. évre........131
A Hadművészeti Szakosztály vitafóruma ............................132
A Védelemgazdasági Szakosztály ülése..............................134
Egy hiánypótló könyv...........................................135
Pályázat - BTR-80 harcjármű fejlesztési lehetőségei a kor kihívásainak tükrében.....136

HARMADIK-NEGYEDIK SZÁM
Szabó János: Biztonságpolitikai körkép ..........................................3
Pirityi Sándor: NATO-csúcs a Boszporusznál..................16
Petheő Ádám: A bosznia-hercegovinai békefolyamat helyzete.....29
Katona Magda: Beludzsisztán a nyugtalan tartomány............39
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Ács Tibor: Jubilál az MTA Hadtudományi Bizottsága.........53
Kőszegvári Tibor: A terrorizmus elleni harc katonai tapasztalatai Afganisztánban.............67
Kovács Zoltán: A műszaki zárak alkalmazási lehetőségei a nem háborús katonai műveletekben............75
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Hangya Gábor-Kende György: Az információk növekedésének kora - a számítógépes forráskutatás ideje ..............87
VÉDELEMGAZDASÁG
Lakner Zoltán-Jászay Béla: A stratégiai termék termelése és kereskedelme a globalizálódó világban...........99
HADTÖRTÉNELEM
Zachar József: Szabadságharcok és honvédelem............... 111
FÓRUM
Dárdai Árpád: Új eljárások a védelmi célú mobil távközlésben .... 120
Mészáros Judit: Kisebbségpolitika kis lépésekben............... 133
Lits Gábor: A csökkenő vízlelőhelyek lehetnek-e veszélyforrások?...................142
A TÁRSASÁG HÍREI
Az érték, amit teremtettünk, ne vesszen és nem is veszhet kárba.......... 151
Interjú a Magyar Hadtudományi Társaság elnökével A tudóstársadalom büszkesége és felelőssége......................... 155
Beérkezett pályázatok .........................................157
A Magyar Hadtudományi Társaság kitüntetettei ......................158
Az MTA hadtudományi köztestületi tagok első tudományos konferenciájának állásfoglalása.......................159
A védelmi tervezés és annak gazdasági vetülete.......................161
A tüzér szakosztály üléséről......................................163
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtudomány 2004/1-4. Hadtudomány 2004/1-4. Hadtudomány 2004/1-4. Hadtudomány 2004/1-4. Hadtudomány 2004/1-4.

A borítók enyhén kopottak, töredezettek.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba