820.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tiszatáj 1984. január-december I-II.

Irodalmi és kulturális folyóirat - 38. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.152 oldal
Sorozatcím: Tiszatáj
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

1984. JANUÁR
Keresztury Dezső versei: Nyárvégi délután, Szorongó idill, Kertészmunka, Vígasztalás3
Pintér Lajos: Új istenhegyi kert (vers)6
Aczél Géza: A korosztály dicsérete (vers)7
Zalán Tibor: Hidegpróza (vers)7
Kautzky Norbert: Patthelyzet (elbeszélés)9
Bari Károly: Kurdi Imre versei elé12
Kurdi Imre versei: Falevelek hővövést, Arcangelo és a város, Utóirat, A szoba, Csak a reggel partján, Fekete, kék, Kertek12
Temesi Ferenc: Por (Szímszavak egy pótkötetből)15
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (48.)27
Örökség
Kovács István: Sobieski János híres győzelmei és balsikeres udalkodása33
Tasi József: Kiegészítések a Kardos László-interjúhoz37
Tanulmány
Gróh Gáspár: Szabó Dezső: Ady40
Szász Ferenc: "Menni kellene házról házra" (Vázlat Dsida Jenőről)45
Sík Csaba: Magyar író végnapjai (Hevesi Andrásról)51
Rónay László: Sík Séndor idézése55
Tarján Tamás: A történet örök színtere (Kétarcú kapcsolat: Nagy Lajos és szülőfaluja)60
Mérei Gyula: Szekfű Gyula, a nemzetben gondolkodó történész65
Kritika
Kiss Gy. Csaba: Megjegyzések egy nemzetiségi irodalomtörténethez (Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980)72
Márkus Béla: Aczél Géza: A mánia terjeszkedése75
Berkes Tamás: Az origó ismételt felvétele (Grendel Lajos: Galeri)78
Művészet
Színház
Grezsa Ferenc: A Sámson Békéscsabán81
Képzőművészet
Szakolczy Lajos: "A festészet is egy nyelv, melyet érteni kell" (Korniss Dezső műtermében)84
Szerkesztői asztal95
Olasz Sándor: Béládi Miklós halálára96
Illusztráció
Kotsis Nagy Margit rajzai
Korniss Dezső arcképe
Korniss Dezső munkái
1984. FEBRUÁR
Illyés Gyula: Kiegyezés (dráma)3
Csorba Győző versei: Szakítás, Kísértetté, Színképek34
Tornai József: A huszadik század mocsarai (vers)35
Horgas Béla versei: Kép a vak óriásról, Allegória, Változat39
Jánosy István versei: Búcsú a nyárilaktól, Spinozát, Kantot és Einsteint olvasva40
Vargyas Lajos: Búcsú Martin Györgytől42
Petri Csathó Ferenc versei: P. F. rajzkrónikás feljegyzéseiből, Atlantisz, Lakodalom, Talált tárgyak osztálya, A bolond halála45
Simai Mihály versei: át -, tél, A szobor balladája47
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (49.)49
Örökség
Móra Ferenc emlékezünk, halálának 50. évfordulóján
Kürti Béla: Móra és Sziromszék54
Móra Ferenc levelei Supka Gézához (közli: Féja Endre)59
Kelet-Európai néző
Csehszlovákia
L'Ubos Jurík: Pozsony, te édes mostoha (Fordította: M. Kovács Anna)64
Olasz Sándor: Ballada a kút vizéről (Mai szlovák elbeszélők)72
Fried István: A csehszlovákiai ukrán nyelvű irodalom harminc éve73
Lengyelország
Lagzi István: A magyarországi lengyel menekültek élet és munkaviszonyainak történetéből (Részletek a kortársak visszaemlékezéseiből)75
Kritika
Levendel Júlia: A saját recept (Eörsi István: Jönnek a bájos tények)87
Laczkó András: Bella István: Emberi délkörön90
Művészet
Színház
Séndor János: "Prózai" gondolatok a százéves szegedi színház ürügyén92
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Gellért Károly fafaragó munkái
Kotsis Nagy Margit rajza
1984. MÁRCIUS
Csoóri Sándor versei: Nagy László megidézése, Állok dermedten, Mint titkos megbízatás, Kezemben zöld ág3
Kányádi Séndor versei: Mélyhűtött álmok helyett, Ha majd7
Petróczi Éva: Jékely Rómában (vers)8
Tandori Dezső: Jékely Zoltánnak a völgyi útról (vers)9
Baka István: Margit (elbeszélés)11
Tamás Menyhért: Esőrácsok (regényrészlet)26
Belányi György versei: Legyen ez is visszavonhatatlan (4.) Legyen ez is visszavonhatatlan (6.)38
Szöllősi Zoltán versei: Szilveszter, Tudnom kéne, Csontommal határos39
Pintér Lajos: Látomás híres gyógyulásokról41
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (50.)49
Örökség
Vigh Károly: Zsilinszky börtönlevelei54
Kritika
Görömbei András: Asszonyidő (Farkas Árpád új könyvéről)71
Márkus Béla: Asztalos István: Író a Hadakútján74
Füzi László: Három erdélyi prózakötetről78
Mátyás István: Tamás Menyhért: Holtág81
Papp István Géza: "Kapasvágásnyi sors" a Duna-tájon (Raffai Sarolta: Föld, ember, folyó)83
Gergely András: Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben86
Művészet
Szakolczay Lajos: Egy Herder-díjas életmű (Látogatóban Entz Gézánál)91
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Tardi Sándor rajzai
1984. ÁPRILIS
Csoóri Sándor versei: Elmúlt a nap, Levél Rotterdamból, Vércsepp a földön is3
Baka István: Tépscsinálók (vers)7
Páskándi Géza versei: Satirissimo, A zseni hízeleg az embernek, emberiségnek, Epigramma a békéről, Történelmi ritmus8
Csurka István: Fényes karácsony (elbeszélés)10
Utassy József versei: Ady Endre!, Ökölbe szorított kézzel15
Kiss Benedek: Újév után (vers)16
Kovács István versei: Kártyakirályság, Ébredés17
Oláh János versei: Sors-tükör, Úgy látszik, A szokás hatalma19
Rózsa Endre versei: Séta jelenetekkel, Halaszthatatlan üzenet20
Győri László: Szerelmes a nap a holdba21
Péntek Imre versei: Érkezések23
Mezey Katalin versei: Üdvözletek, Azonosítás, Fohász, betegen23
Jókai Anna: Doktorvilág (elbeszélés)26
Jánosy István: "s nem leszek már csak néhány szó egy sírkövön" (Herbszt Zoltánról)35
200 éve született Kőrösi Csoma Sándor
Tardy Lajos: Madzsari rabszolgák nyomában (Néhány gondolat Kőrösi Csoma Sándor születésének bicentenáriumán)39
Róna-Tas András: Kőrösi Csoma Sándor titka47
Gálfalvi György: Vándor a végtelen úton54
Kovács István: Jalakobs Ödön: Indiai útinapló (Kőrösi Csoma Sándor nyomában)57
Az ótvaros Tar (Baskír népmese, közli Torma József)59
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (51.)66
Tanulmány
Márkus Béla: "Meghajlok, hogy ne lássalak" (Izsák József: Illyés Gyula költői világképe)71
Szakolczay Lajos: Elérhető? Elérhetetlen? (A kilencek második antológiája)78
Művészet
Magyar Játékszín
Ablonczy László: Szín-játékos vagyok (Beszélgetés Őze Lajossal)88
Hozzászólás
Barcs Sándor: És Bajcsy-Zsilinszky?96
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Szenti Ernő grafikái
1984. MÁJUS
Csoóri Sándor versei: Várok, ha kell, Nyári óda, Búcsúvers3
Ágh István versei: Mennyek elsőosztályosa, Szörnyű, erotikus tél6
Utassy József: Ad Notam: Balassi Bálint (vers)7
Nagy Gáspár versei: 35 május, 10 év, Kis utazás, Sakk8
Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok10
Bari Károly: Műfordítások a cigány népköltészetből17
Szepesi Attila: Bizánci ünnepek (vers)23
Géczi János: Csak salétrom és mész síkos márga (vers)24
Marsall László versei: És Ő eltűnt elveszett éjjel, Ülni az ablak előtt25
75 éve született Radnóti Miklós
Tandori Dezső: A végső szó után a földi hang27
Pomogáts Béla: A Hetedik ecloga32
Melczer Tibor: Az eltűnt idő nyomában (Egy fejezet Radnóti Proust-élményéből)38
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (52.)50
Mocsár Gábor: A meghosszabbítás veszélyei (Tűnődések Fekete Gyula Sarkcsillag című kötetének olvasása közben)54
Örökség
Réz Pál: Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfelejtett) cikke64
Kelet-Európai néző
Bulgária
Kiss Ferenc: Magyar album a bolgár kolostorokról69
Kritika
Grezsa Ferenc: "A rendbetett Szó mívese" (Illyés Gyula: A semmi közelít)72
Bakonyi István: Kiss Anna: A viszony76
Csapody Miklós: A hazatérés lehetőségei (Fiatal szegedi költők antológiája, 1983)78
Olasz Sándor: A lélek fényűzése (Kenyeres Zoltán tanulmánykötete)83
Tüskés Tibor: Meggyőző Weöres-interpretáció (Kenyeres Zoltán: Tündérsíp)86
Fülöp László: Füst Milán költői világképésről (Kis Pintér Imre: A semmi hőse)89
Annus József: A "példakép-tár" új kötete (Kovács István: Így élt Bem József)91
Tóth Béla: Solohov meghalt94
Albonczy László: Lármafa távozott (Kacsó Sándor halálára)94
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Várnai László fotografikái
Nagy László rajza Solohovról
1984. JÚNIUS
Csoóri Sándor versei: Tapsok és lámpák fényporában, Mintha várnék valakire, Vermeld el magad3
Serfőző Simon versei: Tanulságul, Hozzájuk is6
Tornai József versei: Páfrány, Az erdő Évája, Akáctönk, Ádám búcsúzik Éva testéről7
Kiss Dénes versei: Alkonyveretben, Sorsba öltözve, Sorsoló11
Utassy József bemutatja Oláh Zoltánt12
Oláh Zoltán versei: Csillagok, Arcod, mosolyod, József Attilához, Anyám, Vers két ősz hajszálra, Levél a túlsó partra13
Berkovits György: "Tudod te, mi az a félelem?" (elbeszélés)16
Zelei Miklós: És szörnyűségeket tudunk meg (Beszélgetés Majtényi Erikkel)25
Kálnoky László: Századvég (vers)35
Dobozi Eszter: Szimultán üzenetek (vers)36
Utassy József: Hungária Kávéház (vers)38
Csoóri Sándor: Nagy László háza40
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (53.)43
Szegedi tudósportrék
Ábrahám Ambrus (I. Életem és tudományos tevékenységem; II. Vekerdi László interjúja Ábrahám Ambrus akadémikussal49
Kelet-Európai néző
Jugoszlávia
Kiss Gy. Csaba: Kik voltak a Glembayok? (Egy közép-európai család identitásválságai)63
Udvari István: A bács-szerémi (jogoszláviai) ruszin irodalom történetének alapvonalai66
Kritika
Szekér Endre: Kálnoky László: Bálnák a parton72
Szigeti Lajos Sándor: A vállalt hiány (Bertók László: Tárgyak ideje)75
Bodri Ferenc: Apró Ferenc: Babits Szegeden79
Művészet
Magyar Játékszín
Ablonczy László: Mikrokozmosz82
Színháztörténet
Bretán Nicolae a kolozsvári színházak jövőjéről 1945 tavaszán (Közli: Enyedi Sándor)88
Művek közelről
Szuromi Pál: Profán oltár előtt (Kohán György: Anyám)93
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Csikós András rajza
Bácskai Bertalan grafikája
Gellért Károly fafaragása
A műmellékleten Kohán György Anyám c. képe (Dömötör Mihály reprodukciója)
Fénykép Ábrahám Ambrusról (Enyedi Zoltán felvétele) a 49. oldalon
1984. JÚLIUS
Buda Ferenc: Fölöttem hold is csillag is (vers)3
Páskándi Géza versei: Kegyelmes katasztrófa, Történelem-pedagógiai lecke fiúknak s leányoknak, Gyümölcsök békéje4
Szikszai Károly: Életfogytiglan (vers)7
Vári Attila: Ajánlott (levél) (vers)9
Takáts Gyula: Négy szonett10
Körmendy Zsuzsanna: Abortusznovella12
Deák Mór versei: Adóslevél, Megkésett sirató21
Ujhelyi Ágnes versei: Babák és bomatalálat, A legforgalmasabb kikötőben22
Zalán Tibor versei: (hajnalra az ablak peremét elérik az árnyak, ez az én időm...), (időnk csak ennyi én már ezt is tudom egy kor tébolyultan szerettük egymást...), (valaki elment és létezésem csak a hiány ezüstjeleivel definiálhatom...)24
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (54.)26
Örökség
Balassa Iván: Györffy István születésének százéves évfordulóján30
Hofer Tamás: A népművészet Györffy István kutatásaiban35
Tanulmány
Csapody Miklós: Egy nemzedék iskolája: az Erdélyi Fiatalok42
Pintér Lajos: Két költő (Lászlóffy Aladár és Tolnai Ottó verseiről)55
Kelet-európai néző
Csehszlovákia
Fried Istávn: A szlovák - magyar irodalmi kapcsolatok jellegéhez64
Szovjetunió
Babus Antal: Szergej Zaligin élményei69
Árpás Károly: Mérleg (Áttekintés a mai észt líráról és prózáról)72
Kritika
Vekerdi László: Gáll Ernő: A sajátosság méltósága75
Szakoczay Lajos: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában (Szeli István tanulmánya)81
Lipcsey Ildikó: A nemzetiségek egyenjogúsításának útján (A nemzetiségi jog fejlődése a demokratikus Romániában - Joó Rudolf beszélgetése Demeter Jánossal)87
Mátyás István: Beke György: Boltívek teherbírása89
Művészet
Színház
Nikolényi István: Keresztmetszet (A szegedi színház évadtablója)91
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Tardi Sándor rajzai
1984. AUGUSZTUS
Csorba Győző versei: Emlék lett, A halott hozzátartozóihoz, Szégyenkezem3
Galambosi László: Szirtről szirtre (vers)5
Géczi János versei: Gyónás, Lázár6
Eörsi István: Tizenkét bagatell9
Pataki Edit: Vendégvárás (elbeszélés)15
Szepesi Attila versei: Noteszlap, Birodalom, Szuhumi, Egy kaukázusi barlangkolostorban19
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (55.)22
Örökség
100 éve született Balázs Béla
Vörös László: Balázs Béla odisszeája26
Lengyel András: Balázs Béla öt levele s egy verse35
Tanulmány
Lukácsy Sándor: Andalgás - küzdés - kudarc (Kölcsey Ferencről)43
Grezsa Ferenc: "Újszövetségi" modell (Németh László Bocskai-kerti irói programja)58
Köpeczi Béla: Korunk eszméi és a magyar szellemi élet (Az ideológiáról itt és most)64
Kritika
Grezsa Ferenc: Tüskés Tibor: Illyés Gyula74
Lackó András: Csorba Győző: Simeon tűnődése76
Kovács István: Cserei Mihály: Erdély históriája (1661-1711)79
Vekerdi László: F. Csanak Dóra: Két korszak határán82
Nagy Ilona: Nagy Olga: Újabb paraszt dekameron (A szerelemről és a házasságról)86
Művészet
Magyar Játékszín
Ablonczy László: Nemzeti terv (Beszélgetés Varga Mátyással)88
Szerksztői asztal96
Illusztráció
Papp György grafikái
1984. SZEPTEMBER
Csoóri Sándor versei: Világot járó hideglelés, Véred ha kiserkenne, Idegenebn, Rózsa és kakasfej3
Tüskés Tibor: A Pásztor (Keresztury Dezső nyolcvanéves)5
Keresztury Dezső versei: Meztelen, Dió, Térben, időben7
Monostory Klára: Mikor "készült el" egy vers?9
Rába György versei: Dal a szélről, Az apaság álma13
Jókai Anna: Vörös és vörös (regényrészlet)14
Rózsa Endre versei: A jövendő is - mily ódonat-ó volt!, 1849 bújdosói, A hegedű, Hadd hulljon a lírai tejfog!29
Szöllősi Zoltán: A napló elkezdése (vers)30
Németh László kiadatlan kézirataiból (Közli: Grezsa Ferenc)32
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (56.)38
Szegedi tudósportrék
Vekerdi László: Alföldi Lajos43
Örökség
Borsi-Kálmén Béla: Egy múlt századi magyar-román megegyezési kísérlet történetéhez57
Lengyel András: A Szegedi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma69
Z. Szalai Sándor: Még egyszer a Karinthy - Tamási afférról82
Tanulmány
Grezsa Ferenc: A Bocskai-kerti triptichon86
Kritika
Lipcsey Ildikó: Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság94
Olasz Sándor: Bertha Zoltán - Görömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma96
Füzi László: A "bolond pap" emlékezve (Monográfia Balázs Ferencről)98
Vasy Géza: Ágh István: Egy álom következményei102
Pomogáts Béla: Szöllősi Zoltán: Égitető104
Művészet
Magyar Játékszín
Ablonczy László: A román dráma farsangja107
Illusztráció
Lelkes István munkái
Alföldi Lajos fényképe
1984. OKTÓBER
Fodor András versei: Váróterem, 1945 április, Hálókötöző, Erkély, Várna mellett3
Mocsár Gábor: ... eleitől fogva - Katonaruhában (önéletírás)6
Tornai József versei: Jobb és bal arcom, Mint a viola illata, Álom egy népről21
Szőcs Géza versei: Érkezünk hintón, hintón, Hieroglifák, Szemében ott az életed, Egy januári délelőttön24
Debreczeny György versei: A költő a virágzást látja, Mire ideér26
Oláh Zoltán: A képzelet horizontja (vers)27
Petrőczi Éva versei: Levél a leprások telepéről, Helyzetdal, A gyertyaláng szól28
Zelei Miklós: (vers)30
Szopori Nagy Lajos: A szabálytalan klasszikus (A 150 éve született Aleksis Kiviről)31
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (57.)34
Örökség
Kanyó Ferenc: Szeged felszabadítása39
Tanulmány
Görömbei András: Folytatás és megújulás (Sütő András prózaművészete az ötvenes és hatvanas éevk fordulóján)56
Zimonyi Zoltán: A nyolcadik napon (Gál Sándor költészetéről)65
Szakolczay Lajos: Harmadik honfoglalás (Hervay Gizella posztumusz versekönyvét olvasva)71
Szigeti Lajos Sándor: Vajúdó iők modern krónikása (Sipos Domokos portréjához)77
Kritika
Tomka Péter: Szeged története I. A kezdetektől 1686-ig83
Kósa László: Kiss Lajos Emlékkönyv88
Horváth Dezső: Kertes tanyák (Für Lajos könyvéről)91
Fekete Gyula: Erdei Sándor sírjánál94
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Gerle Margit kerámiai (pirogránit, porcelán, vegyes technika; Benes József fotói)
Bálint Sándor-emléktábla (Szathmáry Gyöngyi reliefje, Horváth Dezső fotója)
1984. NOVEMBER
Csoóri Sándor versei: A fácán, Körték és ringlók, Verődöm, vonszolódom, Nyári este3
Deák Mór versei: Halottak napja, Télelő6
Aczél Géza: Tavasz volt az élet pompázott csak édesanyánk veress ilona billent át csöndesen az elmúlásba (vers)7
Döbrentei Kornél: Erdő, álomi tájban (vers)8
Markó Béla: A téboly dicsérete (vers)9
Mocsár Gábor:... eleitől fogva (önéletírás, részletek)11
Szepesi Attila: Előszó Joseph Haydn Este-szimfóniájához (vers)25
Takács Imre: A festő szerencséje (vers)26
Ablonczy László: Illyés Gyula elfeledett verse28
Illyés Gyula: A hírlapíró (vers)29
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (58.)30
A nemzetiségi kultúra kutatása Magyarországon napjainkban
Joó Rudolf: A nemzetiségi tudat (értékrend, orientáció) viszgálata a magyarországi nemzetiségi gimnáziumok végzős osztályaiban36
Gyivicsán Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál (A nyelvi és a kulturális értékrend alakulása Kiskőrösön)42
Győri-Nagy Sándor: Interetnikum, interkultúra, természetes kétnyelvűség (A brennbergbányai német nemzetiségi kultúráról)48
Szász János András: A deszki szerbekről (Történelem, népi kultúra, nemzetiségi lét)54
Kozma Mihály: Román nemzetiség magyar környezetben (Nyelvi és kulturális változások Méhkeréken)58
Örökség
Föglein Gizella: A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulása és programja65
Csatári Dániel: A víz lefolyik, a kövek megmaradnak (Petru Groza emlékezete)74
Töttössy Magdolna: Egyenjogúsítási törekvések a felszabadult Romániában (Negyven éve alakult a Magyar Népi Szövetség)86
Kritika
Grezsa Ferenc: Kiss Ferenc: Interferenciák91
Deák Mór: A porondon (Döbrentei Kornél: Naplövő)94
Fülöp László: Annus József: Esti üzenetek96
Pintér Lajos: "Séta a tilos területeken" (Baka István: Szekszárdi mise)98
Művészet
Színház
Nikolényi István: István és más semmi? (A szegedi szabadtéri szezonjáról)101
Művek közelről
Heitler László: Somogyi József: Szántó Kovács János108
Szerkesztői asztal112
Illusztráció
Somogyi József munkái
1984. DECEMBER
Illyés Gyula: Írói gondok3
Csoóri Sándor: A világ érzéki metaforája8
Farkas Árpád: Akit nem üt meg az áram, Ha sírokról hajt ki a remény12
Ágh István versei: Nyár van, nyár volt, nyár lesz talán, Szabó István megíratlan novellája15
Utassy József versei: Öregedőben, Kétsoros, Rédicsi aprószent, Kép, Sláger16
Szöllősi Zoltán: Tél jön (vers)17
Pintér Lajos: Hippi karácsony (vers)17
Nagy Gáspár versei: Most és későn, Verhetetlenek, Kés(lekedik) a szó, Töredék19
Simai Mihály versei: Éjszakai villamos, Addig, Mikor, Majd csikorognak20
Kiss Dénes versei: Diadalmam, Ölelő ölő, Éjszakai idéző22
Zalán Tibor: Örök fény (vers)23
Mocsár Gábor: ...eleitől fogva - Katonaruhában (önéletírás)25
Fekete Gyula: Tengercsepp (Aforizmák, gondolati futamok, írói noteszlapok)40
Köszöntjük a 60 éves Tóth Bélát!
Ilia Mihály: Író a Körtöltésen belül és kívül58
Olasz Sándor: Vakond a föld fölött (Tóth Béla Álarcban című elbeszéléséről)61
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (59.)66
Örökség
Balogh Sándor: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány70
Kelet-Európai néző
Csehszlovákia
Varga Imre: Jegyzetek egy műfordításkötethez (László Nagy: Kto prenesie Lásku)78
Lengyelország
Slawomir Mrozek: A provincia (Gimes Romána fordítása)80
Kovács István: Történelmi arcképek - lengyelül (1980-1983)82
Kritika
Csűrösi Miklós: Vas István: Ráérünk88
Görömbei András: Tőzsér Árpád adalékai a Nyolcadik színhez91
Bakonyi István: Pintér Lajos: Didergő ünnep96
Grógh Gáspár: Duba Gyula: Örvénylő idő98
Vekerdi László: A Somogyi-könyvtár száz éve (Könyvtártörténeti tanulmányok)100
Művészet
Magyar Játékszín
Szakolczay Lajos: Csongor és Tünde a játszótéren (Harag György kolozsvári rendezéséről)104
Szerkesztői asztal112
Illusztráció
Tardi Sándor grafikái
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem