A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Válasz 1947. I. (töredék)

VII. évfolyam

Tartalom

Tanulmányok
Adorján János:
Mezőgazdaságunk jövője35
Bernáth Aurél:
Az autodidakta festészetről72
A Szinnyei Társaság és művészetünk útja255
Bibó István:
A koalíció válaszúton8
A Márciusi Front tíz esztendeje303
A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme493
Farkas Ferenc:
Atomerő és társadalmi fejlődés321
Illyés Gyula:
Újévre1
Franciaországi változások307
Járdányi Pál:
Kodály a nevelő160
Kárász Artur:
A tervgazdálkodás Magyarországon54
Keresztury Dezső:
Az élő iskola64
Kovács Endre:
Irodalmunk és a munkásság241
A csehek útja424
Márkus István:
Egyszerű feljegyzések353
Móricz Zsigmond:
Egy választás Magyarországon109
Moldvay Győző:
Vöröss István halálára433
Németh Imre:
Lángoló gyarmatok167
Pataky Ernő:
A dán mezőgazdasági szövetkezetekről363
Rácz Pál:
A békési szegényparasztság problémái519
Sarkadi Imre:
Paraszttársadalmunk fejlődése80
Nevelési válság - új kollégiumok233
Elbürokratizált forradalom457
Szeberényi Lehel:
Jegyzetek az új falusi vezetőréteg kialakulásáról373
Vass László:
Elárult eszmék347
Veres Péter:
A jövendő gondjairól397
Novellák
Illés Endre:
A hazugság527
Jékely Zoltán:
Cigánytemetés250
Kodolányi János:
Vacsora223
Esős évszak436
Kolozsvári G. Emil:
Győzelem és kudarc26
Móricz Virág:
Szülői értekezlet59
Németh László:
Az erényról (Drámarészlet)115
Sőtér István:
A kamra48
Szőlőmívesek133
A zürichi hattyú (Útinapló)211
Szabó Pál:
Bálint napja324
Szentkuthy Miklós:
Bogyó145
"Elégtételnek három komédiát"337
Versek
Áprily Lajos144
Bakó József159
Berczelli A. Károly97
Bor Ambrus516
Darázs Endre272
Derzsi Sándor405
Fazekas László271
Gesztelyi Nagy Zoltán362
Illyés Gyula114
Jankovich Ferenc113
Jékely Zoltán 32
Keresztury Dezső404
Lente Gábor526
Létay Lajos263
Lovass Gábor352
Örvös Lajos432
Rába György254
Samu János231
Sinka István371
Szabó Lőrinc123
Szalkai Miklós346
Szűts László539
Toldalaghy Pál320
Vas István219
Vidor Miklós175
Vöröss István362
Weöres Sándor89
Zelk Zoltán408
Jegyzetek
Bibó István:
Összeesküvés és köztársasági évforduló176
Czibor János:
Új népi irodalomért475
Illyés Gyula:
Szemtanú275
Kosztolányi378
Kovács Endre:
Az elfeledettek548
Márkus István:
Jegyzetek a magyar átalakulás témáihoz184
Németh László:
Szent-Györgyi cikkéhez90
Sarkadi Imre:
Népgyűlés és hitvita553
Szabó Pál:
Húsvét után, Tiszántúlon473
Gondok és reménység551
Veres Péter:
Bihari József273
Szellemi válság?376
Sóhajtás esőért546
Dokumentum
Áchim L. András beszédeiből és cikkeiből464
Áchim L. András képviselőházi beszéde 1906 július 20-án541
Figyelő
Bernáth Aurél:
Csontváry484
Cserés Miklós:
A magyar thália válaszúton566
Dénes Tibor:
Déry Tibor: Alvilági játékok395
Barabás Tibor: Egy nép nevelői488
Fazekas László:
Új angol költők100
A. Huxley: És megáll az idő292
Ferenczy Béni:
Egy szobrász levele Despieau halálára479
Homoródi József:
Parasztok a regényben és a társadalomban188
Illyés Gyula:
Egy bányász élete103
Jékely Zoltán:
Krúdy Gyula: Őszi versenyek293
Darázs Endre: Kunyhó füsttel490
Keresztury Dezső:
Antónius és Cleopatra201
Drámák a kor szolgálatában281
A hatvanéves Kassák391
Kovács Endre:
Gelléri Andor Endre104
Nagy István ifjúsági regénye200
Szabó Pál történeti regénye295
Major Jenő:
Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága571
Makay Gusztáv:
Bóka László: Mire tanít a magyar irodalom?107
Karinthy Frigyes: Betegek és bolondok198
Két mű a múlt századból288
Orosz László:
Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban489
Rédey Mária:
Hoffmann Edith emlékezete392
Sarkadi Imre:
James Joyce: Ulysses298
Semjén Gyula:
A paraszt a francia regényirodalomban379
Szegi Pál:
Egerek és emberek203
Szentkuthy Miklós:
Műveltség és irodalom94
Márai Sándor: A nővér199
Szabó Lőrinc: Tücsökzene555
Takáts Gyula:
Angol barokk líra294
Ujvári Béla:
A Forum Club fiatal művészei195
A tradícionális művészet388
A népművészet562
Vargyas Lajos:
Magyar pásztorművészet193
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem