857.387

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1960/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata LXXI. évfolyam

Tartalom

Tanulmányok
Banner Benedek: Adatok a ragadványnevek kialakulásához
Belényesy Márta: A permanens egymezős földhasználat és a két- és háromnyomásos rendszer kialakulása Magyarországon és a középkorban
Bodgál Ferenc: A miskolci talyiga
Dégh Linda: Az egyéniségvizsgálat perspektívái
Dégh Linda: Az AaTh* 449/A mesetípus magyar redakciója
Dömötör Sándor: Dunántúli és alföldi édes lepények
Ferenczi Imre: Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyományokban
Földes László: Kosár "karám, ól" - Ung
Dimitriosz G. Hadzisz: Az Arta hídja ballada magyar változata: Kőműves Kelemenné
Katona Imre: Az emberhámok főbb típusai és a kubikosnyakló
Katona Imre: Rigmusmondó és versíró kubikusok
Kresz Mária: Fazekas, korsós, tálas (Néhány szempont fazekas-központjaink kutatásához és összehasonlításához)
Lajos Árpád: Egy archaikus dallamsajátság Észak-Borsodban
Vargyas Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. I. Francia eredetű réteg balladáinkban
Vargyas Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. II. A honfoglaláskori hősi epika továbbélése balladáinkban
Vincze István: A borkészítés módjai és eszközei, különös tekintettel a borsodi Hegyközre
Zólyomi József: Cserhátsurány állattartásának másfélszázada
Kisebb közlemények
Belényesy Márta: Egyezség a kőröshegyi Jobbágyak és az Uraság között az úrbéri legelő elkülönzés és úrbéli fajzás tekintetében - 1847 Május 21-én
Diószegi Vilmos: Uráli párhuzamok táltosaink "felesleges csont" képzetében
Istvánovits Márton: Grúz hiedelmek és babonás történetek
Kenéz Győző: Gyümölcskertekre vonatkozó adatok 1752-ből
Lekiasvili Andro: Adatok a grúz hegyi törzsek sörfőzéséhez
Nagy Dezső: A nádseprű készítése Cegléden
Nagy Gyula: Cséplés vontatóból a Vásárhelyi-pusztán
Schram Ferenc: Egy bernecebaráti furulyakészítő
Ujváry Zoltán: Balszerencsés napok jegyzéke egy kéziratos könyvben
Dr. Vajkai Aurél: A népi műemlékek védelmének problémái
Néprajzi hírek
B. J.: A IV. Szociológiai világkongresszus
Dégh Linda: Beszámoló a kieli és koppenhágai népmesekutató kongresszusról (1959. augusztus 19-29.)
Diószegi Vilmos: Tanulmánykötet Reguly Antal tiszteletére
Dömötör Sándor: Katona Lajos utolsó napjai - Emlékezés halála 50. évfordulójára
F. L.: Tanulmánykötet a kelet-európai pásztorkodásról
Gunda Béla: Kisebb hírek
Hegyi Imre: Dr. Hankó Béla
Istvánovits Márton: Néprajzi Társaság a Grúz SzSzK-ban
Istvánovits Márton: Tanulmányutam a GrúzSzovjet Szocialista Köztársaságban (1955-1959)
ifj. Kodolányi János: Néprajzi tanulmányúton Finnországban
Kovács Ágnes: Beszámoló romániai tanulmányutamról
Rajeczky Benjámin: A Nemzetközi Népzenei Tanács sinaiai konferenciája (1959. aug. 11-22.)
Könyvszemle
A Magyar Népzene Tára (Avasi Béla)
Békés megye mezőgazdaságának fejlődése (Dankó Imre)
Bodrogi Tibor: Óceánia művészete a Magyar Nemzeti Múzeum - Néprajzi Múzeum gyűjteményében (Gunda Béla)
Grúz kandidátusi disszertációk (Istvánovits Márton)
Hadjimichali Angeliki: Szarakatszánok (Földes László)
Katona Imre: A magyar kubikusok élete (Béres András)
Mint én, földmives költő... (Ujváry Zoltán)
Nagy Czirok László: Száraz és szélmolnárok élete a Kiskunságon (Dankó Imre)
Novák József: Dombóvár 1919-es hősei és mártírjai (Dömötör Sándor)
Ortutay Gyula: Írók, népek, századok (Balassa Iván)
Soos Imre: A jobbágyföld helyzete a szolnoki Tiszatájon 1711-1770 (Dankó Imre)
Szendrey István: A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért (Ujváry Zoltán)
Vajkai Aurél: Bakony (Fél Edit)
Társasági ügyek
A Magyar Néprajzi Társaság 1959. évi közgyűlésének jegyzőkönyve
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem