A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1977/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Barta Gábor: Illúziók esztendeje (Megjegyzések a Mohács utáni kettős királyválasztás történetéhez)1
Szántó Imre: Ali budai pasa hadjárata 1552 nyarán a Hont-Nógrád megyei várak ellen31
Kristó Gyula: Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyben53
Buza János: A tallér és az aranyforint árfolyama, valamint szerepe a pénzforgalomban Magyarország török uralom alatti területén a XVII. században73
Közlemények
Vargyas Lajos: Honfoglalás előtti keleti elemek a magyar folklórban107
Balla György: Kéziratos térképek Karlsruhéban122
Jean Bérenger: A lengyel-francia kapcsolatok és az Oppeln-Ratibori hercegségek 1664-1665132
H. Tóth I. - Kristó Gy.: Orosz utazó a XV. századi Magyarországon142
Zachar József: A Rákóczi-szabadságharc és Európa (Beszámoló a sárospataki nemzetközi tudományos konferenciáról)146
A Történettudományi Intézet hírei155
Orosz nyelvű osszefoglalók160
Angol nyelvű összefoglalók164
2. szám
Tanulmányok
Szabó Dániel: A Néppárt megalakulása169
Jeszenszky Géza: A brit külügyminisztérium és Magyarország 1890-1914209
Közlemények
Kövér György: Felekezet és nemzetiség: az oroszországi értelmiség példája a századfordulón247
Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához260
Az újmagyar történeti szintézis előmunkálatai
Mucsi Ferenc: A polgári radikalizmus Magyarországon 1900-1914280
Elmélet és módszertan
Puskás Júlia - Scott Eddie - Láncz Margit: Adatbázis az 1911. évi Gazdacímtár adataiból315
Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat történetének iparrégészeti problémái329
Műhely
Kállay István: Nagybirtok és közigazgatás (Egy monográfia tematikai vázlata)335
Figyelő
A történelmi materializmus századfordulói értelmezéséhez (Hozzászólás egy elméleti konferenciához) (Pók Attila)348
Gondolatok a felvilágosodás hazai kutatásáról (Megjegyzések az "Irodalom és felvilágosodás" c. kötet kapcsán (Árvainé Rényi Zsuzsa)360
Magyarország legújabbkori történelme lengyel nyelven (J. R. Nowak könyvéről) (Kovács Endre)366
Szemle
A szovjet-magyar vegyesbizottság 1975. évi ülése Budapesten
A jobbágyfelszabadítás újraszabályozásának történetéhez (Sándor Pál)368
Beszámoló az ülésszakról (Sarlós Béla)382
Beszámoló a VII. kötet vitájáról (Somogyi Éva - Szász Zoltán)389
3-4. szám
Tanulmányok
Ormos Mária: Az ukrajnai francia intervencióról és hatásairól Közép-Európában, 1918 október-1919 április401
Ádám Magda: Dunai konföderáció vagy kisantant440
Közlemények
Csurdi Sándor: A magyarországi sajtó az Októberi Forradalomról 1947-ben485
Bödey József: Rákóczi József síremléke mint bolgár egyházi emlék503
Frank Tibor: A porosz-osztrák háború és az angol közvélemény521
Az új magyar történeti szintézis előmunkálatai
Györffy György: A "lovagszent" uralkodása (1077-1095) I. László egyeduralmának biztosítása533
Fórum
Benda Kálmán: Magyarország új történelmi kronológiája (Tervtanulmány)565
Komjáthy Miklós: Történelem és kronológia576
Gunst Péter: A történelmi kronológiáról579
Balogh Sándor: Tudásszint és történeti kronológia583
Bölöny József: A kronológia pontosságáért (Néhány megjegyzés a történelmi kronológiáról)588
Első dolgozatok
Péteri György: A társadalmasítás korlátai 1919-ben593
Iván Szolonkin: Táncsics - a magyar jobbágyság ideológusa611
Gyáni Gábor: Hódmezővásárhely legnagyobb adófizetői (1888-1941)626
Figyelő
Történetelméleti és módszertani tanulmányok a történész világkongresszuson (San-Francisco 1975) (Soós István, Pók Attila, Niederhauser Emil)641
Életművek
Lederer Emma: A legrégibb magyar iparososztály kialakulása653
Lederer Emma műveinek bibliográfiája677
Orosz nyelvű összefoglalók683
Angol nyelvű összefoglalók685
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4. Történelmi Szemle 1977/1-4.

A kötetek borítói kissé elszíneződtek, a lapéleik enyhén foltosak. Az első kötet borítóján ragasztott címke maradvány látható.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba