858.956

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szöveggyűjtemény I-II.

Cikkek, tanulmányok a XX. századi magyar verstan, stilisztika és verselemzés problémáiból/Kézirat

Tartalom

I. kötet
Horváth János: Rendszeres magyar verstan (részletek)5
Horváth János: A hangsúly szerepe jövevény versrendszereinkben65
Sík Sándor: Verselésünk legújabb fejlődése75
Babits Mihály: Magyar ritmus94
Gábor Ignác: A magyar ősi ritmus (részletek)104
Németh László: Magyar ritmus118
Németh László: Mi a tag?157
Vargyas Lajos: Magyar vers - magyar nyelv (részletek)163
Szabédi László: A magyar ritmus formái (Két fejezet: Arany János - Négyesi László)211
Kardos László: A rím elméletéhez225
József Attila: Ütem és fogalom237
Kosztolányi Dezső: A magyar rím239
Kosztolányi Dezső: A rím elemzése245
Bóka László: Új magyar stilisztikáért247
Zolnai Béla: Nyelv és hangulat (részletek)251
Péczely László: Tartalom és versforma (részletek)251
Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából (részletek)352
Illyés Gyula: A költői nyelvről372
Bóka László: Népnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv379
Weöres Sándor: A vers születése390
Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers?410
Komlós Aladár: Az új magyar verselés és verstan történetéhez413
Gáldi László: A legújabb magyar költészet stílusproblémái421
Martinkó András: A költői nyelv és költőiség458
Kiss Ferenc: Alkotás vagy öncsonkítás?470
A kötetben előforduló versek, versidézetek mutatója507
II. kötet
Károly Sándor: Közös ritmikai elemek Vajda János és Ady költészetében3
Grétsy László: Ady versmondatai17
Komlovszki Tibor: Adalékok Ady és a régi magyar költői nyelv kapcsolatához44
Soltész Katalin: A hasonlat és a metafora nyelvi kifejezésmódjai Babits Mihály fiatalkori verseiben59
Kardos László: Tóth Árpád alkotásmódja és munkamódszere73
Szabolcsi Bence: József Attila dallamai93
Széles Klára: József Attila ifjúkori verseiről100
Kiss Ferenc: József Attila ritmikája115
Szilágyi Péter: Az anapesztuszok funkciója József Attila költészetében176
Hankiss Elemér: József Attila komplex képei198
Hajdú András: A "Bóbita" ritmikája217
Bóka László: Verstani problémák232
Bóka László: A verselemzés problémái244
Keresztury Dezső: Költemények magyarázása253
Kosztolányi Dezső: Versek szövegmagyarázata268
Kosztolányi Dezső: Tanulmány egy versről271
Kosztolányi Dezső: Vojtina új levele egy fiatal költőhöz279
Komlós Aladár: Ady Endre: Sírni, sírni, sírni282
Tolnai Gábor: Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában285
Keszi Imre: Ady Endre: Az eltévedt lovas294
Bóka László: Babits Mihály: Vers a csirkeház mellől301
Bóka László: Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú305
Szabó Ede: Juhász Gyula: Goethe Weimarban309
Pálmai Kálmán: Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal314
Bóka László: József Attila: Elégia319
Pálmai Kálmán: József Attila: A Dunánál325
Ortutay Gyula: Radnóti Miklós: Száll a tavasz331
Baróti Dezső: Radnóti Miklós: Tétova óda337
Pálmai Kálmán: Illyés Gyula: Üvegvilág344
Bóka László: Program vagy költészet (Illyés Gyula: Hajlik a nyír c. versének elemzése)349
A kötetben előforduló versek, versidézetek mutatója355
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem