815.480

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bibó-emlékkönyv I-II.

Tartalom

I. kötet
Réz Pál: A Bibó-emlékkönyv elé5
A kötet szerzői9
Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most (Akadémiai székfoglaló 1947. január 13-án)13
Tanulmányok
Illyés Gyula: Búcsú Bibó Istvántól37
Petri György: Bibó temetése39
Komlós Aladár: Bibó Istvánt olvasva41
Csűrös Miklós: Bibó István és a magyar írói hagyomány43
Berkovits György: Ismerkedésem a magyar antropológussal51
Oltványi Ambrus: Alternatívák és értékpluralizmus Bibó István gondolatvilágában66
Csoóri Sándor: Láttam arcodat (Bibó István emlékére)83
Duray Miklós: Adalékok a kisebbségi politikához85
Kovács István: "Határtalan" demokrácia100
Beke László: Bibó István - művészeti nézőpontból105
Kiss Gy. Csaba: A nemeztfogalom néhány antinómiája
Kelet-Közép-Európában (A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című Bibó-tanulmány margójára)111
Niderhauser Emil: Bibó István Kelet-Európa-képe117
Litván György: Egy kései Bibó-levél130
Bojtár Endre: Közép-Európa vagy Kelet-Európa?144
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról161
Erdélyi Ágnes: Eltorzult kozmopolita alkat (Egy hazátlan bitang tévelygése és hazatalálása)219
Vezér Erzsébet: Töprengés az antiszemitizmusról Bibó István tanulmánya során227
Márványi Judit: Köszönet helyett236
Szász János: Januári lamento248
Erdei Sándor: Gondolkodni jó249
Éliás József: Társadalmi hiánybetegség (Diagnózis és terápiajavaslat)262
Szántó Piroska: Hős arcképe - kutyafuttában277
Lakatos István: Egy gondolat továbbgondolása283
Vas István: Egy-két szó (Bibó István tanulmányairól)286
Rácz Pál: Emlékezés292
Fazekas László: Közelkép297
Eörsi István: Tűnődések egy régi vitáról300
Donáth Ferenc: Bibó István és a magyar demokrácia alapkérdése313
Varga Domokos: Bibó István eszméi és a finn fejlődés útja334
Halda Aliz: A valóság fogadatlan prókátora346
Mészöly Miklós: félelem és demokratikus érzés (Kulcsszavak Bibó István életművében)351
Radnóti Sándor: A legitimáció keletkezése367
Granasztói Pál: Erkölcs és politika382
Bence György-Kis János: Határolt forradalom, megszorított többpártrendszer, feltételes szuverenitás386
II. kötet
Tanulmányok
Domokos Mátyás: Elmaradt kollokvium helyett7
Réz Pál: A hosszútávfutó magányossága24
Fekete Gyula: Szellem és hatalom29
Konrád György: A harmadik reformkor elé (naplójegyzetek)43
Kiss Ferenc: Bibó gondolatai57
Tornai József: Szellem és erőszak64
Mérei Ferenc: Három találkozás65
Göncz Árpád: Élet és szó - egy anyagból72
Hegedűs László: Levél Donáth Ferencnek75
Bali Sándor: Bibó István80
Dalos György: Szövegelemzés Bibó István ügyében82
Képes Géza: A gondolat szabad90
Bertalan László: "Több bölcsesség - kevesebb düh"93
Tordai Zádor: Az elmélet határai107
Kovács András: Két kiegyezés118
Gelléri András: Érzelmes búcsú Bibó István jelenlététől140
Tamás Gáspár Miklós: Republikánus elmélkedések152
Szalai Pál: Meghaladható-e a liberális demokrácia?173
Vajda Mihály: Civil társadalom és demokrácia183
Kenedi János: A hajthatatlan és a megalkuvó194
Molnár Gusztáv: A felkészülés kötelessége231
Kodolányi Gyula: Megmaradni alkotó derüben236
Haraszti Miklós: Bibó kettős példamutatása245
Krokovay Zsolt: A társadalmi fejlődés és a paternalizmus247
Németh Lajos: Bibó István munkássága a művészettörténet-írás vetületében260
Fodor András: Bibó István meghalt268
Endreffy Zoltán: Atomenergia, demokrácia, decentralizáció269
Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt282
Andrásfalvy Bertalan: A magyarság életfája312
Kántor Lajos: Szabédi László - és a "harmadik út"322
Juhász Pál: az agrárértelmiség meghasonlása (Bibó István tiszteletére)336
Fügedi Erik: Demográfiai fejlődés és sorsközösség351
Granasztói György: Kis közösség, nagypolitikai gondolat365
Vályi Nagy Ervin: Gondviseléshit - kontra és pro373
Bibó István: Uchronia380
Gáli József: Uchronisztikus eszmefuttatás...391
Perjés Géza: Bibó István, a hivatali kolléga397
Szilágyi Sándor: Történelmi elmékezet és szájhagyomány404
Vargyas Lajos: Búcsú Bibó Istvántól412
Weöres Sándor: A Bibó házaspár emlékére415
Csurka István: Bibó-felejtés416
Horváth Barna: Ajánlás Bibó István egyetemi tanári kinevezéséhez425
Bibó István életében közreadott munkái (Összeállította Kenedi János)434
Bibó István életrajzi adatai (Összeállította Kenedi János)440
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem