Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.745

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Városépítés 1976/1-6.

Az Építőipari Tudományos Egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társaság területrendezési, várospolitikai és városépítési folyóirata

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Napjaink műemlékvédelme az együttesek, történelmi városmagok, sőt egész települések megőrzését és védelméttartja a legfontosabb feladatának. A XX. század emberének szemléletváltozása... Tovább

Előszó

Részlet:
"Napjaink műemlékvédelme az együttesek, történelmi városmagok, sőt egész települések megőrzését és védelméttartja a legfontosabb feladatának. A XX. század emberének szemléletváltozása követhető nyomon ebben a tendenciában: az a törekvés, hogy egy-egy jelenség vagy esemény megfigyelése és értékelése helyett inkább az összefüggésekre, az egyedi észlelések és tapasztalatok integrálására kell és érdemes figyelmét összpontosítani.
A műemlékvédelem története hosszú utat tett meg, amíg felismerte, hogy egy-egy település vagy település- rész komplex védelme tudományos értékben, vizuális élményben és didaktikai mondanivalóban sokkalta többet nyújt, mintha akár kiemelkedő értékű, de egyedi objektumokra fordítaná figyelmét. A műemlékvédelem világszerte a középkori katedrálisok és templomok helyreállításán nevelkedett és fejlődött szaktudománnyá, ehhez inkább csak várak és romok esetenkénti helyreállítása járult. Paradox dolog, hogy együttesek védelmére hosszú időn keresztül csak akkor gondoltak, ha ez rom formájában jelentett műemléki feladatot. Pompei és Aquincum esetében kezdettől fogva az egész romtelepülést tekintették régészeti és műemlékvédelmi feladatnak és azért fordítottak oly nagy gondot feltárásukra és konzerválásukra, mert felismerték az együttesben rejlő többletértéket. .."
Vissza

Tartalom


Dr. Szabó János: A magyar városok műemlékvédelmének helyzete ............................................................... 5
Dr. Erdély Sándor: Várospolitika és műemlékvédelem .................................................................................. 9
Soltész László: A 15 éves lakásfejlesztési terv megvalósítása (1961 —1975)................................................... 13
Jeney Lajos: Komplex gazdasági szemlélet a tervezésben .............................................................................. 16
Dr. Kádas Kálmán: A közlekedés helyigénye a városépítésben .................................................................... 17
Dr. Kőszegfalvi György: A komplex városfejlesztés néhány kérdése ........................................................... 18
Sállai Mihály: A célcsoportos lakásberuházás hatékonyságának fokozása....................................................... 19
Horler Miklós: A történelmiség szerepe és megőrzése az emberi környezetben ..................................... 21
Valter Ilona: Pásztó, a középkori oppidum........................................................................................................... 25
Tudományos értekezlet az államigazgatásról Dr. Madarász Tibor: Az urbanizáció hatása a városigazgatásra ................................................................................................................................................................ 27
Dr. Berényi Sándor: Az urbanizáció hatása a közigazgatásra.......................................................................... 29
Dr. Fodor László: A budapesti agglomeráció gazdasági szerepe .................................................................... 30
Bérezi Gyula—Abonyi Gyuláné dr. : Szeged infrastrukturális fejlődése........................................................... 33
Sebestyén Ágnes: Összesített és kerületenkénti elemzés Budapest lakás- és lakosszám alakulásáról ........ 35
Dr. Mádai Lajos: Iparosodás, urbanizáció és a környezetvédelem összefüggései Magyarország vidéki városaiban ............................................................................................................................................................... 38
Kovács György: ENSZ „Habitat 76” Emberi települések konferencia kiállítás előkészületei .................... 42
Tervpályázat; Leninváros központjának tervpályázata, Füle Lajos .................................................................... 43
FÓRUM
Környezetvédelmi vásár és kongresszus, München 1975.: Gelencsér János, Kissgyörgy Sándor ................ 45
„Építés’45—75” Jubileumi kiállítás: Vass István .............................................................................................. 46
Edward T. Hall: Rejtett dimenziók: Berey Katalin .......................................................................................... 46
Gondolatok a kerttervezés mai szempontjairól: Tarnóczky András ............................................................. 47
A szocialista környezet építészeti alakítása: Csemez Attila .......................................................................... 48
A KGST Építésügyi Állandó Bizottsága Városrendezési és Regionális Tervezési Állandó Munkacsoportjának 9. ülése: Gerle Ervin ............................................................................................................................. 48
A Hild-emlékérem 1975. évi kitüntetettel ........................................................................................................ 49
Térformák: Füle Lajos ......................................................................................................................................... 50
25 éves a VÁTI ....................................................................................................................................................... 51
10 év az építésügy szolgálatában....................................................................................................................... 52

A MUT közgyűlés főtitkári beszámolsja............................................................................ 3
Új középtávú terv kezdetén ............................................................................................. 5
Szilágyi Lajos: A városépítés középtávú feladatai ........................................................... 6
Dr. Perényi Imre: A településfejlesztés és a közlekedésfejlesztés időszerű feladatairól 11
Horcher Ferencné: Gondolatok a tömeges lakásépítés lakóépületeiről......................... 13
Dr. Beck Béla: A főváros V. ötéves fejlesztési koncepciójáról........................................ 14
Tóth Zoltán: Beszélgetés Pécs városépítéséről................................................................. 18
Dr. Turánszky Miklósáé: A Balaton üdülési, idegenforgalmi régió területi problémái 20
Gopcsa Ervin: Zöldfelületi ankét Kaposvárott.................................................................. 22
Csongor György: Dunaújváros közlekedési kapcsolatainak fejlődése és perspektívája
negyedszázaddal a város alapítása után .................................................................... 24
Dr. Peter Gerlach: Szerkezeti változások régi városmagok átalakításánál..................... 27
Kováts Gáspár: Területrendezési gyakorlat Belgiumban és az abból levonható tanulságok ........................................................................................................................... 30
TERVPÁLYÁZAT
Tompái Géza: Mosonmagyaróvár — Mosoni belváros részletes rendezési és beépítési
terve ........................................................................................................................... 33
JOGI ROVAT
Dr. Varga Emil: Urbanizáció és az ügyészség .................................................................. 35
FÓRUM
Dr. Pongrácz Pál: A városias környezet javítása városrendezési eszközökkel............... 37
Füle Lajos: „Sors nyiss nekem tért!” ............................................................................... 38
Posch Gábor: A KGST EÁB Városrendezési és Regionális Tervezési Állandó Munka
csoport 10. ülése ....................................................................................................... 38
Könyvismertetés.................................................................................................................. 39

Dr. Szabó János: Habitat „Emberi települések” ENSZ konferencia; Magyar nemzeti beszámoló.............. 5
Dr. Török István: Összefoglaló a Habitat „Emberi települések” konferenciájáról ....................................... 6
Csorba Zoltán: A város tájékoztató rendszere .................................................................................................. 8
A III. Országos Városépítési Tanácskozás hozzászólásaiból:
Kálnoki Kis Sándor: A városrendezési tervezés fejlesztési feladatai......................................................... 11
Dr. Szűcs István: Társadalmi igények és a jövő városépítése ................................................................... 13
Dr. Balogh Béla: A budapesti agglomeráció területrendezési tervének egyes koncepcionális kérdései ... 14
Faludi Erika: A budapesti agglomeráció V. településcsoportjának tervezési kérdései ............................... 15
Gerle Ervinné: A budapesti agglomeráció VI. településcsoportjának tervezési kérdései............................ 17
JászonyiFerenc: Megyei városaink és közvetlen vonzáskörzetükbe tartozó települések fejlődésének agglomerációs vonásai ............................................................................................................................................ 19
Dr. Berti Béla—Bertalan János: A tervezés és a statisztika kapcsolata a városfejlesztésben, adatbank létrehozása ............................................................................................................................................................. 21
Dr. Dongó Pál: Városaink gyógyfürdő- és üdülésügyi kérdéseiről ................................................................... 23
Benyó Bertalan: A Balaton fejlesztésének néhány „miért”-je és „hogyan”-ja ............................................... 26
Dr. Kőszegfalvi György: Vitaülés Kaposvárott; A dunántúli városfejlesztés kérdései ................................. 28
Polónyi Károly: Építészet a besűrú'södött világban ............................................................................................ 31
Tompái Géza: Hozzászólás Polónyi Károly előadásához .................................................................................. 35
JOGI ROVATUNK
Bakos László: Az állami telkek használati és igénybevételi díja ....................................................................... 35
FÓRUM
Barna Gábor: Gondolatok a városépítési-városépítészeti kritika helyzetéről ............................................... 37
Kardos Imre: A levegőtisztaság védelmét szolgáló hazai ipari háttér kialakítása......................................... 38
Dr. Winkler Gábor: Magasházak Zürichben ........................................................................................................ 39
Dr. Császár László: Granasztói Pál: Az idő és a művek ................................................................................... 40

Az ÉTÉ IX. Küldöttközgyűlése .......................................................................................... 4
Az alföldi városok fejlesztési kérdései .............................................................................. 5
a) Szilágyi Lajos: Fordítsunk különös gondot az alföldi városok sajátos szerkezetére 5
b) Tóth László: A termelési kérdések összefüggései az alföldi városok fejlesztésével 7
ej Györffy Lajos: Az alföldi városok közlekedésének sajátos problémái ................... 9
d) Bakonyi Dezső: Az alföldi városok üdülőterületi kérdései .................................... 11
ej Araczki János: Az alföldi városok és a tanyakérdés ................................................ 14
Dr. Gergely István: Településfejlesztés és vízgazdálkodás .................................................. 15
Dr. Benedek Pál—dr. Szabó Sándor: A vízgazdálkodás feladatai a környezetvédelemben 19
Laky László: A Balaton-fejlesztés eredményei a IV. ötéves tervben.................................. 22
Dr. Zala György: Verseny a Duna menti üdülőterületek fejlesztésében a Dunaföldvár—
Paks térségétől délre ................................................................................................... 26
László László: A miskolci agglomeráció kérdései ............................................................... 30
Ottlik Gábor: Az agglomerációs településcsoportok általános rendezési tervei a gyakorlatban .............................................................................................................................. 33
JOGI ROVAT
Dr. Bakács Tibor: Jog a környezetvédelemben ................................................................... 35
Pósch Gábor: A KGST ÉÁB Városrendezési Regionális tervezési Állandó munkacsoport
11. ülése ........................................................................................................................ 37
Vozár Imre: Békéscsaba rövid távú fejlesztésének kilátásai................................................ 38
Abonyi Gyuláné: Szeged ipari specializációjának változása ................................................ 39
Füle Lajos: Könyvismertetés ................................................................................................. 40


Hild emlékérem .................. 4
Bondor József: Növekvő feladatainkat csak jobb munkával teljesíthetjük ................................................ S
Dr. Faragó Kálmán: A településtudományi kutatás tervszerűségeiről és feltételeiről ....................... 6
Dr. Granasztói Pál: Az MTA Településtudományi Bizottságának negypdszázados tevékenysége,
jövőbeli feladatai.......................................................................................................................................... 9
Dr. Bakács Tibor: Az ipari — szilárd — hulladékok környezetkárosító hatásai; A magyarországi
helyzet............................................................................................................................................................. 10
Korbonits Dezsőné: Miért Szekszárdi ............................................................................................................. 16
Dóczi Imre: Portré vázlat három tételben .................................................................................................... 18
Dr. Joób F. Tamás: „Színekkel és ízekkel ékes Kecskemét”......................................................................... 20
Hegedűs Benedek: Budapesti lakótelepek ....................................................................................................... 22
Jantner Antal: Épülettervezők városképalakító tevékenysége ................................................................... 26
Novak István: Csongrád megye városainak új arca...................................................................................... 28
Balogh Péter: Városépítés egy kivitelező szemével........................................................................................ 30
Dr. Radó Dezső: A városi díszfák helye értékrendünkben ....................................................................... 31
TERVPÁLYÁZATI ROVAT;
Font Erzsébet: A bányatavak rekultivációs kérdései és a Szigetszentmiklós — csepeli bányatavak
rendezésére kiírt pályázat tanulsága .................................................................................................... 33
JOGI ROVATUNK:
Dr. Kiss Sándor: Külterületi parcellázások és építkezések......................................................................... 35
FÓRUM:
Dr. Borsos József: Beszámoló az ISWA 1976. június 20 — 27 között Paduában tartott kongresszusáról 37
Gerle Ervin — Ottlik Gábor: „Településcsoportok tervezésének tapasztalatai” ...................................... 39
Kaszta Dénes: Szmetana György 1931—1976 .................................................................................................. 40
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem