A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Népegészségügy 1981. január-december

Az Egészségügyi Minisztérium egészségpolitikai, egészségügyi szervezési folyóirata - LXII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Népegészségügy
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Dr. Ajkay Zoltán - Dr. Hanny Irén - Dr. Illés Béla - Dr. Najzer Alajos - Dr. Sándor József: A progresszív betegellátás regionális szintjeinek kialakítása 129

Dr. Ajkay Zoltán: lásd: Schweiger Ottó dr. 250

Dr. Ajkay Zoltán: lásd: Varró János 329

Dr. Aszmann Anna: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Dr. Ágfalvi Rózsa: lásd: Páll Gábor dr. 337

Babosi Györgyné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 30

Babosi Györgyné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 40

Dr. Bakó Béla: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Dr. Balázsy Károly - Dr. Gáspár Eteléné Dr Csehák Judit: Laboratóriumunk szerepe a lakosság folyamatos diabetes szűrésében 139

Dr. Balázsy Károly - Dr. Kocsis Sándor: A járványügyi munka értékelésének és minősítésének módszere 263

Dr. Balog János: lásd: Pauka Tibor dr. 65

Dr. Balog János: lásd: Schultheisz Emil dr. 321

Dr. Balogh József: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Batári Ferencné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 30

Batári Ferencné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 40

Batta István: lásd: Gaál Lajos dr. 107

Dr. Bánkuti Pál: lásd: Váry László dr. 92

Benkő Zoltán: lásd: Gaál Lajos dr. 107

Bérezi András: lásd: Páll Gábor dr. 337

Dr. Bodnár Lóránt - Babosi Györgyné - Batári Ferencné - Páll Györgyné - Szilvasán Lászlóné: A cigány nők terhességeinek társadalmi, demográfiai jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében. I. Anyag és módszer. A cigány nők terhességeinek jelentősége 30

Dr. Bodnár Lóránt: A cigány nők terhességeinek társadalmi, demográfiai jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében. II. Biológiai tényezők. Az anyai életkor és a szülési
sorrend 35

Dr. Bodnár Lóránt - Batári Ferencné - Babosi Györgyné - Páll Györgyné: A cigány nők terhességeinek társadalmi, demográfiai jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében. III. Biológiai tényezők; az anya kondíciója 40

Dr. Bodnár Lóránt: A cigány nők terhességeinek társadalmi, demográfiai jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében, IV. A szociális-gazdasági tényezők szerepe 380

Dr. Bodnár Lóránt: A cigány csecsemők halálozása és a haláloki megoszlás alakulása Szabolcs-Szatmár megyében 1959-1978 között 362

Dr. Borsányi Gábor: Az általános gondozás, mint a megelőzés legmegbízhatóbb módszerének fejlődése (V. rész) 258

Bozóné Berki Mária : lásd: Horváth W. István dr. 103

Dr. Böszörményi Ernő: Az orvosi rehabilitáció formái, lehetőségei és korlátai szívbetegségben, különösen myocardiális infarctus után 367

Dr. Burgetti László - Dr. Tornyos Zoltán - Dr. Zalai Károly: Egy járás közforgalmú gyógyszertárainak hatékonysági elemzése 56

Dr. Burgetti László: lásd: Zalai Károly dr. 275

Czeiner Katalin: lásd: Schweiger Ottó dr. 250

Dr. Csehák Judit: lásd: Balázsy Károly dr. 139

Cserba László - Kónya István: A megyei egészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási
szervek 1978. évi tevékenységének értékeléséről 6

Cserjés Miklós - Hajdú Gábor - Dr. Kenderesi Péter - Niszler József: Rádiótelemetriás szívfrekvencia és EKG-vizsgálatok erdészeti munkásokon 159

Dr. Csiszér Előd: Szellemi dolgozók vizsgálata KTD-1 típusú diagnosztikai rendszerrel 165

Decker András: Beszámoló a Münchenben tartott „Biometria tegnap és ma" Interregionális Biometriai Kollokviumról és a „Deutsche Gesellschaft für Medizinisch, Dokumentation, Informatik und Statistik" - 7. tavaszi ülésszakáról 49

Eiler Gizella: lásd: Páll Gábor dr. 337

Dr. Erdősi Mária: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Dr. Faragó Endre - Dr. Hideg Zsuzsanna - Dr. Takáts Gábor: Halálos kimenetelű mérgezések alakulása az Országos Igazságügyi Vegyészeti Intézet statisztikájában az elmúlt
tíz évben 376

Dr. Farkas Gábor: A gyermek-pszichiátriai betegellátás megoldásra váró feladatai hazánkban az 1976-1979. évek statisztikai adatainak tükrében 110

Fauszt Imre: lásd: Kastélyi Edit dr. 303

Dr. Ferenci József: lásd: Vezekényi Zsuzsanna dr. 152

Dr. Frank Kálmán: lásd: Nevihostényi György dr. 99

Dr. Gaál Lajos - Dr. Márton Mihály - Simon Sándoné - Batta István - Benkő Zoltán: Szabolcs-Szatmár megyei cigánytelepek parazitológiai helyzete a településegészségügyi viszonyok tükrében 107

Galamb Erzsébet : lásd. Páll Gábor dr. 337

Gálné Szőke Margit: lásd: Horváth W. István dr. 103

Dr. Gáspár Eteléné: lásd: Balázsy Károly dr. 139

Dr. Gáspárdy Géza: Ortopédiai műtéti igény felmérése reumaosztályokon 156

Dr. Gelléri Dezső: Rehabilitációs feladatok reumás szívbillentyűhibás betegeken 25

Dr. Gonda György: Egy kis nagyhercegség egészségügye 180

Dr. Gógl Árpád: lásd: Vezekényi Zsuzsanna dr. 152

Dr. Greff Lajos: A fekvőbeteg-gyógyintézeti ágyak struktúrája módosításának szükségszerűségéről 70

Dr. Greff Lajos: Az egészségügyi ellátás szintenkénti követelményei és az átfedések gazdasági jelentősége 272

Dr. Gyeney Mária: lásd: Novák János dr. 343

Hajdú Gábor: lásd: Cserjés Miklós 159

Dr. Hanny Irén: lásd: Ajkay Zoltán dr. 129

Dr. Hideg Zsuzsanna: lásd: Faragó Endre dr. 376

Dr. Hoóz István: A terhesség zavarainak demográfiai következményei 81

Dr. Horváth W. István - Gálné Szőke Margit - Bozóné Berki Mária: A szociális diagnózis
összetevőinek vizsgálata hatvan éven felülieknél 103

Dr. Illés Béla: lásd: Ajkay Zoltán dr. 129

Dr. Istók Márta: lásd: Nevihostényei György dr. 99

Dr. Jávor Tibor: lásd. Vezekényi Zsuzsanna dr. 162

Dr. Karg Eszter: lásd: Újlaki Éva dr. 358

Dr. Kastélyi Edit - Fauszt Imre - Mátyás Elek : Higiénés és morbiditási vizsgálat egy azbeszttextil üzemben 303

Dr. Kádár Tibor: lásd: Pauka Tibor dr. 65

Dr. Kálmán Zsuzsanna: A gerontológia szemészeti vonatkozásai osztályunk 1974-1980.
évi mortalitásával összefüggésben 162

Dr. Kántor János: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Dr. Kenderesi Péter: lásd: Cserjés Miklós 159

Dr. Kocsis Sándor: lásd: Balázsy Károly dr. 263

Dr.Koffler Sándor: lásd: Ozsváth Imre dr. 278

Kónya István: lásd: Cserba László 6

Dr. Kökény Mihály - Dr. Najzer Alajos: A szívbetegek rehabilitációjának szervezési
kérdései 254

Dr. Lellei István: lásd. Nevihostényi György dr. 99

Dr. Mányi Géza - Dr. Pauliny Józsefné: A falusi egészségügyi alapellátás néhány jellemzője és a kórház-rendelőintézettel való kapcsolata 167

Dr. Márton Mihály: lásd: Gaál Lajos dr. 107

Mátyás Elek: lásd: Kastélyi Edit dr. 303

Dr. Mezey Géza: A gyógyszerrendelés és -elosztás tanulmányozása klinikai osztályokon 53

Dr. Mihályka Erzsébet: lásd: Sülle Csaba dr. 121

Molnár László: lásd: Pauka Tibor dr. 65

Dr. Najzer Alajos: lásd. Ajkay Zoltán dr. 129

Dr. Najzer Alajos: lásd: Kökény Mihály dr. 254

Dr. Najzer Alajos: lásd: Varró János 329

Dr. Nemes Tihamér: lásd: Süllé Csaba dr. 121

Dr. Nevihostényi György - Dr. Frank Kálmán - Dr. Istók Márta - Dr. Lellei István: Tapasztalatok és gondolatok egy járás gyermeklakosságának légúti szűrővizsgálata
kapcsán 99

Dr. Németh László: lásd.: Váry László dr. 92

Niszler József: lásd: Cserjés Miklós 159

Dr. Nóvák János - Dr. Gyeney Mária: A hazai profilozott égési ágyszükséglet
előrebecslése 343

Dr. Ozsváth Imre - Dr. Koffler Sándor: Mibe kerül a méhnyakrák kezelése? 278

Dr. Pauka Tibor - Dr. Balog János - Dr. Kádár Tibor - Molnár László - Dr. Széphalmi Géza:
Az országos reprezentatív általános morbiditási vizsgálat lefolytatásának leírása és egyes tapasztalatai III. 65

Dr. Pauliny Józsefné: lásd: Mányi Géza dr. 167

Dr. Pálházi Gábor - Dr. Wertheimer György: Meteoropatológiai vizsgálatok az 1979. évi boncolási leletek alapján 117

Dr. Páll Gábor - Galamb Erzsébet - Bérezi András - Eiler Gizella - Dr. Ágfalvi Rózsa: Szakmai, építészeti és épületgépészeti szempontok újszülött részlegek bővítéséhez, korszerűsítéséhez és rekonstrukciójához 337

Páll Györgyné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 30

Páll Györgyné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 40

Dr. Péntek Zoltán - Dr. Sass Edit - Dr. Szentgáli Gyula - Dr. Bakó Béla - Erdősi Mária - Dr. Aszmann Anna - Dr. Balogh József - Dr. Kántor János: Emlőrák lakosságszűrés "önkiszolgáló'' módon 87

Dr. Péter Árpád: Falusi körzeti orvosi rendelő betegforgalom szerinti morbiditása újabb 3
év vizsgálata alapján. 5 év eredményeinek együttes értékelése 94

Dr. Rigó János: A diétás rostok táplálkozásélettani szerepe 372

Dr. Sass Edit: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Dr. Ságodi Róbert: A gépi inhalációs ellátás továbbfejlesztése a Budapest X. kerületi Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézetben 115

Dr. Sándor József: lásd: Ajkay Zoltán dr. 129

Dr. Schultheisz Emil: Tájékoztató a VI. ötéves terv kiemelt szakmapolitikai irányelveiről 1

Dr. Schultheisz Emil - Dr. Balog János: Az Alma-Ata-i Deklaráció hazai és nemzetközi jelentősége 321

Dr. Schweiger Ottó - Dr. Ajkay Zoltán - Dr. Czeiner Katalin : A pulmonológiai hálózat információs rendszere 250

Dr. Sebők János: Adatok a hyalin membrán betegség előfordulásának gyakoriságához 284

Dr. Simon Pál: Információs rendszer korszerűsítésének problematikája egy zárt szervezet egészségügyi szolgálatában 170

Simon Sándorné: lásd: Gaál Lajos dr. 107

Dr. Süllé Csaba - Dr. Tóth István - Dr. Mihályka Erzsébet - Dr. Nemes Tihamér: Belgyógyászati osztály beteganyagának változása 8 év alatt 121

Dr. Szabó Péter: 2636 bőr-carcinoma fontosabb statisztikai adatai 44

Dr. Szabó Tibor: lásd: Veress László dr. 292

Dr. Szentgáli Gyula: lásd: Péntek Zoltán dr. 87

Dr. Szepes Éva: Gombás betegségek gyakorisága a Pécsi Bőrgyógyászati Klinika gombavizsgálati eredményeinek tükrében 289

Dr. Széphalmi Géza: lásd: Pauka Tibor dr. 65

Szilvasán Lászlóné: lásd: Bodnár Lóránt dr. 30

Dr. Takáts Gábor: lásd: Faragó Endre dr. 375

Dr. Tornyos Zoltán: lásd: Burgetti László dr. 56

Dr. Tóth Ildikó: Az egészségügyi szervezők munkahelyi elégedettsége 267

Dr. Tóth István: lásd: Süllé Csaba dr. 121

Dr. Újlaki Éva - Dr. Karg Eszter: A kontakt túlérzékenység gyakorisága a POTE Bőrgyógyászati Klinika betegei között 358

Dr. Ulbing István: A középfokú egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszere 353

Dr. Varga Ferenc: Balatoni üdülővendégek egészségügyi ellátásának lehetőségei és
formái 298

Varró János - Várhelyi Józsefné - Dr. Najzer Alajos - Dr. Ajkay Zoltán: A gyógyító megelőző ellátásban foglalkoztatottak munkaköri leírásai 329

Dr. Váry László - Dr. Németh László - Dr. Bánkuti Pál: Ötéves tapasztalatunk a here-retentiós gyermekek gondozása és kezelése területén 92

Várhelyi Józsefné: lásd: Varró János 329

Dr. Veress László - Dr. Szabó Tibor: A vasút területén elkövetett öngyilkosságok sajátosságai 292

Dr. Vezekényi Zsuzsanna - Dr. Ferenci József - Dr. Gógl Árpád - Dr. Jávor Tibor: Az orvostanhallgatók és orvosok klinikofarmakológiai tájékozottsága 152

Dr. Vértes László: A szociális otthonban lakó idős cukorbetegekről 280

Dr. Vértes László: Az idősek egészségügyi ellátásáról 332

Dr. Wertheimer György: lásd: Pálházi Gábor dr. 117

Dr. Zalai Károly - Dr. Burgetti László: Gyógyszerügy-gyógyszerellátás, hatékonyság 275

Dr. Zalai Károly: lásd: Burgetti László dr. 56

Dr. Zsolnai Béla: Anyai halálozás 1978-ban 75

Dr. Zsolnai Béla: Az 1979. évi anyai halálesetek értékelése 144
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Népegészségügy 1981. január-december Népegészségügy 1981. január-december Népegészségügy 1981. január-december Népegészségügy 1981. január-december

A lapélek kissé foltosak. Az előzéklapon tulajdonosi pecsétnyom található.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba