A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gazdálkodás 1984. január-december

Agrárközgazdasági, vállalatgazdasági és üzemszervezési folyóirat 28. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Gazdálkodás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

1. szám
Csánky Zsuzsa-László Lajosné: Új vonások a takarmánygazdálkodásban1
Ráki Zoltán-Raskó György: A juhászat fejlesztésének útja: Az állomány szakosítása11
Vassné Szabó Gabriella: Eszközhatékonyság és -igényesség a nagyüzemi mezőgazdaságban19
Szénay Lászlóné: A ráfordítások értékesülése az élelmiszertermelésben 1971-1980 között27
Vita
Petrasovits Imre: Földkészlet-gazdálkodás37
Bonyhádi Péter: Balaton környéki mezőgazdaság és környezetvédelem41
A gazdálkodás gyakorlatából
Visóczki Lajos: A mádi Rákóczi Szakszövetkezet komplex borászati üzemének tanulmányterve45
Fazekas Bálint: A zöldségtermelés közgazdasági feltételeinek elemzése48
Torba Sándor: Maradványok hasznosítása fermentáló berendezéssel53
Szemle
Halász Péter: A mezőgazdasági kistermelés méretét befolyásoló társadalmi tényezőkről56
ifj. Monostori Ernő: A számítástechnika a francia mezőgazdaságban60
Tudományos életünk
Vágvölgyi András: Település a társadalom a rurális világban64
Pillantás a világba
Balogh András: Hazánk az élelmiszer-gazdasági együttműködés a KGST-ben67
Nagy János-Gábor Judit-Harmut Wagner: A takarmány- és állatitermék-termelés a KGST-országokban71
Tallózás
Kerekes Béla: Megváltozott hidrológiai viszonyok a Keleti Főcsatorna mentén 74
Szakirodalom
Gazdálkodási kézikönyv agrárszakembereknek (Szerkesztette: Csete László)76
Theodore W. Schultz: Beruházás az emberi tőkébe77
Olvasóink figyelmébe45
Szerzőink figyelmébe55
Tájékoztató szerzőinknek78
2. szám
Kenderes György: A termelési rendszerek megalakulásának és működésének jogi szabályozása1
Tompa Béla-Daróczi Lajos: A mezőgazdasági hitelezés gyakorlata és a vállalaitság érvényesülése a termelőszövetkezetekben9
Mohácsi Kálmán: Az agrárkülkereskedelem szervezete és pénzügyi szabályozása17
Lángfalvi Sándor: A magyar hűtőipari termékek értékesítési lehetőségei24
Vita
Kuthy Gyula: A vezetési szervezet és a nem fizikai dolgozók állománya a mezőgazdasági élelmiszeripari és fagazdasági vállalatokban33
Bonyhádi Péter: Balaton környéki mezőgazdaság és környezetvédelem39
A gazdálkodás gyakorlatából
Budai Horváth József: Somogybabod: mostoha adottságok - gyümölcsöző befektetések43
Várhelyi József: Gazdálkodás a favagyonnal Zalában45
Henics Zoltán-Vörös Ferenc: Szalma- és szárhasznosítás gombatermesztéssel48
Schmidt Tibor: A keszthelyi AGROÉP Vállalat tevékenysége51
Szemle
Halász Péter: A városi lakosság és a mezőgazdasági kistermelés54
Szendrő László: Az eredményes innovációk feltételei a mezőgazdasági vállalatokban59
Magda Sándor: A vezetés technikai eszközellátottsága a Heves megyei termelőszövetkezetekben61
Tudományos életünk
Kocsis Sándor-Vályi Éva: A rövidített munkaidő bevezetésének tapasztalatai az állattenyésztésben64
Pillantás a világba
Vietnam mezőgazdasági régiói66
Hunya Gábor: Korszerűség, hatékonyság Románia szocialista mezőgazdaságában68
Németh József: Az USA mezőgazdasági politikájának célja és eszközei70
Tallózás
Folyóiratunk ankétja Zalaegerszegen75
Szakirodalom
Guba Mária: Baksai Antal: A mezőgazdasági kistermelés ma és holnap76
A kertgazdaság vállalati alapjai (szerkesztette: Demény Imre) Hegedűs Gyöngyi77
3. szám
Páles Gyula: Mezőgazdasági és gazdaságpolitika Magyarországon1
Ráki Zoltán-Jánky Margit: A gyep-szántó váltógazdálkodás gazdaságossága11
Gazdag László-Vuics Tibor: Az iparszerű termelési rendszerek gépberuházásai18
Zacher László: Az állami élelmiszeripar szervezetének változásai 1948-1980 között23
Árgyelán Gáborné: Az állami élelmiszeripar és belkereskedelem szervezeti rendszerének kapcsolatai33
Vita
Vági Ferenc: Hatékonyság és növekedés a mezőgazdaságban41
Szemle
Szabó Jenő: A mezőgazdasági munkaerőhelyzet gondjai50
Laczkó Tibor: A mezőgazdasági termékek szállításszervezéséről53
Tudományos életünk
Marillai Vilmos: Az agráripari szervezetek várható integrációs formái55
Dobos Károly: A II: magyar-spanyol agrárközgazdasági kollokvium60
Pillantás a világra
Szakosítás nélküli mezőgazdasági termelők63
USA-EGK ellentétek az agrárkereskedelemben65
Az Amazonas vidékének mezőgazdasági hasznosítása68
Tallózás
Süldi Bertalan: A falusi közművelődés háttere71
Gondolkodjunk helyesen - írjunk világosan73
Szakirodalom
Romány Pál: Válaszút előtt a mezőgazdaság?74
Molnár Róza: Gondolatok a Válaszút előtt a mezőgazdaság című könyv olvasása közben76
4. szám
Klenczner Andrásné: Integrációk a szőlő- és bortermelésben1
Dobos Károly: A termelőképesség növelésének hatása a juhászat jövedelmezőségére14
Szajkó Pál: A költségek elszámolásának hatása a vágómarha-termelés jövedelmezőségére az állami gazdaságokban20
Kristó Zoltán: Diszkriminancia-analízis alkalmazása a kiegészítő tevékenység vizsgálatára28
A gazdálkodás gyakorlatából
Szurcsik István: Aszály után - aszály előtt?33
Karakó Imre: Borsod megye agrárágazata 1983-ban39
Gelencsér András: A tejtermelés jövedelmezősége Tolna megye termelőszövetkezeteiben47
Szemle
Márton János: A mikrofilm az információáramlásban50
Südi Bertalan: A pártszervezet tevékenysége a termelőszövetkezet eredményes gazdálkodásáért54
Tudományos életünk
Schulz Mária: Gödöllői Tudományos Napok56
Tóth Lajos: Kétszáz éve jelent meg Tessedik Sámuel főműve: A Landmann58
Pillantás a világba
Vladislav Treska: Előrelépés Csehszlovákia mezőgazdaságában62
Arató Katalin-Mátyás László: Portugália csatlakozása az EGK-hoz63
Állattenyésztés Szibériában68
Becslések a rizstermelésről és -kereskedelemről70
Por a traktoron71
Tallózás
Lovas Márton: A kötelező beszolgáltatásról - utólag 72
Írjunk röviden és egyszerűen75
Szakirodalom
Csizmadia Ernő: Az MSZMP agrárpolitkája és a magyar mezőgazdaság (Romány Pál)76
Nívódíj-pályázatunk eredményhirdetése19
5. szám
Pálfy Gyula: A mezőgazdaság termelő-felhasználása és értéktermelése1
Zentai László: Nagyvállalatok, agráripari kombinátok, kooperációk a szocialista mezőgazdaságban
Lovas Imre-Pálinkás Miklósné: A melioráció vállalatgazdasági hatásai
Burgerné Gimes Anna: A zöldség-gyümölcs termelése és értékesítése
Kárpáti László: A hatékony talajerő-gazdálkodás tervezésének elvi kérdései
Vita
Hemán István: A fejlesztési források és felhasználásuk a mezőgazdasági vállalatokban
Balogh Botond: Az almatermelés gazdaságossági problémáiról
A gazdálkodás gyakorlatából
Csepregi István: A fejlesztési-fogyasztási arány megtartásához kötött keresetszabályozás tapasztalatai
Nagy Sándor: A földgázvezeték-fektetés okozta károk a dunaújvárosi Vörös Csillag Termelőszövetkezet földjein
Szemle
Balogh Sándor: Az innovatív fejlődés egyes problémái a magyar élelmiszeriparban
Laczkó Tibor: A szárazvirág tőkés exportjának fokozása
Tudományos életünk
Kovácsné Varga Ilona: Tanácskozások az aprófalvak jelenéről és jövőjéről
Pillantás a világba
Horvátország élelmiszer-gazdasága
Árva László: Alternatív statégiák Ázsia gazdaságában
A biológiai védekezés eredményei az NSZK-ban
Tallózás
A mindennapi rákkeltő élemünk
Szakirodalom
A szovjet mezőgazdaság villamosításának programja és gondjai
6. szám
Pálfy Gyula: A mezőgazdaság anyag- és eszközfelhasználása1
Hada Róbert: A kukoricatárolás és energiagazdálkodás Fejér megyében10
Szabadkai Attila-Szenteleki Károly-Szidarovszky Ferenc: A konzervgyári kapacitás kihasználásának és a partnergazdaságok jövedelmező nyersanyagtermelésének számítógépes összehangolása17
Vita
Zacher László: Hogyan tovább az élelmiszeripari trösztök megszüntetése után?25
Horváth Gyula: A mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozás és gazdasági irányítása27
Tanka Endre: A "termőföld-árupálya" korszerűsítéséből34
Sutus Imre: A mezőgazdasági nagyüzemek dolgozóinak munkaidejéről és munkadíjazásuk újabb szabályozásáról42
A gazdálkodás gyakorlatából
Császár Szilveszter: Az öntözéses gazdálkodás tapasztalatai a tiszaföldvári Lenin Termelőszövetkezetben45
Pálmai Péter: A termelőszövetkeztek 1983. évi gazdálkodása Békés megyében48
Soós Károly: A hengerbálás szénakészítés munkaidő- és tüzelőanyag-felhasználása53
Kenyeres Imre: A juhászat ökonómiai elemzése a Füzesgyarmati Szálas-, Tömegtakarmány-termelési és Juhtenyésztési Rendszer taggazdaságaiban55
Szemle
Borbély Lajos: Gondolatok egy pályázat kapcsán61
Tudományos életünk
A Magyar Agrártudományi Egyesület Agrárgazdasági Társaságának teljes körű vezetőségi ülése63
Pillantás a világba
Pósa Lajos: Gazdaságon belüli önelszámolás a csehszlovák mezőgazdaságban65
Jugoszlávia élelmiszeripara71
Tallózás
Südi Bertalan: A bírálatról 75
Balogh Botond: A legújabb mezőgazdasági szakfilmekről76
Szakirodalom
Abonyiné Palotás Jolán: Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új vonásai az élelmiszer-gazdaságban78
7. szám
Kovács Imre: Stabilitás és megújulás a termelőszövetkezeti mozgalomban1
Técsi János: Az exportújratermelés visszaesésének és fellendítésének ökonómiai összetevői9
Pölöskei Pálné-Kostyál Rezső: A kísérleti jövedelemszabályozás 1983. évi tapasztalatai18
Gyergyói János: A vállalatiság néhány környezeti és szervezeti-működési összefüggése a termelőszövetkezeti gazdálkodásban27
Szabó Márton: A vevők és az eladók viszonya a tej és a tejtermékek piacán36
Vita
Mónus Bertalan: Hatékonyabb ösztönzés a termelőszövetkezetekben45
László Lajosné: Ésszerű takarékosság a broilerhizlalásban47
A gazdálkodás gyakorlatából
Horváth Gyula: A kistermelői sertéstartás tapasztalatai Bács-Kiskun megyében52
Szemle
Kovács Kálmán-Rott Nándor: A kiegészítő tevékenység szerepe a mezőgazdasági nagyüzemekben56
Sárközy Péter: A Kutztown-jelentés59
Debreczeni István: A búzatermelésben felhasznált trágyaanyagok energetikai hatékonysága az állami gazdaságokban és kombinátokban62
Tudományos életünk
Visóczki Lajos: Dorgai László: "A műszaki fejlesztés gazdasági összefüggése a lejtős területű gazdaságokban" című kandidátusi értekezésről64
Pillantás a világba
Árgyelán Gáborné: A kombinátrendszer átalakítása az NDK élelmiszeriparában66
D. Gale Johnson: A kereskedelem liberalizálása és az erőforrások alkalmazkodása az USA mezőgazdaságban67
Tallózás
Südi Bertalan: A vezetőkészség egyes elemeiről76
Miért éppen "ő"?77
8. szám
P. L.: Negyven éves a termelőszövetkezeti mozgalom1
Eleki János: Érdekegyeztetés és demokrácia a mezőgazdasági szövetkezetekben2
Misi Sándor: A szövetkezetek és az állam kapcsolata10
Fekete Ferenc: A szövetkezeti vállalatvezetés érdekütközései19
Enese László: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vállalatisága22
Perczel János: A termelőszövetkezetek tevékenysége a kistermelés integrálásában27
Ivanics András: A termelés közvetlen irányítói35
Magony Imre: A termelőszövetkezetek területi szövetségesei az érdekképviseletei munkában41
Fazekas Béla-Molnár István: Számok és tények a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről
A gazdálkodás gyakorlatából
Lóki Vendel: Önelszámolás és anyagi érdekeltség a barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben57
Szemle
Kabai Gyula: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kölcsönös támogatási alapjáról61
Szörényi László: A mezőgazdasági gépek jótállási rendszere66
Pillantás a világba
Pontos nyilvántartással gazdálkodni71
Tallózás
Südi Bertalan: Menteni, ami még menthető 74
Szakirodalom
Bisztray Ádám: A szövetkezeti mozgalom a szakirodalom tükrében75
9. szám
Molnár Róza: A tápanyag-gazdálkodás valódi tartaléka1
Mészáros Sándor: Az árak szerepe az élelmiszer-fogyasztás alakulásában11
Zacher László: A szervezeti rendszer struktúrájának fejlődései törvényszerűségeiről19
Szűcs Zoltánné: A nagyüzemi zöldség- és gyümölcstermelés jövedelmezősége23
Csuhai Sándor-Münnich Ákos: A melioráció és más termelési tényezők vizsgálata többváltozós matematika-statisztikai módszerekkel33
A gazdálkodás gyakorlatából
Gazdag László-Tarnai János: Szekszárdi Aranyfürt Termelőszövetkezet: előrelátó gépesítés41
Nagy István-Baranyi József: Részművelésű szőlő a Mátraalján43
Szemle
Birkás Márta: Szemléletváltozás a talajművelésben47
Képes József-Szíjjártó András: Kísérlet az innovációs folyamatokat befolyásoló vállalati feltételek vizsgálatára a termelőszövetkezetekben53
Tudományos életünk
Teknős Péter: Együttműködés az integrációkutatásban56
Pillantás a világba
Kissné Bársony Erzsébet: Túltermelési gondok az EGK mezőgazdaságában58
Szabó Gábor-Széles Gyula: Agrárközgazdasági tanácskozás Lipcsében63
A lengyel élelmiszer-gazdaság 1984-ben65
Howard Nexby előadása az angol falu társadalmáról68
Tallózás
Lovas Márton: Gabonatermelésünk jövője 73
Szakirodalom75
10. szám
Szabadkai Antal: Műszaki fejlesztés és innováció a magyar élelmiszeriparban1
Jámbor László-Márkus László: Különbözeti járadék és jövedelem az erdőgazdálkodásban18
Soltész Gábor: A termelőszövetkezeti vezetési-irányítási rendszer néhány időszerű kérdése25
Alvincz József: Termékértékesítési szerződések a vágóállat-termelésben és a húsipari feldolgozásban28
Vita
Kovács Kálmán-Rott Nándor: Vállalati koncentráció és gazdasági növekedés39
A gazdálkodás gyakorlatából
Czok Gyula: A Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság belső irányítási és érdekeltségi rendszere40
Vadasné Rákóczi Gabriella: Az őszi búza, kukorica, cukkorrépa költség- és jövedelemviszonyai az újkígyósi Aranykalász Termelőszövetkezetben53
Szemle
Kovácsné Varga Ilona: A mezőgazdasági energiaszolgáltatás és szállításban dolgozók ösztönzésének szociológiai vonásairól59
Tudományos életünk
Lehotai József: Tanácskozás az energiatakarékos talajművelésről61
Pillantás a világba
Kanada mezőgazdasága és élelmiszeripara63
Tallózás
Kerekes Béla: A háztáji és kisegítő gazdaságok sertéstartása Tiszavasváriban 67
Südi Bertalan: A tagsági elidegenedésről69
Szakirodalom
O. T. Bogomolov (szerk.): Agrárviszonyok a szocialista országokban (Balogh András)74
M. Sievers-A. Weber: Az európai gabonatermelés fejlődéséről - Szőke Gyula76
Útmutató külföldi részvétellel működő gazdasági társulás alapításához és működtetéséhez78
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet hirdetése72
11. szám
Klenczner András: Az állami gazdaságok a hatékony gazdálkodás útján1
Dobi Ferenc: A termelésfejlesztéssel összhangban javuló szociális és munkafeltételek12
Csizmadia Ferenc: A vállalatközi kapcsolatok lehetőségei18
Boruzs Gyula: Az állami gazdaságok kiegészítő tevékenysége23
Fazekas Béla-Medgyesi Éva: Számok és tények az állami gazdaságokról, kombinátokról29
Vita
Vas István: A társadalmi-gazdasági integráció fejlődéséről39
A gazdálkodás gyakorlatából
Csepregi István: Alaptevékenység magas színvonalon43
Papp Tibor: Cukorvertikum Mezőhegyesen50
Czok Gyula: Hozam- és költségtényező a gabonatermelésben55
Mátrai Zoltán: A számítástechnika a mezőgazdasági kombinát szolgálatában58
Szemle
Tóth József: A vezető- és a beosztottszakember-ellátottság az állami gazdaságokban64
Koleszár István: A kísérleti keresetszabályozás tapasztalatai70
Tallózás
Kerekes Béla: Rejtett tartalékok 77
Szakirodalom
Tóth Lajos: (szerk.): Körösparti szoborsétány78
12. szám
Tószegi Zoltán: A vállalati belső mechanizmus korszerűsítése az állami gazdaságokban1
Kiss Józsefné: Támogatások és elvonások a Kisalföld mezőgazdasági nagyüzemeiben9
Balogh Ádám: A nagyüzemi sertéstartás fejlesztése és a vállalati növekedés összefüggése20
Szénay Lászlóné-Spekner Ágnes: A közgazdasági szabályozás és az élelmiszeripari szakágazatok gazdálkodása28
Vita
Soltész Gábor: Az alacsony jövedelmezőségű mezőgazdasági nagyüzemek helyzetéről39
A gazdálkodás gyakorlatából
Gazdag László: A napraforgó- és repcetermelés tanulságai a KSZE-ben44
Varga Suplic Sándor: A "csábító" agglomeráció49
Szemle
Magda Sándor: A kiskörei víztározó térségének ésszerűbb hasznosítása54
Nyári János: Mezőgazdasági diplomások a népgazdaságban57
Tudományos életünk
Vita a "Szolnok megye agroökológiai potenciálja az ezredfordulón" című prognózisról61
Szenes Endréné: A negyedszázados Konzerv- és Paprikaipari Kutatóintézet67
Pillantás a világba
Miroslav Pietrewicz-Ewa Wieteska: A lengyel parasztgazdaságok fejlesztése69
Szabó Péter: Zöldség- és gyümölcskereskedelmünk ausztriai kilátásai72
Lakatos Dénes-Józsa László: A termelőszövetkeztek irányítása és működése a Koreai NDK-ban76
Tallózás
Südi Bertalan: Emlékképek egy szövetkezetről78
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem