Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

XVI. századi költőkből

Tartalom

A századelő
Névtelenek
Soproni virágének7
Körmöcbányai táncszó7
Ének Szent László királyról7
Néhai való jó Mátyás király9
Vásárhelyi András
Cantilena10
Névtelenek
Édes anya12
Ének szűz Mária epésségéről13
Ó kegyes szíz Mária13
Apáti Ferenc
Cantilena14
Csáti Demeter
Ének Pannónia megvételéről16
Tinódi Sebestyén
Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról21
Sokféle részögösről26
Hadnagyoknak tanúság31
Kapitán György bajviadalja33
Zsigmond király és császárnak krónikája39
Az vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról40
Az udvarbírákról és kulcsárokról45
Budai Ali basa históriája48
Egri históriának summája51
Erdéli história eted része56
Énektöredék62
Hegedősök, pajkosok
Szendrői hegedős-ének63
Pajkos ének64
Tolvaj-ének töredék66
Bájoló imádságok66
Hozd el gazda, hozd el69
Hegedűs Márton
Hegedűsök, néktek szólok69
Az Moldvai Mihály deák éneke70
Bódog ember, kinek ő házában72
Szkhárosi Horváth András
Vigasztaló ének74
Az Ántikrisztus országa ellen75
Kétféle hitről76
Emberi szerzésről82
Az fejedelemségről85
Az fösvénységről89
Az Istennek irgalmasságáról93
Az átokról96
Batizi András
Izsák pátriárkáknak szent házasságáról101
Az halálról való emlékeztetés107
XLIV. psalmus108
Sztárai Mihály
Historia 3. Esdr. 3112
X. psalmus115
XXIX. psalmus116
LXXIV. psalmus117
A reformáció más szerzői
Sylveszter János
Az magyar nípnek, ki ezt olvassa119
Tar Benedek
Házasságrul való dicsíret120
Battyáni Orbán
Az háborúságnak szenvedéséről való ének122
Névtelenek
Házasok éneki123
Adhoratio mulierum125
Heltai Gáspár
Hogy az halál nem fél sem hatalomtól, sem erőtől, sem tudománytól127
Bormenisza Péter
Cantio optima129
Vilmányi Libécz Mihály
Corrector pio lectori130
Névtelen
Jerémiás prófétának könyörgéséből131
Kecskeméti Vég Mihály
LV. zsoltár132
Szegedi Gergely
XXIX. psalmus135
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról136
Németi Ferenc
LXXVII. psalmus139
Pap Benedek
Segítségül hívása Istennek141
XVII. psalmus142
Tuba Mihály
Újesztendőre való dicséret143
Hartyáni Imre
LI. psalmus144
Felnémeti Névtelen
Az Luter-papokról145
Tolnai Bálint
Historia de morbius in convivio147
Ilosvai Péter
Ptolomeus királynak históriája150
Sokféle neveknek magyarázatja151
Tasnádi Péter
Az Horatius második verses könyvének tizennegyedik éneke154
Bogáti Fazakas Miklós
XXXVII. psalmus. Betegen bolond örül156
XLIII. psalmus. Vígy székben157
LVIII. psalmus. Pokol tanács158
LXIX. psalmus. Ne hadj jámbort, veszess hamissat, igaz úr159
LXXIX. psalmus. Antiochus ellen163
LXXXXVIII. psalmus. Nagy beteg vagy bús esze164
CXX. psalmus. Nyelv vass165
CXXXI. psalmus. Alázatos166
CXXXVII. psalmus. Hierusalem167
Énekek éneke168
Históriák
Szendrei Névtelen
Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája182
Névtelen
Cantio de militbus pulchra185
Ilosvai Péter
Toldi Miklós históriája190
Semptei Névtelen
Az Béla királyrul való és az Bankó leányáról szép história198
Pataki Névtelen (Balassi Bálint?)
Eurialus és Lucretia históriája202
Névtelen
Telamon históriája245
Cegei Névtelen
Effectus amoris. Az szerelemnek ereje257
Gergei Albert
Árgirus históriája282
A századvég
Madzsari Türki
Fekete szemű, szeműdükű283
Csáktornyai Mátyás
Grobian verseinek magyar énekbe való fordítása286
Névtelen
Vitézi ének287
Telegdi Kata
Levélrészlet287
Gyarmati Imre
Cantio pulchra289
Sárközi Máté
Cantio de militibus290
Névtelen
Sebes tenger habja290
Magyari István
Koporsó-felirat290
Utószó (Stoll Béla)291
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
XVI. századi költőkből XVI. századi költőkből XVI. századi költőkből

A borító enyhén kopott, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.230 Ft
1.110 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
XVI. századi költőkből XVI. századi költőkből XVI. századi költőkből

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.230 Ft
1.560 ,-Ft 30
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
XVI. századi költőkből XVI. századi költőkből XVI. századi költőkből

Néhány lap kissé foltos.

Állapot:
2.230 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba