1.017.125

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vasi Szemle 1971/1-4.

Vas Megye Tanácsának tudományos és kulturális folyóirata - XXV. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Az 1945. novemberi országgyűlési választások után a reakció Vas megyében is általános támadásba lendült. E támadás egyik célpontja a munkásellenőrzés helyi szervei, az... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Az 1945. novemberi országgyűlési választások után a reakció Vas megyében is általános támadásba lendült. E támadás egyik célpontja a munkásellenőrzés helyi szervei, az üzemi bizottságok voltak.
Felfigyelt erre a jelenségre a Magyar Kommunista Párt területi bizottsága is. A párt 1946. február 2-i választmányi ülésén Márkus Bernát, a kőszegi MKP szervezet titkára hozzászólásában elmondta, hogy Kőszegen a tőkések és kiszolgálóik erőteljesen támadják az üzemi bizottságokat. "...Rendeleteiket semmibe veszik, titkos igazgatósági üléseket tartanak." Vissza

Tartalom

1. szám

25 éve történt
Gerse János - Söptei István: Az üzemi bizottságok tevékenysége Vas megyében 1945-1948. II. 1
Horváth Ferenc: Az élet megindulása - Dokumentumok (1945. ápr.-jún.) II. 12
Napjaink
Turáni József: Az 1970. évi népszámlálás előzetes eredményeiből 30
Kantár Lajos: A művelődési otthonok kialakulása és helyzete Vas megyében II. 39
Molnár László - Morvay Frigyes: A falusi körzeti orvosok munka- és életkörülményei 58
Prugberger Tamás: A szövetkezeti jog fejlődése és az összszövetkezeti gondolat 74
Csikós József: Szocialista hazafiság nevelés - ifjúság (Vita) 81
A tudomány és kultúra műhelyeiből
Vasi művészportrék: Csikós József: Geszler Mária 85
Könyvtáravatás, 1970. december 12. 91
Hagyományok
Papp Vilmos: őrségi iratok II. 97
Speidl Zoltán: IV. Károly két restaurációs kísérletének Nyugat-magyarországi
vonatkozásai (1921) 107
Szombath Ferenc: Adatok a sárvári lengyel gyűjtőtábor történetéből 119
Hetyéssy István: A hermáni kastély és uradalom leírása 1713-ban
Csaba József: Dr. Dabasy Fromm Géza emlékezete (1871-1945.) 135
Házi Jenő: Vas megyei középkori oklevelek 12. közi. 142
Irodalom
Fried István: Szántó György regény vázlata Berzsenyiről 146
Bibliográfia
Bánó Zsuzsa - Takács Miklós: Vas megye irodalma 149

2. szám
Napjaink
Magasabb szinten, következetesebben 161
Nóvák Zoltán: A parasztság jövedelmi
viszonyai, különös tekintettel a társadalmi juttatásokra 165
Gál József: Diáklányok építőtáborban 171
Gutter József: Kultúra, érték, ízlés 190
Szabó Lászlóné: Szombathely város levegő szennyezettsége 202
A tudomány és kultúra műhelyeiből
Takács Miklós: Az új könyvtár első hónapjai 220
Vasi művészportrék
Csikós József: Vértesi Péter 228
Naszádos István: Sárvár érmekben 233
Hagyományok
Papp Vilmos: Őrségi iratok III. rész 236
Miholics József: Alsó-Őrség földtörténeti vázlata 251
Domonkos János: A Szombathelyi Vakok Intézetének története 268
Sáry István: Száz éves a győr-szombathelyi vasút 279
Kuntár Lajos: A felszabadulás utáni első
sajtótermékekről 292
Bánó Ádám: Egy kis falu múltjából 294
Házi Jenő: Vas megyei középkori oklevelek 13. közi. 298
Irodalom
Simon Endre: Bakó József levelei Pável Ágostonhoz 302
Bibliográfia
Szilágyi István: Szombathely (útikönyv) 307
Bánó Zsuzsa - Takács Miklós: Vas megye irodalma 300

3. szám
Napjaink
Nóvák Zoltán - Turáni József - Varga János: A harmadlik ötéves terv eredményei 321
Ádám László: Nyugat-Dunántúl hasznosítható nyersanyagai 339
Rónai Károly-Szilágyi István: Szombathely városrendezési tervéből. A Derkovits városrész központija 359
Pajor Géza - Szemes Gabriella - Vadvári Éva: Iskoláskorban lévő koraszülöttek
testi és szellemi fejlettsége 378
A tudomány és kultúra műhelyeiből
Sipos Endre: A Vas megyei Növényvédő Állomás működése 387
István Lajos: Megemlékezés Szabolcs Zoltán dr.-ról 400
Bariska István - Nagy Árpádné: Az V. Kőszegi Ifjúsági Filmnapok néhány tanulsága 404
Hagyományok
Békefi Antal: A nép élete Rákóczi és
Kossuth szabadságharca között a népdalok tükrében 411
Sill Ferenc: A szombathelyi vár épületei
és épületrészei a XVI-XVIIL században 436
Károlyi Antal: A zsennyei Sennyey udvarház 443
Károlyi Mária: Rézkori település Jánosháza-Fürdő dombon 456
Kiss Gyula: Megemlékezés Pável Ágostonról 462
Bendefy László: Várady Imre 465
Bibliográfia
Bánó Zsuzsa - Takács Miklós: Vas megye irodalma 470

4. szám

Napjaink
Czirák Ferenc: Továbbfejlődésünk alapelvei 481
Bődy Zoltán: A számítástechnika alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban 485
Polgár Ferenc: Szombathely város IV. ötéves tervéből 491
Nagy Gábor: Adatok az öngyilkosság alakulásához 509
Tudomány és kultúra műhelyeiből
Horváth Ernő: Vas megyei Természetvédelmi Napok, 1971. 522
Bertalan Lajos: Tavaszi tárlat '71 528
Naszádos István: Nádasdy emlékülés, Sárvár, 1971. 533
Kuntár Lajos: Berzsenyi emléknap Szombathelyen 537
Kiss Mária: A Kőszegi Gyógyszerésztörténeti Múzeum megnyitása 539
Hagyományok
Söptei István: Vasi népi kollégiumok - vasi népi kollégisták 541
Szövényi István: A kőszegi Jurisich téri Mária-szobor története 549
Horváth Ferenc: A kanizsai határőrvidék nemzetiségei és a török veszély 555
Heckenast János: Rumi Rajki István szobrászművész (1881-1941) 564
Bárdosi János: Dr. Csatkai Endre levelei (Nekrológ helyett) 573
Smidt Lajos: Hadifogolytábori sportérem 579
Házi Jenő: Vas megyei középkori oklevelek 14. közl. 580
Megemlékezés
Regöly-Mérei Gyula: Megemlékezés Bencze Józsefről 584
Irodalom
Kemenesaljai Berzsenyi Napok
Varga Balázs: „A bevess ifjú" Adatok Berzsenyi szerelméről 587
Merényi Oszkár: Berzsenyi korszerűsége napjainkban 596
Novák József: Mire tanít ma Berzsenyi? 605
Sonkoly István: Megzenésített Berzsenyi-verseik 614
Bibliográfia
Tóth Gyula: Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez 618
Palkó István: Kritikai ismertetés Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás című könyvéről 619
Angyal Endre: Szlovén könyv Pável Ágostonról 622
Bánó Zsuzsa - Takács Miklós: Vas megye irodalma 624
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4. Vasi Szemle 1971/1-4.

A számok borítója enyhén foltos, sérült. A 4. szám borítója, néhány lapja kissé hullámos, egyik lapja javított.

Állapot:
4.280 Ft
2.140 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba