A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

NATO logisztikai kézikönyv

A HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség kiadványa

Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Honvéd Vezérkar Logisztikai Főcsoportfőnökség
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 406 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9065-34-X
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Alig egy éve, hogy az Észak-atlanti Szövetség "NATO logisztikai kézikönyv" című kiadványa magyar nyelven is megjelent. Ez a magyar nyelvű kézikönyv az 1994-es kiadás fordítása volt. Az eltelt... Tovább

Tartalom

Előszó7
Bevezetés9
A NATO logisztika27
Bevezetés27
Meghatározások27
A logisztika
Az előállítói logisztika
A felhasználói logisztika
Az együttműködői logisztika
A többnemzetiségű logisztika
A logisztikai funkciók31
A logisztika anyagi funkciója
A logisztika ellátási funkciója
A logisztika technikai kiszolgálási és javítási funkciója
A logisztika szolgáltatási funkciója
A logisztika robbanóanyag hatástalanítási funkciója
A logisztika mozgatási és szállítási funkciója
A logisztika műszaki funkciója
A logisztika egészségügyi funkciója
A logisztika szerződéskötési funkciója
A logisztika költségvetési és pénzügyi funkciója
A kapcsolódó funkciók37
Az ellátási anyagosztályok39
A NATO szervezete41
Bevezetés41
A NATO politikai célkitűzései és alapvető feladatai
A NATO döntéshozatali folyamata
A NATO stratégiai koncepciója
A NATO alapvető elemei45
Az Észak-atlanti Tanács
A Védelmi Tervező Bizottság
A Nukleáris Tervező Bizottság
A Főtitkár
A Nemzetközi Titkárság
A Katonai Bizottság
A Nemzetközi Katonai Vezérkar
A NATO integrált katonai vezetési struktúrája49
Az Európai Szövetséges Főparancsnokság
A Szövetséges Hatalmak Atlanti-óceáni Legfelsőbb Parancsnoksága
A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Tervező Törzs
A NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző Parancsnokság
A Kanadai-Amerikai Regionális Tervező Csoport
Az előttünk álló út
A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelék Koncepció57
A NATO kibővítése59
Az Euro-Atlanti Partnerségi Tanács59
A megerősített Partnerség a Békéért program61
A NATO és Oroszország közötti partnerségi viszony63
A NATO partnerségi viszonya Ukrajnával63
A Földközi-tengeri párbeszéd63
Az egymáshoz kapcsolódó intézmények63
A Tanács legfontosabb bizottságai67
A Nemzetközi Titkárság69
A Nemzetközi Katonai Vezérkar71
A NATO katonai szervezete73
A Szövetség új stratégiájának logisztikai támogatása75
Bevezetés75
Az új haderőstruktúrák77
A Reagáló erők
A Fő Védelmi Erők
A Kiegészítő Erők
Az új stratégiával járó logisztikai következtetések79
Az új megerősítési koncepció83
A megerősítés alapelvei85
Rugalmasság és mozgékonyság
Az általános és a váratlan eseményekre vonatkozó tervezés
Az infrastruktúra-biztosítás
A megerősítés logisztikai tényezői85
A logisztikai követelmények és a logisztikai biztosítás meghatározása89
Bevezetés89
A védelmi tervezési folyamat89
A NATO készletképzés tervezési irányelve (SPG)93
Az Európai Szövetséges Főparancsnokság erőforrás optimalizálási szoftver rendszere
A főbb NATO Parancsnokságok Közös (Bi-MNC) készletképzési irányelve
A készletképzési tervezési felelősségek
A főbb NATO Parancsnokságok Közös (BI-MNC) jelentési rendszere97
A béketámogató tevékenységek logisztikai támogatása103
Bevezetés103
A hagyományos békefenntartó küldetések105
A konfliktus-megelőző küldetések105
A humanitárius küldetések107
A közvetített NATO közreműködés a béketámogató tevékenységekben109
A logisztikai biztosítás irányelvei111
Általános logisztikai irányelvek
Koordináció/jogkör
Együttműködés
Felvonultatás
A polgári erőforrások és az országon belüli támogatás115
Az egészségügyi biztosítás115
A NATO szerepe a béketámogató tevékenységekben117
A "Joint Endeavour" hadművelet
A "Joint Guard" hadművelet
A békefenntartó tevékenységek logisztikai biztosítása során nyert tapasztalatok rövid összefoglalása
A Partnerség a békéért Program logisztikai támogatása121
Bevezetés121
Tevékenységek121
A Partnerség munkaeszközei és eljárási módszerei123
Partnerségi Munkaprogram
Egyéni Partnerségi Munkaprogram
A békepartnerség tervezési és felülvizsgálati folyamata (PARP)
A partnerségi részvétel123
A logisztikai együttműködés általános területei125
A folyamatban lévő felhasználói logisztikai tevékenységek125
A PARP logisztikai interoperabilitási célkitűzései129
A NATO logisztikai alapelvei és eljárásai131
Bevezetés131
A logisztikai alapelvek131
A logisztikai eljárások133
Általános eljárás
A logisztikai tervezés
A haderő tervezése és kialakítása
A logisztikai vezetés és irányítás
A felelősség
A jogkör
Az együttműködés
A mozgatás és szállítás
A befogadó Nemzeti Támogatás
A polgári erőforrások
Az egészségügy
A fegyverzetek és szabványosítás
A pénzügyi biztosítás
A felhasználói logisztika145
Bevezetés145
A logisztikai dokumentumok hierarchiája145
A felhasználói logisztikai bizottságok147
A NATO Központ szintű bizottságok149
A NATO Logisztikai Vezetők Értekezlete
A NATO Csővezeték Bizottság
A NATO Katonai Egészségügyi Szolgálatfőnökök Bizottsága
A főbb NATO Parancsnokságok Közös Logisztikai Koordinációs Testülete151
A Nyugat-európai Logisztikai Csoport153
Az előállítói logisztika155
Bevezetés155
A fegyverzeti együttműködés főbb célkitűzései155
A fegyverzeti együttműködés módszerei157
A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezlete159
A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezletének szervezeti felépítése
A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Képviselői
A NATO Hagyományos Fegyverzeteket Felülvizsgáló Bizottsága
A fegyverzeti együttműködésben bevont más NATO bizottságok és testületek163
NATO Légvédelmi Bizottság
NATO Projekt Irányító Bizottságok
NATO Szabványosítási Szervezet
Kutatási és Technológiai Szervezet
NATO Konzultációs, Vezetési és Irányítási Szervezet
A Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport167
A fegyverzeti együttműködési eljárások169
Hagyományos Fegyverzet Tervezési Rendszer
Szakaszolt Fegyverzeti Program Rendszer
Partnerség a Békéért173
Egyéni Partnerségi Program
A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezlete Partnerségi Csoportjai létrehozása
Javaslat a Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezlete "Partnerségi fegyverzeti projektjei" beindítására
A NATO védelmi ipari párbeszéd kialakítása a partner országokkal
A NATO Fegyverzeti Igazgatók Értekezletének párbeszéde Oroszországgal
A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezletének szervezete179
A NATO projekt irányító bizottságok181
Az együttműködői logisztika183
Bevezetés183
A NATO előállítói és logisztikai szervezetek185
A felhasználói irányultságú NATO előállítói és logisztikai szervezetek
Az előállítói logisztikai irányultságú NATO előállítói logisztikai szervezetek
Más NATO előállítói logisztikai szervezetek
A NATO projekteket irányító bizottságok189
A multinacionális eszközprojektek szolgálat közbeni támogatása189
A Katonai Hivatalok189
A Katonai Szabványosítási Hivatal
A Szövetséges Hatalmak Atlanti-óceáni Legfelsőbb Parancsnokságának Tengeralatti Kutatási Központja
Az együttműködői logisztikai technikák191
A NATO kodifikációs rendszer
Integrált logisztikai támogatás
A logisztikai támogatási elemzés
Életciklus költségtervezés
Folyamatos beszerzési és életciklus támogatás
A NAMSA meghatározott együttműködői logisztikai projektjei199
A NATO logisztikai értéktőzsde
Raktári készlet és eszközigények cseréje
A közös felhasználású termékek anyaggazdálkodása
A termékek nyilvántartásból történő biztosítása
A NATO lőszeradatbázis
A NATO alkalmazott logisztika konzultációs fóruma
Meghatározott békepartnerségi tevékenységek203
A Katonai Szabványosítási Hivatal logisztikai érdekeltségű munkacsoportjai205
A védelem polgári tervezése207
Bevezetés207
A katonai tevékenységek polgári támogatása207
A védelem polgári tervezésének céljai209
A Védelem Polgári Tervezési Főbizottság209
Óceáni Hajószállítmányozás Tervező Testülete
Európai Belföldi Felszíni Szállítás Tervező Testülete
Polgári Repülés Tervező Bizottság
Élelmiszer és Mezőgazdasági Tervező Bizottság
Ipari Tervező Bizottság
Kőolaj Tervező Bizottság
Egyesített Egészségügyi Bizottság
Polgári Hírközlés Tervező Bizottság
Polgári Védelmi Bizottság
A Védelem Polgári Tervezési Kérdőív215
A Védelem Polgári Tervezés válságkezelési intézkedései215
A Polgár Szükségállapoti Válság Iroda217
A Védelem Polgári Tervezés bevonása a katasztrófa esetén törénő segítségnyújtásba219
A Védelem Polgári Tervezés a békepartnerség keretében223
Az Oroszországgal való viszony223
A Védelem Polgári Tervezési Bizottság felépítése227
A Befogadó Nemzeti Támogatás229
Bevezetés229
Meghatározás231
A Befogadó Nemzeti Támogatás alapelvei231
A Befogadó Nemzeti Támogatás eljárásai231
Általános eljárások
A küldő nemzetekre vonatkozó eljárások
A befogadó nemzetekre vonatkozó eljárások
A NATO parancsnokokra vonatkozó eljárások
A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezése235
A képességek jegyzéke239
A helyi szerződéskötések239
A polgári-katonai együttműködés239
Az 5. Cikkely hatálya alá nem tartozó tevékenységekre vonatkozó Befogadó Nemzeti Támogatás tervezése241
A többnemzetiségű logisztika245
Bevezetés245
A NATO Parancsnokok jogköre a logisztikai erőforrások újraosztására247
A többnemzetiségű összhaderőnemi logisztikai központ koncepció251
A többnemzetiségű logisztikai támogatás módjai255
A vezető nemzeti logisztikai támogatás
A szerepkörre szakosodott nemzeti logisztikai támogatás
A többnemzetiségű támogatási megállapodások
A közösen finanszírozott logisztikai erőforrások
A többnemzetiségű integrált logisztikai támogatás
A repülőgépek kölcsönös-kiszolgálása
A helyi szerződéskötések
A haderőnemi támogatási koncepciók261
A szárazföldi haderőnemi komponens koncepció
A légi haderőnemi komponens koncepció
A haditengerészet támogatásának koncepciója
A mozgatás és a szállítás267
Bevezetés267
Mozgatási és szállítási alapelvek267
A mozgatási és a szállítási eljárások271
Általános eljárások
A hadsereg polgári támogatásának eljárásai
A polgári tevékenységek katonai támogatásának eljárásai
Az erőforrás beszerzésének módszere
A mozgatási és szállítási erőforrások vezetésének és irányításának módszere
A hírközlési és automatizált adatfeldolgozási támogatás eljárásai
A mozgatási és szállítási szervezetek277
A mozgatási és szállítási feladatok és felelősségek277
NATO Központ
A Nemzetek
A főbb NATO Parancsnokságok
A Szövetséges Mozgatás Koordinációs Központ
Az Alárendelt Területi Főparancsnokságok
A Szövetséges Felvonulási és Mozgatási Rendszer (ADAMS)283
A katonai mozgatás és szállítás tervezésének polgári támogatása283
A mozgatási tanácsadó csoportok és értekezletek285
Mozgatási és Szállítási Tanácsadó Csoport
A Szövetséges Hatalmak Európai Legfelsőbb Parancsnokságának Mozgatási Értekezlete
Az üzemanyagok, olajok, kenőanyagok és a kőolajkezelő eszközök289
Bevezetés289
A polgári felkészültség289
A NATO Csővezeték Bizottság289
Az üzemanyagok nagybani elosztása és tárolása a NATO csővezetékrendszeren293
A légibázis, a haditengerészeti támaszpont és a egységellátás295
Az üzemanyag-ellátás tervezése az Európai Szövetséges Főparancsnokságon és a Szövetségek Hatalmak Atlanti-óceáni Legfelsőbb Parancsnokságán295
A katonai üzemanyagok és az egységes üzemanyag-koncepció295
A szabványosítás / a csereszabatosság és a kutatás297
A koordináció297
Emlékeztető a NATO-ban használatos üzemanyagokról301
A kőolajügyekkel foglalkozó NATO testületek307
Az egészségügyi biztosítás309
Bevezetés309
Az egészségügyi szolgálat feladata309
Az egészségügyi biztosítási alapelvek309
Az egészségügyi hadműveleti elvek313
A NATO Katonai Egészségügyi Szolgálatfőnökök Bizottsága317
Az egészségügyi tervezés a NATO-ban319
A biztosítás szintjei321
A polgári szempontok323
A szabványosítás és az interoperabilitás327
Bevezetés327
Meghatározás329
Cél329
A NATO szabványosítás alapelvei329
A NATO szabványosítási folyamata331
A NATO szabványok
A folyamat lépései
A NATO szabványosítási szervezet337
A NATO Szabványosítási Bizottság
A NATO Szabványosítási Összekötő Testülete
A NATO Szabványosítási Iroda
A Feladatszabó Hatóságok
Az összekötők
A NATO szabványosítási program339
A NATO és a Partnerség a békéért program339
A NATO közös pénzügyi alapú katonai erőforrásai343
Bevezetés343
A katonai közös erőforrás főbb testületei343
A Felsőbb Szintű Erőforrás Bizottság
Az Infrastruktúra Bizottság
A Katonai Költségvetési Bizottság
A NATO Védelmi Élőerő Bizottság
A Középtávú Erőforrás Terv347
Képesség Csomagok349
A Képesség Csomag meghatározása
A Képesség Csomag felterjesztése
A Képesség Csomag jóváhagyása
A Képesség Csomag végrehajtása
A NATO Biztonsági Beruházási Program355
A katonai költségvetés355
A nemzetközi élőerő357
A logisztikai kihatású Képesség Csomagok359
Mellékletek363
Meghatározások365
Rövidítések387
Tárgymutató401
Feljegyzések407
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
NATO logisztikai kézikönyv NATO logisztikai kézikönyv

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba