849.952

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Repülőgépek szilárdságtani méretezésének időszerű feladatai/A repülés üzemanyagai/A merevség és rezgésmentesség kérdése a repülőgépszerkezeteknél/Repülőgépszárnyak kialakításának légerőtani szempontjai/Nagysebességű repülőgépek aerodinamikája

A korszerű repülőrádiókészülékek építése és vizsgálata/Az aerodinamika kisérleti eszközei/Légcsavarok/Repülőgép-héjszerkezetek számítása/Nehézségek repülőgépek aerodinamikai számításában, különös tekintettel a szárny és a törzs egymásrahatásának számítására/A repülés időjárási akadályai/Repülőgépek csűrőkormányai és a szárny egyéb segédberendezései

Szerző

Kiadó: Mérnöki Továbbképző Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 424 oldal
Sorozatcím: Mérnöki Továbbképző Intézet repülési kiadványai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 12 mű egy könyvben. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda nyomása, Budapest. "Repülőgépek csűrőkormányai és a szárny egyéb segédberendezései" 1949-ben lett kiadva, a többi mű kiadási év nélküli.

Előszó

Repülőgépek szilárdságtani méretezésének időszerű feladatai.

Még a nem szakember előtt is közismert és magától értetődő, hogy a repülőgépeknél a lehető legkisebb szerkezeti súlyra kell... Tovább

Tartalom

Varga László: Repülőgépek szilárdságtani méretezésének időszerű feladatai
I. Repülőgépekre ható erők megállapítása
a) Repülés közben fellépő erők
b) Földön való mozgásnál fellépő erők
c) Az erőhatások leírása
d) Adatgyűjtés módszerei
e) A mérési eredmények kiértékelése
f) Mérési eredmények
g) Mérési eredmények felhasználása
II. A szerkezeti anyagok viselkedése terhelésekkel szemben
a) A terhelések ismétlődésének hatása az anyag teherbírására
b) Különböző igénybevételi módok vizsgálata
c) Eltérés a valóságos terhelés és a szilárdsági kísérleteknél szokásos terhelési módok között
III. Méretezés
a) Az egyes elemekben fellépő terhelések megállapítása
b) A feszültségi állapot meghatározása
c) Stabilitási kérdések
IV. Összefoglalás

Udvary Jenő: A repülés üzemanyagai
Bevezetés 1
A repülőmotorok hajtóanyagai 2
Fűtőérték 2
Fajsúly 3
Illékonyság 4
Gőznyomás 5
Forrásponthatárok 5
Fagyáspont 6
Gyantaképződés 6
Korrodáló hatás 6
Kompressziófűtés 6
Az ólomtetraaethyl 12
Az oktánszám 13
A repülőmotorok kenőanyagai 16
A dugattyúgyürűk beragadása 16
Iszapképződés 17
Kokszképződés 18
Viszkozitás 18
Különleges kenőanyagok 19
A repülőmotorok hütőanyagai 19
Befejezés 21
Irodalom 22

Varga László: A merevség és rezgésmentesség kérdése a repülőgépszerkezeteknél
Bevezetés 1
I. Merevség fogalma 2
II. A szilárdsági előírás és a szerkezeti instabilitás kérdése 5
III. Módszer a minimális merevségi követelmények megállapítására 8
IV. Gondolatmenet a tervezéshez . . . . . 12
V. A szárnymerevség számítása 18
VI. A hasonlósági követelmények a merevségi kísérleteknél 30
VII. Merevségi és rezgetési kísérletek végrehajtása 36
VIII. Szárnyrezgés kivizsgálása a berepülés kapcsán 43
Összefoglalás 46
Irodalom 47

Rácz Elemér: Repülőgépszárnyak kialakításának légerőtani szempontjai
I. A szárny jellemző adatai . . . 1
II. A felületi terhelés és az oldalviszony . . . 3
III. A szárnyprofil kiválasztása 10
1. A profilok fejlődése 10
2. A profilkiválasztás szempontjai 12
3. A profilok tulajdonságai . . 15
IV. A szárny alaprajza. Elcsavarás 19
1. A felhajtóerő eloszlás 19
2. Az alaprajz és elcsavarás hatása a szárny tulajdonságaira 23
V. V-állás, nyilazás 26
VI. A szárny és törzs csatlakozása 29
Irodalom 22

Dr. Abody (Anderlik) Előd:
Nagysebességű repülőgépek aerodinamikája
Bevezetés 1
Az összenyomható áramlás törvényszerűségei 5
Az összenyomhatóság szárnyakra gyakorolt hatásának számítása 9
Légcsavarok vizsgálata az összenyomhatóság hatása mellett 14
Nyomáshullámok keletkezése 20
Az áramlás sebessége nagyobb, mint a hang sebessége 21
Összefoglalás 23

Dr. Pöschl Imre: A korszerű repülőrádiókészülékek építése és vizsgálata
I. Általános tervezési szempontok 1
II. Rádiókészülékek ismertetése 3
Adók 5
Vevők 5
Irányvevö 5
Cserélhetőség 7
III. Mechanikai alkatrészek 7
Tekercsek 9
Állandó sűrítők 10
Változtatható kapacitású sűrítők 11
Szilitek 13
IV. Vizsgálat 13
Szakirodalom 20

Ifj. petrószi Kovásznay László: Az aerodinamika kisérleti eszközei
I. Kismintatörvények 2
Irodalmi tájékoztató 8
II. Szélcsatornák 8
Irodalmi tájékoztató 19
III. Nyomás, sebesség és erő mérése 19
Irodalmi tájékoztató 32
IV. Az áramlás finomszerkezetének vizsgálata 32
Irodalmi tájékoztató 38

Scholcz Géza: Légcsavarok
Bevezetés 1
A merev légcsavar.
Merev légcsavarok jellemző görbéi 3
Merev légcsavar kiválasztása 6
Fordulatszám-esés merev légcsavaroknál 8
A magasság befolyása a merev légcsavar üzemére 11
A merev légcsavar statikus húzóereje 12
A levegő összenyomhatóságának befolyása a légcsavar üzemére 12
Merev légcsavarok összehasonlítása 13
Az állitható légcsavar.
Az állandó fordulatú légcsavar méretezése 14
A Cp = állandó eljárás 15
Redukálás alapátmérőre 15
A Cp-állandó paraméretü görbék megszerkesztése 17
Teljesítmény-, fordulatszám-, magasságváltozás hatása 17
Állandó fordulatú légcsavar méretezése a Cp = állandó eljárás alapján 18
A kerületi sebesség ellenörzése 19
A felszálló út 21
A nem hajtott légcsavar kérdése , 21
Légcsavar szél 22
Légcsavarok összehasonlítása a Cp = állandó eljárás alapján 23
Példaszámitás,
Merev légcsavar méretezése 29
Állítható légcsavar méretezése 33
Függelék.
Egyszerűsített számítási eljárás állandó nyomatékú légcsavar számításához 35
Modell légcsavar mérés 45
Táblázat 48
Irodalom 51

Dr. Petúr Alajos: Repülőgép-héjszerkezetek számítása
I. A borítólemez határ feszültségének meghatározása 3
II. Feszültségeloszlás meghatározása a határ feszültségen túl terhelt lemezben.
1. Nyomásnak kitett héjszerkezet viselkedése a lemez határ feszültsége
fölött 5
2. Nyírásnak kitett héjszerkezet viselkedése a lemez határ feszültsége
fölött 7
III. Feszültségszámitás a héjszerkezetben.
1. Tiszta hajlításból eredő feszültségek meghatározása 11
2. Tiszta nyírásból eredő feszültségek meghatározása 13
3. Tiszta csavarásból eredő feszültségek meghatározása 17
4. Törzskeretek terhelése 19
IV. A törőszilárdság meghatározása.
1. Törőszilárdság meghatározása nyomásra 20
2. Törőfeszültség meghatározása nyírásra, csavarásra 23
V. Az erőbevezetés kérdése.
1. Az erőbevezetés egyszerű esetei 25
2. Erőbevezetés kétirányban merevített sík héjszerkezetbe 28
3. Erőbevezetés kétirányban merevített hengeres héj szerkezetbe 41
4. Csavart dobozszerkezet befogási kényszere 47
Irodalom 51

Vasy Géza: Nehézségek repülőgépek aerodinamikai számításában, különös tekintettel a szárny és a törzs egymásrahatásának számítására
1. Bevezetés 1
2. A repülőgép-számításokról általában 1
21 A repülőgép-számítások sorrendje 2
22. Az aerodinamikai számítások alapvető fontossága 5
3. Az aerodinamikai számításokkal kapcsolatos nehézségek 6
31. Az aerodinamikai tényezők meghatározásának módjai 6
32. Az aerodinamikai tényezők módosulása a repülőgép részeinek egymásrahatása következtében 7
4. A szárny és törzs kölcsönös egymásrahatása 9
41. A szárny és a törzs egymásrahatásának fontossága 9
42. A szárny és a törzs egymásrahatása számításának módszerei 10
421. A törzset helyettesítő módszer 10
4211. Lennertz számítási módszere 12
4212. Vandrey számítási módszere 18
4212. 1. A módszer alapjai 18
4212. 2. Gömbalakú törzs esete 19
4212. 3. Forgástestalakú törzs esete 21
4212. 4. Felhajtóerő-veszteség a véges szárnyszélesség (terjedtség) következtében. 34
4212. 5. Vandrey eredményeinek összefoglalása 3o
4213. Multhopp számítási módszere 36
4213.1. Multhopp módszeréről általában 36
4213. 2. A törzsre ható felhajtóerő forgatónyomatékot szolgáltató részének számítása 36
4213. 3. A felhajtóerő módosulása a szárnyon a törzs hatására 39
4213. 4. A felhajtóerő megoszlása a törzs szélességében 44
4213. 5. A felhajtóerő megoszlása a törzs hosszában 45
4213. 6. A felhajtóerő megoszlásának gyakorlati számítása a törzs hatásának figyelembevételével 45
4213. 7. Észrevételek Multhopp számítási módszeréhez. Az eddigi eredmények összefoglalása 49
422. A törzset a szárny részének tekintő módszer 52
4221. A módszer alkalmazhatóságának feltételei 52
4222. A módszer gyakorlati kivitele 53
4223. A törzset a szárny részének tekintő módszer a törzs adatainak a helyesbítésével 54
43. A sárkány alakjának egyszerűsbödése és a szárny és a törzs egymásrahatásának számítása 58
5. Befejezés 62
Irodalmi hivatkozások 63
Jelölések 64

Veress László: A repülés időjárási akadályai
1. A köd
Jegesedés

Blahó Miklós: Repülőgépek csűrőkormányai és a szárny egyéb segédberendezései
A csűrőkormány
Leszállófékek
Orrsegédszárny
Zuhanófék
Határréteg-szabályozás
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem