A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pszichológiai tanulmányok V.

Tartalom

Filozófiai pszichológia
Garai László: Az ember magasabb rendű érzelmi viszonyairól11
Általános, kísérleti és közösségi lélektan
Dr. Nemessuri Mihály-Szendre Ottó: A hangszeres mozgások objektív vizsgálata33
Pálffy Zoltán: A szenzomotorika egy speciális formája az emberré válás folyamatában47
Dr. Réti László: A táplálkozáskomponensek pszichológiai hatásának vizsgálata63
Dr. Tánczos Zsolt. A látóanalizátor és a hallóanalizátor feltételes kölcsönhatásának mechanizmusáról83
Dr. Tóth Béla: A vasipari dolgozók irodalmi érdeklődése (Adalékok az üzemi kultúrmunka pszichológiai megalapozásához)109
Neveléslélektan
Dr. Baranyai Erzsébet: Gondolkodás a tagolásban és összefogásban127
Barkóczi Ilona: Gyermekek manipulációs tevékenységére vonatkozó pszichológiai megfigyelések141
Dr. Faragó László: Az analízis műveletét gátló tényezők a matematikai gondolkodásban165
Dr. Kelemen László: A 10-14 éves tanulók problémamegoldó gondolkodása cselekvéssel kapcsolatos feladatokban187
Dr. Kelemen László: Gondolkodási műveletek cselekvéses feladatmegoldásokban205
Dr. Kiss Árpád: A tanulás fogalma a pszichológiában és a pedagógiában221
Dr. Lénárd Ferenc és Justné Kéry Hedvig: A gondolkodási műveletek előfordulása kiscsoportos óvodásoknál a szervezett foglalkozások keretében241
Dr. Lénárt Edit: A kifejezés pontosságának néhány szintaktikai és morfológiai tényezője 10-14 éves korban259
S. Molnár Edit: Szöveggel kapcsolatos feladatok megoldása kis csoporton belül271
Dr. Réti László: Az iskolaérettség pszichológiai vizsgálata289
Dr. Salamon Jenő: Alsótagozatos tanulók gondolkodási sajátosságai rajz alapján történő szerkezetösszeállításban305
Munkalélektan - pályaválasztás
Dr. Bálint István és Murányi Mihály: Baleseti veszély és egyéni veszélyeztetettség327
Dr. Csirszka János: A pályaválasztási szaktanácsadás mint tudományos tevékenység343
Dr. Geréb György: A megoszló figyelem és kézügyesség együttes vizsgálata különböző termelési szintet elért dolgozóknál361
Dr. Horváth László Gábor: Szenzoros és motoros teljesítőképesség fáradtság hatásáralétrejött elváltozásának kísérletes összehasonlító vizsgálata385
Dr. Horváth László Gábor: Az emócionális állapotok fáradtság hatására létrejött elváltozásának kísérletes összehasonlító vizsgálata411
Dr. Rókusfalvy Pál: Pályaválasztó fiatalok érzelmi életének visszatükröződése a pszichológiai vizsgálatok adataiban421
Dr. Rókusfalvy Pál: Az affektivitás szerepe a gépkocsivezető-jelöltek szenzomotoros teljesítményeinek alakulásában439
Vaszkó Mihály: A traktor rezgéseinek hatása az emberre és a vezérlési tevékenységre455
Orvosi lélektan
Adorjáni Csaba és Dr. Puskás Imre: A csoport-pszichoterápia gyógytényezői idült elmebetegek esetében475
Dr. Mendelényi Margit-Marton Lajosné: Szívneurotikus gyermekek személyiségvizsgálata a klinikum és a Rorschach-próba alapján485
Dr. Tordai István: Szín-pszichológiai vizsgálatok Tofranillal kezelt depressziós betegeken501
Dr. Vargha Miklós. Az autogén tréning helye a pszichoterápiában515
Gyógypedagógiai lélektan
Becságh Géza: A csoportosítás és csoportosulás kölcsönhatásának vizsgálata vak fiúkon529
Dr. Gleiman Anna-Harmath Péter-Molnár Béla-Pálhegyi Ferenc: Adatok a gyermek logikai gondolkodásának vizsgálatához543
Illyés Sándor: Az értelmi fogyatékosok észlelésvizsgálatának néhány elméleti kérdése561
Jankovichné Dalmai Márta: Pszichológiai tényezők összefüggése értelmi fogyatékosok emberrajzában577
Művészpszichológia
Dr. Halász László: Az irodalmi mű hatásának pszichológiai vizsgálata597
Kriminálpszichológia
Dr. Irányi Jenőné-Dr. Somogyi Endre: Szélhámos személyiség pszichopatológiai elemzése617
Dr. Kertész Imre: A gondolkodás szerepe a vallomás kialakulásában627
Módszertan
Adorjáni Csaba-Dr. Gálfi Béla: A terapeuta szerepe a csoportpszichoterápiában643
P. Liebermann Lucy-Dr. Németh Nóra-Dr. Hódosi Rezső-Majláth György-Révész Lászlóné: Fiatalkorú öngyilkosok657
Mezei Árpád-Mezeiné Erdély Éva: A Rorschach-próba válaszainak szerkezete és a személyiség felbomlásával járó kórformák differenciál-diagnosztikája683
Dr. Moussong-Kovács Erzsébet: Az elektroenkefalográfia mint a pszichológiai kutatás egyik módszere695
Tájékoztató a pszichológiával foglalkozó magyarországi intézetek jelenlegi munkájáról711
Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai munkáinak bibliográfiája737
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V.

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé elszíneződött, sérült. Néhány lap és a lapélek nedvességtől foltosak.

Állapot: Közepes
2.540 Ft
1.010 ,-Ft 60
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V. Pszichológiai tanulmányok V.

A védőborító kissé elszíneződött, kopottas. A lapélek enyhén elszíneződtek.

Állapot:
2.540 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba