803.070

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A pedagógiai munka mentálhigiénéje

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Pedagógusok Szakszervezete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 340 oldal
Sorozatcím: Oktatásügyi dolgozók munkaügyi kiskönyvtára
Kötetszám: 15
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával, 1 lap színes melléklettel illusztrálva.

Előszó

A pedagógusok munkájának sokirányú elemzésével már nemcsak a pedagógia tudománya foglalkozott, hanem a határterületi tudományok, a pszcihológia, a szociológia, a filozófia, az orvostudomány és más... Tovább

Tartalom

Bevezető3
A mentálhigiéne szerepe a pedagógiai munkában (Dr. Bálint István)7
A mentálhigiéne fogalma, feladata7
A pedagógusok idegrendszeri terhelése13
A személyiség funkciója a terheléshez való alkalmazkodásban25
A pedagógus személyisége25
Személyiség és magatartás26
Személyiség és alkalmazkodás26
Erkölcsi tudat, jellem29
Intelligencia33
Hajlam, rátermettség, érdeklődés35
Képesség39
Manuális képesség41
A képesség és az intelligencia42
Hivatásszeretet, mesterségbeli tudás43
A pedagógus etikai problémái44
A tanulók véleményalkotása45
A pedagógus értékelő-osztályozó munkája48
A pedagógus felelőssége49
A mentálhigiénés prevenció elvi lehetőségeinek rövid összefoglalása50
Irodalom53
Környezet és mentálhigéne (Dr. Róna Borbála)55
Az iskolaépítkezés fejlődése56
Egészséges iskolai könryezet60
Az iskola telepítése60
Az iskolaudvar helyes kiképzése61
Az iskola épülete63
Az iskolaépületek tájolása71
Általános egészségügyi követelmények71
Az iskolák helyiségrendje83
A jövő iskolája102
Irodalom110
A színdinamika jelentősége az iskolai munkában (Dr. Rókusfalvy Pál)112
A mentálhigiéne és a színdinamika összefüggései112
Színlélektani és színdinamikai alapfogalmak115
Az egyes embercsoportok színigényei és az azokat meghatározó tényezők116
Színélettani, színlélektani és színdinamikai alapfogalmak és alapelvek116
Reflexióviszonyok121
Megvilágítási viszonyok12
Fénysűrűségi viszonyok124
Színkontrasztok124
Színdinamikai problémák és megoldásuk az iskolában126
A tantermek színkondicionálása126
A színek és színkontrasztok egészségvédelmi szerepe128
Biztosító és rendfenntartó színezés131
Javaslatok az iskolai helyiségek színes térkialakítására132
Irodalom134
Az ergonómia feladata és szerepe az iskolai oktatók munkájában (Vaszkó Mihály)136
A munka oktatása137
A munkatanulás alaptényezői137
A tanulási folyamat szakaszai138
A tanulási folyamat időtartama139
A munkatanulás sikerét befolyásoló tényezők139
A tanulás mértékegységei140
A tanulás alapvető módszerei140
A felejtés folyamata140
A tudás megszerzését befolyásoló tényezők141
A gyakorlás és a pihenés aránya142
Az elméleti oktatás jelentősége144
Az emlékezés, felidézés145
A transzfer (átvitel, alkalmazás)146
A motivációk és ösztönzők148
A tanulásra ható ösztönző tényezők149
A munkatevékenység ergonómiai elemzése152
A munkafolyamat pszichikus elemei153
A munkafolyamat tényezőinek elemzése165
A munkahely ergonómiai elrendezése172
Az információ fajtái172
A munkahely téri elemzése és tervezése177
A vezérlési mozgásokhoz alkalmazott erők182
Munkaasztalok184
Munkaszékek185
Irodalom185
A személyi tényezők jelentősége a pedagógiai munkában (Dr. Szabó Pál)186
A testi, fizikai alkalmasság vizsgálata186
A pszichikai alkalmasság vizsgálata187
A pedagógusi munka pályatükre188
Külső elvárások190
Belső elvárások191
Elvárások az oktatómunkával kapcsolatban193
A pedagógus érzelmi élete195
Az akarat szerepe a pedagógiai munkában196
Speciális pedagógiai képességek196
Különböző pedagógustípusok196
A pedagógus önnevelésének hatása a személyi tényezőkre199
A különböző pedagógiai területek speciális követelményei200
A pedagógus és a tanuló kapcsolata216
A pedagógus és a szülők kapcsolata217
Irodalom218
A szervezési tényezők jelentősége a pedagógiai munkában (Dr. Bálint István)219
Munka és elfáradás219
Munkaszervezés és elfáradás223
Egy tanítási óra224
Az óraközi szünet224
Felkészülés az egyes órákra225
Folyamatos felkészülés227
Egyéb teendők227
Órabeosztás228
Az órák osztályozása229
Az órarend231
Órakezdés233
Az óra befejezése233
A mindennapi élet problémái234
A szabad idő eltöltésének alapelvei247
Az alvás248
A napi szabad idő célszerű felhasználása252
A hétvégi pihenő eltöltése259
Irodalom266
Csoportlélektani tényezők hatása az iskolai mentálhigiénére (Murányi Mihály)267
A pszichikus atmoszféra jellemzői268
A pszichés atmoszféra zavarainak forrása270
A pszichés atmoszféra optimalizálásának feltételei272
A vezetők és beosztottak kapcsolata273
A vezetővel szembeni követelmények281
Vezetési stílusok284
A beosztottak vezetővel szembeni elvárásai288
A vezető csoportformáló hatása290
A vezető és beosztottjai kapcsolatának fejlődése294
A beosztottak egymás közti kapcsolata299
A közösség munkastílusa302
A kollektíva és a társadalom304
Személyek közti kapcsolatok305
A személyek közti kapcsolatokat zavaró tényezők308
A tantestület és a technikai személyzet kapcsolata311
Irodalom312
Szellemi munka - biztonságérzet - biztosítás (Magyar Lajos)313
Név- és tárgymutató327
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem