1.026.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A biológiai szabályozás

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 415 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-240-432-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó11
A szabályozás alapelvei (Vekerdi László)13
A szabályozás története és mai irányai13
A szabályozás története13
Szabályozás a "szabályozás" előtt13
A szabályozás születése17
Entrópia és kibernetika19
A szabályozás általános elmélete: a kibernetika22
A szabályozás modern irányai24
Információ, jelentés, szabályozás24
Rendszer, modell, jel, szabályozás29
Irodalom36
Molekuláris szuperrendszerek önszabályozása és önszerveződése (Gánti Tibor)37
Lágy rendszerek37
Kémiai szuperrendszerek és szabályozási szintjeik39
A rendszerek stabilitása40
Kémiai körfolyamatok41
Akkumulációs folyamatok45
Térben és időben oszcilláló kémiai rendszerek, biológiai órák50
Önreprodukáló szupramolekuláris rendszerek53
Kémiai szabályozóelemek55
Osztódással szaporodó kémiai szuperrendszer56
Homogén chemotonok58
Szeparatív chemotonok61
A kémiai szuperrendszerek evolúciója64
Irodalom71
Genetikai szabályozás (Csányi Vilmos)75
Bevezetés75
A génspecifitás szabályozása77
Mutáció78
Mutagének és antimutagének az anyagcserében79
A DNS-polimeráz szerepe a mutáció szabályozásában80
Génreparáció81
Saját gén felismerés82
A génpozíció szabályozása83
A kromoszóma szerkezete szabályozott83
Paramutáció86
A gén funkciója függ az elhelyezkedésétől87
Megfelelő pozíció szükséges a géntermékek kölcsönhatásához is87
A sejtekben szétterült állapotban levő kromoszóma-elhelyezkedés nem véletlenszerű88
Gének szabályoznak géneket88
Szabályozó gének szerepe a halak rosszindulatú daganatainak kialakításában89
A géndózis szabályozása90
Az X kromoszóma génjei nem mindig működnek90
Génsokszorozódás91
Az egyes gének különböző számban kerülnek az ocitába91
Az extrakromoszomális gének példányszáma is változó91
A szomatikus sejtek géntartalma különbözhet a csírasejtekétől92
A génfunkció szabályozása92
A génműködés fontos része a transzkripció megindítása és megállítása92
Közösen szabályozott gének csoportja az operon94
A promoter gén több száz nukleotid hosszú95
Az operátor szabályozó funkciója lehet negatív vagy pozitív95
Szabályozó gének komplex hierarchiája teszi lehetővé a vírusok szintézisének menetrendszerű pontosságát97
A génfunkció szabályozódhat a transzláció szintjén is101
A DNS szabályozza saját replikációját102
Replikon103
Irodalom104
Az enzimműködés szabályozása (Horváth István)107
Bevezetés107
Az anyagcsere szabályozása az enzimek mennyiségének változtatásával108
A fehérjeszintézis szabályozása baktériumokban108
A katabolikus represszió. A cAMP szerepe a baktériumfehérje-szintézis szabályozásában111
A bakteriális fehérjeszintézis szabályozásának egyéb lehetőségei113
Fágspecifikus fehérjék szintézisének szabályozása113
A spórásodás mechanizmusa114
Enzimszintézis szabályozása eukarióta sejtekben115
Enzimaktivitás-változások szabályozó szerepe118
A végtermékgátlás120
Alloszterikus aktiválás és gátlás127
Az enzimaktivitás szabályozása kémiai módosítással130
Enzimreakciók szabályozása izoenzimek segítségével132
Irodalom134
A sejtosztódás szabályozása (Balázs András)135
Bevezetés135
A sejtciklus anyagcsere-folyamatai és a sejtosztódás135
Az interfázisos sejtek nyugalmi periódusai (G0, G2, GH)136
A sejtosztódás szabályozásának természetes és mesterséges faktorai137
A sejtproliferáció stimulációja138
A sejtszaporodás gátlása139
Morfogenetikai gátlófaktorok139
A sejtpopulációk növekedésének szabályozása140
Az operonelmélet - a replikátor inaktiválódása142
Intracelluláris represszió differenciált sejtekben143
Egyéb gátlófaktorok és kutatási területek144
A ciklusgátlók sejtbiológiai hatásmechanizmusa146
A daganatos sejtszaporodás szabályozása148
Irodalom150
Az egyedfejlődés szabályozása (Csaba György)153
Bevezetés153
A sejtek differenciálódási folyamatai a szervezetben154
Az egyedfejlődés sejten belüli szabályozása154
Az egysejtűek differenciálódása155
A szabályozás lehetőségei158
A szabályozási modellek158
A sejtmag szerepe a differenciálódásban162
A heterokromatinizáció és az eukromatinizáció problémája162
A represszor anyag Eukaryotákban163
A hisztonszabályozás163
A nonhiszton-szabályozás166
A hiszton-nonhiszton kombinált szabályozás166
A citoplazma szerepe a differenciálódásban169
Az egyedfejlődés sejtek közötti szabályozása171
A kétéltű pete fejlődése mint modell171
A fejlődési potenciák magyaráta a szabályozási modellek alapján174
Az induktorok és a reagáló sejt176
A receptorok szerepe az indukcióban179
A gátlás és a gátló anyagok180
A sejtek közötti kapcsolatok jelentősége az indukcióban és a gátlásban180
A morfogenezis problémái181
A sejtek felismerési rendszere181
A cell contact hatás182
Az "external coat" és a markerek183
A kontakt gátlás183
A differenciális adhézió183
Immunológiai jelenségek a sejtfelismerésben184
A sejtek helyzetfelismerése184
A távolhatás problémái186
A szabályozás hibái az egyedfejlődésben186
A kóros fejlődés génfüggősége187
A fejlődés genetikai szabályozásában bekövetkező zavarok187
A kromoszómaaberrációk187
A kóros fejlődés poligének alapjai188
A génszabályozásra közvetlenül ható tényezők189
A gének által hordozott utasítás megváltozásának egyéb lehetőségei190
Irodalom192
Hormonális szabályozás a növényvilágban (Farkas Gábor)197
Hormonforgalom a növényvilágban197
A növényi hormonok csoportosítása198
A növényi hormonok hatásmódja az egész növény, az egyes szervek szintjén és sejtszinten199
Auxinok199
Az auxinok keletkezése199
Az auxinok kémiája és biokémiája200
Az indolecetsav hatása egyes életfolyamatokra202
Gibberellinek208
A gibberellinek felfedezése208
A gibberellinek kémiája és biokémiája208
A gibberellinek hatása egyes életfolyamatokra210
Citokininek212
A citokininek felfedezése212
A citokininek kémiája és biokémiája213
A citokininek hatása az egyes életfolyamatokra215
Abszcizinsav216
Az abszcizinsav felfedezése216
Az abszcizinsav kémiája és biokémiája217
Az abszcizinsav hatása az egyes élefolyamatokra217
Etilén218
Az etilén mint növényi hormon felfedezése218
Az etilénképződés biokémiája218
Az etilén biológiai hatása219
A növényi hormonok hatásmódja molekuláris szinten219
Irodalom222
Hormonális szabályozás az állatvilágban (Kondics Lajos)223
Bevezetés223
A belső elválasztású mirigyek idegi szabályozása227
Közvetlen idegi szabályozás, az idegi szabályozás fejlődése227
Az adenohypofízis kétszintű idegi szabályozása229
Releasing hormonok, inhibiting hormonok, a hipofízis hormonjai231
Feed back szabályozás, szenzibiliáció, deszenzibiláció234
A hormonok kötődése szérumfehérjékhez238
Hormonkötő receptorok239
Az epifízis jelentősége a szabályozásban242
Az endokrin mirigyek napszakos és évszakos ritmusa244
Néhány endokrin szabályozási mechanizmus247
A kacsa sómirigyének szabályozása247
Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer248
A metamorfózis szabályozása a rovarokban252
Az ovariális ciklus szabályozása254
Irodalom259
Az idegi szabályozás alapmechanizmusai (Salánki János)271
Bevezetés271
Az idegi szabályozás és elemi mechanizmusai272
Az idegimpulzus mint jel272
Az idegsejt (neuron) szerkezete és típusai274
Az idegingerület keletkezési mechanizmusa277
Nyugalmi potenciál278
Akciós potenciál281
Az ionelmélet hiányosságai283
A jelgenerálás alapjai és idegi folyamata284
Ingerületáttevődés286
Az idegközpont működése290
A neuron funkcionális differenciáltsága291
A szinapszisok funkcionális differenciáltsága294
Neuronok közötti kapcsolatok, szabályozási módok299
Irodalom303
A magatartás pszichológiai szabályozása (Popper Péter)305
A pszichológiai szabályozás elemi folyamatai306
A reflexszintű szabályozás tanult formái306
A szociális tanulás elemi formái308
Az anya-gyermek kapcsolat szerepe a viselkedés regulációjában309
A magatartás szabályzásának személyiséglélektani alapjai313
A család szerepe a magatartást szabályozó én-erők fejlődése szempontjából313
Az erkölcsi értékrendek beélpülése a magatartás szabályozásába317
Az elhárító mechanizmusok322
A magatartás szociális szabályozásának alapjai324
Az attitűdök szerepe a viselkedés regulációjában326
Szociális szerep és viselkedés330
Irodalom336
Szupraindividuális organizáció (Juhász-Nagy Pál és Vida Gábor)337
Bevezetés337
Szupraindividuális jelenségek337
Szemléleti nehézségek338
Az organizáció intuitív folyamata340
A szupraindividuális organizáció fontossága341
Alaptények; alapfeltevések; alapproblémák343
Néhány alapfogalom345
Kiindulás345
Populációs attributumok a modellezésben346
Attributumcsaládok346
Vizsgálati attributumosztályok347
Hatások és kölcsönhatások349
Populációs kölcsönhatások349
Elemi kölcsönhatástípusok349
Kvantitatív közelítés351
Dinamikus viselkedés353
Nem elemi kölcsönhatások354
A populációnövekedés szabályozása356
Exponenciális populációnövekedés356
Egyedszámváltozás természetes populációkban358
Logisztikus növekedés360
A populáció korcsoportstruktúrája362
A populáció genetikai szabályozása365
A populáció génállománya és géngyakorisága365
A Hardy-Weinberg-féle egyensúlyi állapot366
A genotípus-gyakoriság szabályozása367
Géngyakoriság-változások (evolúció) dinamikája372
A populáció egyedszámváltozásának genetikai szabályozása379
A populációk polimorfizmusának szabályozása379
A kölcsönhatásviszonyok organizációja381
Nyitó megjegyzések381
Egy elemi kompetíciós modell381
Egy elemi predációs modell383
További kompetíciós modellek385
Kompetíció és konkurrencia387
További predációs és vizsgálati modellek389
Az izolátumok biotális szabályozottsága392
A társulások organizáltsága395
Záró megjegyzések400
Néhány következtetés400
Néhány tanulság és probléma400
Mentegetőzés402
Irodalom403
A könyv szerzői407
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A biológiai szabályozás A biológiai szabályozás A biológiai szabályozás A biológiai szabályozás

Néhány lap foltos.

Állapot:
2.740 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba