A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fejéről a talpára

Ismeretek a cigányságról, a cigányságért

Fülszöveg

A Tisztelt Olvasó
egy olyan tanulmánygyűjteményt tart a kezében, mely a cigányságról szóló alapvető ismereteket összegzi, a cigányságért is szólva, éppen az írások elfogulatlan látásmódjának köszönhetően.
A tanulmányok segítenek e jelentős lélekszámú népcsoport konfliktusokkal teli élethelyzetének reális megismerésében, és tárgyilagos megközelítésük által „elémennek" a többségi köztudatban gyakran előforduló előítéletességnek is.
A példaértékű tapasztalatok és a különböző tényfeltárások bemutatása lehetőséget ad egy árnyalt cigánykép megformálásához; tudatosulhat a cigány kultúrák sokfélesége, s ezáltal a cigány emberekben meglévő értékek még inkább felismerhetőek lesznek.

Tartalom

Ajánlás 5
Bevezető 9
A CIGÁNYSÁGRÓL
DUPCSIK CSABA: A cigányok története 13
PRÓNAI CSABA: Néhány kulturális antropológiai megjegyzés a cigány kultúrák sokféleségéről 21
A „piszkos" cigány példája 27
Az „élősködő" cigány példája 28
A „nevelhetetlen" cigány példája 30
SZUHAY PÉTER: A cigány etnikai csoportok viszonyai 36
Tudományos csoportosítási kísérletek 36
Önmeghatározások: romák, muzsikusok, beások 39
A csoportok közötti egységesülés és a különbözések fennmaradása 40
DIÓSI ÁGNES: A cigányok hitvilága 47
Tradíciók 47
„Néma forradalom" 52
DIÓSI ÁGNES: Cigány művészet, cigány művészek 56
SZALAI ANDREA: A romani nyelv változatai Magyarországon 67
Egységesség és változatosság a romanin belül. A romani dialektusai és a dialektus-osztályozási kísérletek 67
Romani dialektusok Magyarországon 72
Az egynyelvű romungró közösségek anyanyelve: non-standard magyar változat, para-romani, etnolektus? 75
KOVALCSIK KATALIN: A magyarországi cigányok népzenéje 79
A népzenei jellemzők 79
A színpadi folklór 84
HELYÜK A TÁRSADALOMBAN
TARDOS KATALIN: Koma foglalkoztatás és az önkormányzati munkaerőpiac működése 89
A kutatási kérdések 89
A minta 90
Roma foglalkoztatás és a munkanélkülivé válás valószínűsége 90
Az önkormányzatok és a közfoglalkoztatási piac 93
A közfoglalkoztatási formákhoz kapcsolódó érdekeltségek 94
Roma munkanélküliek és az önkormányzatok közfoglalkoztatása 9 6
Reintegráció kontra szociális válságkezelés 99
Ellátatlanság és foglalkoztathatóság 100
Befejező gondolatok 100
Ladányi János: Körzetesítés helyett esélyteremtés 103
Neményi Mária: Szegénység - etnicitás - egészség. A romák egészségügyi helyzete 109
Az etnikai különbség mint a Másik kultúrája 110
A magyarországi romák egészségéről szóló kutatások 123
Mester Zsuzsa: Cigány gyerekek az iskolában 123
Óvodáztatás 125
Iskolába kerülés - iskolaérettség - fogyatékosság 126
A cigány gyerekek iskolái - továbbtanulás 127
Illésné Áncsán Aranka: Roma gyerekek, fiatalok intézetben 128
Bevezetés 128
Országos értékszociológiai vizsgálat 129
Kutatás egy gyermekotthonban 130
A vizsgált gyermekotthoni gyerekek 130
Gyermekeink vér szerinti családja 131
Kapcsolat a vér szerinti családdal 132
Az értékek vizsgálata 132
Előítélet, identitástudat 135
Teendőink 137
Pálhalminé Jeszenszky Mária: Roma gyermek roma és magyar nevelőcsaládokban 138
A nevelőszülői hálózat kialakulásának rövid történeti áttekintése 138
A nevelőszülői gondoskodás, mint helyettesítő védelem 140
A képzés céljának és tartalmának áttekintése 142
A működő nevelőszülők képzésének tapasztalatai 144
Nevelőszülői kompetenciák 147
Roma gyermekek más etnikumhoz tartozó családban való nevelkedésének tapasztalatai 149
Az „Egyszer karolj át egy fát!" című filmhez kapcsolható előadás, irányított beszélgetés 150
ÉRVÉNYESÜLÉSÜK A POLITIKÁBAN
NOSZKAI GÁBOR: Emberi jogok, kisebbségi jogok 155
Emberi Jogok 155
Kisebbségi jogok 159
GYŐRFFY ZSUZSANNA: Gyermeki jogok 168
HERCZOG MÁRIA: A gyermekbántalmazásról 179
A bántalmazás, elhanyagolás formái és meghatározása 180
A gyermekbántalmazás különleges esetei 182
Családi és környezeti hatások a szülői képességekre, ismeretekre, gyakorlatra 183
BIHARY LÁSZLÓ: Cigányok a törvény előtt, mint felperesek és alperesek 185
Bevezetés 185
A NEKI 185
A diszkrimináció 194
Cigányok a törvény előtt - egy másik nézőpont 198
Kerényi GYÖRGY: Romák a magyar médiában és a politikában 201
„A magyarokat lelövik, ugye? " 207
Romák a politikában 207
KÁLLAI ERNŐ: Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon 218
A jogrendszer által biztosított lehetőségek 223
A cigány kisebbségi önkormányzatok működésének tapasztalatai 223
GYERMEKKÖZPONTÚ PEDAGÓGIA
DESZPOT GABRIELLA: A reformpedagógia születése is a projektmódszer alkalmazása 229
Vázlatos történelmi bevezető - meghatározó személyiségek és tételek a reformpedagógiában 229
A reformpedagógia nemzetközi fejlődésének szakaszai 231
A különböző reformpedagógiai és alternatív pedagógiai irányzatok legfontosabb közös jegyei 237
A projektmódszer időszerűségéről 237
A továbbtanulási esélynövekedés és az alternatív pedagógiák alkalmazásának összefüggései 239
KÓKAYNÉ LÁNYI MARIETTA: A kapcsolatépítés lehetőségei a kooperatív technikák segítségével 243
Bevezető 243
Társadalmi kihívások 243
A cselekvéses tanulás fontossága 245
A kooperatív tanulási helyzetek gyakorlata 246
L. Ritók NÓRA: A személyes kapcsolatépítés lehetőségei a vizualitás segítségével 248
Bemutatkozás 248
Oktatási formák 249
Módszerek 249
A siker titka 250
A művészeti nevelés, mint eszköz 251
Az identitástudat kialakítása 251
Más-e a cigány gyerek rajza? 252
A pedagógus szerepe 252
Az elfogadásról 253
Összegzés 253
IMREI ISTVÁN: A tiszabői Freinet-műhelyről 255
Előzmények 255
A tanterem 256
A beszélgető kör 257
A tanulás 257
Készségfejlesztés, gyakorlás 258
Tanításon kívüli tevékenységek 259
A szülőkkel való kapcsolat 260
A végkifejlet 260
Utószó, hét évvel később 261
TOLNAI ANTAL: A téri miliő szerepe a gyermek mentális életében 262
KOMASÁG MARGIT: Az időbeliség lehetőségei a gyermek megismerésében 266
LŐRINCZ ZSUZSANNA: A Hétszínvirág Általános Iskola Marcaliban 274
Bevezető 274
Az iskola 274
A tanulók 275
A nevelőtestület 275
Nevelésfilozófiai elvek 275
Acél 276
A fejlesztés 276
Diagnózis és terápia 281
A stratégia 281
Minőségbiztosítás 282
A szolgáltató centrum 282
Záró gondolatok 284
GRANASZTÓI SZILVIA: Gyógyító bábozás 286
Bevezető 286
A sokarcú bábjáték 287
A bábjáték lélektanáról 289
A művészetlélektani irány 289
A neveléslélektani irány 290
A játék- és csoportterápia 292
Egy eset bemutatása 292
VEKERDY TAMÁS: Egy kis fejlődés (lélek) tan 294
Test - lélek - szellem 294
Életérzés-játék 294
Érzelem - spontán derű 295
Értelem - utánzás 295
Akarat-ad hoc 295
Hitvilág-mese 296
A kölyök (a kisiskolás) és a verseny 296
Munkakedv 296
Gyűjtés 297
Csapat-barátságok 298
Monda 299
A kamasz 299
Az ifjú 299
A betegítő iskola 300
Gyermekközpontú vagy intézmény-központú 301
„Ismerd meg..hogy... szerethesd!" 301
Felülről vagy alulról? 302
A gyermek évszázada? 302
Kimunkált pluralizmus 303
„Kísérlet"-ek 303
Reformok, alternatívák 303
Az ebihalak pártján... 304
Az állami monopólium megtörése 305
Miért kell? 306
Alter 306
Korlátozatlan alternatívák 307
A Waldorf-alapelvekből 307
Írás - olvasás 309
ZÁRÓDOLGOZATOK
Bányai Rita: Roma hagyományok a fiatalok emlékezetében 313
Gróz Elek: Identitáskrízis vagy identitástudat 318
Kelemenné Kovács Erzsébet: Esetelemzés 324
Keresztesi Péterné: A cigány gyermekek beilleszkedési nehézségei.
A cigány identitás kérdése állami gondoskodás alatt álló gyermekeknél 331
Surányi Béláné: A cigányok helyzete három Heves megyei községben 342
Varga Beáta: A cigányság helyzete Karcagon 353
Pintérné Csík Erzsébet: Helyzetkép egy kistelepülésen élő roma családokról 362
Tóth Zsuzsa: Roma gyermek roma nevelőszülői családban 374
További ajánló irodalom a kötet témaköreihez 383
Információk a kötet megjelenését lehetővé tévő PHARE projektről 385
További adatok, információk 387
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem