Közel 6 000 kötet Sci-fi témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

»Külön világban és külön időben«

A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig

Fülszöveg

Külön világban és külön időben éltek azok a képzőművészek, akiknek neve, élete ismeretlen műveikben őrződött meg. Műveik tükörképek - tükörképei koroknak, helyzeteknek, eseményeknek, kultúráknak, melyekre sokáig egyáltalán nem, majd csak nehézségek árán lehetett rápillantani.
Az alkotások felkutatása és megőrzése mindig és mindenütt parancsoló feladat, még akkor is, ha az értékek tudtunk nélkül is beépülnek a jövőbe. Ezt igazolta az a nemzetközi művészettörténeti konferencia is, amit 2000. szeptemberében rendezett a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig címmel, s melynek előadásait hosszabb tanulmányok formájában most kezében tartja az Olvasó.
A vaskos kötet ötven tanulmánya olyan tényekre, életművekre hívja fel a figyelmet, amelyek fényében más megvilágításba kerül századunk magyar művészettörténeti kutatása. Élőbbé és érthetőbbé válik számos művészeti kapcsolat, az eddig felvillantott... Tovább

Tartalom

Mádl Ferenc: Tisztelt Olvasó! 5
Szabó Lilla: »Külön világban és külön időben« 7
I./ KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA
Passuth Krisztina: Magyar emigráció Berlinben (1920-1926) 17
Bajkay Éva: Magyar művészek az Egyesült Államokban a két világháború között 20
Kubicka Kucsera Klára: A magyar művész helyzete Szlovákiában (1918-2000). Művészet és társadalmi lét 25
Bela Duranci: Magyar művészek a jugoszláv kultúrközegben. Magyar művészek a Vajdaság képzőművészetében 36
Pogány Gábor: A »kisebbségi művészet« problémái 45
II./ HATÁSOK, IRÁNYZATOK, MŰVÉSZCSOPORTOK
Ján Abelovsky: A kassai modernizmus és követői 51
Vécsi Nagy Zoltán: Az újító törekvések esélye a romániai magyar képzőművészetben Trianontól a kommunista uralom bukásáig 66
Gulyás Gizella: A vajdasági művészek kapcsolatteremtésének lehetőségei és korlátai 1918 után A Vajdasági Képzőművészek Egyesületének története (1923-1925) 73
Jakobovits Miklós: Európai formanyelv, erdélyi lelkiség 82
Gheorghe Vida: Új tárgyiasság, új klasszicizmus az erdélyi magyar festészetben (1920-1930) 84
Szűcs György: Magyarország/Erdély/Románia - kolorisztikus tendenciák (1920-1930) 87
III./ MŰVÉSZKÉPZÉS: ISKOLÁK, MŰVÉSZTELEPEK
Miklósik Ilona: A temesvári képzőművészeti iskolák szervezése a húszas évektől 1934-ig 95
Szabó Haltenberger Kinga: Krón Jenő grafikai iskolája (1921-1928) és más magániskolák Szlovákiában 1919 után 100
Gaál Ida: Komárom művészete a két világháború között. Harmos Károly és iskolája 104
Murádin Jenő: Erdélyi művészképzés (1919-2000) 107
Feledy Balázs: Impressziók - Nagy Pálról, a festőről, az íróról 126
Gazda József: Egy székely megye képzőművészeti élete 129
Sz. Kürti Katalin: Művésztelepek Debrecen környékén a határon túli magyarok részvételével 137
IV./ MŰVÉSZPÁLYÁK
Veres Péter: Szobotka Imre első kiállítása Székelyudvarhelyen (1911). Kubista anzix 147
Szabó András: A Székelyföld művésze - Nagy Imre. A csíkzsögödi festőművész életművéről 151
Szatmári Gizella: Kárpátalja magyar képzőművészei 1918-tól napjainkig 156
Szatmári Gizella: Róbert Miklós életpályája és művészi alkotása 162
Nagy Ildikó: Bécs És Budapest között - Moiret Ödön művészete 166
Majoros Valéria: Született Brassóban - Mattis Teutsch, Brassai, Henry Nouveau 175
Kiss Szemán Zsófia: Jasszusch Antal művészete a 20. század húszas éveiben 180
Tóth Gábor Sándor: A. Tóth Sándor bábművész, festőművész, grafikus és tanár a Montparnasse-ról 190
Cserba Júlia: Lahner Emil 195
Koós Judith: Magyar művészek Brazíliában. Hamza D. Ákos és Hamza Lehel Mária 200
Mariana Vida: Gy. Szabó Béla metszetei a bukaresti Művészeti Múzeumban 205
Keserű Katalin: Amrita Sher-Gil 209
Ifj. Botár Olivér: A magyar képzőművészet kanadai bemutatásának krónikája 1991-ig 216
Kántor Lajos: Nagy Albert és köre 222
Farkas Veronika: Mindenki Fia volt - Dúdor István. A művész mint szimbólum a kortárs magyar képzőművészetben és művészeti gondolkodásban 227
Sulyok Miklós: Gudics József 230
Ninkov K. Olga Mária: Sámántánc - Sáfrány Imre 234
V./ MODERN - POSZTMODERN
lleana Pintilie: Spira mirabilis. Egy belső növekedési ciklus visszatérésének himnusza 241
Novotny Tihamér: Erdélyi konceptművészet. A konceptuális gondolkodásmód megjelenése az Erdélyben élő és az onnan elszármazott képzőművészek középgenerációjának munkásságában 246
Bujdosó Alpár: A posztmodern gondolat jelentkezése a Magyar Műhely elméleti munkájában 252
Szombathy Bálint: A vajdasági Bosch+Bosch csoport 259
Czeglédy Nina: Kanadai magyar médiaművészek 263
VI./ MŰVÉSZETTÖRTÉNETI RÁS, MŰKRITIKA
Lia Lindner: A 20. század első felének modern magyar művészete a nyugat-európai szakirodalomban 271
Hushegyi Gábor: Brogyányi Kálmán szakírói, művészetkritikusi tevékenysége az 1920-as évektől 1945-ig 279
Sümegi György: Adalékok a külföldi magyar képzőművészet magyarországi
recepciójához 286
VII./ MŰVÉSZET ÉS KÖZÖNSÉG - MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM
Szabó Lilla: A Kanadai Magyarok művészete. Millennium ezredév című kiállítás. 2000 ősz. Toronto 293
Rostonics W. Vitus: Gondolatok a venezuelai magyar képzőművészetről és művészekről 295
Szabó Lilla: További gondolatok a venezuelai magyar művészetről 296
Szabó Lilla: Izraeli képzőművészek a magyar nyelvterületről 297
Szabó Lilla: Az ötödik kontinens: Ausztrália magyar származású képzőművészeiről 299
Jurecskó László - Kishonthy Zsolt: MissionArt kiadványok, Nagybánya könyvek 301
Bendzsel Miklós: A Magyar Szabadalmi Hivatal helye és szerepe a szerzői joggal összefüggő feladatok ellátásában 303
Képjegyzék 307
Képek 313
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek társaságának története, legjelentősebb munkái és rendezvényei 393
A kötet szerzői 395
Névmutató 405
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem