A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Demokrácia és köznevelés

Előszó

Magyarország történetének új korszaka kezdődik. Új kort csak új emberek teremthetnek. Minden azon fordul, tudunk-e tisztább, egészségesebb szellemű - tegyük hozzá: magyarabb szellemű - társadalmat... Tovább

Tartalom

Sík Sándor: Előszó3
Demokrácia és köznevelés
Veres Péter: Demokrácia és nevelés7
Simon László: Az iskola hivatása21
Kemény Gábor: Egy negyedszázad nevelésügyi mérlege35
Szombatfalvy György: Az új nevelők felelőssége51
Mátrai László: Nevelő és tanítvány62
Kiss Árpád: A demokrata nevelők szerepe a diáktársadalom életében76
Barra György: Képoességvizsgálat az iskolában92
Jegyzetek102
A magyar irodalom a köznevelésben
Kovács Máté: A magyar irodalom szerepe korszerű köznevelésünkben107
Kardos Tibor: A régi magyar irodalom115
Kunszeri Gyula: A felvilágosodás és irodalmunk134
Bisztray Gyula: Népnevelő íróink a XIX. században148
Sík Sándor: A nemzeti klasszicizmus tanulságai181
Juhász Géza: Ady202
Kardos László: A legújabb magyar líra217
Turóczi-Trostler József: A magyar irodalom európai szerepe238
Jegyzetek254
Történelmünk mai szemmel
Molnár Erik: Őskommunizmus259
Molnár Erik: A feudalizmus kialakulása274
Molnár Erik: A korai feudális társaydalom288
Szabó Árpád: Demokrácia, imperializmus és restauráció az ókori Athénben307
Váczy Péter: Hűbéri társadalom424
Majláth Jolán: A török hódoltság340
Kosáry Domokos: Abszolutizmus és kiegyezés368
Hajnal István. A technika fejlődése389
Andics Erzsébet: A legújabb kor397
Társadalomismeret
Moór Gyula: Társadalom és történet415
Rudos László: Ősközösség436
Mód Aladár: A kapitalizmus és a munkásosztály történelmi hivatása457
Bolgár Elek: A demokratikus társadalom formái474
Moór Gyula: A fasizmus és nemzeti-szocializmus ideológiájának bírálata484
Kovács György: A fasizmus lelki gyökerei503
Ortutay Gyula: A sovinizmus510
Földrajz, néprajz
Bulla Béla: A Kárpát-medence földrajzi képe523
Mendöl Tibor: A népi munka és természeti tényezők kölcsönhatása a Kárpát-medencében536
Ortutay Gyula: Magyar népismeret547
Ortutay Gyula: Népműveltségünk mai szemmel559
Művészeti nevelés
Ádám Jenő: A magyar zeneélet és az iskola577
Bartha Dénes: Magyar társadalom - új magyar zene595
Pátzay Pál: A tiszta művészeti szemlélet612
Genthon István: A műalkotások igaz szemlélete630
G. Szabó Kálmán: A műalkotás, a művész és a szemlélő viszonya637
Kállai Ernő: A magyar festőművészet Nagybányától napjainkig646
A kötet szerzői662
Név- és tárgymutató669
Tartalommutató677
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Demokrácia és köznevelés Demokrácia és köznevelés Demokrácia és köznevelés Demokrácia és köznevelés Demokrácia és köznevelés Demokrácia és köznevelés

Könyvtári könyv volt. Az eredeti gerinc címrésze vissza vett ragasztva. Egy lap javított.

Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba