A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Számadó

Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére

Tartalom

Szilágyi Miklós: Paládi-Kovács Attila hatvanéves 11
A gazdálkodás változásai és táji változatai
Égető Melinda: Az állattartás egyes kérdéseinek tükröződése 17-19. századi dunántúli hegytörvényekben 19
Varga Gyula: Egy nagy-sárréti középbirtok gazdálkodása a reformkorban 29
Petercsák Tivadar: Az állattartás szabályozása a Heves megyei paraszti gazdasági közösségekben 41
Illyés Zoltán: Az állattartás és rétgazdálkodás hatása a történeti kultúrtáj mintázottságára és antropogén morfológiai elemeire 53
Nagy Varga Vera: Néhány 'csoport'jelentésű szó értelmezéséhez 67
Történeti néprajzi adatközlés
Szilágyi Miklós: A kappan 85
Tátrai Zsuzsanna: Pásztorünnepek a Dunántúlon 103
Kommentárok a „Magyar néprajzi atlasz" 560-567. számú térképlapjaihoz
Szabó Piroska: Régi-új gazdálkodók egy dél-alföldi tanyás településen 129
Jávor Kata: Egy eltűnő világ 139
Szénagazdálkodás és szénapajták Kékkúton
Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Adatok Kalotaszentkirály és Zentelke téeszesítés előtti
paraszti gazdálkodásához 145
Szarvas Zsuzsa: Eltérő utak - eltérő lehetőségek 157
A parasztgazdaságok fejlődésének útja Finnországban és Magyarországon (esettanulmány)
Sárkány Mihály: Kávé és földtulajdon a kikujuknál 171
Régiók, migráció, kapcsolatok
Borsos Balázs: A magyar nyelvterület kulturális régióinak számítógépes meghatározása a „Magyar néprajzi atlasz" térképei alapján 181
Lehetőségek, módszerek, problémák
Bali János: A Börzsöny vidéki málnatermelő táj meghatározásához 199
Gyivicsán Anna: A magyarországi szlovák kultúra táji tagoltsága a szlovák és a magyar kultúra szemszögéből 221
Keményfi Róbert: A katonai felvételezések alkalmazása a cigányság térbeli helyzetének települési vizsgálatában 231
Kocsis Gyula: Jászságiak migrációja a 16-17. században 249
Barna Gábor: Kunsziget
Kunok a Szigetközben? 263
Bellon Tibor: Áruszállítás az Alföld folyóin 273
Gráfik Imre: Modernizálódás és archaizmusok együttélése a magyarországi folyamhajózás történetében 289
A tárgyak világa
K. Csilléry Klára: 14. századi ábrázolások a gyermekhordozó kendő alkalmazásáról
Flórián Mária: „Pamukkal töltött" és „tűzött" téli ruhák 317
Lukács László: Céhkorsó Városhidvégről 327
Szabadfalvi József: A pásztorbotok típusai és használói Északkelet-Magyarországon
Hétköznapok és ünnepek
Kósa László: Kihágások, vétkek, büntetések a 19. század kisnemesi világában
Pócs Éva: Az asztal és a tűzhely, avagy hol van a szentsarok? 375
Bartha Elek: Harangok a magyar bizánci rítusú közösségekben 389
Tomisa Ilona: Világiak egyházkormányzata Erdélyben a 17. században 401
Kriza Ildikó: A karácsonyfa-állítás történeti változásai 409
Kupó Jenő: A pécskai Kolping 425
Fejős Zoltán: Továbbélés és hagyományteremtés 435
Adatok az Egyesült Államokba kivándorolt magyarok búcsújárásához
Hoppál Mihály: Sámánok és utazások 447
Vargyas Gábor: A brú sámánszertartás struktúrája 455
Szóbeliség, írásbeliség
Nagy Ilona: A kovácsok kovácsa (AaTh 753) legendamese-típus és az apokrif Tamás-evangélium 471
Hála József - Landgraf Ildikó: A háromszáz özvegyasszony tánca 485
Egy bányászmondánk néhány történeti, irodalomtörténeti és folklorisztikai vonatkozása
Szemerkényi Ágnes: A prédikációs irodalom közmondásai 511
Verebélyi Kincső: „...mert az idő nem vár semmit, hanem telik..." 521
Jegyzetek a paraszti önéletírókról
Tudománytörténet, kutatástörténet
Kemecsi Lajos: A paraszti járműkultúra kutatása az elmúlt negyedszázadban
(1975-2000) 537
Bodó Sándor: A magyar múzeumok tulajdonosairól 555
Udvari István - Viga Gyula: A 20. század elejének magyar múzeumfelfogásához 563
Sztripszky Hiador múzeumai
Mohay Tamás: Jaschik Álmos és a népművészet 575
Ujváry Zoltán: Czinka Panna utóélete 587
Veres Péter: A magyar etnogenetikai kutatás néhány módszertani problémája 597
Voigt Vilmos: Zamudi és az európai népi kultúra epikus felfogása 621
Paládi-Kovács Attila tudományos munkássága 629
1961-2000
Tabula gratulatoria 651
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Számadó
Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba