798.358

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ahogy lehet

Szabó Pál emlékezete

Tartalom

Mottó.................................................................................5
„Új nagy írót küldött a falu"
Szabó Pál: Szülőföldem, Biharország. Részlet (In: Szabó Pál: Szülőföldem,
Biharország. Bp., Panoráma, 1968.)........................................................................9
Szabó Pál: Az írásjegyében. Részlet (In: Szabó Pál: Nyugtalan élet. III.
Bp., Szépirodalmi, 1973.)......................................................................................11
Féja Géza: Parasztírók. Részlet (In: Féja Géza: Szabadcsapat.
Bp., Szépirodalmi, 1965.)......................................................................................17
Féja Géza levele Szabó Pálnak (In: Czine Mihály: Szabó Pál.
Bp., Szépirodalmi, 1971.)......................................................................................19
Móricz Zsigmond: Új nagy írót küldött a falu (In: Móricz Zsigmond:
Tanulmányok. I. Szerk.: Szabó Ferenc. Bp., Szépirodalmi, 1978.).......................22
Kodolányi János: Az új paraszt. Szabó Pál üdvözlése (In: Kodolányi János:
Szív és pohár. Bp., Magvető, 1977.)......................................................................23
Móricz Zsigmond levele Szabó Pálnak (In: Móricz Zsigmond a Nyugat
szerkesztője. Szerk. Tasi József. Bp., PIM., 1984.)...............................................26
Szabó Pál levele Móricz Zsigmondnak (In: Móricz Zsigmond
a Nyugat szerkesztője. Szerk. Tasi József. Bp., PIM., 1984.)................................26
Móricz Zsigmond levele Szabó Pálnak (In: Móricz Zsigmond
a Nyugat szerkesztője. Szerk. Tasi József. Bp., PIM., 1984.)................................27
Szabó Pál levele Móricz Zsigmondnak (In: Móricz Zsigmond
a Nyugat szerkesztője. Szerk. Tasi József. Bp., PIM., 1984.)................................28
Juhász Béla: Szabó Pál elbeszélései. Részlet..............................................................30
Németh László: Magyar irodalom 1932-ben. Új regények. Részlet (In: Németh
László: Két nemzedék. Bp., Magvető és Szépirodalmi, 1970.)..............................35
Szabó Pál levele Juhász Gézának (In: Juhász Géza levelesládája.
Szerk. Juhász Gézáné, Lévay Botond. Bp., Szépirodalmi, 1987.).........................37
Szabó Pál: Miért kellett nekem írónak lenni?.............................................................40
Béládi Miklós: A népi írók prózája és Szabó Pál. Részlet (In: Béládi Miklós:
Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi, 1974.)......................................................44
Szabó Pál: Az írásjegyében. Részlet (In: Szabó Pál: Nyugtalan élet. III. Bp.,
Szépirodalmi, 1973.)..............................................................................................45
Sinka Erzsébet: A Kelet Népe 1935-1939. Részlet.....................................................48
Szabó Pál: A Néma forradalom a bíróság és a parlament előtt...................................50
Szabó Pál: Minden kör bezárul. Részlet (In: Szabó Pál: Nyugtalan élet. III. Bp.,
Szépirodalmi, 1973.)..............................................................................................51
Tasi József: Kelet Népe. Részlet (In: A Kelet Népe 1935-1942. Szerk. Medvigy
Endre. Bp., Kossuth, 1986.)...................................................................................53
Móricz Zsigmond naplójából 1939. dec. 5. Részlet (In: Móricz Zsigmond a Kelet
Népe szerkesztője II. Szerk. Tasi József. Bp., Argumentum és Magyar Irodalom
Háza, 1999.)..................................................................................54
Szabó Pál levele Móricz Zsigmondnak (In: Móricz Zsigmond a Kelet Népe
szerkesztője I. Szerk. Tasi József. Bp., PIM, 1988.)..............................................56
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Szabó Pálnak (In: Szabó Pál: Nyugtalan élet.
III. Bp., Szépirodalmi, 1973.)................................................................................57
Móricz Zsigmond levele Szabó Pálhoz (In: Móricz Zsigmond a Kelet Népe
szerkesztője I. Szerk. Tasi József. Bp., PIM., 1988.).............................................59
Veres Péter: Szabó Pál: Őszi vetés (In: Veres Péter: Ember és írás.
Bp., Bolyai Akadémia, 1941.)................................................................................60
Juhász Géza: Szakadék (In: Juhász Géza: Népi írók. Bp., Magyar Élet, 1943.).........62
Hartyányi István: Szabó Pál. Részlet (In: Hartyányi István: Egy könyvkiadó
emlékei. Bp., Szenei Molnár Társaság, 1994.).......................................................67
Németh László: Népi író. Részlet (In: Németh László: Két nemzedék.
Bp., Magvető és Szépirodalmi, 1970.)...................................................................70
Kovács Endre: A magyar falu regénye........................................................................72
Kenyeres Zoltán: Egy regényszerkezet lehetőségei. Szabó Pál:
Talpalatnyi föld. Részlet (In: Kenyeres Zoltán:
Gondolkodó irodalom. Bp., Szépirodalmi, 1974.).................................................75
Czine Mihály: Szabó Pál: Talpalatnyi föld. Részlet (In: Czine Mihály:
Szabó Pál. Bp., Szépirodalmi, 1971.)....................................................................82
Felszabadult földön?
Püski Sándor emlékezése Szabó Pálra. Részlet (In: Püski Sándor:
Könyves sors - magyar sors. Bp., Püski, 2002.)....................................................89
Szabó Pál: Minden kör bezárul. Részlet (In: Szabó Pál: Nyugtalan élet.
III. Bp., Szépirodalmi, 1973.)................................................................................90 Fí
Szabó Pál levele Juhász Gézának (In: Juhász Géza levelesládája.
Szerk. Juhász Gézáné és Lévay Botond. Bp., Szépirodalmi, 1987.)......................92
Kovács Endre: Szabó Pál történeti regénye. Részlet...................................................93
Homoródy József: Az „úri", a „paraszti" és a „munkás" Dózsa-regény. Részlet........94
Kelemen János: Szabó Pál: Isten malmai. Részlet......................................................96
K[irály] I[stván]: Szabó Pál regényéről......................................................................97
[Szabó Pál emlékezése a Szabad Nép kritikájára] Részlet (In: Czine Mihály:
I Szabó Pál. Bp., Szépirodalmi, 1971.)...................................................99
Czine Mihály: Isten malmai. Részlet (In: Czine Mihály: Szabó Pál.
I Bp., Szépirodalmi, 1971.).................................................................100
Király István: Népi demokráciánk irodalma. Részlet................................................101
Darvas József beszámolója irodalmunk helyzetéről. Részlet
(In: A magyar írók első kongresszusa 1951. április 27-30.
I Bp., Művelt Nép, 1951.).....................................................................102
Révai József felszólalása. Részlet (In: A magyar írók első kongresszusa
1951. április 27-30. Bp., Művelt Nép, 1951.).....................................................104
Szabó Pál: Levél a falumból (In: Szabó Pál: Munkák és napok.
Bp., Szépirodalmi, 1955.)....................................................................................104
Erdei Sándor: Szabó Pál: Új föld. Részlet................................................................108
Szabó Pál: Gyermekkor. Részlet (In: Szabó Pál: Nyugtalan élet. I.
Bp., Szépirodalmi, 1971.)....................................................................................110
Szabó Pál: Sánta Ferencről........................................................................112
Szabó Pál: Magyarország 1956-ban. Részlet............................................................114
Szabó Pál: A parasztsághoz..........................................................................120
Benkő Péter: A Parasztpárt 1956-ban. Részlet.........................................................122
S. Szabó Ferenc visszaemlékezése. Részlet..............................................................124
Lapengedély-kérelem a Magyar írás folyóiratra.......................................................125
Tervezet a „Magyar írás*' folyóirat, az Arany János Társaság,
valamint a „Magyar írás Szövetkezet" tárgyában.................................................126
Szabó Pál: Levél Nyugatra. Részlet..........................................................................128
Szabó Pál levele Tamási Áronhoz................................................................131
Szabó Pál levele Juhász Gézának (In: Juhász Géza levelesládája.
Szerk. Juhász Erzsébet és Lévay Botond. Bp., Szépirodalmi, 1987.)..................133
Szabó Pál: Tavaszi gondok. Részlet.........................................................................134
Mesterházi Lajos: Gondok gyűrűzése. Részlet.........................................................135
Szabó Pál: Nem vitatkozom (In: Válasz Évkönyv 1989.1.
Szerk. Medvigy Endre. Bp., Veres Péter Társaság-Püski, 1989.).......................136
Domokos Mátyás: Szabó Pál: Szépülő szegénység. Részlet (In: Domokos
Mátyás: Leletmentés. Bp., Osiris, 1996.).............................................................139
„...BELELOBBAN A VÉGTELENBE"
Bata Imre: Az Ahogy lehet méltatása (Bata Imre: ívelő pályák.
Bp., Szépirodalmi, 1964.)....................................................................................147
Féja Géza: Szabó Pál. Részlet (In: Féja Géza: Lázadó alkonyat.
Bp., Szépirodalmi, 1970.)....................................................................................150
Cs. Nagy Ibolya: A megmaradás regénye. Részlet....................................................154
Czine Mihály: Legények vagyunk... Szabó Pál köszöntése
(In: Czine Mihály: Nép és irodalom. I. Bp., Szépirodalmi, 1981.)......................155
Csák Gyula beszélgetése Szabó Pállal......................................................................160
Illyés Gyula: A stílus művésze...................................................................165
Szabó Pál levele Czine Mihálynak...........................................................................166
Féja Géza: Meglepetés. A hetvenöt éves Szabó Pál (In: Féja Géza:
Törzsek, hajtások. Bp., Szépirodalmi, 1978.)......................................................168
Kósa László: Szabó Pál: Szülőföldem, Biharország. Részlet....................................171
Szabó Pál: Öregnek lenni. Részlet............................................................................173
Bertalan Ágnes: Szabó Pál szivárványai. Részlet (In: Bertalan Ágnes:
Szabó Pál szivárványai. Békéscsaba, 1977.)........................................................182
Molnár Edit: Szabó Pál. Részlet (In: Molnár Edit: írók, történetek, képek.
Bp., Szépirodalmi, 1982.)...................................................................................183
Szabó Pál levele Oláh Béla biharugrai református lelkésznek
(In: Czine Mihály: Szabó Pál. Bp., Szépirodalmi, 1971.)....................................189
Szabó Pál dedikációja feleségének, Kiss Etelkának (In: Czine Mihály:
Szabó Pál. Bp., Szépirodalmi, 1971.)..................................................................190
Szabó Pál: Hívők és hitetlenek. Részlet....................................................................191
M[ocsár] G[ábor]: Szabó Pál, 1893-1970................................................................192
Juhász Béla: Szabó Pál, 1893-1970.........................................................................193
Fábián Zoltán: Pali bácsi.............................................................................195
Tatay Sándor: „Bízzatok bennem!"...........................................................................197
Thurzó Gábor: A nevetése és a keze........................................................................200
Darvas József: Szálló egek alatt (In: Darvas József: A léleknek kenyere.
Bp., Szépirodalmi, 1982.)....................................................................................201
Bata Imre: Szabó Pál életművéről. Részlet (In: Bata Imre: Képek és vonulatok.
Bp., Magvető, 1973.)...........................................................................................205
Erdei Sándor: Titkok tudója (In: Erdei Sándor: Gondolkodni jó.
Makói József Attila Múzeum, 1986.)...................................................................208
Sütő András: Ablak egy koporsón (In: Sütő András: Istenek és falovacskák.
Bukarest, Kriterion, 1973.)..................................................................................209
Czine Mihály: Emlékek Szabó Pálról (In: Czine Mihály: Nép és Irodalom. I.
Bp., Szépirodalmi. 1981.)....................................................................................212
Fábián Gyula: Találkozásaim. Szabó Pál emlékezete ..............................................224
Veress József: Szabó Pál világa filmen.....................................................................233
Juhász Béla: Kételyen innen. Szabó Pál írói szemléletéről. Részlet.........................239
N. Pál József: A létöröm írója....................................................................247
A KÖTETBEN TALÁLHATÓ KÉPEK
A könyvnapon, 1942. Balról jobbra: Szabó Pálné, Móricz Erzsébet,
Püski Sándorné, Móricz Zsigmond, Sinka István, Szabó Pál, Püski Sándor.........21
Kiss Etelka, Szabó Pálné menyasszony korában.........................................................25
Szabó Pál káplár.......................................................................................57
Édesanyjával és két gyermekével................................................................71
Társas vacsora tízéves írói jubileumán. Balra szemben Féja Géza,
mellette Szabó Pál...................................................................................131
Az ötvenéves Szabó Pál..............................................................................152
Feleségével, 50-es évek..............................................................................153
Átveszi a Kossuth-díjat, 1954...................................................................172
A Parlament folyosóján Veres Péterrel, 1964...........................................................173
Biharugrán. Fotó Molnár Edit (MTI)........................................................................179
írás közben, 60-as évek. Fotó Molnár Edit (MTI)....................................................199
Utolsó arcképe, 1970 ...........................................................................232
Díszőrség a koporsójánál. Bal oldalon: Óvári Miklós, Darvas József,
Erdei Ferenc, Kállai Gyula, Orbán László; jobb oldalon: Kisházi Ödön,
Bencsik István, Illés Endre, Németh László, Illyés Gyula. 1970.
Fotó Molnár Edit (MTI).......................................................................................257
A temetési menet Ugrán. Fotó Molnár Edit (MTI) ..................................................257
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ahogy lehet Ahogy lehet

A lapélek és néhány lap kissé foltosak.

Állapot:
1.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba