803.228

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez

(1945-1949)

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 734 oldal
Sorozatcím: Források a magyar népi demokrácia történetéhez
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-09-3184-2

Előszó

A néptömegek kulturális elmaradottsága a Horthy-rendszer politikájának következtében közismert tény volt. Az ellenforradalmi rendszerrel szemben álló haladó erők képviselői, mindenekelőtt az... Tovább

Tartalom

Bevezető5
Jegyzetek22
Tájékoztató a dokumentumkötet használatához25
1945-1949
A szabadművelődés szervezetének kialakítása
A szabadművelődési osztály vezetőjének körlevele az iskolán kívüli nevelés vezetőinek, egyesület vezetőknek a népművelési tevékenység megindításáról (Budapest, 1945. október 8.)29
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 12 100/1945. sz. rendelete az Országos Szabad Művelődési Tanács szervezése tárgyában (Budapest, 1945. október 9.)31
Rendelettervezet az iskolán kívüli nevelés szerveiről (Budapest, 1945. november.)32
A nevelési ügyosztály véleménye a rendelettervezetről (Budapest, 1945. november 8.)34
Előadói jelentés Bereczky Albert államtitkárnak a rendelettervezetről (Budapest, 1945. november 13.)36
A jogi osztály vezetőjének észrevételei a rendelettervezethez (Budapest, 1945. november 18.)36
Jelentés a szabadművelődési osztály munkájáról és feladatairól (Budapest, 1945. november 19.)39
A Magyar Országos Iskolánkívüli Népművelési Intézet vezetőjének beadványa a miniszterhez az intézet nevének megváltoztatásáról (Budapest, 1945. november 30.)41
A Minisztertanácsi előterjesztés az iskolán kívüli nevelés átszervezéséről (Budapest, 1945. december 31.)42
A nemzeti kormány 720/1946. ME sz. rendelete az iskolán kívüli nevelés szerveiről (Budapest, 1946. január 12.)43
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet beadványa a miniszterhez elhelyezési problémáikról (Budapest, 1946. január 7.)45
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet 1946. évi munkaterve (Budapest, 1946. január 7.)46
Jegyzőkönyv a miniszterközi értekezletről (Budapest, 1946. január 21.)48
Bereczky Albert államtitkár levele a minisztériumokhoz a miniszterközi értekezlet állásfoglalásainak megvalósításáról (Budapest, 1946. január 29.)51
A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének levele a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a pedagógusok bekapcsolódásáról a szabadművelődési munkába (Budapest, 1946. január 25.)52
Belső előadói feljegyzés a pedagógusok szabadművelődési tevékenységéről (Budapest, 1946. április 3.)52
A középiskolai főosztály vezetőjének állásfoglalása a pedagógusok szabadművelődési tevékenységéről (Budapest, 1946. április 12.)53
A szabadművelődési osztály állásfoglalása a pedagógusok szabadművelődési tevékenységről (Budapest, 1946. május 31.)53
A szabadművelődési ügyosztály 1946. évi munkaterve (Budapest, 1946. január 26.)53
A Szakszervezeti Tanács levele a minisztériumnak a kerületi szabadművelődési tanácsokban való részvételükről (Budapest, 1946. január 31.)55
A minisztérium válaszlevele a Szakszervezeti Tanácsnak a kerületi szabadművelődési tanácsokban való részvételükről (Budapest, 1946. március 22.)55
Csoma Gyula állami polgári iskolai igazgató javaslata a szabadművelődési tanácsokban való részvételükről (Budapest, 1946. március 22.)55
Kimutatás a Tolna vármegyében működő egyesületekről (Szekszárd, 1946. február 4.)62
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 31 600/1946. VKM számú rendelete az iskolán kívüli nevelés szerveiről szóló 720 1946. ME sz. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában (Budapest, 1946. március 7.)67
Karácsony Sándor körlevele az Országos Szabad Művelődési Tanács tagjaihoz a szabadművelődés feladatairól (Budapest, 1946. március 11.)70
Az Országos Szabad Művelődési Tanács ügyrendje (Budapest, 1946. március 27.)71
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1000/1946. sz. rendelete a Szabad Művelődési Tudományos Intézet létesítéséről (Budapest, 1946. április 6.)76
Körlevél a szabadművelődési felügyelők részére Szabadművelődési Évkönyv megjelentetésétől (Budapest, 1947. április 8.)77
A szabadművelődési osztály jelentése a miniszter részére az 1946. április hó 10-12-én tartott országos szabadművelődési felügyelői értekezletről (Budapest, 1946. április 25.)82
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet 1946. évi munkaterve (Budapest, 1946. h. n., n. n.)83
A minisztérium válasza az intézet 1946. évi munkatervéről (Budapest, 1946. május 9. 84
Előadói feljegyzés a közművelődési szervezet átszervezéséről (Budapest, 1946. május 18.)85
A Rendelettervezet a közművelődési szervezet átalakításáról (Budapest, 1946. május 18.)86
A katolikus egyházi ügyosztály vezetőjének véleménye a rendelettervezetről (Budapest, 1946. június 4.)88
A nevelési ügyosztály véleménye a rendelettervezetről (Budapest, június 15.)89
Az általános iskolai osztály vezetőjének állásfoglalása a rendelettervezetről (Budapest, 1946. június 5.)90
Az Országos Szabad Művelődési Tanács beadványa a miniszterhez a politikai pártok és egyházak részvételéről kerületi tanácsokba (Budapest, 1946. május 29.)90
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet felterjeszti a miniszterhez az 1945 augusztusában több vidéki városban tartott népművelési értekezlet javaslatainak feldolgozásáról készült jelentését (Budapest, 1946. június 11.)91
A minisztérium levele a Szabad Művelődési Tudományi Intézet igazgatójának a népművelési értekezleten elhangzott javaslatok megvalósításáról (Budapest, 1946. június 11.)94
Kimutatás Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szabadművelődési területén működő társadalmi és egyéb egyesületekről (Szolnok, 1946. május 22.)94
Csanád Vármegye községeinek 1946-1947. évi szabadművelődési munkaterve (Makó, 1946. december 20.)108
Makó megyei város 1946-1947. évi szabadművelődési munkaterve (Makó, 1946. december 20.)117
Előadói feljegyzés a Gyömrőn tartandó felügyelői értekezletről (Budapest, 1946. május 25.)125
A szabadművelődési ügyosztály jelentése a gyömrői szabadművelődési felügyelői értekezletről (Budapest, 1946. h. n., n. n.)125
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet felterjesztése a miniszterhez országos előadói kataszter összeállítására (Budapest, 1946. június 24.)126
A szabadművelődési osztály körlevele a szabadművelődési felügyelőknek a szabadművelődési tanácsok albizottságának létesítéséről (Budapest, 1946. július 1.)127
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet felterjesztése a miniszterhez szabadművelődési statisztikai adatfelvétel szükségességéről (Budapest, 1946. július 1.)127
A minisztérium válasza a Szabad Művelődési Tudományos Intézet igazgatójának a szabadművelődési statisztikai adatfelvételről (Budapest, 1946. július 10.)128
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet beadványa a miniszterhez június havi működésükről (Budapest, 1946. július 3.)129
Jegyzőkönyv az országos és főváros női szervezetek ankétját előkészítő megbeszéléséről (Budapest, 1946. július 11.)130
Előadói feljegyzés a Magyar Népi Művelődési Intézet létesítéséről (Budapest, 1946. július 13.)132
A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 3981/1946. VKM számú rendelete a Magyar Népi Művelődési Intézet létesítése tárgyában (Budapest,1946. július 16.)133
A szabadművelődési osztály belső feljegyzése a Magyar Népi Művelődési Intézettel való kapcsolat kiépítéséről (Budapest, 1946. augusztus 6.)134
Kiáltvány a parasztság művelődése ügyében! (Budapest, 1946. július n. n.)135
Az elnöki osztály válasza (Budapest, 1946. augusztus 28.)138
A szabadművelődési osztály és a Magyar Népi Művelődési Intézet közötti megállapodás a szabadművelődési feladatok ellátásáról (Budapest, 1946. október 5.)139
Törvénytervezet a Magyar Népi Művelődési Intézet létesítéséről (Budapest, 1946. október 7.)140
A Magyar Népi Művelődési Intézet véleménye a szabadművelődési osztállyal létesített "megállapodásról" (Budapest, 1946. október 7.)141
Körlevél a szabadművelődési felügyelőköz a Magyar Népi Művelődési Intézettel való kapcsolatról (Budapest, 1946. október 8.)142
Minisztériumi körlevél a szabadművelődési felügyelőkhöz az őszi feladatok megszervezéséről (Budapest, 1946. szeptember 16.)143
Simon László államtitkár levele az iparügyi miniszternek a szabadművelődési munkában való együttműködéséről (Budapest, 1946. október 3.)143
Körlevél a szabadművelődési hivatalok részére az 1946-1947. évi költségvetés elkészítéséről (Budapest, 1946. október 5.)144
Körlevél a társadalmi szervezetek országos központjainak a szabadművelődési felügyelőségekkel való együttműködésről (Budapest, 1946. október 5.)145
A szabadművelődési osztály feljegyzése a szabadművelődési munkában részt vevő tanítók minősítéséről, (Budapest, 1946. október 8.)147
A népiskolai ügyosztály állásfoglalása a szabadművelődési munkában részt vevő tanítók minősítéséről (Budapest, 1946. október 22.)147
A középiskolai osztály véleménye a szabadművelődési munkában részt vevő pedagógusok minősítéséről (Budapest, 1946. december 20.)147
Simon László államtitkár utasítása tanítóknak és tanároknak a szabad művelődés szempontból történő minősítéséről (Budapest, 1947. január 28.)148
Az Országos Szabad Művelődési Tanács főtitkárának jelentése a közgyűlésnek a tanács 1946. évi munkájáról (Budapest, 1946. október)148
Jelentés a szabadművelődési osztály 1946. évi munkájáról (Budapest, 1946. december 28.)149
A magyar közművelődés hároméves munkaterve (Budapest, 1947. április 26.)151
Előadói feljegyzés tanárok és tanítók szabadművelődési munkáról való tájékoztatásáról (Budapest, 1947. január 17.)157
A Tolna megyei MADISZ titkárának levele a miniszternek Miszlai István szabadművelődési felügyelő-helyettes MADISZ megyei elnöki tisztségéről (Szekszárd, 1947. január 22.)157
Előadói feljegyzés Szabadművelődési Évkönyv megjelentetéséről (Budapest, 1947. március 1.)157
Az elnöki osztály állásfoglalása a Szabadművelődési Évkönyv kiadásáról (Budapest, 1947. március 10.)158
Csanád vármegye Szabad Művelődési Tanácsának 1947-1948. évi munkatervjavaslata (Makó, 1947. április 15.)159
Mendei Mihálynak, a Csanád vármegyei Szabad Művelődési Tanács tagjának észrevételei a munkatervről (Makó, 1947. április 17.)161
A Magyar Népi Művelődési Intézet munkatársának javaslata kísérleti népi művelődési körzetek létesítésére (Budapest, 1947. június 28.)163
A szabadművelődési ügyosztály körlevel a szabadművelődési felügyelőknek a népi kollégiumok működésének elősegítéséről (Budapest, 1947. május 6.)163
Az Országos Szabad Művelődési Tanács közgyűlésének javaslata a szabadművelődési munka egységesítésére (Budapest, 1947. december 18.)164
A szabadművelődési ügyosztály jelentése a szabadművelődési tevékenységről (Budapest, 1948. január 30.)164
Miniszteri átirat a földművelésügyi, kereskedelem- és szövetkezetügyi, iparügyi, népjóléti, honvédelmi minisztereknek a szabadművelődési tevékenység irányításáról (Budapest, 1948. március 17.)165
Minisztertanácsi előterjesztés Kockás Gyula "A civilizáció úttörői" című munkájának kiadásáról (Budapest, 1948. április 23.)166
Az Országos Szabad Művelődési Tanács javaslata a szomszéd népeket képviselő kulturális egyesületekkel való együttműködésre (Budapest, 1948. április 28.)166
Karácsony Sándornak, az Országos Szabad Művelődési Tanács főtitkárának felterjesztése a miniszterhez a tanács Tárcaközi és Egyesületközi Bizottsága munkájáról (Budapest, 1948. július 13.)168
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének jelentése a miniszternek a révfülöpi felügyelői értekezletről (Budapest, 1948. június 19.)171
A Magyar Dolgozók Pártja Országos Központja szabadművelődési alosztályának munkaterve 1948. december 1-től 1949. március 1-ig (1948. november n. n.)174
Az MDP körlevel a községi szabadművelődési bizottságok megalakításáról (Budapest, 1949. január 5.)178
Népfőiskolák és szabadiskolák szervezése és működése
A sárospataki Református Főiskola javaslata a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak népegyetem létesítéséről (Sárospatak, 1945. h. n., n. n.)183
A nevelési ügyosztály észrevételei a sárospataki népegyetem-tervezetről (Budapest, 1946. január 22.)196
Csanád vármegye szabadművelődési vezetőjének jelentése a miniszternek a szervezés alatt álló népfőiskoláról (Makó, 1946. január 4.)197
A szegedi szabadművelődési Tanács körlevele munkásfőiskola szervezéséről (Szeged, 1946. január 28.)198
A szabadművelődési tanács munkásfőiskolájának tematikája (Szeged, 1946. február n. n.)198
A szegedi Népnevelési Hivatal átirata a szegedi tanfelügyelőknek a Nemzeti Parasztpárt által szervezett parasztiskolák szervezéséről (Szeged, 1946. január 28.)198
A Nemzeti Parasztpárt által szervezett parasztiskola tanrendje (Szeged, 1946. január 28.)199
Az elnöki ügyosztály feljegyzése a szabadművelődési ügyosztálynak a szabadiskolák szervezésének elvi szabályozásáról (Budapest, 1946. február 22.)199
A szabadművelődési ügyosztály válasza az elnöki osztálynak (Budapest, 1946. március n. n.)201
A szabadművelődési ügyosztály előterjesztése ügyosztályközi értekezletekre a szabadiskolák szervezésével kapcsolatos kérdések rendezéséről (Budapest, 1946. március 15.)201
A szabadművelődési ügyosztály feljegyzése az ügyosztályközi értekezletről (Budapest, 1946. március 22.)203
A szabadművelődési ügyosztály feljegyzése a sárospataki népegyetem-tervezet megvitatása tárgyában tartott ügyosztályközi értekezletről (Budapest, 1946. március 23.)204
A szabadművelődési ügyosztály véleménye a sárospataki népegyetem-tervezetről (Budapest, 1946. március 23.)205
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet beadványa a miniszternek a szabadművelődési előadássorozatok tárgyköreinek összegyűjtéséről (Budapest, 1946. június 24.)206
A hódmezővásárhelyi szabadművelődési felügyelő jelentése a közérdekű előadásokról (Hódmezővásárhely, 1946. július 20.)207
A Bonyhád környéki Székelytelep szabadművelődési felügyelőjének jelentése a közérdekű előadásokról (Bonyhád, 1946. július 31.)208
A Szabad Művelődési Tudományos Intézet tervezett előadás-sorozatának tematikája (Budapest, 1946. augusztus 16.)208
Hetényi Rezsőné polgári iskolai tanárnak a miniszterhez küldött javaslata a szabadiskolák szervezéséről (Budapest, 1946. június 25.)212
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettervezete a szabadiskolákról (Budapest, 1946. július n. n.)214
Az Országos Szabad Művelődési Tanács főtitkárának véleménye a rendelettervezetről (Budapest, 1946. augusztus 10.)215
Simon László államtitkár levele a belügyminiszterhez a népitánc-tanítóképzésről (Budapest, 1946. július 5.)216
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettervezete a népitánc-tanítás szabályozásáról (Budapest, 1946. július 5.)217
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőknek alap-ismeretterjesztő és közműveltségi tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1946. augusztus 30.)219
Útmutató a szabadiskolák szervezéséhez és munkatervének elkészítéséhez (Budapest, 1946. szeptember 25.)220
Előadói feljegyzés a szabadiskolák részére készült útmutatóról (Budapest, 1946. szeptember 25.)223
Végrehajtási utsítás az 5000/1946. eln. VKM számú rendelethez (Budapest, 1946. szeptember 26.)223
Simon államtitkár levele a földművelésügyi miniszternek a Földművelésügyi Minisztérium szaktanfolyamain és a VKM szabadművelődési tanfolyamain való kölcsönös együttműködés biztosításáról (Budapest, 1946. október 2.)226
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőknek a szabadiskolák szervezéséről (Budapest, 1946. október 4.)226
Szatmár-Bereg megye szabadművelődési felügyelője beadványában alapismereti és közműveltségi tanfolyamok szervezéséhez anyagi segítséget kér (Mátészalka, 1946. október 14.)227
Dr. Timaffy László főiskolai tanár beadványa a miniszterhez a mosonmagyaróvári "Széchenyi" Népfőiskola megnyitásának engedélyezéséről (Mosonmagyaróvár, 1946. október 20.)228
Dr. Timaffy László gazdasági főiskolai tanárnak a miniszterhez küldött beadványa Mosonmagyaróvárott szervezendő népfőiskoláról (Mosonmagyaróvár, 1946. október 20.)229
A mosonmagyaróvári "Széchenyi" Népfőiskola munkaterve és rendtartása (Mosonmagyaróvár, 1946. október 20.) 230
A mosonmagyaróvári "Széchenyi" Népfőiskola 1946/47. évi költségvetése (Mosonmagyaróvár, 1946. október 20.)230
A Magyar Népi Művelődési Intézet felhívása a szabadművelődési felügyelőhöz a szövetkezeti tanfolyam szervezéséről (Budapest, 1946. november 22.)231
A Magyar Népi Művelődési Intézet beadványa a miniszterhez szövetkezeti tanfolyam létesítéséről (Budapest, 1946. november 27.)232
Simon László államtitkár levele a földművelésügyi miniszternek szabadművelődési és ezüstkalászos tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1946. november 28.)233
Minisztériumi körrendelet a szabadművelődési és ezüstkalászos tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1946. november 29.)233
A Földművelésügyi Minisztérium körlevel a magyar állami gazdasági és szabadművelődési tanfolyamok együttes szervezéséről (Budapest, 1946. december 9.)234
A Népjóléti Minisztérium közegészségügyi főfelügyelőjének levele a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez népélelmezési tanfolyamok rendezéséről (Budapest, 1946. december 10.)235
A Magyar Parasztszövetség Országos Központjának beadványa a miniszterhez a szövetség keretében működő népfőiskolákról (Budapest, 1947. január 3.)236
Minisztériumi intézkedés az engedély nélkül működő szabadiskolákról (Budapest, 1947. január 18.)237
Szabadiskolák jegyzéke, amelyek az 1946-1947. tanévre működési engedélyt kaptak (Budapest, 1947. január 16.)238
Előadói feljegyzés a szabadművelődési tanfolyamok költségeinek felhasználásáról (Budapest, 1947. január 25.)244
Kimutatás az 1946-1947. évi szabadművelődési tanfolyamok költségvetési ellátmányáról (Budapest, 1947. január 25.)245
A szabadművelődési osztály feljegyzése a Magyar Parasztszövetség szabadiskolái és tanfolyamai működésének ideiglenes szüneteltetéséről (Budapest, 1947. február 3.)246
Előadói feljegyzés a Monorom és környékén működő népfőiskolákról (Budapest, 1947. február 15.)247
A Magyar Kommunista Párt pécsi szervezete titkárának levele a szabadművelődési ügyosztálynak vegyes szabadiskolák szervezéséről (Pécs, 1947. március 13.)248
A szabadművelődési ügyosztály válasza az MKP pécsi szervezete titkárának a szabadiskolák szervezéséről (Budapest, 1947. március 19.)248
Az Országos Szabad Művelődési Tanács közgyűlési határozata a szabadművelődési vezetőképző tanfolyamok szervezésének engedélyezéséről (Budapest, 1947. március 13.)248
Kovács Máté államtitkár levele az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak a szabadművelődési vezetőképző tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1947. június 30.)249
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének körlevele a szabadművelődési "fogalmazási szak" tagjai részére szabadművelődési szaktanfolyam rendezéséről (Budapest, 1947. június 3.)249
A sarkadkeresztúri ügyvezető jelentése a megyei szabadművelődési felügyelőnek a tanács által szervezett közműveltségi tanfolyamról (Sarkadkeresztúr, 1947. június 8.)250
Szabadművelődési felügyelői jelentések az 1946-1947-ben működött szabadiskolákról és tanfolyamokról (Karcag, 1947. június 9. - Biharnagybajom, 1947. június 14.)253
Vásárhelykutas szabadiskolai vezető jelentése a hódmezővásárhelyi szabadművelődési felügyelőnek a szabadiskola 1946-1947. tanévi működéséről (Vásárhelykutas, 1947. június 16.)265
Az újszalontai szabadművelődési ügyvezető jelentése a megyei szabadművelődési felügyelőnek a tanács által szervezett alap-ismeretterjesztő tanfolyamról (Újszalonta, 1947. július 11.)266
A biharnagybajomi szabadművelődési ügyvezető jelentése a megyei szabadművelődési felügyelőnek a tanács által szervezett közműveltségi tanfolyamról (Biharnagybajom, 1947. június 14.)267
A sárréti Népfőiskola igazgatójának jelentése Bihar vármegye szabadművelődési felügyelőjének a Népfőiskola munkájáról (Bihartorda, 1947. június 20.)268
A berettyóújfalui szabadművelődési tanfolyam vezetőjének jelentése a megyei szabadművelődési felügyelőnek a "Magyar dal" tanfolyamról (Berettyóújfalu, 1947. június 24.)271
Bihar vármegye szabadművelődési felügyelőjének jelentése a miniszternek a megyei szabadművelődési tanfolyamokról (Berettyóújfalu, 1947. június 28.)271
Jegyzőkönyv az Abaújszántón 1947. augusztus hó 4-től 10-ig rendezett szabadművelődési ügyvezetőképző szaktanfolyamról (Abaújszántó, 1947. augusztus 17. )285
Jelentés az abaújszántói szabadművelődési ügyvezetőképző szaktanfolyamról (Abaújszántó, 1947. h. n., n. n.)297
Szabadművelődési előadók névjegyzéke (Budapest, 1947. november 12.)298
A sárospataki Szabadművelődési Akadémia tájékoztatója 1947. évi működéséről és céljairól (Sárospatak, 1947. h. n., n. n.)300
Miniszteri rendelet a szabadiskolák ellenőrzéséről (Budapest, 1947. december 17.)301
A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt kulturális, irodalmi, művészeti és tudományos főcsoportja pedagógiai programja (Dátum nélkül)301
A Népi Együttesek Művészeti Kollégiumának levele a miniszterhez kultúrvezetői tanfolyam szervezéséről (Budapest, 1948. január 20.)302
Szabadművelődési felügyelői jelentések a fővárosi előadók előadásáról (Bonyhád, 1948. június 21-Cegléd, 1948. június 16.)303
Előadói feljegyzés a népfőiskolai kultúrvezetők részére tartandó tanfolyamról (Budapest, 1948. július 16.)305
Kovács Máté államtitkár körlevele a szabadművelődési felügyelőkhöz szabadművelődési előadások és tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1948. november 29.)306
Útmutató a szabadművelődési előadás-sorozatok és tanfolyamok rendezéséhez (Budapest, 1948. szeptember 23.)306
Összefoglaló jelentés az 1948 nyarán tartott szabadművelődési előadóképző tanfolyamokról (Budapest, 1948. november 17.)308
A szabadművelődési ügyosztály körrendelete előadások és tanfolyamok tanmenetéről (Budapest, 1948. december 6.)310
Az 1948. évi nyári szabadművelődési előadóképző tanfolyamok hallgatóinak megyék szerinti összesítése (Budapest, 1948. h. n., n. n.)314
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének körlevele a szabadművelődési felügyelőkhöz a népfőiskolák átadásáról a DÉFOSZ részére (Budapest, 1949. február 7.)314
A szabadművelődési ügyosztály levele a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége elnökének tömegszervezeti iskolai célokra ingatlanok átengedéséről (Budapest, 1949. február 7.)315
A népkönyvtári hálózat újjászervezése
Körlevél a népművelési hivatalok részére a népkönyvtárak anyagának kiegészítéséről (Budapest, 1946. január 12.)319
Körlevél a népművelési hivatalok részére a könyvtárgyarapításról (Budapest, 1946. február 14.)319
A Magyar Írók Szövetségének beadványa a miniszterhez üzemi és népkönyvtárak felállítáásról (Budapest, 1946. február 25.)321
Előadói feljegyzés nép- és üzemi könyvtárak létesítéséről (Budapest, 1946. március 26.)321
Minisztériumi átirat az iparügyi miniszterhez üzemi könyvtárak létesítéséről (Budapest, 1946. április 11.)322
Az elnöki ügyosztály feljegyzése a szabadművelődési osztálynak a népkönyvtárak anyagának kiegészítéséről (Budapest, 1946. február 26.)323
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének válasza a népkönyvtárak anyagának kiegészítéséről (Budapest, 1946. március 12.)324
Miniszteri utasítás a népkönyvtárak és hivatali kézikönyvtárak fasiszta szellemű könyveinek kiselejtezéséről (Budapest, 1946. március 14.)325
Hetényi Rezsőnek, a Népművelők Tudományos Társasága tagjának javaslata a népkönyvtárak felállításáról és fejlesztéséről (Budapest, 1946. április 2.)326
A Népművelők Tudományos Társasága beadványa a miniszterhez Hetényi Rezső népkönyvtárfejlesztési javaslatáról (Budapest, 1946. április 25.)327
Minisztériumi átirat a belügyminiszterhez a népkönyvtárak újjászervezését elősegítő költségek fedezetéről (Budapest, 1946. április 30.)327
Előadói feljegyzés a népkönyvtárak átszervezéséről és állományuk gyarapításáról (Budapest, 1946. április 30.)328
Miniszteri rendelet a népkönyvtárak átszervezéséről és állományuk gyarapításáról (Budapest, 1946. április 30.)329
Előadói feljegyzés a népkönyvtárak újraalapításáról (Budapest, 1946. június 9.)329
Körrendelet a népkönyvtárak ujjáalapításáról (Budapest, 1946. április 9.)330
Kimutatás az ujjászervezendő népkönyvtárakról (Budapest, 1946. h. n., n. n.)330
Kimutatás a népkönyvtárak gyarapítására felhasználható könyvekről (Budapest, 1946. március 30.)331
A szabadművelődési ügyosztály levele az ujjáépítési miniszternek a népkönyvtári beruházási hitel biztosításáról (Budapest, 1946. április 13.)332
Az ujjáépítési miniszter válaszlevele a miniszternek a népkönyvtárak hitelkeretének biztosításáról (Budapest, 1946. május 16.)333
A Népművelők Tudományos Társasága javaslata a falusi népkönyvtárak pótlásáról (Budapest, 1946. április 15.)334
Előadói feljegyzés az Országos Szabad Művelődési Tanács által javasolt népkönyvtárakba ajánlható könyvek jegyzékéről (Budapest, 1946. december 18.)335
Az ajánlott könyvek jegyzékei (Budapest, 1946. december 18.)335
Hozzászólások az Országos Szabad Művelődési Tanács népkönyvtári jegyzékéhez (Budapest, 1947. január 1-1947. január 22-ig)344
Előadói feljegyzés mezőgazdasági gazdakönyvtárak összeállítására (Budapest, 1946. h. n., n. n.)348
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőségeknek a mezőgazdasági szakkönyvtár kiegészítéséről s annak megrendeléséről (Budapest, 1946. h. n., n. n.)350
Rendelettervezet a magyar könyvtárügy egyes kérdéseinek rendezéséről (Budapest, 1946. november n. n.)350
Minisztertanácsi előterjesztés a könyvtárügy rendezéséről (Budapest, 1946. december 6.)352
Karácsony Sándornak, az Országos Szabad Művelődési Tanács elnökének állásfoglalása a rendelettervezetről (Budapest, 1947. január 29.)353
Elnöki ügyosztály véleménye a rendelettervezetről (Budapest, 1947. február 7.)354
A Szakszervezeti Tanács levele a miniszterhez a rendelettervezetről (Budapest, 1947. február 28.)356
Jegyzőkönyv az Országos Népkönyvtári Tanács felállításának rendelettervét előkészítő bizottság üléséről (Budapest, 1946. június 2.)356
Karácsony Sándor, az OSZMT elnöke megküldi a miniszternek a népkönyvtárakról és a könyvtárak együttműködéséről készített rendelettervezetet (Budapest, 1947. június 2.)358
Az Országos Szabad Művelődési Tanács rendelettervezete a népkönyvtárakról és a könyvtárak együttműködéséről (Budapest, 1946. június 2.)358
A szabadművelődési ügyosztály véleménye a tervezetről (Budapest, 1947. június 20.)362
Elnöki osztály véleménye a tervezetről (Budapest, 1947. június 27.)363
A Zalai Táj- és Népkutató Munkaközösség vezetőjének levele az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak kísérleti parasztművelődési könyvtár szervezéséről (Zalaegerszeg, 1947. június 19.)363
Kovács Máté államtitkár levele a külügyminiszternek a falukönyvtárak költségeinek fedezéséről (Budapest, 1947. október 27.)364
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége Szervezőbizottsága vezetőjének levele Alexits államtitkárhoz, melyben a népkönyvtárak céljaira anyagi támogatást kér (Budapest, 1947. október 27.)365
Belügyminiszteri körlevél a vármegyei alispánoknak a falukönyvtárak létesítésének anyagai fedezetéről (Budapest, 1947. október 24.)365
Alexits György államtitkár levele Kovács Máté államtitkárnak a Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság anyagi támogatásáról (Budapest, 1947. november 3.)366
A szabadművelési ügyosztály feljegyzése a Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság minisztériumi támogatásáról (Budapest, 1947. november n. n.)366
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 9900-1947. VKM számú rendelete vándorkönyvtárak létesítéséről és a népkönyvtárak támogatásáról (Budapest, 1947. december 10.)368
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének levele az Országos Könyvtárügyi Tanács elnökének az egyesületi könyvtárak könyvanyagának cseréjéről (Budapest, 1948. január 2.)368
A Balassagyarmati Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom elnökének a miniszterhez küldött beadványa népkönyvtár létesítésére (Balassagyarmat, 1948. január 29.)369
A Nógrád-Hont vármegye szabadművelési felügyelőjének beadványa a miniszterhez vándorkönyvtárak létesítéséről (Balassagyarmat, 1948. február 6.)369
A nőtincsi Szabad Művelődési Tanács elnökének kérelme népkönyvtár létesítésére. (Nőtincs, 1948. január 25.)370
A vizslási Szabad Művelődési Tanács helyettes szabadművelődési ügyvezetőjének kérelme vándorkönyvtár létesítésére (Vizslás, 1948. február 1.)371
Tiszakarád főjegyzőjének és demokratikus pártjainak a miniszterhez írt kérelme népkönyvtár létesítéséről (Tiszakarád, 1948. árpilis 7.)371
A Veszprémi Múzeum és Könyvtár igazgatójának jelentése a szabadművelődési ügyosztálynak a körzeti könyvtárak szervezéséről (Veszprém, 1948. november 7.)372
A minisztérium válasza a veszprémi körzeti könyvtár szervezéséről (Budapest, 1948. május 13.)376
A Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság vezetőjének levele a miniszternek a minisztérium irányítása alá kerülésükről és elvégzett munkájukról (Budapest, 1948. július 2.)377
A megyei szabadművelődési felügyelők jelentései a miniszternek a megyei könyvtárhelyzetről (Nyíregyháza, 1948. május 31 - Zalaegerszeg, 1948. augusztus 10.)377
A tiszabüdi Szabad Művelődési Tanács elnökének kérelme vándorkönyvtár létesítésére (Tiszabüd, 1948. augusztus 26.)385
Előadói feljegyzés a miniszternek a könyvtárak állapotáról és forgalmáról (Budapest, 1948. augusztus 4.)385
A szabadművelődési osztály belső feljegyzése a szabadművelődési felügyelői könyvtárak selejtezéséről (Budapest, 1949. január 10.)393
A szabadművelődési ügyosztály kiselejtezésére ajánlott könyvjegyzéke (Budapest, 1949. január 22.)393
Az Országos Könyvtári Központ elnökének beadványa a miniszternek a népkönyvtárüggyel kapcsolatos teendőkről (Budapest, 1949. január 13.)394
A szabadművelődési osztály jelentése a népkönyvtárak szervezéséről (Budapest, 1949. június 7.)395
Jegyzék a 150 kötetes könyvtár könyveiről (Budapest, 1949. h. n., n. n.)397
A Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság által a megyékben levő könyvtárak részére adott könyvtárak jegyzéke (Budapest, 1949. h. n., n. n.)402
Az Országos Könyvtári Központ elnökének beadványa a Magyar Tudományos Tanácsnak a körzeti könyvtárak fejlesztéséről (Budapest, 1948. június 16.)403
Az Országos Könyvtári Központ levele a szabadművelődési ügyosztály vezetőjének a körzeti könyvtárak fejlesztéséről (Budapest, 1949. június 17.)404
Miniszteri rendelet a szabadművelődési felügyelőknek a megszűnt Népi Művelődési Intézet könyvtárainak zár alá vételéről (Budapest, 1949. március 10.)404
Kezdeti lépések az analfabetizmus felszámolásáért
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének átirata az Országos Szabad Művelődési Tanácshoz analfabéta-tanfolyamok részére vezérfonal és tankönyv és tankönyv kidolgozásáról (Budapest, 1946. december 18.)409
A kötegyáni szabadművelődési ügyvezető jelentése a megyei szabadművelődési felügyelőnek a tanács által szervezett analfabéta-tanfolyamról (Kötegyán, 1947. június 13.)409
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőknek az analfabéták tanítására vállalkozó pedagógusok felkutatásáról (Budapest, 1947. július 24.)410
Előadói feljegyzés analfabéta-oktatói tanfolyamot előkészítő ankétról (Budapest, 1947. október 16.)411
Meghívólevél az analfabéta-tanfolyamokat előkészítő értekezetre (Budapest, 1947. október 16.)411
Az Országos Szabad Művelődési Tanács által rendezett analfabéta-tanfolyam tematikája (Budapest, 1947. h. n., n. n.)411
A szabadművelődési ügyosztály utasítása a szabadművelődési felügyelőknek az analfabéta-tanfolyam vezetői értekezletéről (Budapest, 1947. december 22.)412
Előadói feljegyzés analfabéta-oktatók tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1947. október 20.)412
A szabadművelődési osztály utasítása az összes szabadművelődési tanácsnak az analfabétákat oktatók tanfolyamának megszervezésére (Budapest, 1947. október 20.)413
Hajdú-Bihar megye oktatási megbízottjának körleve a megyei szabadművelődési ügyvezetőknek az analfabéták összeírásáról és az analfabéta-tanfolyamok szervezéséről (Berettyóújfalu, 1947. november 23.)513
Az Országos Szabad Művelődési Tanács elnökének köszönőlevele a WM-gyár üzemi bizottságának analfabéta-oktatásban kifejtett tevékenységükért (Budapest, 1947. h. n., n. n.)414
Részleges kimutatás egyes megyékben levő analfabétákról (Budapest, 1947. h. n., n. n.)414
Az Országos Szabad Művelődési Tanács megküldi a miniszternek az analfabetizmus felszámolására vonatkozó közgyűlési javaslatot (Budapest, 1948. március 31.)418
Az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak a miniszterhez küldött javaslata az analfabéták összeírásáról (Budapest, 1948. április 28.)418
A szabadművelődési ügyosztály válasza az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak az analfabéták összeírásáról (Budapest, 1948. május 10.)418
Az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak a miniszterhez küldött újabb javaslata az analfabéták összeírásáról (Budapest, 1948. május 13.)419
A szabadművelődési ügyosztály utasítása a szabadművelődési felügyelőknek az analfabéták összeírására (Budapest, 1948. május 17.)419
Feljegyzés az Országos Szabad Művelődési Tanács 1948. május 13-i, az analfabetizmus felszámolásáról tartott értekezletéről (Budapest, 1948. május 13.)421
A minisztérium levele a Budapesti Házbizalmak Testületének az analfabéták összeírásában való részvételükről (Budapest, 1948. május 29.)421
Az Országos Szabad Művelődési Tanács beadványa a szabad művelődési ügyosztálynak az analfabéta-tanfolyam költségvetéséről (Budapest, 1948. június 16.)422
Az Országos Szabad Művelődési Tanács vezetőjének levele a miniszterhez az analfabetizmus felszámolásának erőteljesebb támogatásáról (Budapest, 1948. szeptember 27.)423
Körlevél a szabadművelődési felügyelőknek analfabéta-tanfolyamok szervezéséről (Budapest, 1948. szeptember 27.)423
A Borsod vármegyei szabadművelődési felügyelő körlevele a megye szabadművelődési ügyvezetőnek analfabéta-tanfolyamok rendezéséről (Miskolc, 1948. október 26.)424
Bóka László államtitkár levele a Központi Statisztikai Hivatalnak az analfabetizmusra vonatkozó statisztikai adatok közléséről (Budapest, 1949. március 7.)424
Az Országos Neveléstudományi Intézet állásfoglalása az "Olvasás-írás könyve felnőttek számára" című, analfabétáknak megírt tankönyvről (Budapest, 1949. március 7.)425
A VKM nevelési osztályának feljegyzése az "Olvasás-írás könyve felnőttek számára" című tankönyv használhatóságáról (Budapest, 1949. március 16.)425
Rendelet a szabadművelődési felügyelőknek analfabéta-kimutatások átvételére (Budapest, 1949. március 17.)426
A szabadművelődési osztály körlevele az analfabetizmus felszámolásáról (Budapest, 1949. március 26.)426
Kérdőív az analfabéta-tanfolyamok tapasztalatairól (Budapest, 1949. március 26.)426
Pedagógusok jelentései az analfabéta-tanfolyamok működéséről (Gádoros, 1949. április 20 - Nyíradony, 1949. augusztus 4.)427
A szabadművelődési osztály levele dr. Csapláros István varsói egyetemi lektorhoz az analfabetizmus lengyelországi adatainak beszerzésére (Budapest, 1949. április 8.)430
Dr. Csapláros István levele a miniszterhez a lengyelországi analfabetizmus felszámolásáról (Varsó, 1949. h. n., n. n.)431
A szabadművelődési ügyosztály feljegyzése az elnöki B ügyosztálynak az analfabetizmus felszámolására vonatkozó törvénytervezet kidolgozásáról (Budapest, 1949. április 13.)432
Az elnöki B ügyosztály törvényjavaslata az írni és olvasni tudás kötelező elsajátításáról (Budapest, 1949. április 9.)432
A szabadművelődési ügyosztály utasítása Baranya, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye szabadművelődési felügyelőjének szórvány analfabéta-oktatók képzésére (Budapest, 1949. június 23.)433
A szabadművelődési ügyosztály utasítása a Borsod, Hajdú, Esztergom megyei szabadművelődési felügyelőknek kísérleti analfabéta-tanfolyam szervezéséről (Budapest, 1949. június 24.)433
Az Országos Neveléstudományi Intézet tankönyv- és tantervezete az analfabéta-tanfolyamok számára (Budapest, 1949. július 18.)433
Az ügyosztály válasza az Országos Neveléstudományi Intézetnek a tankönyv- és tantervtervezetről (Budapest, 1949. szeptember 3.)435
A minisztérium levele a honvédelmi miniszternek a honvédek részvételéről az analfabéta-tanfolyamokon (Budapest, 1949. szeptember 3.)435
Az Országos Köznevelési Tanács javaslata az Országos Neveléstudományi Intézet kiadásában megjelenő, írástudatlanoknak készülő tankönyv szerzőire (Budapest, 1949. szeptember 8.)436
Az ügyosztály válasza az Országos Neveléstudományi Intézetnek az analfabéta-tanfolyamok tankönyveinek kiadásáról (Budapest, 1949. szeptember)436
Az általános iskolai főosztály vezetőjének javaslata a szabadművelődési ügyosztály részére az analfabetizmus felszámolására teendő intézkedésekről (Budapest, 1949. szeptember 14.)436
A szabadművelődési osztály feljegyzése az analfabéta-tanfolyamot végzettek osztályozó vizsgájáról (Budapest, 1949. szeptember 20.)437
Analfabéták száma megyénként, 1949-es felmérés alapján (Budapest, 1949. h. n., n. n.)437
Minisztériumi leirat dr. Csapláros Istvánnak, a Varsói Magyar Intézet vezetőjének szabadművelődési kiadványok megküldéséről (Budapest, 1949. június 11.)438
Szabadművelődési felügyelőségek, egyesületek, szervezetek műkedvelő tevékenysége
A Szeged városi Szabadművelődési Hivatal vezetőjének beadványa a miniszternek a szegedi MADISZ-szal való kapcsolatukról (Szeged, 1946. január 21.)441
Baranya megye népművelési vezetőjének 1946. január havi munkajelentése (Pécs, 1946. február 5.)441
Hetényi Rezsőnek, a Népművelők Tudományos Társasága tagjának javaslata falunapok rendezésére (Budapest, 1946. április 2.)443
Miniszteri rendelet falunapok rendezéséről (Budapest, 1946. május 7.)444
Szatmár-Bereg vármegye szabadművelődési felügyelőjének beadványa a miniszterhez a Tiszacsécsén megrendezendő megyei falunapról (Mátészalka, 1946. június 16.)445
A tiszacsécsei falunap műsora (Mátészalka, 1946. június 16.)445
Kecskemét város szabadművelődési felügyelőjének beadványa a miniszterhez a falunapok rendezéséről (Kecskemét, 1946. június 18.)447
A Magyar Kommunista Párt Vas Megyei Vezetőségének jelentései az MKP központjának a megyei, kulturális munkáról (1946. szeptember - 1946. december)447
A Magyar Kommunista Párt szentgotthárdi szervezetének jelentése az MKP megyei Vezetőségének kultúrgárdájuk műkedvelő előadásáról (Szentgotthárd, 1946. november 4.)449
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége sajtóosztályának javaslata a Szabad Föld előfizetőinek kiszélesítésére (Budapest, 1946. november 8.)450
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének programtervezete a Szabad Föld előfizetőinek kiszélesítésére (Budapest, 1946. november 11.)451
Az MKP Országos Propaganda- és az Értelmiségi Titkárságának közös javaslata irodalmi és művészeti rendezvények szervezéséről (Budapest, 1946. november 13.)453
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőknek a Népművelők Tudományos Társasága Művészegyüttesének működéséről (Budapest, 1947. január 7.)454
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége sajtóosztályának a szervezési bizottsághoz küldött javaslata a Szabad Föld Téli Esték mozgalmának kiterjesztéséről, színvonalának emeléséről (Budapest, 1947. január 8.)455
Szabadművelési kerületi tanács üléséről felvett jegyzőkönyv (Nyíregyháza, 1947. január 28.)456
Szombathely város szabadművelődési felügyelőjének levele az Új Szántás szerkesztőségének közművelődési tevékenységükről (Szombathely, 1947. február 27.)458
A szabadművelődési ügyosztály belső feljegyzése a környező országok műkedvelő előadásra alkalmas színdarabjainak összegyűjtéséről (Budapest, 1947. március 10.)459
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szabadművelődési felügyelőjének levele az Országos Szabad Művelődési Tanács elnökségének a munkás-műkedvelőcsoportok ellenőrzéséről (Budapest, 1947. március 13.9459
A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetsége főtitkárának levele az Országos Művelődési Tanácsnak 1947-1948. évi munkatervükről és költségvetésükről (Budapest, 1947. április 2.)460
A Népszava Könyvkiadó Vállalat levele az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak a Szociáldemokrata Párt által megjelentetett színművekről (Budapest, 1947. május 9.)461
A Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok Országos Szervezőbizottsága titkárának levele a miniszterhez a szövetség anyagi támogatásáról (Budapest, 1947. május 9.)461
A Magyar Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete északi főműhelyi csoportjának meghívólevele műkedvelő előadásukra (Budapest, 1947. július 2.)462
A Népi Ének-, Tánc- és Játékegyüttes 1947-1948. évi munkaterve (Budapest, 1947. augusztus n. n.)463
A népi ének-, tánc- és játékegyütes 1947-1948. évi költségvetése (Budapest, 1947. augusztus n. n.)464
A Magyar Ifjúság Országos Tanácsának az Országos Szabad Művelődési Tanácshoz írt levele a Tanácsban való személyes részvételükről és munkatervükről (Budapest, 1947. szeptember 2.)465
A Pécs városi szabadművelési felügyelő jelentése a miniszternek a Pécsi Munkás Kultúrszövegség kultúrversenyéről (Pécs, 1947. szeptember 29.)467
A Magyar Dalosszövetség beadványa a miniszterhez működésről és terveikről (Budapest, 1947. október 27.)467
A szombathelyi szabadművelődési felügyelő októberi munkajelentése (Szombathely, 1947. november 7.)740
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság körlevele a magyar és szovjet nők kapcsolatának kialakításáról (Budapest, 1947. november 22.)472
A Magyar Kommunista Párt írottkői járási szervezete titkárának jelentése a Vas Megyei MKP-bizottságnak a Szabad Föld Téli Esték megszervezéséről (Kőszeg, 1947. november 24.)473
A Magyar Kommunista Párt szervezőbizottságának javaslata a falujáró munka tervszerűbbé tételére (Budapest, 1947. h. n., n. n.)473
Az Országos Szabad Művelődési Tanács pályázat hirdetménye műkedvelő színdarabok megírására (Budapest, 1947. december 29.)475
Az Országos Szabad Művelődési Tanács javaslata a miniszternek egyes könyvek szerzői jogvédelem alóli mentesítéséről (Budapest, 1948. március 31.)475
Csanád vármegye szabadművelődési felügyelőjének körlevele a megyei szabadművelődési ügyvezetőknek a Szabad Föld Vasárnapok rendezéséről (Makó, 1948. április 15.)476
Veszprém vármegyei szabadművelődési felügyelő körlevele a megye szabadművelődési felügyelőnek a Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok rendezéséről és soron levő egyéb feladataikról (Veszprém, 1948. április 28.)477
A Parasztifjúság Országos Központja főtitkárának levele a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az EPOSZ és a minisztérium kapcsolatáról (Budapest, 1948. május 23.)478
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének utasítása a szabadművelődési felügyelőknek a nemzetiségi szabadművelődés szabályozásáról (Budapest, 1948. május 23.)479
A Zala megyei Szabad Művelődési Tanács körlevele a megye szabadművelődési ügyvezetőinek az aratóünnepélyek megrendezéséről (Zalaegerszeg, 1948. június 21.)480
A székesfehérvári szabadművelődési felügyelő körlevele a nyári időszakban végzendő munkáról (Székesfehérvár, 1948. június n. n.)482
A székesfehérvári szabadművelődési felügyelő körlevele a május-június hónapokban végzett munkáról (Székesfehérvár, 1948. június n. n.)482
A székesfehérvári szabadművelődési felügyelő körlevele a szabadművelődési felügyelőkhöz az őszi időszakra vonatkozó munkaterv elkészítéséről (Székesfehérvár, 1948. július n. n.)483
Esztár község szabadművelődési ügyvezetőjének jelentése kulturális rendezvényeinkről (Esztár, 1948. augusztus 5.)485
Jegyzőkönyv az Esztergomban rendezett szovjet képkiállításról (Budapest, 1948. augusztus n. n.)485
Leshegy szabadművelési ügyvezetőjének meghívólevele az Országos Szabad Művelődési Tanács elnökének a "Pusztai Napok"-ra (Leshegy, 1948., augusztus 25.)486
A sárrétei szabadművelődési ügyvezető jelentése augusztus 20-i kultúrműsorukról (Sárrétudvari, 1948. szeptember 3.)486
Előadói jelentés Szabolcs megye szabaművelődési helyzetéről (Nyíregyháza, 1948. szeptember 12.)487
Bihar vármegye helyettes szabadművelődési felügyelőjének jelentése a Sárrétudvariban rendezett falunap műsoráról (Berettyóújfalu, 1948. október 2.)488
Szabolcs vármegye szabadművelési felügyelő-helyettesének beadványa az Új Szántás szerkesztőségéhez Vasvári Pál szobrának leleplezéséről (Nyíregyháza, 1948. október 6.)489
Bihar vármegye szabadművelődési felügyelőjének jelentése a megyei községek kulturális életéről (Berettyóújfalu, 1948. november 6.)490
Minisztériumi körlevél a szabadművelődési felügyelőknek József Attila-emlékest rendezéséről (Budapest, 1947. november 10.)491
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének utasítása a szabadművelődési felügyelőknek a Szabad Téli Esték rendezéséről és ellenőrzéséről (Budapest, 1948. december 10.)491
A szervezőbizottság állásfoglalása a Szabad Föld Téli Esték mozgalmának kiszélesítéséről (Dátum nélkül)492
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége kultúrpolitikai osztályának levele az MDP Vas Megyei Bizottságának a Szabad Föld Téli Esték megrendezéséről (Budapest, 1948. december 4.)492
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége kultúrpolitikai osztályának körlevele a megyei, járási és városi kultúrfelelősök részére a szabadművelődési munka hatékonyabbá tételéről (Budapest, 1949. január 1.)493
A szabadművelődési ügyosztály feljegyzése a művészeti ügyosztálynak a szabad színjátszásról (Budapest, 1949. január 19.)496
A művészeti osztály vezetőjének válasza a szabadművelődési ügyosztálynak a szabad és a hivatásos színjátszásról (Budapest, 1949. január 19.)497
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének levele a Magyar Tánctanítók Országos Szakszervezete titkárának a Szabad Föld Téli Esték össztáncrendezvények időpontjának egyeztetéséről (Budapest, 1949. február 5.)498
A Vas vármegyei szabadművelődési felügyelő jelentése a miniszternek a megyei kultúrversenyekről (Szombathely, 1949. március 3.)498
A Vas vármegyei szabadművelődési felügyelő jelentése a miniszternek a műkedvelő előadásokról (Szombathely, 1949. március 3.)499
A Vas vármegyei szabadművelődési felügyelő jelentése a miniszternek a Szabad Föld Téli Esték működéséről (Szombathely, 1949. március 3.)500
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének jelentése a miniszternek a bácsalmási kultúrnapokról (Budapest, 1949. június 20.)502
A szabadművelődési ügyosztály munkatársának jelentése a miniszternek a nemzetiségi kultúrcsoportok működéséről (Budapest, 1949. július 25.)502
A Magyar Ifjúság Népi Szövetségének levele a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak a Szabad Föld Téli Esték tematikájáról (Budapest, 1949. július 27.)505
A film a szabadművelődés szolgálatában
Előadói feljegyzés Közművelődési Filmintézet létesítéséről (Budapest, 1946. január 10.)509
Simon László államtitkár levele Budapest polgármesteréhez a Közművelődési Filmintézet részére telek biztosításáról (Budapest, 1946. január 10.)510
A Magyar Parasztszövetség a miniszterhez küldött beadványában népművészeti vonatkozású film kölcsönzésének engedélyezését kéri (Budapest, 1946. február 27.)510
A minisztérium válasza (Budapest, 1946. március 5.)511
Minisztertanácsi előterjesztés a közművelődési filmszolgáltatásból eredő részesedésről (Budapest, 1946. május 2.)511
Belső feljegyzés a miniszter számára a közművelődési célú filmek anyagi részesedéséről (Budapest, 1946. augusztus 8.)512
Miniszteri átirat a belügyminiszterhez a közművelődési filmellátásból eredő haszon részesedéséről (Budapest, 1946. október 1.)513
Jegyzőkönyv a VKM Oktatófilm Kirendeltség Pedagógiai Szakbizottságának üléséről (Budapest, 1946. december 10.)514
A szabadművelődési osztály belső feljegyzése a költségvetési osztály részére a szabadművelődési filmek előállítási költségeinek emeléséről (Budapest, 1947. január 28.)516
A Magyar Filmipari Rt. levele a minisztériumhoz oktató és közművelődési célokat szolgáló filmek bemutatásáról (Budapest, 1947. h. n., n. n.)517
Miniszteri átirat a pénzügyminiszterhez a szabadművelődési filmbemutatók üzemi belépődíjainak mentesítéséről a fényűzési és forgalmi adó alól (Budapest, 1947. március 20.)518
Az Országos Szabad Művelődési Tanács belső feljegyzése az oktatófilmeknek szabadművelődési célokra való felhasználásáról (Budapest, 1947. május 30.)519
Minisztertanácsi előterjesztés Közművelődési Filmintézet létesítéséről és rendeleti szabályozásáról (Budapest, 1946. május n. n.)520
Közművelődési Filmintézet létesítésére összehívott tárcaközi értekezlet meghívólevele (Budapest, 1947. május 23.)522
Jegyzőkönyv a Közművelődési Filmintézet kétesítéséről tartott tárcaközi értekezletről (Budapest, 1947. június 13.)523
A Magyar Köztársaság kormányának 9060/1947. korm. számú rendelete Közművelődési Filmintézet létesítéséről (Budapest, 1946. július 3.)524
A belügyminiszter utasítása a budapesti és vidéki rendőrség vezetőinek a vigalmi adók fizetéséről (Budapest, 1947. július 25.)525
A Magyar Parasztszövetség Országos Központja tematikus javaslata a hároméves terv keretében megvalósítandó iskolán kívüli ismeretterjesztő, oktató- és szórakoztató filmek gyártásáról (Budapest, 1947. augusztus 1.)526
A Magyar Parasztszövetség Országos Központjának javaslata ismeretterjesztő és szórakoztató filmek gyártására és forgalmazására (Budapest, 1947. augusztus 2.)527
A Magyar Parasztszövetség Országos Központja ügyvezetőjének levele a miniszterhez ismeretterjesztő filmek gyártásáról (Budapest, 1947. szeptember 18.)528
A minisztérium válaszlevele a Magyar Parasztszövetség Országos Központjának (Budapest, 1947. szeptember 25.)528
Miniszteri átirat az Országos Tervhivatal vezetőjének közművelődési filmellátásunk biztosításáról a hároméves terv keretében (Budapest, 1947. november 3.)528
Előadói feljegyzés versenytárgyalás kiírásáról iskolai és szabadművelődési rendeltetésű hangos keskenyfilmvetítő-berendezések beszerzésére (Budapest, 1947. november 5.)530
A VKM jogtanácsosának jelentése a miniszter számára a Közművelődési Filmintézet megszervezésének előkészítéséről (Budapest, 1947. december 10.)531
A Közművelődési Filmintézet Szervezeti Szabályzata (Budapest, 1948. január 12.)533
A Prizma Film Filmgyártó és Filmértékesítő Kft. beadványa a miniszterhez: oktató és szabadművelődési célokat szolgáló filmek előállításához anyagi támogatást kér (Budapest, 1947. december 23.)536
Minisztériumi átirat a Közművelődési Filmintézethez a közművelődési szakbizottság tagjainak és elnökének kinevezéséről (Budapest, 1947. december 13.)537
Meghívó a szabadművelődési és iskolai filmügyek minisztériumi értekezletére (Budapest, 1948. június 11.)538
Az 1948-as centenáriumi év megünneplése
Tóth Rezsőnek a Pest megyei Szabad Művelődési Tanács tagjának javaslata a kulturális munkaközösségek kiépítéséről az 1848-as centenáriumi év alkalmából (Budapest, 1946. április n. n.)543
Tóth Rezsőnek, a Pest megyei Szabad Művelődési Tanács tagjának javaslata a szabadművelődési munkaközösségek ügyrendjére (Budapest, 1946. április n. n.)544
Az Országos 48-as Ifjúsági Bizottság 1947-1948. évi munkaterve (Budapest, 1947. február 2.)546
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőkhöz a szabadságharc 100 éves évfordulójának megünnepléséről (Budapest, 1947. február 15.)533
Előadói feljegyzés az 1848-as szabadságharc 100. évfordulójának megünnepléséről (Budapest, 1947. március 12.)554
Programtervezet az 1848-1949-es események megünneplésére (Budapest, 1948. március 12.)555
Budapest alpolgármesterének jelentése a tájékoztatásügyi miniszternek az 1848-as centenáris év programjáról (Budapest, 1947. április 22.)556
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szabadművelődési felügyelőjének jelentése a miniszternek az 1848-as ünnepségek előkészítéséről (Budapest, 1947. április 28.)560
Pécs város szabadművelődési felügyelőjének jelentése az 1848-as centenáriumi év megünnepléséről (Pécs, 1947. április 29.)561
Tolna vármegye szabadművelődési felügyelőjének jelentése 1848 megünnepléséének előkészületeiről (Szekszárd, 1947. április n. n.)562
A Kiskőrösi 48-as Emlékbizottság felterjesztése a miniszternek a 48-as Petőfi-ünnepségek előkészítésétől (Kiskőrös, 1947. május 5.)563
A Magyar Ifjúság Országos Tanácsa beadványa a szabadművelődési ügyosztálynak az 1848-as centenáriumi év alkalmából kiadandó kiadványsorozatról (Budapest, 1947. május 22.)565
A szabadművelődési ügyosztály válaszlevele az 1848-as kiadványsorozatról (Budapest, 1947. június 23.)565
A Magyar Dalosszövetség beadványa a tájékoztatásügyi miniszternek a centenáris és feladatairól (Budapest, 1947. július 15.)566
Az Országos Szabad Művelődési Tanács főtitkárának levele a miniszterhez az 1848-as emlékév megünnepléséről (Budapest, 1947. július 25.)567
Az Országos Szabad Művelődési Tanács szakmai bizottsága 48-as albizottságának javaslattervezete az 1848-as centenáriumi év megünneplésére (Budapest, 1947. július 25.)567
A Magyar Ifjúság Országos Tanácsa főtitkárának levele Huszthy Dénes országgyűlési képviselőhöz a 48-as Ifjúsági Bizottság működéséről (Budapest, 1947. szeptember 29.)571
A Földművelésügyi Minisztérium átirata a Tájékoztatásügyi Minisztériumnak a szabadságharc centenáriumának megünnepléséről (Budapest, 1947. október 14.)571
Az Országos Nemzeti Bizottság főtitkárságának körlevele a Nemzeti Bizottságoknak az 1848-1849-es évek százéves évfordulója megünneplésének előkészületeiről (Budapest, 1947. október 20.)573
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a szabadművelődési felügyelőknek 1848 centenáriumának megünnepléséről (Budapest, 1947. november 21.)574
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter levele a tájékoztatási miniszternek az 1948-1949-es jubileumi év megünnepléséről (Budapest, 1947. november 22.)576
A Dolgozók Kultúrszövetségének levele a Szabadművelődési Tanácshoz az "1848-1849 - száz év a szabadságért" könyv kiadásáról (Budapest, 1948. február 14.)578
Az MKP országos propaganda osztályának jelentése a szervezőbizottságnak az 1948-as országos kulturális versenyekről (Budapest, 1948. február 25.)578
Veszprém megye szabadművelődési felügyelőjének jelentése a Miniszterelnökségnek az Ácsteszéren tervezett Táncsics-ünnepségről (Veszprém, 1948. március 13.)580
Meszes község szabadművelődési ügyvezetőjének jelentése a szabadságharc 100 éves évfordulójának megünnepléséről (Meszes, 1948. április 4.)581
A Miniszterelnökség centenáris ügyosztályának levele az Országos Szabad Művelődési Tanácsnak a kiadásában megjelenő Táncsics-sillabuszról (Budapest, 1948. április 27.)582
Szabadművelődési felügyelők jelentései a miniszternek az 1948-as centenáriumi évben rendezett kultúrversenyekről (Budapest, 1948. május 5-június 2.)582
A Csanád vármegyei szabadművelődési fogalmazó jelentése az 1848 100 éves évfordulójára Gyulán rendezett népitáncversenyről (Makó, 1948. május 10.)592
Jegyzőkönyv a 48-as ünnepségek egyeztető tárgyalásáról (Budapest, 1947. augusztus 2.)592
Törtel község 48-as Ifjúsági Bizottságának meghívója 1848 százéves évfordulójának megünneplésére (Törtel, 1948. h. n., n. n.)594
Jelentés a vidéki 48-as Ifjúsági Bizottságok munkájáról (Budapest, 1948. h. n., n. n.)595
A Magyar Kommunista Párt szervezőbizottságának állásfoglalása a 48-as országos kulturális versenyről (Budapest, 1949. h. n., n. n.)602
A szabadművelődési felügyelőségek és egyesületek anyagi támogatása
A belügyminiszter levele Jász-Nagykun-Szolnok alispánjának az iskolán kívüli népművelés anyagi hozzájárulásának biztosításáról (Budapest, 1946. január 18.)605
A Munkás Kultúrszövetség Országos Központjának a Gazdasági Főtanácshoz küldött levele a szövetség anyagi helyzetéről (Budapest, 1946. január 29.)605
A szabadművelődési ügyosztály körlevele a népművelési hivatalok vezetőinek szabadművelődési előadások és tanfolyamok anyagi támogatásáról (Budapest, 1946. február 2.)606
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének jelentése a miniszternek a Munkás Kultúrszövetség anyagi támogatásáról (Budapest, 1946. február 23.)606
A Munkás Kultúrszövetség Országos Központja vezetőségének reklamáló levele a miniszterhez a szövetség anyagi támogatásáról (Budapest, 1946. december 20.)607
A Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetsége főtitkára a miniszterhez küldött beadványában működésükhöz anyagi támogatást kér (Budapest, 1946. november 5.)608
A Munkás Kultúrszövetség Országos Központja havi költségvetése (Budapest, 1947. február 5.) 609
A Magyar Parasztszövetség Országos Központja a miniszterhez küldött beadványában közművelődési munkájukhoz anyagi támogatást kér (Budapest, 1948. január 3.)610
A Népi Együttesek Művészeti Kollégiumának beadványa a miniszterhez "A szabadságidők táncaiból" című kiadványok anyagi támogatásáról (Budapest, 1948. január 19.)611
A Munkás Kultúrszövetség Országos Központjának segélykérelme működésük biztosítására (Budapest, 1947. február 5.)612
A földművelésügyi miniszter leirata az Országos Földhivatalnak a lovászpatonai Esterházy-féle kastély szabadművelődési célokra való átadásáról (Budapest, 1947. július 3.)613
A Népművelők Tudományos Társasága ügyvezető elnöke a miniszterhez küldött beadványában működésükhöz anyagi támogatást kér (Budapest, 1947. június 12.)614
A Veszprém vármegyei Szabadművelődési Tanács beadványa a miniszternek a lovászpatonai kastély szabadművelődési célokra való juttatásáról (Veszprém, 1947. szeptember 3.)615
Győrtelek község elöljárósága a miniszterhez küldött beadványában kultúrház építéséhez segélyt kér (Győrtelek, 1947. szeptember 28.)615
Szatmár-Bereg vármegye szabadművelődési felügyelőjének jelentése a miniszternek Győrtelek község kultúrházépítéséről (Mátészalka, 1947. november 15.)616
Kérsemjén község elöljárósága a miniszternek küldött beadványában kultúrházépítésre államsegélyt kér (Kérsemjén, 1947. október 30.)617
Jegyzőkönyvkivonat Hajdúszoboszló képviselő-testületének kultúrház építéséről tartott értekezletéről (Hajdúszoboszló, 1947. december 13.)618
A minisztérium válasza Hajdú megye szabadművelődési felügyelőjének a hajdúszoboszlói kultúrház építéséről (Budapest, 1948. január 12.)618
A Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság levele a miniszternek a falvakba küldendő könyvek anyagi támogatásáról (Budapest, 1947. december 29.)618
A Dolgozók Kultúrszövetségének vezetése a miniszterhez küldött beadványában működésükhöz anyagi támogatást kér (Budapest, 1948. január 8.)619
A minisztérium válasza (Budapest, 1948. január 20.)620
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének átirata az Országos Szabad Művelődési Tanács elnökéhez a szabadművelődési államsegélyek juttatásának szabályozásáról (Budapest, 1948. február)620
A Magyar Dalosszövetség a miniszterhez írt beadványában a "Negyvennyolcas dallamok" című gyűjteményes füzet terjesztéséhez anyagi támogatást kér (Budapest, 1948. február 10.)620
A szabadművelődési ügyosztály vezetőjének felterjesztése az építés-és közmunkaügyi miniszternek a kultúrházak helyreállítási segélyének kiutalásáról (Budapest, 1948. február 13.)621
Orosháza polgármestere vándorkönyvtárak létesítését kéri a minisztertől (Orosháza, 1948. feburár 18.)621
A szabadművelődési ügyosztály feljegyzése a műszaki osztály részére az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium által készített típuskultúrháztervről (Budapest, 1948. február 19.)622
A műszaki osztály válasza a szabadművelődési ügyosztálynak a típuskultúrház terveiről (Budapest, 1948. február 26.)623
A Földművelésügyi Minisztérium államtitkárának levele az Országos Földhivatalhoz Egyek községéhez tartozó ingatlanok szabadművelődési célokra való felhasználásáról (Budapest, 1948. február 26.)623
A szabadművelési osztály levele Hajdú megye szabadművelődési felügyelőjéhez Egyek községhez tartozó ingatlanok átvételéről (Budapest, 1948. március 23.)624
A szabadművelési ügyosztály belső feljegyzése a hároméves tervben kultúrházak építésére biztosított beruházási keretről (Budapest, 1948. március 3.)624
VKM előadói feljegyzés a Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság anyagi támogatásáról (Budapest, 1948. március 12.)625
Detk község társadalmi szerveinek segélykérelme kultúrterem létesítésére (Detk, 1948. június 24.)626
A Csokonai Együttes versenyfelhívása (Budapest, 1948. június n. n.)627
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége propaganda osztályának levele az MDP Vas Megyei Bizottságának a megye egyes községeinek kultúrházépítéséről (Budapest, 1948. augusztus 13.)628
A tiszabüdi Szabad Művelődési Tanács kérelme a miniszterhez rádió kiutalására (Tiszabüd, 1948. augusztus 26.)628
Az Újbirtokosok és Földhözjutottak Országos Szövetsége a miniszterhez írt beadványában kultúrházépítéséhez segélyt kér (Budapest, 1948. h. n., n. n.)629
A DÉFOSZ, MNDSZ, MINSZ, EPOSZ által felállított iskolák gazdasági bizottságának levele a szabadművelődési ügyosztályhoz tömegszervezeti iskolák beindításához szükséges költség biztosításáról (Budapest, 1949. január 3.)629
A tömegszerveti iskolák titkárságának segélykérelme az iskola hallgatóinak üzemi tanulmányútjaihoz (Budapest, 1949. február 8.)630
A szabadművelődési ügyosztály válasza a tömegszervezeti iskolák titkárságának (Budapest, 1949. február 9.)631
Vas megye alispánjának segélykérelme az egyházaskeszői kultúrház építéséhez (Szombathely, 1949. június 20.)631
Ülésezik az országos szabad művelődési tanács
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács alakuló üléséről (Budapest, 1945. december 10.)635
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1946. május 3-i első rendes üléséről (Budapest, 1946. május 3.)636
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1946. június 4-t rendes üléséről (Budapest, 1946. június 4.)639
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1946. augusztus 6-i rendes üléséről (Budapest, 1946. augusztus 6.)643
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának határozatlan üléséről (Budapest, 1946. szeptember 19.)648
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1946. szeptember 26-i rendes üléséről (1946. szeptember 26.)648
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1946. december 19-i rendes üléséről (Budapest, 1946. december 19.)651
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. január 28-i rendes üléséről (Budapest, 1947. január 28.)653
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. március 12-i rendes üléséről (Budapest, 1947. március 12.)654
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. június 14-i rendkívüli üléséről (Budapest, 1947. június 14.)655
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. július 29-i üléséről (Budapest, 1947. július 29.)656
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. szeptember 15-i rendes üléséről (Budapest, 1947. szeptember 15.)658
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. október 10-i rendes üléséről (Budapest, 1947. október 10.)659
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1947. november 7-i üléséről (Budapest, 1947. november 7.)662
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1948. január 23-i üléséről (Budapest, 1948. január 23.)665
Jegyzőkönyv az OSZMT elnöki tanácsának 1948. március 5-i rendes üléséről (Budapest, 1948. március 5.)669
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki tanácsának 1948. április 15-i rendes üléséről (Budapest, 1948. április 15.)671
Jegyzőkönyv az OMSZT elnöki tanácsának 1948. május 20-i üléséről (Budapest, 1948. május 20.)674
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács politikai bizottságának 1946. április 15-i rendes üléséről (Budapest, 1946. április 15.)676
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács politikai bizottságának 1946. november 22-i rendes üléséről (Budapest, 1946. november 22.)677
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács politikai bizottságának üléséről (Budapest, 1947. január 23.)678
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács politikai bizottságának 1947. december 18-i üléséről (Budapest, 1947. december 18.)679
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács politikai bizottságának március 5-i üléséről (Budapest, 1948. március 5.)680
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács politikai bizottságának 1948. április 29-i üléséről (Budapest, 1948. április 29.)681
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács szakmai bizottságának 1946. május 17-i üléséről (Budapest, 1946. május 17.)682
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács szakmai bizottsága művészeti albizottságának 1946. július 15-i üléséről (Budapest, 1946. július 15.)687
Jegyzőkönyv az OMSZT szakmai bizottsága irodalmi albizottságának alakuló üléséről (Budapest, 1946. július 15.)689
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács szakmai bizottsága tudományos albizottságának 1946. július 16-i üléséről (Budapest, 1946. július 16.)691
Jegyzőkönyv az országos Szabad Művelődési Tanács szakmai bizottsága szervezeti albizottságának 1946. július 16-i üléséről (Budapest, 1946. július 16.)693
Jegyzőkönyv az Országos Szabad Művelődési Tanács szakmai bizottsága szervezeti albizottságának 1946. szeptember 17-i üléséről (Budapest, 1946. szeptember 17.)694
Rövidítések699
Helynévmutató703
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
1.740 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba