Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kölcsey Ferencz

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 209 oldal
Sorozatcím: Magyar történeti életrajzok
Kötetszám: 4-5
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér szövegbe nyomott képekkel, névaláírásokkal, kézírathasonmásokkal illusztrált. Nyomtatta az Athenaeum irodalmi és nyomdai R.-T. nyomdája, Budapest.

Előszó

Kölcseyről szóló irodalomban a kisebb munkák jelesebbek a nagyoknál. Két terjedelmes monográfiánk van. Az egyik Jancsó Benedeké (Nemzeti Könyvtár, XXXVIII. kötet), a mely ugyan föltétlenül irodalmi... Tovább

Tartalom

Előszó (3-4. l)
ELSŐ KÖNYV.
I. A magyar irodalom Bessenyei korában. - Kazinczy föllépte. - Irodalmi
jelentősége. - Hatása. (7-24.)
II. Debreczen és ref. kollégiuma. - Debreczeni deákélet. - Tanárok és tanulók, -
Kölcsey születése és szülei. - Gyermekkora. - Debreczeni deákévei. - Olvasmányai. - Kölcsey és Kazinczy. - Első
levélváltásuk. (25-38.)
III. Pesti irodalmi élet. - Kulcsár és
Vitkovics irodalmi köre. - Kölcsey Pesten
törvénygyakorlaton. - Betegeskedése. -
Melancholiája. - Szerelme. - Kölcsey
és Szem ere Pál. - Szemere Pálné. -
A «Mondolat» megjelenése. - Fogadtatása. - «Felelet a Mondolatra». - Kölcsey mint kritikus. A «Tudományos
Gyűjtemény». Kölcsey Csokonai-birálata.
- Berzsenyi-birálata. - Kölcsey családi viszonyai
- Kölcsey és Szemeréné.
viszonyai.
(38-67.)
IV. Kölcsey ifjúkori versei. - Eszményi
szerelnie. - Kölcsey dalai. - Hazafias
költeményei. - Hymnusa. - Elbeszélő
költeményei. - Balladái és románczai. -
Fordításai. (67-81.)
V. Pest mint irodalmi központ. - Kisfaludy Károly köre. - Kölcsey prózai
dolgozatai. - Irodalomtörténeti vázlata.
- Vallási nézetei. - «Töredékek». -
Körner «Zrínyi»-jéről. - Kölcsey a komikumról. - Kölcsey családi viszonyai. -
Kölcsey Kálmán. - Paraenesis. - Kölcsey
magánélete. Kölcsey és az Akadémia. -
A «Conversations-Lexicon» pöre. Kazinczy Pyrker-forditása. - ((Pannonhalmi
út»-ja. - Kölcsey emlékbeszéde Kazinczyról. - Kölcsey és Vörösmarty. (81-108.)
MÁSODIK KÖNYV.
I. Magyarország politikai helyzete, -
A franczia forradalom hatása. - Martinovics
és társai. - Széchenyi fellépése. -
Eszméinek hatása. - Küzdelem a jobbágyság felszabadításáért. - Kölcsey politikai
működése. - Kossuth Kölcseyről. -
(111-126.)
II. A szatmárvármegyei nemesség. -
A vármegye vezéremberei. - Gr. Károlyi
György. - Wesselényi Miklós. - Kölcsey
mint szónok. - «Mohács.» - Vármegyei
közgyűlés Nagykárolyban. - Kölcsey
beszéde a zsidók bevándorlásáról. - Az
1830-ik évi országgyűlés. - Szatmár
vármegye fölirata. - Kölcsey szereplése a megyei gyűléseken. - Követté
választják. - Megyei főjegyző lesz.
(126 -146.)
III. Kölcsey az 1832-6-iki országgyülé-
sen. - Országgyűlési tárgyalások. -
Kölcsey és Wesselényi. - Felsőbükki
Nagy Pál. - Bezerédj István, - Az országgyűlés vitái. - Vallási sérelmek tárgya- rop
lása. - Az erdélyi unió kérdése. - Lengyelország ügye. - A jobbágyság felszabadításának kérdése. - Kölcsey és Deák
beszéde. - A szatmárvármegyei gyűlés
1834. nov. 4. - Kölcsey lemondása a
követségről. - Kölcsey «Országgyűlési
Napló »-ja,
IV. Irodalmi tervek. - Akadémiai titkárság terve. - Kölcsey Pesten. - Elbeszélései. - Főjegyzői működése, - Borús
politikai látóhatár. - Wesselényi pörbefogatása. pk Kölcsey védelme. - Zrínyi
második dala. - Wesselényi a pesti árvízben, - Kölcsey védőirata, - Betegsége. -
Halála. Halálhírének hatása. (146-194.)
Függelék.
Kölcsey levele Szatmármegye rendeihez. (195-6.)

KÉPEK JEGYZÉKE.
ÖNÁLLÓ KÉPEK.
1. Kölcsey Ferencz. Czímkép. (Barabás festménye után) 1
2. Kölcsey Ferencz. Ferenczy István szobormüve 32
3. Kölcsey csekei dolgozószobája 56
4. Kölcsey arczképe a nagykárolyi
vármegyeház tanácstermében 80
5. Kölcsey levele Kossuthhoz. (Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban) 120
6. Kölcsey Ferencz. Kallós Ede szoborműve Nagykárolyban 136
7. Az országgyűlési ifjúság búcsúja
Kölcseytől. (Eredetije a M. Nemz. Múzeumban) 176
8. Kölcsey csekei síremléke 184
SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK:
Czímlap. Tervezte Helbing Ferencz 1
Fejlécz. Tervezte Helbing Ferencz 3
A Kölcsey-család címere 4
Fejlécz. Tervezte Helbing Ferencz 7
Kazinczy Ferencz mellszobra 9
Bessenyei György névaláírása... 11
Gessner «Idyllumi» czímlapja 13
Bacsányi névaláírása 15
Kazinczy Ferencz arczképe 17
Csokonai mellszobra 19
A debreczeni Nagy- és Kistemplom 22
Debreczeni deák viselet 1803 előtt 25
Debreczeni deákviselet 1803 után 25
Sárvári Pál 27
Budai Ézsaias 29
A debreczeni kollégium az 1802-iki
tűzvész előtt 31
Bayle «Dictionnaire»-jének czímlapja 32
A debreczeni kollégium az 1802-iki
tűzvész után felépítve 33
Kresznerics « Szótár »-ának czímlapja 35
Kulcsár István szobra 39
Kállay Ferencz 43
Szemere Pál 45
A «Mondo!at» czímlapja 47
A «Felelet a Mondolatra» czímlapja 49
A ((Tudományos Gyűjtemény» czímlapja 51
Gróf Festetics György 54
Berzsenyi Dániel 55
Az «Élet és Literatura» czímlapja 59
Vályi Nagy Ferencz Homér-fordításának czímlapja 62
Pest 1821-ben 63
Kölcsey « Alkonyi dal»-ának kézirata 69
Kölcsey «Munkái» első kiadásának
czímlapja 72
Az Erkel F. megzenésítette «Hymnus» kéziratának kezdete 77
Gróf Károlyi György 83
Az «Aurora» czímlapja 85
Déryné 89
A «Külföldi Játékszín» czímlapja... 91
Körner 93
Vörösmarty «Salamon király»-ának czímlapja 95
Kölcsey Kálmán 97
Toldy Ferencz ifjúkori arczképe... 99
Pannonhalma 103
«Kazinczi útjá»-nak czímlapja 104
A régi pesti vármegyeház 105
Pyrker László 107
Kölcsey névaláírása 108
Fejlécz. Tervezte Helbing Ferencz 112
A Martinovics-féle összeesküvés
egykorú gúnyképe 115
Gróf Széchényi István 117
Kossuth Lajos névaláírása 121
Gróf Dessewffy József 123
Szirmay «Szathmár vármegye .. -
történetei» cz. művének czímlapja 127
A régi gróf Károlyi-kastély Nagykárolyban 128
A nagykárolyi vármegyeház 135
Széchényi «Világ»-ának czímlapja 139
Kölcsey lakása a nagykárolyi vármegyeház melléképületében I4i
A nagykárolyi új vármegyeház... 143
Pozsony látóképe 145
I. Ferencz 149
Gróf Reviczky Ádám névaláírása 150
Felsőbükki Nagy Pál mellszobra... 155
Bezerédj István 157
Gróf Somsich Pongrácz 163
Gróf Teleki Domokos 165
Deák Ferencz 167
Az alsó tábla ülésterme 169
Deák Ferencz névaláírása 171
Kölcsey «Országgyűlési Napló»-jának czímlapja 175
Kölcsey mellszobra 181
Lovassy László névaláírása 182
Ifj. báró Wesselényi Miklós 183
Wesselényi, a pesti árvízi hajós... 187
A vak Wesselényi névaláírása... 189
Kölcsey régi sírja a csekei temetőben 192
Záró-vignette. Tervezte Helbing Ferencz 194

Vértesy Jenő

Vértesy Jenő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Vértesy Jenő könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz Kölcsey Ferencz

A borító foltos, sérült. Az első és hátsó kötéstáblára az eredeti borító fénymásolatát nyomtatták.

Állapot: Közepes
12.000 Ft
9.600 ,-Ft 20
48 pont kapható
Kosárba