Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vezetéstudomány 1985. január-december

Az Országos Vezetőképző Központ szakfolyóirata - XVI. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Cikkek
Balaton Károly: A mikroelektronika alkalmazásának szervezeti hatásai
Balaton Károly: A mikroelektronika alkalmazásának szervezeti hatásai
Balaton Károly: A mikroelektronika alkalmazásának szervezeti hatásai
Barta Imre: Meditáció a gazdaság és a politika kapcsolatáról
Bayer József: A harzburgi vezetési modell
Berki Sándor: A vállalati gazdasági munkaközösségek társadalmi szerepéről
Bodnárné Karsai Éva: A munkaértékelés és ösztönzés tényezői
Borbély László: Beruházásingadozások és a vállalati beruházási éhség
Bőgel György: A divizionális szervezetek
Búzás Huba: Teammunka szervezése a közigazgatásban
Csibi László: Végjáték, avagy stratégia kerestetik
Daubner Katalin. A munkaerő-állomány jellemzői a korszerű agrártermelési rendszerek központjaiban
Daubner Katalin: Kutatásfejlesztés és vállalati oktatás a Bábolnai iparszerű Kukoricatermeltetési Rendszerben
Dózsa Lajos: Exportorientált üzletpolitika és gyakorlat
Erdősi Gyula: Eljárás a csoportos javaslatkidolgozás kreativitásának növelésére
Farkas Ferenc - Kühnel Ágnes: Az irányítási és az informsációs rendszer szervezése az NDK-beli kisvállalatoknál
Fekete Mátyás: A szervezeti (vezetői) szituáció
Filep György: A magánkisipar az 1980-as években
Filep György: A magánkisipar az 1980-as években
Garai Tamás: A vállalati gazdasági elemző és szervező munka adatbázisáról
Gulyás László - Herczeg Árpád: A célorientált vezető-továbbképzés, mint a vezetésfejlesztés hatékony eszköze
Gyetvai László: Munkaerő-gazdálkodás és vállalatok közötti differenciálódás
Hajdú Tibopr - Spronz Imre: Egy nagyvállalat dinamizmusának forrásai
Huber Imre: Az ágazati, vállalati továbbképző intézetek helye, szerepe, újrendszerű működtetése a szakmai és vezető-továbbképzésben
Illisz László: Az új vállalatirányítási formák és a személyzeti munka néhány összefüggése
Ivanics András: Új szervezeti megoldások a mezőgazdasági vállalatoknál a dolgozók érdekeltségének fejlesztésére
Jávor István: Szervezetek statikus hatalmi struktúrájának megjelenése a vezetői kultúrában
Jávor István: Szociális energiák a fejlesztési folyamatban
Kállai Pál: A belföldi ipari kooperáció néhány problémája
Kellner János: Korszerűsítsük a személyzeti apparátus felkészítését, képzését!
Kiss László Nándor: Iparági energiagazdálkodási döntések előkészítése személyi számítógéppel
Kistormási József: "Vezetői Nívódíj" alapításának tapasztalatai az Alba Regia Állami Építőipari Vállalatnál
Laczkó István: A vezetéstudomány helyzete - Kérdések, lehetőségek, feladatok
Láng Ildikó: Konzultánsi tevékenység a Világbank által finanaszírozott beruházásoknál
Lónyi Károly: A vállalati vezetés szerepének és munkafeltételeinek jövőbeni változásai
Lónyi Károly: Gazdasági társulások szervezési tapasztalatainak és fejlesztésének néhány kérdése
Magyari-Beck István: Létezik-e kreatológia?
Márton József: A stílus és a helyzet összefüggése a vezetésben
Medvegyev Péter - Juhász István: Mikroszámítógépek - Gépek és szoftverek: a mai helyzet főbb vonásai és a fejlődés kilátásai
Munkácsy Ferenc: Munkaerőhelyzet, teljes foglalkoztatottság
Nagy Sándor: A vállalatvezetés belső struktúrája - Egy szociometriai felmérés néhány tanulsága
Németi László: A termelőszövetkezeti vezetők fluktuációjáról
Novotni Zoltán: A vállalati gazdasági munkaközösségek egyes kérdései - polgári jogi megközelítésben
Oblath György: Az Intercooperation Rt. és az önálló külkereskedelmi joggal rendelkező belföldi termelő vállalatok szolgáltatás rendszerű új típusú társulásai
Osman Péter: Az iparjogvédelem társadalmi-gazdasági szerepéről
Práger László: Társadalmi és vállalati szociálpolitikánk dilemmái
Prodán Miklós: Jogászi munka az iparvállalatban és általában a gazdasági életben
Sajó András: A magatartások jogi irányításának lehetőségei
Schleicher Imre: Vezetők munkaidejének megoszlása
Soucek Zdenek - Tóth Endre: Nagy gazdasági egységek stratégiai irányításának rendszere
Szentpéteri István: A szervezetek egy-, illetve többtudományi megközelítése
Szabó Józsefné: A termelési, fejlesztési és kereskedelmi együttműködés tapasztalatai és perspektívái a HUNGAROTEX-nél
Szabó László: A gazdaságirányítás információs rendszere
Szűcs Pál: Vállalatvezetés az európai szocialista országoskban
Takáts Péter: Gazdaságpolitika és szerződési rendszer - Helyzetkép és néhány fejlesztési elképzelés
Thomas H. Naylor: Gondolatok a stratégiai tervezésről és megvalósításának lehetőségeiről
Török Gábor: A kisvállalkozások gazdasági és jogi problémái
Tóth Sándor: Az állami irányítás szerepe az olasz holdingvállalatok működésében
Vörös Imre: A gazdasági verseny, a tisztességtelen gazdasági tevékenység új jogi szabályozásáról
Vörös Imre: A gazdasági verseny, a tisztességtelen gazdasági tevéskenység új jogi szabályozásáról
Bálint Sándor - Erdősi Gyula - Nahlik Gábor: Csoportos szellemi alkotó technikák
Szekér Gyula: Műszaki fejlesztés - versenyképesség
Taylor F. W.: Üzemvezetés. A tudományos vezetés alapjai
Iványi Attila Szilárd: Termékstratégia, gyártmánypolitika, műszaki fejlesztés
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem