864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció

Előszó

Dr. Németh János, egyetemi tanár, a kortárs magyar polgári eljárásjog egyik legjelentősebb tudós személyisége 1998-ban ünnepelte 40-éves oktatói jubileumát. Egyetemi oktatói tevékenysége során -... Tovább

Tartalom

Előszó 7
I. A Dr. Németh János 40 éves oktatói jubileuma alkalmából megtartott
ünnepi emlékülésen felolvasott előadások
Újlaki László: Gondolatok az obligatio iudicati-ról 11
Gáspárdy László: Polgári perjogunk és a harmadik évezred 24
Kengyel Miklós: Magyarország a Luganói Egyezmény kapujában 29
II.
Tanulmányok Dr. Németh János 40 éves oktatói jubileumának tiszteletére
Bókai Judit: Az örökös felelőssége, különös tekintettel a túlterhelt hagyaték kérdésére 5 5
Bujdosó Györgyi: Természettudományi bizonyítékok polgári eljárásjogi perekben 65
Fercsik Orsolya: Az Európai Unió ügyvédségre vonatkozó néhány fontosabb szabályáról 79
Gabányi Józsefné: Mérföldkövek a polgári nemperes eljárás kialakulásának útján 86
Juhász Imre: „A Perrendtartás" történelmi távlatból 93
Kapa Mátyás: Európai jogharmonizáció a bírósági végrehajtás területén 101
Kiss Daisy: A fair eljárás 117
Kocsis Edina: Az igényérvényesítés alapja a sajtó-helyreigazítási perekben 141
Osztovits András: Szakértői bizonyítás az apaság megállapítása iránti perekben 163
Papp Zsuzsanna: A választottbíráskodás mint alternatív vitamegoldási mód: gondolatok és reflexiók 182
Sántha Ágnes: Az okirati bizonyítás a polgári perben és az Internet 201
Szabó Péter: A közigazgatási bíráskodás szervezeti, hatásköri és eljárási problémáiról 234
Szekeres Szilvia: Európai polgári eljárásjog: jogharmonizációs problémák
az ideiglenes intézkedéssel összefüggésben (a Brüsszeli/Lugánói Egyezmény 24. cikke) 247
Szilbereky Jenő: A felülvizsgálati perorvoslatról, módosítások után a polgári peres eljárásban 280
Szőke Irén: Hozzászólás a polgári perrendtartás legutóbbi módosításához 283
Tildi Balázs: A perelőfeltételek tanának megjelenése a századforduló német és magyar jogirodalmában 289
Tóth Ádám: Az utóöröklésről 298
Udvary Sándor: A képviseletre vonatkozó egyes szabályok az Alkotmánybíróság
határozatainak tükrében 328
Ujlaki László: Fogalmi és a terminológiai tisztázás igénye a békítés,
kiegyeztetés és a közvetítés témakörében 346
Vida István: Végrehajtási jogunk kialakulása a törvényalkotás folyamatában 360
III.
Dr. Németh János életrajza magyar, angol és német nyelven
Szakmai életrajz 369
Curriculum vitae 371
Lebensrauf 373
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba