1.018.260

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vigilia 1955. január-december

XX. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. SZÁM:
Belon Gellért: Ami régi és mégis új 1
Vönöczki Fábián: A kisdedek vallásos nevelése 3
Charles Péguy: Aprószentek (Vers) 10
Józsniczy Ádám: Mátyás templomához (Vers) 12
Galamb Sándor: A görög robinson 13
Toldalagi Pál: Alig aludtam el (Vers) 20
Possonyi László: A fekete Mária temploma 21
Enyedi Zsigmond: Téli tüzelőfa (Elbeszélés) 30
Mihelics Vid: Eszmék és tények 34
A kis út 41
NAPLÓ
Az észszerű istentisztelet (42); A Musica Sacra (44); De Profundis (46); A szerzetesség világstatisztikája (49); Paál László emlékkiállítás (50); A magyar szótárirodalom (52); Lovianum (52); Vallásszociológiai vizsgálatok Angliában (54); Az idő-folyam partján (55) 42
2. SZÁM:
(r.): Lumen ad revelationem 57
Belon Gellért: A szeretet szenvedései 59
Juan de la Cruz (Keresztes Szent János): A lélek mátkadala (Gáspár Endre fordítása) 76
Lőrincz Imre: Dugonics András 71
Szegzárdy-Csengery József: Elnéztelek (Vers) 76
Gábriel Katalin: Asszonyok (Elbeszélés) 77
Mihelics Vid: Eszmék és tények 88
A kis út 96
NAPLÓ
A húszéves Vigilia (98); Angelo Mai (99); A Hedsra (101); Hol halt meg a bátrak bátra? (103); A sükösdi freskó (105); Egy szociális kísérlet (108); Egy néger szeminárium élete (110) 98
3. SZÁM:
Radó Polikárp: Az öregekről 113
Simon József: Szent Ágoston lelkipásztori lelkülete 115
Szomráky Sándor: A törvény ..., Szánod ..., Kétszer nyolc sor (Versek) 122
Telek György: Jégtáblák (Vers) 125
Salacz Gábor: Petőfi a szabadságharcban 124
Ferenczy Béni: Egy kis vallomás a könyvekről 131
Fekete István: Három csóka (Elbeszélés) 141
Mihelics Vid: Eszmék és tények 149
A kis út 157
NAPLÓ
Szent Ágoston a békéről (158); Az első magyar újság (158); A IV. nemzetközi liturgikus találkozó (160); Hitünk a világban (162); Latin-Amerika vallási problémái (163); Matisse halálára (164); Kis Szent Teréz eszkimói (167) 158
4. SZÁM:
Papp Imre: A halottaiból feltámasztottéi legyetek 169
A kilencszázéves Tihany
Pénzes Balduin: Viharos századok 171
Bárczi Géza: A tihanyi alapítólevél 177
Tűz Tamás: Útrakelés (Vers) 180
Nemes Nagy Ágnes: Város télen (Vers) 181
Rónay György: Két háború között 183
Telek György: Télutó (Vers) 189
K. Gy.: Schiller Frigyes (Kunszery Gyula versfordításaival) 190
Tűz Tamás: Szökőár (Vers) 192
Szarka Géza: Nehéz ölni ! (Elbeszélés) 193
Tűz Tamás: Játékaink (Vers) 197
Mihelics Vid: Eszmék és tények 198
A kis út 205
NAPLÓ
A felszabadulás (206); Kovács Márk emlékezete (207); A Marquises-szigetek (209); Új színdarab Szent Johannáról (210); Kik a Hanarék? (212); A legújabb boldog (214); Székely László (215); A tudósok összetartása a Középkorban (216); Pap Károly novellái (219); Egy falu imádságai (221); írások Bernanosról (222); Az izlám afrikai terjeszkedéséről (223) 206
5. SZÁM:
Előd István: Szentlélek-várásunk 225
Két új Mária-ünnep
Edelényi István: Keresztények segítsége 227
Kormos Ottó: Világ királynője 230
Bittner Lajos: Solymári Mária, Az időben az időtlenre leltem. A felleg (Versek) 234
Holenda Barnabás: Galilei 235
Paul Claudel: Segítő Miasszonyunk (Vers) 247
Sinkó Ferenc: Magyarok Máriája 248
Mikes Margit: Nagymosás (Vers) 254
Possonyi László: Vadmadár (Elbeszélés) 255
Földi Pál: Kutyaének (Vers) 258
Mihelics Vid: Eszmék és tények 259
A kis út 267
NAPLÓ
Esztergom bástyái alatt (269); Jelentések Segura bíborosról (271); A délafrikai parlamentben (272); Az új psalterium tíz éve (273); Egy nevezetes- évforduló (274); Kateri Tekakwitha (276); Egy megkapó szertartás (278); Rabotity legendája (279) 269
6. SZÁM:
Belon Gellért: Memoria Passionis 281
Jánosi Gyula: Jézus Szíve tisztelet és a keresztény nagykorúság 283
Szörényi Andor: Az asszony teremtése 284
Ijjas Antal: Az utolsó gyónás (Elbeszélés) 296
Harsányi Lajos: Nepomucéni Szent János (Vers) 308
Mihelics Vid: Eszmék és tények 309
A kis út 316
NAPLÓ
Mennyei Arany Kulcs (318); Nemzeti Mária-kongresszus Indiában (320); Madách drámai költeménye (321); Széljegyzetek a Tragédia rendezéséhez (323); Az ismeretlen ember tanúságtétele (327); Magyar főpap Avignonban (329); A katolikus Verne (332); A százötvenéves Toldy Ferenc (333); Egy híres bitófa (335) 318
7. SZÁM:
Szigeti Endre: Tudás és magatartás 337
Sík Sándor: Newman (Az ember és az imádkozó) 339
Jékely Zoltán: Próba, Középkori fametszet, Otthagytam (Versek) 350
Kecskés Pál: Exiszitencialista etika 352
Sinkó Ferenc: A fekete madár (Elbeszélés) 360
Takáts György: Vers a kedveshez (Vers) 367
Mihelics Vid: Eszmék és tények 368
A kis út 376
NAPLÓ
A Rio de Janeiró-i XXXVI. Eucharisztikus Kongresszus (378); Az alsógallai öreg templom megfiatalodott belseje (380); A tudós palótz írója (381); A Fülöp-szigetek (384); Ady és az új magyar képzőművészet (385); Egy jogtalan jog elmúlása (387); A világegyetem tágulása (390); A hívő Cézanne (392) 378
8. SZÁM
Bánk József: Szent István 393
Takács József: Isten gondolata az ember munkájáról 395
Tótfalusy István: A sötétség sátora alatt, Június (Versek) 404
Holl Béla: »Jóillatú virágos kertekből egybe szerkesztett ájtatosságoknak gyakorlása...« 401
Boris Simon: A »Bükkös«. - Denis távozása (Elbeszélés) 412
Jánosy István: Rákóczi Lengyelországban (Vers) 418
Bohuniczky Szefi: Emlék (Elbeszélés) 420
Mihelics Vid: Eszmék és tények 422
A kis út 430
NAPLÓ
Tíz éves az Új Ember (432); Pierre atya (434); Éltek, ahogy tudtak (437); Egy gyakorlati hittankönyv (439); Oltártól a sírig (441); A magyar múlt szobrászati emlékei (444); Egy pécsi renaissance főpap emlékezete (446); 432
9. SZÁM:
Magyar Ferenc: Szeptemberi Mária 449
Radó Polikárp: A szentmise reformjának távlatai 451
Rónay György: Szeptember (Vers) 462
Possonyi László: Lope de Vega 463
Bittner Lajos: Kései idő; Elisabeth Langgässer versei 470
Mándy Iván: Utcák (Elbeszélés) 474
Mihelics Vid: Eszmék és tények 482
A kis út 490
NAPLÓ
A szentek tisztelete (492); Két hitelesített lourdesi gyógyulás (493); Gépkocsizók imádsága (495); A csornai templom új festményei (496); Katolikus elemek a finn költészetben (498); Áramlatok a francia katolikus vallási életben (499); Reviczky Gyula (500); Egy világi irgalmasnővér (502); Szent Dávid a székely őrgróf (503) 492
10. SZÁM:
(r. gy.): Mi és a szentek 505
Belon Gellért: Istenélményünk válságai 507
Szomráky Sándor: Hányszor intettél (Vers) 514
Sík Sándor: Mint a Mátra, Búcsú a bükköstől, Madárijesztő, Őszi fecske (Versek) 517
Danner János: A modem templomépítészet iránya és jellege 519
Csanád Béla: Pacsirta szállj (Vers) 526
Szarka Géza: Körmös ló (Elbeszélés) 527
Takáts György: Krisztina (Vers) 534
Mihelics Vid: Eszmék és tények 535
A kis út 543
NAPLÓ
Az új magyar zsoltároskönyv (545); Késői papi hivatások (549); Mi van Konnersreuthban? (552); Defoe Dániel és II. Rákóczi Ferenc (556); A kínai írás reformja (558); Székely Bertalan kiállítás (559) 545
11. SZÁM:
TARTALOM
Papp Imre: A kemény tisztaság szentje 561
Belon Gellért: Istenélményünk válságai 563
Városi István: Új hajlék dicsérete, Keserves dicséret (Versek) 570
Zimándi István: Emlékezés Péterfy Jenőre (1850-1899) 572
Őszi fény (Angol versek; Bittner Lajos fordításában) 578
Szent Klára legendájából (Balanyi György fordítása) 583
Hunyadi István: Örzsike gazdagsága (Elbeszélés) 587
Mihelics Vid: Eszmék és tények 593
A kis út 601
NAPLÓ
Thomas Mann (603); A görögországi orthodox egyház (607); Vörösmarty latin versei (610); Pakisztán keresztényei (611); Városi István (612); A termelőszövetkezetek (613) 603
12. SZÁM:
G.: Az Isten „oktalansága" 617
Medvigy Mihály: Zarathustrától az Adagio Religiosóig 619
Harsányi Lajos: Hofbauer Szent Kelemen, Kalazanci Szent József (Versek) 625
Doromby Károly: „A kereszténység az atomkorszak hajnalán" (Klemens Brockmöller könyve) 626
Klemens Brockmöller: „Az atomkorszak hajnalán" 627
Sík Sándor: Emberség (Vers) 630
Kárpáty Csilla: Varrogató, Esdeklés (Versek) 631
Rónay György: Árva Rozál (Elbeszélés) 632
Mihelics Vid: Eszmék és tények 644
A kis út 651
NAPLÓ
A breviárium és a misekönyv reformja (653); A 75 éves Mihail Sadoveanu (655); A Szent Vince-konferenciák előfutára (656); Ortega y Gasset halálára (658); II. Rákóczi Ferenc és Szécsény városa (660); Arany János levele egy esztergomi fotografusmesterhez (661); 130 éves a Tudományos Akadémia (662); 150 éves „A kápolna" (664); Réti István könyve a nagybányai művésztelepről (664); Érdekes képkiállítás (667); Az új német egységes katekizmus (668); A világosság fiainak könyve (671) 653
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem