Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vigilia 1979. január-december

XLIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 864 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

SZERKESZTŐSÉGI CIKK:
Hatvan éve 217
Gyermekév 1979 - „a gyermek jogai'' 361
NAPJAINK
A IX. Magyar Békekongresszus után 134
TANULMÁNY
Bálint Sándor: Patrocinium és egyházi év 746
Belon Gellért: Rónay György igazsága 172
Belon Gellért: Esélyek és kereszténység 289
Belon Gellért: Öregség és Biblia 649
Henri Bergson: A keresztény misztika (ford. Fila Béla) 31
Béky Gellért: Az ismeretlen Tao (ford. Berényi Katalin) 760
Boda László: Az értelmezés alapkérdései 87
Chilla Raymond S. J.: A hitmagatartás mai igazolása 14
Csepregi Ignác: Az új egyházkép plébániai és liturgikus közösségek kialakítása 614
Cserháti József: Az egyház szolgálata a világban. A diakónia három területe 73
Cserháti József: Dialógus és egység 793
Doromby Károly: A három pápa éve 1
T. S. Eliot: Simone Weil (ford. Szegedy-Maszák Mihály) 734
Erdélyi Zsuzsanna: "...édes hazámnak akartam szolgálni..." (Kájoni János: Cantion Catholicum; Petrás Incze János: Tudósítások) 304
Erdélyi Zsuzsanna: "...aki ezt az imádságot..." 750
Erdő Péter: A titkokat tanító csend (Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita) 22
Fenyő István: Egy folyóirat irodalma (Szépirodalom Bajza József, Toldy Ferenc és Vörösmarty Mihály "Athanaeum" című folyóiratában) 197
Fila Béla: Henri Bergson és a keresztény misztika 29
Gallai József: A gyermek istenképe a családban 381
Giczy György: A zsidó "Törvény"-tisztelet 334
Gyurkovics Mária: Egy életrevaló életforma 119
Gyurkovics Mária: Lelkünk gyermekei 393
Harsányi István: Tévhitek az öregséggel kapcsolatban 665
Hegyi Béla: Dienes Valéria bölcsessége 593, 694
Hetényi Varga Károly: Kálló Ferenc tábori esperes 467
Hédervári Péter: Földrengések az ókori Palesztinában 773
II. János Pál pápa: A hit és a szeretet győzelme a gyűlölet felett (Auschwitzi beszéd, ford. Kerényi Grácia) 577
Jelenits István: Fiatalokkal a hit vándorútján 362
Kipke Tamás: "Egyre sötétebb alagút..."? 676
Kiss István: Hogyan lehet szépen megöregedni? 682
Kiss László: Az istentalálkozás teológusa. Rudolf Bultmann élete és munkássága 95
Kiss László: Karl Bareth, az egyetemes üdvösség teológusa 579
Libisch Győző: A boldog öreg. Pázmándi Horváth Endre költeménye 689
Lukács László: A felnőtté válás évtizede 374
Lukács László: Kallódó gyerekek 388
Magyar Imre: Az öregedés 657
Magyar Ferenc: Kié az ország? 505
Mátrai Eszter: Witold Gombrowicz és az "Operett" 344
Nyíri Tamás: Az idő és örökkévalóság között 247
Nyíri Tamás: Személy és közösség 510
Rába György: Az öreg költő (Rónay György verséről) 653
Rákos Raymund: Új adatok Isten szolgájáról, Kelemen Didákról 80
Rezek Román: Teilhard világképének ismeretelméleti
alapjai 162
Rosdy Pál: Az ember Megváltója. 11. János Pál első
enciklikája és a papokhoz írt levele 440
Ruszthy Éva: pedig úgy reméltük... 367
Aurélien Sauvageot: A magyar költészet Franciaországban. A Mécs
László-epizód (ford. Uhl Antal) 105
Sáry Gyula: Michelangelo tanulmányok. A kéz valóban
Ézsaué 48
Sáry Gyula: Érzelmes előjáték 49
Sáry Gyula: A gótikus Krisztus 274
Sáry Gyula: A veszprémi gótikus Madonna 829
Heinz Schürmann: a világért való keresztény felelősség az Újszövetség fényében (ford. Endreffy Zoltán) 811
Síki Géza: Levelezők a Teológián 459
Sinkó Ferenc: Keresztény bölcsesség - magyaroknak 294
Szeghalmi Elemér: Ady költői előfutára (Telekes Béla lírája
a századfordulón) 311
Szennay András: Isten vándorló népe 145
Szennay András: Jel és eszköz 433
Szennay András: Az egyház Jézus ítélőszéke előtt 721
Székely László: A székelyek vallási néprajza Tamási Áron
műveiben 602
Széll Margit: Szeretetszavaink 42
Széll Margit: Az Isten Szavának prófétája. Chenu atya
papi életének 60. évfordulójára 449
Szénási Sándor: Angelus Silesius: Heilige Seelenlust 26
Szirmai Endre: Albert Schweitzer. Jegyzetek, beszélgetések,
gondolatok 124
Tarjányi Béla: Az inaszakadt meggyógyítása. A szentírástudomány
módszerei 255
Vargha Kálmán: Az első évtized. Móricz Zsigmond kritikai
fogadtatása 1909-1919 523
Vas József: Húsvét az Ószövetségben 226
Vas József: A legrégibb karácsony 802
Simone Weil: Erkölcs és irodalom (ford. Reisinger János) 738
PRÓZA, KISESSZÉ
Balássy László: Népek meséiből 398
Charles Baudelaire: Levelek édesanyámhoz (részletek, ford.
Reisinger János) 630
D. K.: Rónay György emléke 172
Ferenczy Béni: Naplója 824
Gránicz Katalin: Az utolsó Árpád-házi királylány emléke a
tössi címeren 319
Dag Hammarskjöld: Útjelek (ford. Lukács László)
Horgas Béla: Saját öröm és fájdalom 372
Jancsovics Antal: Antonio Vivaldi 700
Lukács László: Hódítás vagy ajándék 63
Lukács László: Játék és komolyság 133
Lukács László: Rónay György hitvallása 188
Lukács László: Égi és földi szeretet 619
Lukács László: Második gyermekkorunk 687
Mándy Iván: Rónay György 183
Medvigy Mihály: Ásatások Rómában a magyarok nemzeti
temploma alatt 263
Nemes Nagy Ágnes: Asztal és kenyér 177
Péter László: Móra Ferenc elfelejtett elbeszélése 409
Pilinszky János: Pásztorlány és katona 744
Pilinszky János: Ferenczy Béni 823
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita: Misztikus teológia (Timóteusnak) 23
Reisinger János: Charles Baudelaire leveleiről 629
Reisinger János: Összeállítás: Kortársak Simone Weilről (Simone de Beauvoir, Francois Mauriac, Witold Gombrowicz, Albert Camus, Németh László) 741
Réthelyi Jenő: Útszéli keresztjeink érdekében 323
Rónay György: Naplójából (Móricz Zsigmond) 533
Rónay György: Önvallomása 174
Rónay László: Az irodalomtudomány dilemmája 191
r. l.: Rónay György regénytöredékéről 325
Sonkoly István: A Feltámadás zenéje 272
Tamás Gáspár Miklós: A táncoló Áté 416
Tüskés Tibor: Prokop Péter Jánoshalmán 560
Ürögdi György: Szentföldi zarándoklat az ókorban 768
Vargha Kálmán: Az esszéista arcképéhez 184
Vasadi Péter: Búcsú Mécs Lászlótól 103
SZÉPIRODALOM
Elbeszélés
Bohuniczky Szefi: Emlékképek Móricz Zsigmondról
(önéletrajzi részlet) 545
Csernák Árpád: Ébredés 130
Dallos Sándor: Eleven legenda 832
Deák Károly: Az éjszaka (Anna Frank emlékének) 621
Gerlei József: Magány 778
Győrffy László: A ciranei 267
Mécs László: Találkozásom Móricz Zsigmonddal 556
Móra Ferenc: Istenkeresés 410
Rónay György: Őszi mulatság (regénytöredék) 326
Sinkó Ferenc: Margaréták és árvácskák 704
Szili Leontin: A kő útja (2. rész) 54
Szili Leontin: Mint a falevél 487
Vers
Balázsovics Mihály: Ikon, Tükröt tart, És egy arc, Elhelyezhetetlen,
Korál és előjáték 545
Balázsovics Mihály: Nekifeszítem mellemet a szélnek.
Hozzám hasonló 652
Bárdosi Németh János: Fohász a gyermekségért. Az a világ. Örök
változatlanságban 745
Bencze József: Magamat befognám, Szívkórházi versek.
Falusi vasárnap 619
Beney Zsuzsa: Három fafaragás 41
Boross László: Naplórészlet, Fogódzkodókért, Gandhi utolsó szavai, Hagytad és hagyod, Ostor csattan 664
Csanád Béla: Empátia (Rónay György emlékének) 333
Fáy Ferenc: Kései vázlat nagyapámról (Rónay György emlékének) 182
Fáy Ferenc: Nyárutó, Hazám, Menekülés, Szárítkozó,
Nyárutó II. 600
Fodor András: Ünnep után, Orfeusz ámul 767
Galambosi László: Karácsony, Elefántcsontfehér tetők 47
Galambosi László: Álomlátó 771
Habán Mihály: Szőttes barlangom falán 101; Elátkozott nemzedékek
102; Karnevál álarc nélkül 103
Halassy Adrien: Éltető - Sirató, „Falképek a középkori Magyarországon", Egyszerű örömteli ének
Horgas Béla: Dal, Juditról: mielőtt megszületett 381
Horváth Elemér: Nevess, Apollinaire; Fából vaskarika; Hardy halálának 50. évfordulóján; A vándor dala 342
Ismeretlen pálos költő: A XVI. századból: Boldogasszony hét öröme
(ford. Csanád Béla) 324
Kalász Márton: Este, a kinti időt hallgatva, Bizalom, Példa a feddésre, Végső remény ünnepre 521
Keresztes Szent János: A misztikus éjszaka (ford. Rónay György) 22
Keresztury Dezső: Várakozva 475
Keresztury Dezső: Alvilági út (Ferenczy Béni emlékének) 828
Lőw Károly: A beteljesedés előtt. Fényt!, Remény 628
Major-Zala Lajos: Búcsú Rónay Györgytől 187
Major-Zala Lajos: Szó, Ars poetica I., Ars poetica II., Ars poetica III. 692
Ölbey Irén: Pont, Térfogat 13
Ölbey Irén: Gondolat, Alkony a Balatonnál 408; Nézd 448
Parancs János: Tizenhárom sor a csalódásról, Apokaliptikus délután, Patthelyzet 62; Minden olyan 63
Parancs János: Kislányomnak, Furcsa, szokatlan álom, Köszöntő helyett 387
Pétery Katalin: Égig érő rózsák, Levél 65
Puszta Sándor: Egry, Ikon oldalnézetben, Képlet, Berzsenyi estéje, Néha csak, Tanács 486
Rákos Sándor: Két halál (Remete, Forradalmár) 777
Sári Gál Imre: Virágok portréja 118
Angelus Silesius: Heilige Seelenlust (részletek, ford. Szénási Sándor) 27
Simándi Ágnes: Te tudod, Udvaromba, Történelem 458
Szabadi Katalin: Mikor régen, Nézd milyen szépek 205
Szabadi Katalin: Mesét mondtál 212
Szabadi Katalin: Latinovits Zoltán 613
Szabó Irma: Kelepcében, Üvegkoporsó, Divináció 835
Sztojka László: Fehér láng, piros erezettel. Dőlj fenyőként, A holdra, Sötét szellem győz. Áttöri a múlást, sötétet, Jere! 466
Takáts Gyula: A freskó zenitjén (Rónay György halálára) 171
Toldalagi Pál: Nagyszombat, Az élő Krisztus, Legyen áldott... 416
Tóth Sándor: Halkan hord csobogást, Békesség háza, Processzió - sáncokon, Kiáltok zúgó vizeknek 350
Tűz Tamás: Könyvek fölött 51; Mi lesz ha, Zarándokút 52
Tűz Tamás: Bartók, Kodály, Riasztó gobelin 53
Tűz Tamás: Keresztút (magánhasználatra) 235
Tűz Tamás: Úgy van ahogy mondtad, Egy nap, Veranda, Látványok, Egyszer majd megérted, Egy nap 822
Vasadi Péter: Szobabelső, Tüzek, Miféle arc. Az ó és az új 397
RIPORT
Doromby Károly: A buzgóság és áhítat gyönyörű napjai. Beszélgetés
Lékai László bíborossal 507
Fodor Ilona: Négyszemközt Balczó Andrással 476
Giczy György: A XVI. századi antitrinitarizmus mozgalmairól.
Beszélgetés Dán Róberttel 608
Németh G. Béla - Liptay Katalin: Beszélgetés Sík Sándorról: „ ... Ki szelídségre, s alázatra int" 195
Pergel Ferenc: Megyünk előre..." Beszélgetés Rónay Györggyel társadalmi közérzetéről, a kritikáról és munkáiról 197
Raáb György: A vallás szerepe az amerikai társadalomban. Beszélgetés Peter L. Bergerrel 587
Róbert László: A püspök egy napja 7
Síki Géza: Papi sors '79 112
DOKUMENTUM
Erdő Péter: Dokumentumok az esztergomi prímási főszentszék
munkájának 1856-os felfüggesztéséről 277
Ugrin Aranka: Móricz Zsigmond levelezéséből. Ismeretlen dokumentumok 532
Teológiai töprengés
Nyíri Tamás: A kérőima 419
Körkérdés
A karácsony az életünkben (válaszolnak: Béky Gellért, Benamy Sándor, Erdélyi
Zsuzsanna, Gál Ferenc, Határ Győző, Joós Ernő, Kádár László, Sinkó Ferenc.
Szennay András, dr. Zsebők Zoltán) 837.
NAPLÓ
Könyvek
Síki Géza: A próza humora (Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők, Jékely
Zoltán: Angyalfia) 68; Lélek a betűk mögött (Jelenits István: Betű és lélek) 135;
Liszt-Kodály-Britten 282; Tallózás a magyar kultúrtörténetben (Program és
hivatás) 351; Mit lát az író? (Illés Endre: Ostya nélkül, Dilaudid) 424; Kinyíló
versvilág (Kalász Márton: Nyílt versek) 571; Búcsú (Hajnal Anna: Alkonyfény)
638; Vas István, a tanulmányíró (Vas István: Körülbelül. Vonzások és választások, Tengerek nélkül) 710; „Kockázat" (Fodor András: Kélt újra jel) 785.
Doromby Károly: Kortársak vallomásai önmagukról és a korról (Hegyi Béla:
A magunk vallomásai) 423
R. Balázs Katalin: Mindörökké (névtelen mesterek Krisztus-ábrázolása) 642; Az
önmagát meghaladó ember (Török Endre könyve Tolsztojról) 787.
Képzőművészet
Haits Géza: Renoirtól Picassóig 137; Mednyánszky-tárlat a Várban 859; Orosz
János festőművész 285
Tarbay Ede: Ország Lili dimenziói 500
Hanglemezek
R. L.: Klasszikus szerzők - klasszikus művek (Haydn: Szimfóniák, Mozart:
Szimfóniák, Mozart: Zongoraversenyek, Rossini: Nyitányok) 67; A magyar irodalom - hanglemezen I. (Bánk bán, Csongor és Tünde, összeállítás Karinthy
Frigyes műveiből, Ady Endre: Ifjú szívekben élek, Radnóti Miklós: Tajtékos ég,
Illyés Gyula: Zrínyi, a költő, Nem menekülhetsz) 138; A magyar irodalom -
hanglemezen II. (Az ember tragédiája, Petőfi: Az apostol, Petőfi: János vitéz;
Égi és földi szerelem; József Attila: A Dunánál, Esti sugárkoszorú, Juhász Ferenc, Krúdy-fantázia) 208-210; Liszt Ferenc műhelyében 353; Vivaldi az operaszerző 644; A barokk zene útjain 712; Jutalomjáték (Cherubini: Medea) 714:
Egy történelmi előadás megörökítése (Bach: Máté Passió) 859
Zene
R. L.: Az Ars Renata együttesről 283; Liszt dokumentumok 426.
Szabados György: Zenei notesz: Zenei és szellemi otthonosság 713; A Kodály-kérdés"-hez. A dzsessz nyomorúsága 787.
Naplórovatunk egyéb cikkei
Bálint Endre: Dévényi Iván síremlékének felavatása 66; Boros László: Adatok
Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenységéhez 494; Dékány Endre:
Akik átadják a lángot... 782; D. K.: Kik azok a siiták? - A vallás szerepe az iráni válságban 206; Giczy .György: Várdai Béla születésének centenáriumára 857; Haits Géza: A Bolsoj-balett 356; H. B.: Nagy László emléke 496; Jelenits István: "Miféle arc ez?" 497; Koncz Lajos: Katolikus dogmatika 636; Lukács László: Teenagerek karácsonya 854; Nagy Kázmér: Variációk a dialógusra 427; Puszta Sándor: Pannónia fájának nemes szép virága 354; Rónay László: Thurzó Gábor (1912-1979) 280; Rónay László: Passuth László 635; Sinkó Ferenc: Biblia - folklór - irodalom 640; Burányi Dezső: Haynald Lajos emlékezete 421;
Tóth Sándor: Balassi üzenete 855.
KÉPEK
A gótikus Krisztus című cikkhez illusztráció 275; Chenu atya 452; Kelemen Didák 86; Prokop Péter rajzai 562, augusztusi hátsó I. borítón; Rónay György
unokái körében áprilisi hátsó I. borítón; Illusztráció a tössi címerhez 319; Metszet a tössi kolostorról 321.
Címlaprajz: Gancz Miklós (januártól decemberig).
TÁJÉKOZÓDÁS
66, 139, 140, 141, 210-212, 285, 357, 429, 572, 645, 715-716, 789, 860. oldalakon,
valamint a januári hátsó l. borítón, májusi hátsó l. borítón, júliusi hátsó I. borítón és a novemberi hátsó I. borítón.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem