Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.748

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1982. január-december

47. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Szerkesztősei cikk
Huszárik Zoltán 90
Bárdosi Németh János 199
Számunk elé 321
E számunk 401
A Szerkesztő levele 641
Tanulmány
Bacsó Béla: A lét türelme. József Attila: Reménytelenül 532
Balassa Péter: Egy lélek topográfiája. Kerényi Grácia művei 377
Bánk József: A pápai enciklikák és jelentőségük 593
Bánk József: Az emberi szenvedés misztériuma 163
Beney Zsuzsa: Töredék 275
Békés Gellért: A kettős arcú szeretet. Az emberré érés keresztény dinamikája 643
Békés Gellért: Az emmauszi tanítványok 243
Francois Biot: Franciaország keresztényei a politikai küzdőtéren 349
Boross Géza: Bereczky Albert tanítása 20
Borovi József: Az egyház alapjogai a Magyar Népköztársaságban 561
Cserháti József: Az ökumenizmus teológiai alapjai 3
Cserháti József: Párbeszéd a világgal 324
Cserháti József: A béke teológiája 882
Erdélyi K. Mihály: A kráter mélysége. Pilinszky János költészetének esztétikája 458, 526
Erdő Péter: Az emberi személy tisztelete az új egyházi házasságjogban 436
Erdődy Edit: Márai itthon. 1945-1948 942
Gál Ferenc: Közösségi tudat a hívő szemével 81
Gál Ferenc: Mit jelent a Szentírás sugalmazottsága? 406
Giczy György: A felvilágosodás kori újhéber irodalom jelentősége 33, 123
Gömöri György: Radnóti spiritualizmusa 914
Gunda Béla: Mi a magyar? 569
Gyürki László: Találkozni a zsidósággal 812
Hafenscher Károly: A római katolikus-evangélikus párbeszédről 25
Hajnal Gábor: "Egy régóta hiányzó tanulmánykötet publikálása" 696
Harsányi István: Tehetségvédelem 668
Holczer Gyula: Katolikus papok Szabolcsban 344
Hölvényi György: Németh László erkölcsi vállalkozása 663
Kamarás Mihály: „Menj és építsd föl házamat!..." 722
Walter Kasper: A házasság emberi értékei (fordította Farkas Antal) 440
Komlós Attila: Az ökumenizmus jelene és jövője 16
Kovács István: A hátrányos helyzetű gyermekek vallásos nevelése 429
Kovács Sándor Iván: Magyar Rómában, Janus Pannoniustól Zrínyi Miklósig 191
Lánczos Zoltán: A mezőkövesdiek Csepellényi-tisztelete 183
Ludvig Nándor: A Csontváry-dráma 107
Lukács László: A zsidó-keresztény teológiai párbeszéd 803
Makay Gusztáv: A "fejlődés" Babits Mihály költői pályáján 61
Marosi Izidor: A közösségekben élő egyház 482
Thadee Matura: Assisi Szent Ferenc hite (fordította Kis Mónika) 727
Mezey Katalin: Fenyő a szakadék fölött. Illyés Gyula nyolcvanéves 899
Mészáros István: Első pedagógiai hetilapunk, a Religio és Nevelés (1841-1849)
Miklósi László: A katolikus egyházközségek útja a II. vatikáni zsinatig 487
Nagy Sz. Péter: Bevezetés Szentkuthyhoz 619
Obbágy László: A budapesti növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájának története
(1831-198i) 258
Orosz László: Szent János öröksége 263
Péter László: Sík Sándor noteszai 910
Pomogáts Béla: Romon virág. Reményik Sándor költészetéről 31
Magyar szavak tudósa. Szabó T. Attiláról 583
Prohászka Ottokár: Naplórészletek 1892-ből (Vass Péter bevezetőjével) 249
Puskely Mária: Avilai Teréz Krisztusa 734
Puszta Sándor: Kancsal emlék. Kosztolányi Dezső 857
Rajeczky Benjamin: Kodály és egyházi népénekeink 772
Rónay László: Magyar költők Nyugaton. Fáy Ferenc 38
Rónay László: Zelk Zoltán álmai 267
Rónay László: Barát megy a fák között. Mécs László sorsa és költészete 502
Rudnai Gábor: Seb a cédruson. Három vers a Magányos cédrusról 114
Edward Schillebeeckx: Emberi hitünk Jézus Krisztusban (fordította Széli Margit) 161
Schőner Alfréd: A zsidó vallás kapcsolata a ma emberével 818
Simándi Ágnes: Tűz és reménység. Csanád Béla költészete 201
Sinkó Ferenc: Ész, érdem, igazság. Batsányi az ember és a költő 766
Szabó Ferenc: A Laborem exercens enciklika visszhangja 595
Száraz György: Egy interjú nyomában 829
Szeghalmi Elemér: A korlélek írója. Ijjas Antal (1906-1980) 755
Szennay András: A Roncalli-misztérium 10
Szennay András: Papok és világiak testvéri közössége 601
Szécsi József: A Miatyánk a Szentírás és a zsidó irodalom tükrében 807
Székely László: A csíki székelyek passiója 244
Székely László: A Háromszéki szentföld 893
Széll Margit: A lelki egyensúly titka. Madeleine Delbrel 648
Szikora András: Jótevőnk, Szent Márton 653
Szilágyi Ákos: Passé és conditionnel 465
Tarbay Ede: A teremtéssel vajúdó Huszárik 94
Tarbay Ede: Napfivér, Holdnővér 743
Tomka Ferenc: A krisztusi közösség teológiája 330
Tomka Ferenc: A család helyzete és a keresztény küldetés 410
Tomka Ferenc: A keresztény család életereje 494
Udvardy József: Az új és örök szövetség ünnepe 403
Vanyó László: A Magyar Egyházirodalmi Iskola hagyományai és mai lehetőségei 261
Vargha Kálmán: Egy adventi vers dicsérete. Berda József: Diákmisén 130
Vargha Kálmán: Álom egy könyvtárról. Áprily Lajos vallomásai és tanulmányai 609
Vargha Kálmán: "A szeretet bolondja vagyok." Zsidóság és kereszténység Gelléri Andor
Endre világában 844
Vas József: A karácsony ünneplése 888
Várkonyi Imre: Lehet-e egység ? 1
Waigend József: Közvéleménykutatás a katolikus családokban 418
Ellen Gould White: Az igazi bűnbánat (Az 51. zsoltár - fordította Szalay József) 168
G. Zauner Éva: A gyóntató szellemi üzenete 219
Zay László: Tarkovszkij. avagy a filmművészet ikonosztáza 922
Próza, kisesszé
Bacsóka Béla: Felújítva és megújulva 352
Borsos Miklós: Szent Ferencről 742
Sarah Clair: János de la Lune (fordította Bárdos László) 469
Czigány György: Kodály-variációk. Ferencsik János és Simándy József társaságában 776
Csépányi Ferenc: Részt kérni az emberek napi gondjaiból 341
Deme Zoltán: Szindbád holdudvarában 99
DR. V. O. "A Gondviselés eszközeivé váltak..." 840
Lorand Gaspar: A pátmoszi ég alatt (fordította Reisinger János) 468
N. V. Gogol: A hívők liturgiája (Korzenszky Richárd bevezetőjével) 334
Gyúró Imre: A lépésváltás esztendei 339
Hajdu D. Dénes: Egy kászonszéki mesehős szakrális néprajzi kapcsolata 588
Huszárik Zoltán: Bizakodás a színházban 98
Kassa László: Egy falusi lelkipásztor gondjai 354
Kopré József: Egy éve ment el 457
Mezei Mária: Kézitusa a legjobb szerkesztővel. Levelek 678
Molnár Antal: Bartók és Kodály (közreadja Surányi András) 699
Móser Zoltán: Ferenc testvér városában (bevezető a fotosorozathoz) 727
Móser Zoltán: Álom és valóság. Kodály Zoltán karácsonyi népdalfeldolgozásai 927
Paskai László: „Mindnyájan Ábrahám fiai vagyunk" 801
Pilinszky János: Képzelt interjú 463
Ratkó József: Rákóczi földjén 372
Szedő Dénes: Ferenc atya fölemeltetik 733
Tóth Sándor: Művészek, műhelyek - lehetőségek 365
Thurzó Gábor: Bevezető egy Kafka-esthez 523
Ugrin Aranka: Áprily Lajos és Benedek Marcell levélváltása 616
Vajtai István: Pályánk emlékezete 658
Vargha Kálmán: Berda József levelezéséből 138
Vasadi Péter: Magatartásunk formáiról 85
Zay László: A filmkritika önkritikája 543
Zelk Zoltán: „Kis magyarok" 273
Szépirodalom
Elbeszélés
Tökmag Simon (népmese) 589
Bozóky Mária: Montserrat 187
Csernák Árpád: Szereposztás 540
Dékány Kálmán: Az elnémított üzenet 449
Gerlei József: A vacsora (regényrészlet) 902
Herman Hesse: A gyóntató (fordította Ruszthy Éva) 46, 118, 213
Ijjas Antal: Jacopa Settesoli méze 759
Nikosz Kazantzakisz: „Az Úr vezérelt közéjük..(Végrendelet - fordította Kamarás Mihály) 749
Kelecsényi László: Valódi burjúboksz 852
Kerényi Grácia: Éva 381
Liszkay Teréz: Pillanatfelvételek a hídon - háttérrel 283
Ölbey Irén: A csodatükör 363
Szabadi Sándor: Abszurd igaz történetek 180
Szentkuthy Miklós: Don Carlos rózsafüzére 624
Szili Leontin: Egy infánsnő halála 687
Vidor Miklós: Káprázatok 539
Vers
Akác István: Pontosan tudta; Kongatás, téli éjjelen 806
Tudor Arghezi: Remeteének (fordította Lükő Gábor) 590
Balássy László: Variációk Puszta Sándor témáira 856
Balázs Katalin: Az Olajfák hegye Jeruzsálemben 113
Balázsovics Mihály: Simogatja; mondjuk antoine de saint-exupéry medál; Iszonyú pörgés; Hat sor majdnem mitológia; Mintha távolodnánk; Haiku 181
Bali Brigitta: stáció; Megfenyített 375
Barsy Irma: Új művészet 667
Barsy Irma: Üzenet 930
Bárdosi Németh János: Ősi kívánságok; szelíd és bízó testamentum 200
Gérard Bessiére: Ismerte őt... 881
Bodnár István: Égnek sem tetsző; Ha a mester; Reményem íves magassága 376
Czigány György: Csendes Éj; Fancy 281
Csanád Béla: Dosztojevszkij; Kortársaimnak; Még hátra van; Olajfák hegyén 204
Csatai Varga László: Ádvent; Vadászat; Átváltozás; Téli rapszódia 849
Cselényi István Gábor: Faekével; eszméink 343
Doby János: A műhelyt idézve 446
Falu Tamás: Költő; Halál nélkül; Váróterem 257
Faludy György: Teilhard de Chardin; Kikísértem Évát a rózsafák közt...; Északi nyár;
A negyvenhetedik szonett; A hetvenhetedik szonett 520
Fábián György: Stáció; Kivonás; Törlés; Y (Vasadi Péter bevezetőjével) 685
Fáy Ferenc: Besnyői búcsú; Apám; Vers csibehangra 44
Fáy Ferenc: Szabálytalan stáció 254
Galambosi László: Harangot kongató 675
Galambosi László: Sugarat bocsátó asszony 941
Gömöri György: Teilhard olvasásakor; Igen, nem; Memling-kép a gdanski múzeumban 828
Hadabás Ildikó: Ez is a XX. század 323
Hajnal Gábor: fordításai 470
Halassy Adrien: A piacere 106
Határ Győző: Hamutartó 282
Hegedüs Géza: Karácsonyi himnusz 338
Hegedüs Géza: A kiterjedés metafizikája 822
Horváth Elemér: Tizenkét sor; Milton módján; A másik nyelv 754
Iluh István: Múltbóli; Sodródó mélység 582
Juhász Gábor: Mint egykoron... 585
Katona Judit: Egyedül 167
Katona Judit: Testamentum; Karácsony-köszöntő 892
Keresztury Dezső: Ki?!; Tapasztalat 173
Kerényi Grácia: Szigligeti balázsolás 380
Keszei István: Feltámadás; Kötelesség; Barokk templomok; Történet; Gyűrű; Gyöngyök;
Meteorok 305
Keszei István: Transzcendens expresszen; Süllyesztő mélyén 462
Képes Géza: Halottaim; A láng; Hajótörött 89
Képes Géza: Beszélgetés 661
Kopré József: Botommal botladozva; Hagyaték; Hazatalálunk (a szerző bevezetőjével) 24
Kovács József: Itt vagyok elevenen; Rokona halálára 122
Kulifai Gyula: Jónás sors; Elbocsájtó 811
Kutas Kálmán: Különös ruha; Miértek; A 94-ik életévben 832
Laboda Kálmán:A porcelán; Kafka üzeni 456
Ludvig Nándor: A mennybevezető létra; A művészetgyár 842
Magyar József: Konokul remél 351
Magyar József: A képíró karácsonya 356
Major-Zala Lajos: Engem vendégségből hívnak; A szívből az ijedést; Szavak szamárhátán; Szép hullást 763
Mándy Stefánia: ország; shawhead 428
Mécs László: Jó együtt lenni! 501
Nádasdi Éva: Uram, miféle sorsot...; Micsoda tűz 748
Németh Emil: A megszokott szeretet románca 575
Oláh Zoltán: Egy árnyékba falazott mozdulat 464
Pardi Anna: Módszertan a tehetetlenről 656
Pálos Rozita: Ikonosztáz 30
Bartholomaeus de Pisa: Szól a Megfeszített (fordította Szedő Dénes) 721
A Pray-kódexből: Csodálatos anya; Kegyes és kegyosztó (fordította Csanád Béla) 721
Puszta Sándor: Festmény 862
Román Tatjána: Velence ege alatt; Séta a parkban; Ne adj erőt; Század-forduló 128
Szabó Ferenc: Vincent; Csontváry 93
G. Szabó László: Szikkadt bánatokból; Salome; A teremtés hajnala 266
Szegzárdy-Csengery József: fordításai 695
Szepesi József: Rőzseszedő; Valahol várnak engem 608
Takáts Gyula: A Minotaurusz kora 509
Tarbay Ede: Káprázatok 101
Tarbay Ede: Könyörgés a koldusokhoz 752
Tóth Károly: P. J.-nak 467
Tótszegi Tibor: Szervét töredékeiből; Pályaudvaron; Vonaton; Várótermi csönd 186
Török Sophie: kiadatlan istenes versei (Koháry Sarolta bevezetőjével) 56
Turai Kamil: Dal; Olykor 427
Tűz Tamás: És írni kell 586
Valkó Antal: A kapuk előtt; Csendből és csontból; Misszió; Mértan; Halottaim; Inkarnáció 142
Vas István: A létra; Folytassuk! 242
Vasadi Péter: Mint a papírfal; Belül, egyszerre; Imádság 567
Zelk Zoltán: Ó, régi-régi délelőttök...; Számadás 274
Riport
Bálint B. András: Tört ágon bodzafürt 423
Burget Lajos: A fejlődés ellentmondásai (Tiszaszalka) 357
Hegyi Béla: Beszélgetés Huszárik Zoltánnal 102
Hetényi Varga Károly: Benkő István, a dachaui fogoly 174
Hetényi Varga Károly: Egyed András O. S. P. 833
Kósa Csaba: Túl a Szermászón 293
A Vigilia beszélgetése
Doromby Károllyal 206
Bálint B. András: Ratkó Józseffel 367
Király Istvánnal 576
Scheiber Sándorral 823
Kodály Zoitánnéval 931
Hegyi Béla: Pomogáts Bélával 286
Távolsági beszélgetések
Hegyi Béla: Czigány Lóránt (London) 510
Dokumentum
Négy zsidó évkönyv a háború éveiből (1939-1944) 850
Beke Margit: A Prímási Levéltárból. Liszt Ferenc levele 143
Prokopp Gyula: A Prímási Levéltárból. Levelek a XVII-XVIII. század fordulójáról 222
Rosdy Pál: A Prímási Levéltárból. A KALOT iratanyaga 301
Tomisa Ilona: A magyar növendékpapság néprajzi munkaközössége 935
Hit és élet
Sulyok Elemér: Papírszeletekre írt élet 54
Sulyok Elemér: Nevében él az ember 546
Szedő László: Szent Ferenc fantáziája 753
A Vigília galériája
Triznya Mátyás akvarelljei 256
Tóth Sándor: Csiby Mihály grafikái 592
A Vigília archívuma
Karcsai Kulcsár István: Miklós Jutka utolsó verse 778
Napló
Naplórovatunk vezető cikkei
Szövetség az egységért. Kádár János könyve 707
A Vigilia Nyíregyházán 780
Bálint B. András: Gunda Béla hetvenéves 306
Bíró Imre: Köszönjük, Igazgató Úr! 627
Dékány Endre: Hűség önmagunkhoz, hűség a valósághoz 627
Lukács László: Augustin Bea 225
Mézes Flórián: "Gondolkodó magyarok" 145
Paleta Éva: Roger Schutz, Taizé priorja 384
Papp Géza: Egy befejezetlen tudományos életmű. Emlékezés Szigeti Kiliánra 863
Reisinger János: Gyergyai Albert halálára 548
Surányi Béla: Kovács Márk (1782-1854) 548
Szennay András: Útitársunk, Jézus 948
Irodalom
Bálint B. András: Beney Zsuzsa: A második szó 148
B. B. A.: Örömök és csalódások (Sebes Gusztáv könyve) 229
B. B. A.: Történetek az irodalomról (A magyar irodalom története 1945-1975.1.; Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945-1981) 865
Erdődy Edit: Babits Mihály költészete (Rába György: Babits Mihály költészete
1903-1920) 67
Erdődy Edit: Lágerek népe (Örkény István: Lágerek népe) 389
Kerényi Grácia: Elindultam kis falumból... (Oszlánczi Kata: Tenyerembe írtam a nevedet;
Nádudvari Anna: Társbérlet) 782
Kósa Csaba: Hitek, választások (Hegyi Béla: Hitek, választások) 784
R. L.: Verslemezek (Gábor Miklós Babits-lemeze, Keresztury Dezső verseit mondja) 227; Gerlei József: Krakkói kávéház 228
R. L.: Sírfelirat. Dsida Jenő versei 868
Rónay László: Fényhalász (Képes Géza: Fényhalász) 147
Rónay László: A népi líra hosszmetszete (Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig) 307
Rónay László: Mért vijjog a saskeselyű? (Vas István: Mért vijjog a saskeselyű?) 476
Rónay László: Puszta Sándor új verseskönyvei (Puszta Sándor: Cinkenyom) 550
Rónay László: Fény a tárgyak fölött (Nemes Nagy Ágnes: Között; Metszetek) 709
Rónay László: Fodor András: Kőnyomat 949
Szeghalmi Elemér: A csúcsra érkezés lírája (Takáts Gyula: Helyettük szóljál) 629
Viczián János: Sorsok a közelmúltból (Magyar Életrajzi Lexikon Hl., kiegészítő kötet A-Z. 711
Virt László: Szabédi László: Rózsahullató fa 950
Tudomány
Böröcz Enikő: „Lássátok, halljátok egymást!" (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást!) 637
Cselényi István Gábor: A testben való ember 874
Gál Ferenc: A játék (Manfred Eigen - Ruthild Winkler: A játék) 393
Mezey László: A humanizmus iskolái (Mészáros István: XVI. századi városi iskoláink és a
„studia humanitatis") 788
Teológia
Belon Gellért: A kereszt tudománya (Edith Stein: A kereszt tudománya) 633
Boros János: Egy ihletett szentírási bevezető (Puskely Mária: Bibliai tájakon) 714
Borovi József: Bánk József: Isten kezében 551
Fila Béla: Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás 713
Szabó Ferenc: Kari Rahner71; Hogyan prédikáljunk ma? (Boross Géza: Hogyan prédikáljunk ma?) 72
Király Ernő: Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása 951
Lukács László: Út az Ómega felé (Teilhard de Chardin: Út az Ómega felé) 70
Reisinger János: Népek nagy nevelője... (Szent Benedeknek, Európa védőszentjének emlékezete. Közzéteszi: Szennay András és rendtársai) 391
Rosdy Pál: Csanád Béla: Vasárnapi elmélkedések 552
Szakos József: Isten vándorló népe (Szennay András: Isten vándorló népe) 868
Széll Margit: Schütz Antal, a hittudós (Schütz Antalról, a hittudósról Deum docuit. Szerkesztette: Előd István) 786
Filozófia
Fila Béla: Bevezetés a filozófiába (Turay Alfréd-Nyíri Tamás-Bolberitz Pál: A filozófia
lényege, alapproblémái és ágai) 149
Földényi F. László: Lukács György: Napló [Lukács György: Napló - Tagebuch (1910-11), Das Gericht(1913)] 150
Gál Ferenc: A bölcselet története (Kecskés Pál: A bölcselet története) 230
Világpolc
Nagy Kázmér: Öt új könyv Londonból 952
Képzőművészet
Andrási Gábor: Kállai Ernő művészeti írásai 315
Andrási Gábor: Picasso 630
Andrási Gábor: Baranyay András kiállítása 715
Andrási Gábor: Somogyi Győző Szekszárdon 870
Knapp Éva: Magyar egyházi gyűjtemények kincsei 790
Kovács Péter: Művészet Magyarországon 1830-1870 152
Kovács Péter: A Párizs-Moszkva kiállítás 234
Kovács Péter: Az ötvenes évek - Székesfehérvárott 314
Kovács Péter: A fasizmus áldozatainak emlékműve 554
Kovács Péter: A. G. Három kiállítás (Tény-kép; Szent Erzsébet; Halmy Miklós képei) 394
Nagy Gáspár: Képek és tervek az „öldöklő Idő" ellenében 789
Tarbay Ede: Bálint Endre - a biblikus 73
Tarbay Ede: Memento 869
Zene
Hanglemez (Johann Sebastian Bach: Négy motetta) 155
Ferencsik János köszöntése 473
Dékány Endre: Kodály Zoltán és művei a Vigiliában, Bibliográfia 1935-1981 701
R. L.: Hanglemez (Girolamo Diruta: II Transilvano) 76
R. L.: Yehudi Menuhin Budapesten 236
R. L.: A varázsfuvola (hanglemez) 475
R. L.: Hanglemez (Händel: 12 Concerto grosso Op. 6.) 556
R. L.: Beethoven : Fidelio. Ottó Klemperer Budapesten (hanglemez) 954
Váczi Tamás: Pernye András hat könyve 75
Váczi Tamás: A XX. század zenéje (Eric Saizman: A XX. század zenéje) 153
Váczi Tamás: Luciano Berio szerzői estje a Zeneakadémián 396
Váczi Tamás: Antony Braxton Győrben; Találkozások Krzysztof Pendereckivel 794
Váczi Tamás: Rossini: Mózes (hanglemez) 955
Színház
B. B. A.: Mezei Mária: Vallomástöredékek 313
Cenner Mihály: Népi misztériumjáték a Várszínházban (Csíksomlyói passió) 311
Cenner Mihály: Nyíregyházi bemutatók (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Móricz
Zsigmond: Úri muri; Tamási Áron: Búbos vitéz) 386
Cenner Mihály: Jeles napok 636
Erdős Péter: Halleluja. Komis Mihály drámája 553
Tarbay Ede: Csernus Mariann Károlyi-bibliája 635
Film
Karcsai Kulcsár István: Mesterek alkonya 309
Karcsai Kulcsár István: A hatvanas évek 792
Zay László: A film szíve 231
Honismeret
Hegedűs Lajos: Barangolás Pápán 872
KÉPEK
Cimabue: Madonna Szent Ferenccel és az angyalokkal (részlet) 759
Czóbel Béla rajza Berda Józsefről 130
Csiby Mihály domborműve 241; linómetszetei 520, 568, 636, 677; lavírozott tusrajzai 657.
augusztusi műmelléklet 179
FOTO SESSNER felvétele (Dachau. 1945) 179
Huszárik Zoltán grafikái 1-12. szám címlap, márciusi hátsó belső borító. 371
Markovics Ferenc felvétele Huszárik Zoltánról 91
Márton László felvételei Mécs Lászlóról 500
Mihók János felvétele 298
Moldován Domokos fényképalbumából 464
Móser Zoltán felvételei 428. 642. 927; fotósorozata Assisiből 728-732. 741. 744-747
Szikora András felvételei 653, 706
Tóth Sándor érme 329
Triznya Mátyás akvarelljei az áprilisi műmellékleten, grafikája 282
Varga Imre fotói 519. 559
Weinacht Péter miniatúrái 76. januári hátsó külső borító, 106. 181. 228. 229. 314, 317
Haza és nagyvilág
Könyvjelző
Babits Mihály: Halálfiai. Művészek levelei Babitshoz. Babits Mihály dráma- és prózafordításai 55; A fiatal Kaffka Margit (Répássy Magdolna) 129; Ruffy Péter: Koronánk könyve. Galambosi László: Naptollú vándor 144; A magyar bencések 50 éve Brazíliában. Karátson Endre: Színhelyek 205; Gergely Ágnes: Hajóroncs De Coll Lajos) 280; Bárdosi Németh János: Befogadás (De Coll Lajos) 364; Pók Lajos: Kafka világa (B. B. A.), Antal Barnabás: Az elsüllyedt katedrális (De Coll Lajos) 383; Illyés Gyula: Babits visszhangjaként. Három öreg. Domokos Mátyás: A rabszolga-óriás 397; Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve 443; Sári Gál Imre: Esküvő éjjel. Előadása hegyen, Váthy Kálmán: Alkonyati ébredés. Kabdebó Tamás: Évelő 469; Benkő Antal - Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában. Szent-Gály Kata: Felszáll a köd 471: Georges Monuron: Jeruzsálem - Palesztinában (R. J.) 508; Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Herbert Marcuse: Ész és forradalom 525; Johanna Turner: Az értelmi fejlődés. Edward O. Wilson - William H. Bossert: Bevezetés a populációbiológiába 542; Literátor-politikusok levelei (1566-1623) (R. L.) 652; Hajdók János: Kalkuttai Teréz anya (M. F.) 686; Sándor Scheiber: Geniza studies (Sz. J.) 765; Szőnyi István római albuma (Bodri Ferenc) 771; Kodály Zoltán (1882-1962) (R. L) 775; Szavak piacán. Négy fiatal költő versei. Dojcsák Győző: A kanadai Esterházy története (B. B. A.) 855; Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna (Cs. A) 879; Babits Mihály a magyar irodalomban 898; Erdős Renée: Lysias (Víz László) 909; Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (B. B. A.)
Hazai könyvek
Jean Cadier: Kálvin; Albert Schweitzer, a diákonus, Bolyki János: A természettudományok kérdései a XX. század teológia-történetében (G. Gy.) - márciusi hátsó külső borító
Külföldi magyar kiadványok
Könyvek
Hit és élet: Jézus; W. Egger: Bevezetés az Újszövetségbe - márciusi hátsó külső borító; Római magyar tájékoztató - augusztusi hátsó belső borító
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem