Közgazdaságtan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A széppróza

Vélemények és fejtegetések

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 560 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

Bevezetés7
A láncolat törvényei
A nagy művészetelméletről, amely a Kecskeréttel határos Jasznaja Poljanában jött létre15
Nyelv és művészet18
A művészet mini képekben való gondolkozás20
Közérthető-e a természet szépsége, és élvezése nem kíván-e némi történelmi felkészülést, amely egy bizonyos művészi felépítés kifejezésében érvényesül30
A tájleírásról33
A tárgyelemzés legegyszerűbb eszköze44
A "népi irodalomról" és arról, mi okból választ a nép olvasmányul bizonyos könyveket52
A népi ponyvaregény ősei61
Hogyan lesz új a régiből67
A kitalálás hiteléről69
A szerző röviden igazolja magát az olvasó előtt74
Próza, retorika és szerelem76
A bábeli torony építői83
A szerelem elemzése88
Retorika - törvénykezés - próza94
A konfliktus természetéről100
Most a vizsgálandó anyag időrendjének megszakításával Shakespeare-ről fogunk beszélni105
Shakespeare titkai108
Metafora és cselekvény111
Tolsztoj cikke Shakespeare-ről és a drámáról - mint két poétika összeütközésének eredménye113
A letompított különbségek kiélesítéséről121
A jellemalkotás mint új egység
A novelláról125
Néhány empirikus megjegyzés a novellák egységesítésének módjairól129
A "jellem" fogalmának különböző értelmezése a különböző korszakok irodalmi műveire vonatkoztatva134
A műalkotás igazi egységéről általában, és a Dekameron egységéről141
Mi történt az 1348. évi pestisjárvány után?145
Három novelláról149
Mi az új és mi a régi a Dekameron-ban?155
Novellák a humanista társadalmi helyzetéről, s olyan novellák, amelyek új és régi viszonyát az életből vett hasonlatok átértelmezése révén világítják meg157
A réginek felújításáról s arról, hogyan kapnak más értelmet az új láncolatba kapcsolt helyzetek új mondanivalók szavaiban161
Az új gazda szájához emeli a csutorát167
Még néhány szó a retorikáról170
Az öregségről általában s arról, hogy érezte meg az öregséget Giovanni Boccaccio, az író174
Az új regény születése
Beszélgetés kezdődik Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha című regényről181
Az életkor, az idő és a szél181
A lovagregényekről183
Regény és történelem188
A Don Quijote témája és Don Quijote jelleme191
Nicolas, a borbély és Samson Carrasco191
Don Quijote és a kópé-regény194
Don Quijote betét-novellái200
Új regényelmélet és Don Quijote beszédei208
Távoli, repülő és lakatlan szigetekről, valamint a szóképek jelentőségéről, tovább Sancho Panzáról, a szárazföldi sziget kormányzójáról212
Régi formák megismétléséről221
A csodálkozásról226
Az angol klasszikus regény
Hogyan alkalmazza Fielding regénye szerencsés befejezése végett a felismerést, és miben különbözik ez az antik dramaturgia eljárásától233
Konfliktusok Fieldingnél238
A csalimesék szórakoztató voltáról241
Csata a fehér medvével, Sterne és Voltaire246
Sterne és Locke, vagy a szellemesség és a józanság250
A szemérmességről254
A pózokról és a gesztusokról257
A szolga kiszorítja gazdáját262
Néhány szó a regények fejezetekre osztásáról264
Az idő a regényben271
Sterne kalitkája282
Mr. Pickwick és Cervantes regénye285
A felismerés Dickens műveiben288
Csillogó gyermekszemek és Mr. Dick szemefénye296
Kalandok, felismerések, rémségek, titkok304
A titok-regény felújítása309
A kis Dorrit mint a titok-regények mintaképe312
A regény titkainak jegyzéke315
A titkok nyomában317
Rigaud- Blandois mint a keret-elbeszélés hőse és mint Clennam ellenlábasa. Megjegyzések a keret-elbeszélések sikerületlenségéről326
Merdle titka329
A regény-megoldások331
A csodálkozás stilisztikája339
Ismét a tájról345
A világ rendezetlenségéenk megérzése Dickensnél346
Az orosz elbeszélés és regény
Tartalom és stílus351
Az új orosz próza alapja a jellem369
A tegnapi nap története Lev Tolsztoj munkanapjainak szokott menetében371
Téma és analízis375
A Háború és béke379
A fogalmazványokról379
Történelmi aalízis és a hősök megválasztása381
Tűzvész messziről és közelről384
Hogyan szánkóztak Rosztovék jelmezben387
A fogalmak megújulása390
Az ihletről398
Néhány szó a "fabuláról"399
Anna, Natasa, Katyusa402
A szemlélet jellegéről és a fejezetek szerkezetéről405
A Föltámadás leírásainak sokszorossága. Beszélgetés a realizmusról411
Az elemzés a realista leírásban413
A régiben az emberek felfedezik az újat: az igazit419
A világgal való kapcsolat stílusbeli különfélesége422
A Csehov-novellák sajátosságai424
A régi témák bukása426
Még néhány szó ismét a metonímiáról. Elbeszélés és badarság430
A megoldások hullámzása és kettőssége Csehovnál434
A sztyepp436
Mit jósolnak?440
A csehovi hősök ellentmondásossága és ingadozásai443
A Hadzsi Muratról449
Bevezetés449
Kimozdíthatatlan a nép, vagy hullámzó az idővel?453
Hadzsi Murat, a katona és Hadzsi Murat, a paraszt456
Havazat460
Marja Dmitrijevna és a levágott fej464
Hogyan válik egy-egy leírás a kompozíciós-értelmi felépítés elemévé467
Eseményfolyamatosság a Hadzsi Muratban, a har az események hitelességéért; a mű kompozíciós elvei, a dal jelentősége a kompozícióban471
Miklós cár és annak okai, hogy miért kereste Tolsztoj olyan kitartóan a cári rendeleteket476
Tüntetés a Nyevszkij proszpekten486
Akik átkelnek az idő hegyein
Ismét az új tükröződéséről beszélnek, és az öröklé törvényéről a művészetben, valamint Plehanov és Dosztojevszkij vitájáról491
Pétervárból Leningrád lesz502
1918-1920502
Majakovszkijról509
Gorkijról és az eljövendő művészetről512
A szocialista realizmus és a Nyugat művészete
Néhány szó a szovjet művészetről és a harmincas évek nyugati művészetéről521
Hemingway útkeresése az ifjúságától öregségéig528
Kozákság és parasztság536
Történelem, okmányszerűség és életrajz539
Grigorij Melehov és Akszinya542
A szerelem fokozatairól542
A szerző most nem önmagára emlékezik, hanem a polgárháborúra és arra, mit meséltek az őrszem-bajtársak a Dnyeper puszta partjain, Tyeginyka környékén545
Visszatérek Grigorij és Akszinya szerelmének fokozataihoz546
Az új meglátásáról548
A hatvanhetedik tavasz551
Névmutató553

Viktor Sklovszkij

Viktor Sklovszkij műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Viktor Sklovszkij könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem