Közgazdaságtan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új ég és új föld

Irodalmi élet Szovjet-Oroszországban 1917-1932/Válogatás a korszak irodalmi kiáltványaiból és irodalompolitika dokumentumaiból

Tartalom

Előszó5
Színes szelek (Az 1920-as évek szovjet-orosz irodalmi életéről)9
Metamorfózisok és látomások (Egy új irodalmi élet és új irodalmi mozgalom bölcsőjénél)
Egy testvériség-modell (Makai Imre)27
Prognózis 1908-ból (V. Erdei Terézia)28
Dialógus a XXX. századból (V. Erdei Terézia)29
"Keletről jön a fény..." (Kovács Árpád)30
Új égbolt felé... (A második orosz forradalom irodalmi visszhangjából)
Velemir Hlebnyikov: A szabadság elé (Rab Zuzsa)33
Az Orosz Írók Szövetségének nyilatkozata (Babirák Hajnalka)33
"Scythia" vonzásában/A "Szkíták" zászlóbontása
Valerij Brjuszov: A hajdani szkíták (Bazsó Márton)36
Részlet Szergej Jeszenyin leveléből (Varga Zsuzsanna)38
Andrej Belij: Hazámhoz (Tamkó Sirató Károly)39
A "Szkíták" kiáltványa (Meszerics István)40
A Proletkult megalakulása
A petrográdi alakuló konferencia határozata (Hangay Sándor)47
"Idők beteljesedése..." (A szovjet korszak kezdtei)
Szergej Jeszenyin: idők beteljesedése (József Attila)49
Proletkult-versek
Alekszej Gasztyev: Hozzáfogunk... (Papp Katalin)50
Vlagyimir Kirillov: Mi (Tamkó Sirató Károly)51
Mihail Geraszimov: Mi (Képes Géza)52
Karácsony, 1917
Makszim Gorkij: Karácsonyi üzenet (Szabó Endre)54
Andrej Belij: Jászolban született (Bazsó Márton)56
Alekszandr Blok: Miért Krisztus?57
A "Szkíták" csoportjának széthullása
Alekszandr Blok: Szkíták (Lator László)60
Nyikolaj Klujev: Vörös ének (Bazsó Márton)63
Alekszej Remizov: Ének Oroszföld pusztulásáról (Gellért György)65
Anna Ahmatova: Hangot hallottam... (Tamkó Sirató Károly)66
Kornyelij Zelinszkij az irodalmi élet felbomlásáról (Maráz László)67
"Éljen a Szellem forradalma!"
Alekszandr Blok: Értelmiség és forradalom (Várady László)68
Vlagyimir Majakovszkij: Nyílt levél a munkásokhoz (Árva György)68
A Futuristák Villámföderációjának kiáltványa (Árva György)70
V. I. Lenin az átmeneti korszak kulturális gondjairól és feladatairól71
Gyemjan Bednij: Tűzgyűrűben (Bazsó Márton)74
Az október utáni korszak irodalmi csoportjai és szervezetei 1917-1932
Mikrokollektívák
Irányzatok, csoportok, körök, alkotóműhelyek
Régi és új irányzatok
Szimbolisták
Alekszandr Blok: A romantika szelleme (Hima Gabriella)77
Andrej Belij: Keressük a melódiát (Hima Gabriella)78
Akmeisták
Oszip Mandelstam: Az akmeizmus reggele (Hima Gabriella)80
"Zúgó Kagyló" irodalmi kör
Előszó (Babirák Hajnalka)84
Futuristák
Futuristák villámkonföderációja
Dekrétum a művészetek demokratizálásáról (Radó György)85
Vaszilij Kamenszkij: Napiparancs (Turcsány Péter)86
"41" nevű irodalmi csoport/Tiflisz
Alekszej Krucsonih: Deklaráció az értelmen túli nyelvről (Péter Mihály)88
"Iszkussztvar"-műhelyek/Csita
Az "Iszkussztvar"-műhelyek szervezését kezdeményező távol-keleti csoport nyilatkozata (Lelkes József)90
"Elszakadó mozdulatok...": egy "centrifugalista" ars poeticája
Borisz Paszternak: Néhány tétel (Hima Gabriella)92
Imaginisták
Kiáltvány95
Vagyim Sersenyevics írásaiból99
Szergelj Jeszenyin: Lét és művészet102
Expresszionisták
Ippolit Szokolov: Az expresszionizmus alapokmánya (Hima Gabriella)106
LEF/Baloldali Front
A LEF programja (Radó György)108
Szergej Tretyakov: Boldog újévet! (Varga Mihály)117
REF /Forradalmi Front
Vlagyimir Majakovszkij: Mi az a REF? (Hima Gabriella)121
Konstruktivisták
A VESCS
Ilja Ehrenburg és El Lisszickij konstruktivista kiáltványa (Kovács Árpád)122
Konstruktivisták Irodalmi Központja
Nyilatkozat125
A nem irányzat jellegű fontosabb csoportok, alkotóműhelyek
A Kommunista Dramaturgia Műhelye
A KO-DRA-MŰ céljairól és feladatairól (Katona Erzsébet)127
"Szerapion testvérek"
Mihail Szlonyimszkij a csoport megalakulásáról (Könczöl Csaba)129
Lev Lunc: Miért vagyunk "Szerapion testvérek"? (Varga Mihály)129
Írók "Krug" Munkaközössége
A Munkaközösség nyilatkozata (Meszerics István)133
A Forradalom Íróinak "Pereval" nevű Baráti Közössége
A Pereval kiáltványa (Varga Mihály)135
Lírai Kör
Abram Efrosz: Hírnök a küszöbön (Hima Gabriella)139
Reális Művészet Egyesülése
Az OBERIU (Kovács Árpád)147
Baráti Közösség
Innokentyij Okszjonov a Baráti Közösségről (Kállai Tibor)151
Költők és kritikusok "Lityeraturnij Oszobnyak" Köre
A Kör munkájáról (Kállai Tibor)154
"Nyikityina szombatjai"
A Kör tevékenységéről (Kállai Tibor)155
További színek az irodalmi élet palettáján
Pánrealisták
Prelűdök a Pánrealizmus országához (Hima Gabriella)157
A Nagy és Szabad Majomkamra
ASZIKA kiáltványa (Virág Cecília)159
Nyicsevósok
A Költészet Nyicsevósainak dekrétuma (Miklós Gábor)160
A Földgolyó Elnökeinek Szövetsége
Mi, a Földgolyó elnökei, a Végzet barátai, a Dal hívei stb. stb. (Hima Gabriella)161
Kozmikusok
Innyokentyij Okszjonov a kozmikus költőkről (Szántó Gábor András)162
Nyikolaj Aszejev: Csillaghullás (Tamkó Sirató Károly)163
Biokozmetikusok Kreatóriuma
Alekszandr Szvjatogor "Biokozmikus poétika" c. cikkéből (Hima Gabriella)164
Biokozmikus Immortalisták Északi Csoportja
Alekszandr Jaroszlavszkij: A biokozmikus maximalizmus (Hima Gabriella)167
Neoklasszikusok
A neoklasszikus nyilatkozata (Hima Gabriella)168
Emocionalisták
Az emocionalizmus deklarációja (Hima Gabriella)171
Luministák
Nyilatkozat (Hima Gabriella)172
Tizenhármak Köre
Egy kollektív regény munkálatairól (Kállai Tibor)173
Az "Északi Brigád"
A Leningrádi Írók Kiadójának "Északi Brigádjáról" (Hima Gabriella)174
Országos mozgalmak, osztály- és tömegszervezetek
Oroszországi Proletkult
Anatolij Lunacsarszkij: A munkásosztály kulturális feladatai (Lugosi Ágnes)178
Alekszandr Bogdanov: A művészet és s munkásosztály183
Valerijan Poljanszkij a Proletkult költészetről (Gellért György)188
"Proletárírói" csoportosulások és szervezetek
Moszkvai proletárköltők és -írók "Kuznyica"-csoportja
A Kuznyica-csoport moszkvai proletáríróinak és -költőinek nyilatkozata (Gránicz István)189
MAPP, RAPP, VAPP
A "Molodaja gvargyija"-csoport nyilatkozata (Hima Gabriella)191
A proletárírók "Oktyabr"-csoportjának ideológiai és művészeti platformja (Gránicz István)193
A burzsoá irodalomhoz és az átmeneti csoportosulásokhoz való viszonyról (Gránicz István)196
Kik tekinthetők proletáíróknak? (Hima Gabriella)198
Ideológiai front és irodalom (Gellért György)198
A kulturális forradalom és napjaink irodalma (Babirák Hajnalka)202
Jurij Libegyinszkij "A RAPP művészeti platformja" c. cikkéből (Hima Gabriella)204
Függelék a RAPP-hoz
Viktor Sklovszkij: Az íróról (Fülöp Károly)205
Parasztírói és munkás-parasztírói mozgalmak, körök, társaságok
Népi Írók "Szurikov" Irodalmi-Zenei Köre
A Kör alapszabályából (Babirák Hajnalka)207
Kísérlet parasztszekció létrehozására a moszkvai Proletkultban
Parasztköltők és parasztírók kezdeményező csoportjának nyilatkozata (Babirák Hajnalka)208
Munkás-Paraszt Írók "Nyeverov" Közössége
A Közösség munkájáról (Babirák Hajnalka)210
Parasztírók Oroszországi Társasága (VOKP)
Sz. Jurin: A szurikovisták körétől a Parasztírók Oroszországi Társaságáig (Lelkes József)211
A Társaság platformja (Hima Gabriella)213
A Vörös Hadsereg és Flotta Irodalmi Egyesülése/LOKAF
G. Korenyev a LOKAF alkotói feladatairól (Hima Gabriella)218
Szakmai egyesülések és szövetségek
Írók Szakszervezete
A szépirodalom művelőihez (Babirák Hajnalka)221
Írók Összoroszországi Szövetsége (VSZP)
Alapszabály (Hima Gabriella)222
A Szövetség vezetősége az OK(b)P KB irodalompolitikai határozatáról (Kállai Tibor)225
Költők Petrográdi Szövetsége
A Szövetség munkájáról (Babirák Hajnalka)226
Költők Összoroszországi Szövetsége
A Szövetség céljairól és feladatairól (Babirák Hajnalka)227
Szibériai Írók Szövetsége
A Szibériai Írók Szövetségének programja (Babirák Hajnalka)230
Drámaírók Moszkvai Egyesülete
Az Egyesület munkájáról (Kállai Tibor)231
Nemzetközi szervezetek
A Proletkult Nemzetközi Irodája
A Proletkult Nemzetközi Irodájának felhívása (Hima Gabriella)233
Forradalmi Írók Nemzetközi Egyesülete
Az 1930-as harkovi konferencia határozata (Hima Gabriella)237
Szövetkezésformák és -típusok, egységesülési törekvések és tendenciák
Akcióegység-kísérletek és alkalmi társulások
A "Lityeraturnij Front" felhívása (Gránicz István)241
A Forradalmi Művészet Alkotói Egyesületének nyilatkozata (Kállai Tibor)242
A MAPP és a LEF megállapodása (Hima Gabriella)245
A MAPP és a Konstruktivisták Irodalmi Központjának megállapodása (Osztovits Ágnes)246
A Szovjet Írók Föderációjának nyilatkozata (Hima Gabriella)247
A Szovjet Írók Egyesületeinek Föderációja/FÖDERÁCIÓ
Vjacseszlav Polonszkij: Egységes irodalmi front felé (Kállai Tibor)250
A Föderáció nyilatkozata (Hima Gabriella)252
A Föderáció alapszabálya (Hima Gabriella)254
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem