Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.350

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Világosság 1974. január-december

Materialista világnézeti folyóirat - XV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 784 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal, fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ádám György: Megtanulható-e belső szerveink ellenőrzése? "Bio-feddback": a pavlovi irányzat újrafelfedezése Amerikában529
Ádám Péter: Nemzetiségi mozgalmak Franciaországban59
Az egyház a brazil katonai diktatúra tizedik évében586
Ágh Attila: "Az emberi jelenség" margójára259
Ágh Attila: A jövő marxi elméletének alapjai474
Ágh Attila: A jövő mint történelem393
A hallgatás tornyai587
A lélektan válsága? Alekszej Leontyev szovjet pszichológussal beszélget Garai László619
Ancsel Éva: A hölderlini magatartás - és önmegtartás237
Ancsel Éva: A mulandóságról és a mulandóságokról767
Anderle Ádám: Protestáns egyházak és szekták Latin-Amerikában97
Antal Gábor: A magyar századvég és a katolikus sajtó. Jegyzetek Dersi Tamás kismonográfiájához50
Antal Gábor: Nosztalgia és önirónia. Egy megkésett jozefinista: Szomory Dezső290
Á. P.: Táplálkozási tilalmak a Bibliában175
Á. P.: Vallási szekta vagy politikai párt? Francia könyvek a szabadkőművesség történetéről780
Á. P.: Vita Jeanne d'Arc körül459
Árkus István: Ellenzéki főpapok Spanyolországban449
Árkus István: A portugál főpapság elkésett "bűnbánata". A katolikus egyház a fasiszta rezsim megdöntése előtt és után581
Árkus István: Puccs előtt és puccs után. A chilei főpapság együttélési kísérlete a juntával120
A válás szabályozása a nyugat-európai országokban261
Avar Pál: Szocioterápia és szociális kreativitás298
A Végítélet Gyermekei588
Balázs György: Arany László és az illúziók210
Balázs István: Apokalipszis és apoteózis. Gustav Mahler és a szimfónia lehetőségei665
Bécsi Ágnes - lásd Fleischer Júlia
Bencze József: Utam világjárás215
Béres Attila: Ménesek dobognak611
B. Gy.: Gondolatok a demokratizmusról265
B. Gy.: Szocializmus és nemzet465
Boswell, James: Utolsó beszélgetésem David Hume-mal (Ludassy Mária fordítása)509
Bögös László: Egyház és politika Dél-Koreában715
Breuer János: Barók és Kodály78
Breuer János: A zenekritika távlatai634
Csejtei Dezső: Adalékok az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásaihoz138
Csőregh Éva: Szüfrazsettek unokái155
Demszky Gábor: A borravaló311
Dersi Tamás: Bécsi lapok Budapesten. Vázlat a századforduló osztrák sajtójának hatásáról399
Diego, Eliseo: Hol soha el nem képzelnék már (Simor András fordítása)159
Diego, Eliseo: A világ dolgainak gyűjteménye, avagy Bolona mester csodáinak könyve (Részletek)153
Ecsedy Ildikó: Szinkretikus vallás vagy reformerek utópiája? Az "Égi Út" tana Koreában644
Valóság és művészet a régi kínai "képírásban". Miklós Pál: A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába435
Egy integrált kutatóközpont problémái. Straub F. Bruno akadémikussal beszélget Kardos István (tv-interjú)697
Egy sikeres világszekta vezére127
Erényi Tibor: Monarchia - munkásmozgalom - ausztromarxizmus657
Erős Ferenc: A szociálpszichológia fejlődése és "az autoritariánus személyiség"535
Faj-kutatás és faji előítélet112
Falus Róbert: Az Odysseia hőseinek sorsa és tudata145
Fehér Márta: A mérhető világ felé. A skolasztikus vita fizikatörténeti vonatkozásairól730
Filippov, L. A.: Az erő jele vagy a gyengeség?656
Fleischer Júlia:
Bécsi Ágnes: Az előfeltevés problémája a marxista filozófiában684
Fodor Ákos: Hádész dünnyögése710
Fóti Péter:
Tamás Ervin: Ima37
Földes László: Csereformák a hagyományos társadalomban483
Földes László: Hagyományos gazdálkodás és ésszerűség1
Fröhlich Ida: A kinyilatkoztatás könyve525
Fröhlich Ida: A vízözön-mítosz - a Biblia előtt és után753
Gál László: Jöttünk56
Garadzsa, V. I.: A tudományos-technikai fejlődés és az ember önmegvalósítása135
Garadzsa, V. I.. A vallásos hit és a társadalmi fejlődés468
Garai Gábor: Májusi kert289
Garamvölgyi György: Kézművelődésünkről - a statisztika tükrében566
Gecse Gusztáv: Aquinói Tamás élete és a skolasztika
Gergely Jenő: Bangha Béla és a harcos katolicizmus201
Gergely Jenő: Giesswein Sándor és a szociális katolicizmus624
G. J.: Jezsuiták tegnap és ma... Megjegyzések Rácz Zoltán könyvéről645
Gyárfás Endre: Kondenzcsík31
György Frigyes: A Megfeszített igaz története547
Hahn István: Az antik rabszolgatartó társadalmak kialakulásának három útja593
Hahn István: Szimonedisz Lajos emlékezete746
Hankiss Ágnes: Szélhámos-stratégiák. Az interperszonális megismerés néhány problémájáról703
Hermann István: Madách és a német filozófia73
Hermann István: A megrendült öntudat mítoszai. Megjegyzések Ancsel Éva könyvéről713
Hernádi Gyula: Apokrif evangélium232
Hernádi Miklós: A hazugság mozgásformái a mindennapi életben24
Hernádi Miklós: A mindennapi élet tipikus hazugságai414
Hogyan látja ma Heinrich Böll a katolicizmust?154
Hölderlin: Menon panasza Diotimáért (Részlet) (Radnóti Miklós fordítása)223
Hölderlin: A párkákhoz (Szabó Lőrinc fordítása)236
Huszonöt év és ezer22
Illyés Gyula: A mester gondjai752
Jonckheere, Karel: Három királyok (Nemes Nagy Ágnes fordítása)310
K. A.: A nyugatnémet katolikusok új dilemmái455
Kafka, Franz: Magyarország 1915-ben (Részlet Franz Kafka naplójából (Mátrai László fordítása)410
Kálmán Mária: Az anti-próféta. Babits Mihály: Jónás könyve32
Kardos Tibor: Az Árgirus-széphistória95
K. E.: A lengyel katolicizmus tegnap és ma63
K. E.: Az utolsó cár utolsó kegyence718
Kelecsényi László: A lengyel múlt médiuma86
Kelecsényi László: A magáért való szerelem drámája. A kékszakállú herceg vára557
Kelemen János: Az althusser-eset40
Kelemen János: Mitől nem látnak a filozófusok? Berkeley Locke-kritikája és nyelvkoncepciója612
Kéri Elemér: Jó érzelmek jó közösségben teremnek. Gondolatok a győri brigádvezetői tanácskozáson674
Kertész István: A nép szent tisztviselői. A néptribunusi intézmény kialakulásának vallástörténeti háttere304
Kislégi Nagy Dénes: Engels szatirikus eposza: "A hit diadala"504
Kiss Endre: A "vidám apokalipszis" szociológiája. Hermann Broch Monarchiáképe403
Kiss Irén: A klasszicisták646
Kolin Péter: Társadalmi szerkezet - vallási szerkezetek. A vallási elem szerepe a társadlom önreprodukciójában721
Komoróczy Géza. A Biblia és az ókori Kelet. 3. Az Éden mítosza267
Komoróczy Géza: A Biblia és az ókori Kelet. 4. Nimród512
Kónya István: Kálvin és Servet520
Korolovszki Lajos. Az ördögüző316
Krisztus-kép a zsinati reform ellen?458
Krokovay Zsolt: Az egyszerű társadalmak. A társadalmi fejlődés antropológiai magyarázata439
Kulin György: Élet a Nap-rendszerben689
László-Bencsik Sándor: Egy sors-ének ürügyén678
Lifsic, Mihail: A mítoszok morálja193
L. J.. A történelem kereke326
Loránd Imre: Háború, Monarchia, Magyarország. Galántai József: Magyarország az első világháborúban. 1914-1918.412
Loránd Imre: Musil és Kákánia284
Loránd Imre: Szultánok, császárok, pátriárkák és phanarióták45
Lukács József: Munka és transzcendencia. Gondolatok Marx vallásfelfogásáról129
Madaras Éva: Pápa, püspökök, politikusok. A keresztényszociális tömegpárt kialakulása Ausztriában359
Majtényi László:
Németh Géza: Bakonycsernyei beszélgetések772
Man, Klaus: Október Budapesten (Székely Andorné fordítás)296
Marafkó László: A béke győztesei209
G. Márkus György: Szocializmus és burzsoá "szocializmus"167
G. Márkus György: Szocializmus és az ultrák "szocializmusa"276
Máté Sándor: Nincs béke a ciprusfák alatt647
Mátrai László: A Monarchia - tehertétel és örökség329
Mátrai László: Szocializmus és kultúra. Aczél György új könyvéről642
Mátrai László: A vallási türelem eszmetörténetéhez18
M. M.: A konkordátumok aktualizálása?784
(M. M.:): A tomizmus és a jelenkor783
Murányi Mihály: A döntési szféra elidegenülése és a laicizálódás I.
Murányi Mihály: Hit és tudás. A hit pszichostruktúrájának néhány sajátosságáról603
Murányi Mihály: Mélylélektan és vallás160
N. J. K.: Az osztrák szellem367
Németh Géza - lásd Majtényi László
Nezval, Vitézslav: Emlékezés Lenin korára (Bede Anna fordítás)683
Női diakónusok a katolikus egyházban454
Nyíri János Kristóf: Ausztria-Magyarország filozófiatörténetéhez. Szociálpszichológiai vázlat342
-olti-: Pap nélküli vasárnapok447
-olti-: Randevúzó papok253
-olti: Válhatnak-e a katolikusok?264
O. M.: Canterbury új érseke: Donald Coggan591
Ónody György: Az arab nemzeti ideológia néhány vonatkozása184
Ónody György: Egy illúzió agóniája. Kormányok és pártok dilemmái Izraelben385
VI. Pál tízévi pápasága - olasz szemmel57
Pálfy József: Az amerikai katolicizmus ma254
Palkó Magda: Az audiencia. Gondolatok egy filmről448
Palotai Klára: A bibliai hagyományok és a régészet114
Péteri István: "A jezsuiták". Egy százéves magyar antiklerikális vitairat178
Petrarca, Francesco: Szonettek (Antal Gábor fordításai)434
Politikai ideológia és vallási meggyőződés az Egyesült Államokban457
Rádi Péter: A termelőerők forradalmáról479
Ránki György: A Monarchia gazdasági fejlődésének kérdései333
Rathmann János: Herder és a történetiség739
R. Gy.: A Nagy Szellem589
Róka Gedeon: Csillagászat és a mai fizika460
Rummo, Paul-Eerik: Giordano Bruno máglyája (Rab Zsuzsa fordítása)473
Rummo, Paul-Eerik: Játék (Rab Zsuzsa fordítása)585
Simonyi Imre: Karácsony, 1929771
Simonyi Imre: Ne sírjatok283
Simonyi Imre: Virágvasárnap23
Simor András: A költészet öntudatáról az öntudat költészetéig150
Somlyó György: Bartók búcsúestje85
Steiger Kornél: A gonosz szellem fenomenológiája781
Steiger Kornél: Történelmietlen materializmus. Megjegyzések Giulio Girardi "forradalom-teológiájához"391
Suki Béla: Heidegger és Marx494
Szalai György: A hazai zsidóság magyarosodása 1849-ig216
Szécsi Éva: A válás és az olasz válság574
Székely Andorné: Adósságunk, Kunfi Zsigmond. Köves Rózsa-Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja442
Szigethy Gábor: Angyal, mondd ki csak félig. Tűz Tamás költészetéről711
Szigethy Gábor: Az ország baját bízzuk véneinkre550
Szilágyi Vilmos: A párválasztás pszichológiája246
Szimonidesz Lajos: Jézus élete (Részlet)748
Szimonidesz Lajos: Jézus Krisztus a harmadik birodalomban750
Szimonov, Konsztantyin: Haza (Garai Gábor fordítása)688
Találgatások a pápa utódjáról587
Tamás Ervin - lásd fóti Péter
Tamás Gáspár Miklós: Karl Kruas672
Társadalmunk problémái és a gazdaságtörténet (Berend T. Ivánnal beszélget Kardos István) (tv-interjú)370
Tóth Tamás: "Jézus-forradalom" az Egyesült Államokban110
Trencsényi Imre: Kutyák iskolája543
Tütő László: Camus és Marx242
Ugrinovics, D. M.: A "halott isten" teológiája és a mai ember133
Vakaliosz, Thanaszisz: Az alkotás korszerű emberi tartalmáról. Kísérlet a meghatározásra65
Vámos Imre: Amerikai szkizofrénia52
Vámos Imre: Olaj és erkölcs319
Varga Rudolf: Ne féljetek!72
Varga Vera: Érintés. Gondolatok Ingmar Bergman művészetéről430
Vassy Zoltán: A robot szemével. A gépi alakfelismerés néhány ismeretelméleti problémája (I)103
Vassy Zoltán: A robot szemével. A gépi alakfelismerés néhány ismeretelméleti problémája II.421
Vilmos JÓzsef: Az árucsere fejlődés és az érdekviszonyok378
Vilmos József: A társadalmi munkamegosztás és az értékkategóriák224
Vitányi Iván: Élmény és mű. Mátrai László könyvének új kiadása alkalmából564
Vitier, Cintio: A cukornádas (Csala Károly fordítása)159
Vitier, Cintio: A kéz (Csala Károly fordítása)159
Vitier Cintio: Santiago (Csala Károly fordítása)714
Wilheim F. András: Mozarttól Schönbergig - avagy tradíció története354
Willing, Georg-Franz: A tajping ideológia10
Wolker, Jiri: Búcsúzás (Somlyó György fordítása)119
Zsámboki Mária: Athéni Timon, vagy az önpusztítás erkölcse758
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem