Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Világosság 1979. január-december I-II.

Materialista világnézeti folyóirat - XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Aczél György: Gyermekeink és jövőnk721
Ady Endre: Áldassál, emberi verejték93
A francis "új jobboldal"782
A hit a jövőben192
A nyelv mint genetikai adomány. Interjú Noam Chomskyval (Fordította és bevezette Pléh Csaba)576
Philippe Ariés: A gyermekkor felfedezése (Ádám Péter fordítása)732
A természet és az ember465
Avar János: Khomeini, avagy az iszlám anakronizmus717
Babits Mihály: Dal prózában580
Bacsó Béla: A drámai forma szociológiája. Lukács György: A modern dráma fejlődésének története390
Bakkhylidés: Békedal (Babits Mihály fordítása)209
Bán Imre. Morus és Erasmus393
Bárdos Judit. Hitelesség vagy feltételesség? A film poétikája711
B. B.: Szektaháború a Kongresszusban. Komoly figyelmeztetések és alkotmányos kifogások656
B. B.: A szekták terjedése Nyugat-Európában. A kultuszok kora405
Bertolt Brecht: Egy munkásolvasó kérdései!351
Antoine Casasnova: A katolikus egyház a zsinat után (Vályi-Nagy Ágnes fordítása)593
Francois de Closets: A Halálos csönd (Raymon Katalin fordítása)383
Csaba György: Az ember mesterséges átalakítása: lehetőség vagy szükségszerűség?570
Csepeli György: A társadalomlélektan lelkifurdalása és lelkiismerete94
Csontos László: a XVIII. századi brit morálfilozófia antológiája. Brit moralisták a XVIII. században47
Csorba László: A szekularizáció kérdése a reformkori országgyűléseken603
Csőregh Éva: Az alkotó tanulás. A művelődési hátrány csökkentése az alkotóképesség fejlesztésével249
Csőregh Éva: Iskola, otthon, munka, játék754
D. G.: Hivatalos és népi vallás az iszlámban202
Erényi Tibor: 1919129
Erős Ferenc: Pszichológia és ideológiakritika II.33
Farkas István: Ideológiai viták a relativitáselméletről I.611
Farkas István: Ideológiai viták a relativitáselméletről II.678
Farkas János: Az ismeretlen Sraffa. Cikkösszeállítás a Rinascitában454
Farkas János: Két vélemény az agy és tudat viszonyáról. Viták a pszichofizikai dualizmus körül316
Sidney S. Fars: A miszticizmus pszichológiája (Rövidítve) (Veres Júlia fordítása)63
Fehér István: Heidegger és a tradíció problémája408
Fehér Márta: A természetfelfogás változásai. Az ókortól a természettudományos forradalom kezdetéig488
Földényi F. László: Az egyértelműség igézetében. Az etika és esztétika a fiatal Lukács gondolkodásában304
Földesné Györgyi Erzsébet: A régi falusi gyermekéletről762
Fröhlich Ida: A zsidó apokaliptika. Dániel János "Jelenések könyvé"-ig374
Garai László: Dialógus az emberről, a génállományáról meg a szertelenségéről581
Garai László: A pszichológia tudathasadása. A termelés-elv és egy egységes pszichológia lehetősége343
Gecse Gusztáv: A teremtett természet mint társadalom-modell. A skolasztikus természetjog rendszere548
Aleksander Gieysztor: A népi vallás Lengyelországban és Csehországban a XIII. és XIV. században (Jászay Gabriella fordítása)685
Maruice Godelier: Alap, társadalom, történelem (Kádár Judit fordítása)616
Gyimesi Sándor: Értekezések a magyar parasztság történetéből. Szabó István: Jobbágyok-parasztok45
Hahn István: Aristotelés elmélete az értéktörvényről210
Hahn István: A hérosz gyermekkora727
Hahn István: A természetes élet antik ideológiája479
Halász Gábor: Bourdieu szociológiája. Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése708
Halász Gábor: Öt iskola - öt munkahely337
Hanák Péter. Viszonylagosság és látszólagosság a századforduló Monarchiájában215
Hársing László - Kozák Károly: A johanniták a középkori Magyarországon692
Hermann István: Egy pályakezdő a kinyilatkoztatás kritikája jegyében. Adalék Fichte valláselméletéhez65
Hermann István: Gondolatok a Pán haláláról509
Hermann István: Marx Aristoteles-képéről206
Eric Hobsbauem: Szexualitás, szimbólumok, öltözködés és szocializmus (Rövidítve) (Ádám Péter fordítása)281
Horváth Pál: Dávid zsoltárai és Salamon éneke155
Horváth Pál: Isten - ember - természet. A fizikai világ a katolikus filozófiában529
Horváth Pál: A Próféta "igazi" utódai. A siíta iszlám története193
Huszár Tibor: A protestantizmus és a romantika elemei Erdei Ferenc pályakezdő írásaihoz I.1
Huszár Tibor: A protestantizmus és a romantika elemei Erdei Ferenc pályakezdő írásaiban II.87
A. Ivanov: A lelkiismereti szabadság a szovjet állam első törvényeiben657
A. Ivanov: II. János Pál - vallás és politika263
Józsa Péter: Ideológia áramlatok városi ifjúságunkban I.100
Józsa Péter: Ideológiai áramlatok városi ifjúságunkban II.173
Kálmán Mária: A gyermek az irodalomban742
Pjotr Kapica: A modern tudományos eszmék hatása a társadalomra (Farkas János fordítása)265
Kardos András: Egy korszakváltás dilemmái. Litván György: "Magyar gondolat - szabad gondolat"182
Katona Ferennc: Az agyműködés és a magatartás egyéni fejlődése a csecsemőkorban747
Kelemen János: A történelem eszméje. Kant és Herder történelemfilozófiai vitája II.11
Kerekes György: A kereszténydemokrácia latin-amerikai útkeresése52
Kerekes György: Kereszténydemokrata politika Latin-Amerikában256
Kertész Tivadar: Tolsztoj és a "szellemi vallás" magyar filozófusa. Schmitt Jenő Henrik (1851-1916)291
Kiss Endre: Nietzsche Szabó Ervin pályáján299
Klaniczay Gábor: Kereszténység és ideológia a középkorban I. Mozgáslehetőségek egy zárt ideológiai rendszerben352
Klaniczay Gábor: Kereszténység és ideológia a középkorban II. Mozgáslehetőségek egy zárt ideológiai rendszerben416
Klaniczay Gábor: A szent agár és a váltott gyerekek. J.-C. Schmitt: Le saint lévrier, Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIII. siécle779
Kolin Péter: A sport-rítus629
Kovács Sándor Iván: A kor, amelyben élünk. Gondolatok Aczél György könyvéről625
Kozma Tamás: Művelődés és érdek329
Kulcsár Péter: Politikatudomány a szocialista országokban. Két beszélgetés a moszkvai világkongresszuson714
Kulcsár Zsuzsanna: A gyermekek keresztes hadjárata740
Ludassy Mária: "Természet, Istenem vagy!" Avagy Ulrich lenne korunk hőse?552
Lukács József: Mátrai László hetvenéves9
Majtényi László: Lehet-e tulajdonságok nélkül? Avagy Ulrich lenne korunk hőse?109
Marx a természetről (Szemelvények) (Válogatta: Tőkei Ferenc)467
Máté Sándor: A tizennegyedik, avagy az utolsó Lambeth konferencia?186
M. M.: Tisztaságkultusz328
"Most és itt a mennyország". Miért lett Kalifornia a világ kultusz- és szektaközpontja? (Nagy Edit fordítása)127
Munkácsy Gyula: A természeti és az elem az újkori racionális metafizikában498
Nagy Mária: Mit érnek az értékek? Egy iskolai érték-attitűd vizsgálat tapasztalatai240
Agostinho Neto: Kőbe vésett kezek (Tóth Éva fordítása)624
Paczolaly Péter: Az ismeretlen Machiavelli. Noccoló Machiavelli művei I-II.647
Paczolay Péter: Az olasz reneszánsz mint művészi alkotás. Jacob Burckhardt: A reneszánsz Itáliában450
Palkó Magda: Józsa Péter 1929-1979239
Pelle János: az Új Héloise születése: élmény és valóság229
Pethő Bertalan: Drog-fogyasztó szubkultúra és aranykor-mítosz58
Pléh Csaba: Pszichológiatörténet és ideológia. Megjegyzések Erős Ferenc tanulmányához39
Tadeusz Pluzanski: II. János pál eszméiről590
Pók Lajos: Josefine éneke. Kafka utolsó novellái639
Rathmann János: Herder és Magyarország19
Rév Ilona: A népi építészet igézetében. Kós Károly emlékének431
Sajó András: Természet - természetjog nélkül. Gondolatok Thomas Hobbes jogbölcseletéről672
Sándor Tibor: A nemzeti radikalizmus útvesztői. Vázlat az "Új Nemzedék" kör szellemi és politikai fejlődéséről 1914-1918425
Sárkány Mihály: Kulturális ökológia - távlatok és korlátok564
Friedrich Wilhelm Schelling: Heinz Widerporst epikureus hitvallása (Részletek) (Kiszely Gábor fordítása)522
Schlegel: Töredékek az Athenäumból (Tandori Dezső fordítása)152
Simonyi Imre: Üzenet99
Simor András: Ádám naplójából111
Somogyi János - Blasszauer Béla: A Népek Temploma. Egy amerikai szekta tragédiája651
Somogyi János - Blasszauer Béla: A szekták új hulláma az Egyesült Államokban I. A jelenség311
Somogyi János: A szekták új hulláma az Egyesült Államokban II. Tipológiai vázlat398
Somogyi Zoltán: Értelemadás és jelentéstalálás. A teremtésgondolat szekularizációja
Somogyi Zoltán: A természet helye és a természetfogalom értelme az etikai axiológiában538
Steiger Kornél: Polisz, egyén, erény. A Niikomakhoszi Ethika gondolatmenete és szerkezete366
Szabó Lőrinc: Föld alatt, ég alatt32
Szabó Miklós: Polgárosodás és politikai fejlődés a Monarchiában224
Szalva János: A Tanácsköztársaság egyházpolitikája138
Széll Zsuzsa: Az egyensúly helyrebillentése. Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése120
Széll Zsuzsa: Az erkölcs dialektikája Bertolt Brechtnél361
Személyi változások a Vatikánban464
Szilágyi Péter: Szabó Lőrinc szonettjei24
Sevák Gyula: Rettegett Iván személyisége112
Tallár Ferenc: A "Holt lelkek" és a feltámadás ígérete699
Terényi Éva: II. János Pál lengyelországi látogatása461
Tóth Csaba: Robert Owen és a New Harmony. Egy brit reformterv sorsa az 1820-as évek Amerikájában440
Tóth Tamás: Közösség-e a város? A nyugatnémet városviták ideológiatörténetéhez164
Tőkei Ferenc: A Naturwüchsigkeit fogalma Marxnál476
Turcsány Péter: Pulykán lovagolt a kecske. 11-13 éves gyerekek és a költészet770
Új konkordátum Spanyolország és a vatikán között192
Vámos Imre: II. János Pál első enciklikája321
Varga Csaba: az ifjú Lukács és a jog664
Váriné Sziláyi Ibolya: A. N. Leontyev halálára238
Vergilius: Harmadik ecloga (Részlet) (Lakatos István fordítása)487
Vidrányi Katalin: Az ember lehetséges természetéről524
Vidrányi Katalin: Karl Rahner teológiája12
Villányi Péter: Nem mindenki őrült, aki őrült dolgokat művel. Elliot Aronson: A társas lény124
Vitányi Iván: A történetiség filozófusa. Mátrai László: A kultúra történetisége43
Weiner György: Városfogalmak és társadalmi formációk. Adalékok egy történetszociológiai városfogalom kimunkálásához II.72
Zemplényi Ferenc: A válság utópiája. Campanella társadalom- és emberképe80
Zoltai Dénes: Romantikus kamaszévek. A Schlegel fivérek korai esztétikájához (1796-1806) I.144
Zoltai Dénes: Romantikus kamaszévek. A Schlegel fivérek korai esztétikájához II.273
Zoltai Dénes: Természet és művészet. Schelling művészetfilozófiájának értelmezéséhez515
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem