798.378

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A CSKP nemzetiségi politikája

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Madách Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye: Pozsony
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 468 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:

Fülszöveg

Viliam Plevza akadémikus, a történettudományok doktora egyike a legismertebb és legnevesebb csehszlovák történészeknek. 1959-től a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa volt, 1969-től pedig a SZLKP Központi Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Intézetének igazgatója. Elméleti intézmények és főiskolák tudományos tanácsainak, társadalomtudományi folyóiratok szerkesztő bizottságainak tagja. Jelentős tudományos rendezvények, konferenciák és szimpozionok szervezője, számos tudományos mű szerzője. Több hazai és nemzetközi történettudományi bizottságban fejt ki tevékenységet. A bratislavai Komensky Egyetem Bölcsészettudományi Karán a csehszlovák történelem professzoraként pedagógiai munkát is végez. Tudományos kutató tevékenysége a CSSZSZK és a CSKP politikai történetére összpontosul. Számos munkáját - a szlovákon kívül - cseh, orosz, angol, francia, német, spanyol nyelven is kiadták, magyarul a Napjaink történelme (1976), valamint A szlovákiai értelmiség a... Tovább

Tartalom

Bevezetés 7
Első rész
A NEMZETISÉGI KÉRDÉS LENINI ÉRTELMEZÉSÉHEZ VEZETŐ ÚT A CSEHSZLOVÁK ÁLLAMBAN
I. fejezet
A FÖDERATÍV AUSZTRIA ESZMÉJÉTŐL A CSEHSZLOVÁK ÁLLAMISÁGIG
1. A csehszlovák nemzeti egység koncepciója 15
2. A csehszlovákizmus a háború előtti időszak politikai gyakorlatában 25
3. A szlovák szociáldemokraták és a nemzetiségi kérdés 31
4. A szlovákkérdés burzsoá értelmezése az első világháború kitörése után 36
5. A szociáldemokrácia politikája 43
6. A Nagy Október forradalmasító hatása 47
II. fejezet
A POLGÁRI DEMOKRATIKUS CSEHSZLOVÁKIA
1. A Csehszlovák Köztársaság megalakulása 55
2. Az állam osztályjellege 61
3. A nemzetiségi kérdés és a munkásmozgalom 72
4. A Szlovák Tanácsköztársaság 80
5. A magyar nemzetiség helyzete 93
6. A baloldali ellenzék kialakulása 99
III. fejezet
A CSKP ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZTI IDŐSZAKBAN
1. Alapvető forradalmi erő 112
2. Az első lépések 119
3. A CSKP II. kongresszusa után 126
4. Történelmi fordulat 137
5. A gazdasági válság időszakának programja 145
6. A válság következményei ellen 152
7. Hitler hatalomra jutása után 164
8. A CSKP a csehszlovák államiság megőrzéséért vívott harc élén 172
9. München és közvetlen következményei 186
IV. fejezet
A CSEHSZLOVÁK ÁLLAMISÁG ÉS A NEMZETISÉGI KÉRDÉS
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN FOLYÓ NEMZETI FELSZABADÍTÓ HARCBAN
1. A program alapjai 191
2. A Felkelés előtt 199
3. A Szlovák Nemzeti Felkelés - a csehek és a szlovákok új
kapcsolatainak kezdete 203
4. Cseh-szlovák kapcsolatok az úgynevezett kosicei időszakban 208
V. fejezet
A KOSICEI KORMÁNYPROGRAMTÓL A GYŐZELMES FEBRUÁRIG
1. A forradalom szocialista forradalomba való átnövésének előfeltételei 222
2. A szlovákkérdés közvetlenül a felszabadulás után 225
3. A magyarkérdés 232
4. A forradalmi folyamat elmélyülése 240
5. A Győzelmes Február felé vezető út 252
6. Változások a csehszlovákiai magyar nemzetiségű lakosság helyzetében a Győzelmes Február után 257
VI. fejezet
A NEMZETISÉGI KÉRDÉS A SZOCIALISTA CSEHSZLOVÁKIÁBAN
1. A Győzelmes Február után 261
2. Szlovákia helyzete 269
3. A magyar nemzetiségi kérdés megoldásának eredményei 282
4. A hatvanas évek 289
Második rész
HARCBAN A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA FÖDERÁCIÓÉRT
I. fejezet
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
1. Politikai fejlemények 1968 januárja után 301
2. Az aszimmetrikus államberendezés bírálata 306
3. A kezdeményezéstől a konkrét munkáig 313
II. fejezet
KIINDULÓPONTOK
1. A határidők 321
2. A cseh nemzeti szerv 323
3. Morvaország és Szilézia problémája 330
4. A nemzetiségek problémaköre 339
5. Kiindulási alapelvek 343
III. fejezet
A ZÁRÓSZAKASZ
1. A kulisszák mögül a politika színterére 354
2. A fordulat 360
3. A csehszlovák föderációról szóló alkotmánytörvény elfogadása 368
Harmadik rész
A NEMZETISÉGI KÉRDÉS - A FEJLETT SZOCIALISTA
TÁRSADALOM ÉPÍTÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE
I. fejezet
A FÖDERÁCIÓ KEZDETÉN
1. Jelentős konszolidációs tényező 381
2. A föderáció mechanizmusának végleges kialakítása 387
3. A fejlett szocializmus építésével kapcsolatos programfeladatok
teljesítésének kezdete 395
II. fejezet
A NEMZETEK ÉS A NEMZETISÉGEK SOKOLDALÚ FEJLŐDÉSE
ÉS KÖZELEDÉSE - A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ ÖSZTÖNZŐJE
1. Az átütő sikerek időszaka 403
2. Szlovákia átalakulása 413
3. A nemzetiségek élete sajátos területeinek fejlődése 421
BEFEJEZÉSÜL 431
JEGYZETEK 444
A szövegben előforduló helységnevek szlovák-magyar jegyzéke 467

Viliam Plevza

Viliam Plevza műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Viliam Plevza könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem