A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szavak - nevek - szótárak

Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára

Tartalom

Köszöntő (Hadrovics László)9
Bakró-Nagy Marianne: Boldogasszony13
Balassas Iván: A borona néhány jelentése24
Balázs Géza: Helynévrövidülések - antorpológiai nézőpontból29
Balogh Lajos: A földrajzi köznevekről36
Banczerowski Janusz: A kontrasztív szemantika kérdéseihez40
Bánki Judit: Az Isten vére áldja mög!44
Bartha Csilla: Helységneveink ragozása határainkon innen és túl49
Benkő Loránd: Megjegyzések a Begej névhez62
Borbély Anna. A szociolingvisztikai interjúkban előforduló földrajzi nevek variabilitása71
Büky Béla: A pszichológiai nézőpont érvényesítése XX. századi névtani tanulmányokban81
Csernyicskó István: Amit a kárpátaljai magyar kétnyelvűségről tudunk88
Elekfi László: Békesség94
Fehértói Katalin: A Dobák nemzetséggel rokon Madach99
Gerstner Károly: Tájszóetimológiák105
Győrffy György: Zobor113
Haader Lea: Mozaikok névmásokról és ómagyar kori használóikról118
Hajdú Mihály: A magyar helységnevek jelentésszerkezete125
S. Hámori Antónia: Melléknévi alaptagú szerkezetek egy domonkos kódexben133
Hoffmann István: Név- és nyelvföldrajzi térképlapok az Árpád-korból141
Honti László: Tempusjelölés a tagdó igés uráli nyelvekben155
Horváth László: Földrajzi nevek és szláv jövevényszavak163
Juhász Dezső: Tájnevek régi családneveinkben176
Kemény Gábor: Stílusmagatartások a hetvenes évek magyar szépprózájában182
Keszler Borbála: A kéziratos nyelvemlékek kiegészítő írásjelei187
Kiefer Ferenc: Vajon az összetett szó szintaktikai szempontból is szónak számít-e?197
Kiss Gábor: Kísérlet a Földrajzi nevek etimológiai szótárának számítógépes feldolgozására204
Kiss Jenő: Etimológiai kalandozások221
Kontra Miklós: Szótárhasználók a magyar szótárírás aranykorában228
B. Lőrinczy Éva: Tájszók a kölcsönös összefüggések hálójában233
Maticsák Sándor: A személy- és helynevek kapcsolata a mordvinföldi orosz névadásban238
Mező András: Elvarratlan szálak248
Mikesy Gábor: Településtörténeti adatok topográfiai térképeken253
Nyirkos István: Szóeleji hangok eltűnése a magyarban256
Nyomárkay István: Burgenlandi horvát sztenderd?264
Oszkó Beatrix: A spanyol nyelv magyar eredetű szavai267
Ördög Ferenc: Az első magyarországi református anyakönyv családnevei, ragadványnevei és névhelyettesítői270
Pais Judit: A nagyszótári korpusz előkészítési munkálatairól283
Pajzs Júlia: Milyen szótár készíthető a nagyszótári korpuszból?289
Paládi-Kovács Attila: Szánfélék és szánrészek nevei298
Papp Ferenc: Kiss Lajos emmlékkönyvébe311
Papp Zsuzsanna: Nevek kincsesbányái - a kódexírók művelésében314
Posgay Ildikó: Füzes alja324
Prószéky Gábor: Szótárírási szempontok a számítógépes nyelvi programok korában és korábban326
Pusztai Ferenc: A lexikai fokozás a lexikográfiában336
Rédei Károly: Izé341
Répási Györgyné: Az abszolút szuperlatívusz "vadhajtásai", avagy az orosz és a magyar beszélt nyelv "gyöngyszemei"343
Ruzsicky Éva: Magyarítás és szinonímia351
Salánki Zsuzsa: Az udmurt nyelv helyzete a településszerkezet és a helynevek tükrében358
Sipos Mária: Tizenkét osztják hősének360
Solymosi László: Dusnok neveink előfordulásai a középkori Magyarországon372
T. Somogyi Magda: A különböző növény- és álaltfajták nevei Jókai szókincsében387
Szende Aladár: Országunk-világunk: helyek, hegyek-völgyek, vizek394
Szende Tamás: "...hiába fel ne vedd!"398
Szovák Kornél: Bárderdő406
Szűts László: Egy magyarító szótár utóéletéről414
Tóth Lajos - Villó Ildikó: Babér és borostyán419
Udvari István: A ruszin (kárpátukrán) - magyar együttélés nyelvi tükröződése Dmitro Keselya: Huszondragosi c. művében423
Váradi Tamás. Adatok a nagyszótári korpusz összetételéről437
Vas Zoltán: Lemma447
Vitányi Borbála: A lektor szemüvegén át453
Wacha Balázs: Zamenhof első szótárai és utóéletük458
Zaicz Gábor: A burgenlandi helységnevek etimológiai statisztikája463
Kiss Lajos publikációinak jegyzéke477
Szó-, név- és tárgymutató499
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem