Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Villon árnyékában

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A költő írja:
Születésem havát, augusztust mutatja a könyv borítója, Villon-kori mesterek ábrázolásában. Mindenképpen ideillik hát ez a kép is. S örülök, hogy ideillik, mert engem megbabonázott. Szép lányok, szép lovak, jó sólymok, várkastély, felhőtlen ragyogás, meztelen fürdőzés - minden olyan édességes harmóniában tündököl itt együtt, mint boldogító kamaszkori álmaink ébredés előtti pillanataiban.
A kötet versei persze sötétebb égboltok alá is elvezérelnek. De a legfeketébb sorok közein is át-átdereng valami abból a kacér sugárzásból, amiért mindig érdemes volt élni ebben a gyötrelmes és gyönyörűséges világban.
Nagy állomás ez a könyv az életemben. Először gyűjtöm össze egy nyalábba verseim és versfordításaim javát - benne A teljes Villon-nal, mely talán a kötet szíve... Ez utolsó szavammal nem a saját verseim kórusát akarom halkabbra fogni. Olyan költő könyve ez, aki sohasem tett különbséget eredeti és fordított versei közt: tulajdon vérével éltette valamennyi magzatát.

Tartalom

Az olvasóhoz5
Versek
Vörös korall...9
Lidérc
Ifjuság völgye13
Utolsó éjjel13
Song14
Kísértetek15
A cannes-i öbölben - 1947 nyarán15
A Széchenyi-hegyen - 1954 tavaszán16
Száraz köhögés - anno Domini 195116
San Salvadori énekek17
Lidérc17
Apai levél18
Capuai tábor19
Canticum absurdum20
Farkasüzenet21
Halottak hatalma22
Némafilm
Némafilm25
Fényjelek26
Odahaz26
Odafelé26
Otthon26
Visszaúton27
A gólya éneke28
Mint a majom, aki tükröt talált29
Új évre30
Hideg vagyok30
Megtért utazó31
A vér szonettje31
Maison des Lettres32
Józanul33
Állat34
Letérdelek elébed35
Ile des Cigales35
Szerelmes nimfa levele36
A gesztenyésben36
Csak menekülj37
Nem írsz38
Indulás előtt39
Elküldetlen levél40
Sanzon41
Romokban41
Kincsek a mélyben42
Telihold43
Az első ló44
Délutáni alvás46
Félúton túl47
A tirrén tengeren48
Mors Imperator48
Nevetséges bánatok49
Hangok a föld alól
Genezis53
Versek egy várkapitány hagyatékából54
Szakmárban vitézkedett Mészel András54
Másik latricanus verse55
Catullus poétának No. XXXII. éneke56
Écho tündérleánynak57
Meghidegült Ipsithillájának59
Szerencsben lakozó szép szűzekhez60
Madaraknak késértetirül61
Utolsó vitézi próbája előtt62
Magyar rokokó64
Nymphák vígassága64
Geographia Anacreontica65
Szigligeti ősz65
Kalászkaparék66
Phantasia erotica67
Chansonok egy balatonfestő mester hagyatékából69
Hotel des Balcons69
Chanson infinie70
Tutajon71
Dudás és duda72
Miniatúrák
Régi verseink77
A magányosság miniatúrái77
Nosztalgia77
Egyedül78
A jó köd78
Aphrodité csodája79
Ősz a vár alatt79
Ősz a strandon80
Novemberi sztriptíz80
"Anna nem ismert tartomány"81
Apám szól82
Pécsi Sándor83
Távolodó arcok83
Domján Edit83
Gyalog Márta83
Parton84
Ars poetica84
Ajnlás84
Rejtett nevek
Családi album87
Holt Apám nevére87
Anyám nevére87
Néhai testvérbátyám nevére88
Festő húgom nevére88
Feleségem nevére89
Leányom nevére89
Fiam nevére90
Magam nevére90
Barátaimnak91
Örök diák91
Levél Firenzéből91
Megkésebb nekrológ92
Levél Positanóból92
Levél Nettunóból93
Szárszó ege alatt93
Szilánkok
Szilánkok97
Apokrif prológus a "téli regé"-hez97
Shakespeare a Nagymező utcában99
Aufklärung100
Mihaszna101
Napimádók103
Deákosan
Ferihegyi búcsú107
Függőkert107
Forma108
Janus Pannonius108
Distichonok109
Antigoné110
Pannon panasz111
Statárium112
Térden112
Ragúza112
Dolce stil nuovo113
Morgás a padban113
A Misanthrope Budapesten113
Tanács - magamnak114
Nonstop gyászünnep114
Korszerű költő115
Deákos zsörtölődés115
Kamasz-emlék116
Vénus bábszínháza117
Villon árnyékában117
Versfordítások
Régmúlt - Az ókortól a barokkig
Vénus jegyében
Catullus: Szerelem (Carmina LXXXV.)125
Horatius: Lydiához (Carmina I. 25.)125
Ovidius: A szerelem művészete (Részlet a 3. könyvből.)126
Szerelmek (Részlet a 3. könyv XI. verséből.)127
Ismeretlen latin költő: Vénus ünnepe128
Chrétien de Troyes: Lancelot lovag (Részletek)132
Yvain lovag (Részlet)136
Perceval lovag (Részletek)141
Charles D'Orléans: Rondó144
Villon sejthető olvasmányaiból
Latin nyelvű irodalom
Alain de Lisle: Szerelem (Részlet a Planctus Naurae-ból)149
Névtelen diák: Ifjúság jussa (A Carmina Buraná-ból)149
Névtelen költő: Gyónás (A Carmina Buraná-ból)151
Névtelen prédikátor: Részlet egy XV: századi temetési szertartás szövegéből157
Francia nyelvű irodalom
Névtelen költő: Csavargó ének159
Rutebeuf: Lézengők a Gréve Piacon161
Nyári kockázások161
Rutebeuf házassága164
Rutebeuf siráma168
Béginák rendje172
Rutebeuf halála173
Adam Le Bossu: A szerző házassága (Részlet a Jeu de La Feuillée-ből)176
Jean de Meung: A rózsa regénye (Részletek)179
Philippe de Vitry: Franc Gontier tanítása190
Jean de Salisbury: Nagy Sándor és a kalóz (Részlet a Policraticus-ból)191
Eustache Deschamps: Egy fehérszemélynek ifjusága vesztén való siralmas éneke192
Ének, melyben a szív szemére veti a testnek nagyralátó szerelmét193
Ének a mulandóságról194
Ének a halál jeleiről195
Alain Cartier: Ének a szerelem fájáról197
Ismeretlen XV. századi tréfamester: Bolond ének198
Charles D'Orléans: Rondó egy elvadult fickóról199
Ének jóban, rosszban200
A szív és a két szem beszélgetése201
Ének a hiúságok hiúságáról201
Marcial D'Auvergne: Nőszemélyek haláltánca202
Francois Villon fennmaradt munkái
Hagyaték I-XL.209
Testamentum (Nagy Testamentum) I.-CLXXIII.221
Ének a hajdanvaló hölgyekről233
Ének a hajdanvaló urakról234
Ének eleinknek beszéde szerént235
A hajdanszép csiszárnénak vénségén való siralma237
Ének, melyet a hajdanszép csiszárné mond a széplányoknak240
Ének a szerelemről243
Ének, melyet Villon anyja kérésére szerzett252
Villon éneke szeretőjéhez255
Rondó256
Könyörgő ének néhai Jean Cotart lelki idvességéért266
Ének, melyet Villon egy újházas nemes úrnak szerzett271
Ének, avagy recipe272
Franc Gontier letorkolása274
Ének a párizsi nőkről276
Ének Villonról meg a Duci Margóról278
Jámbor lecke, melyet Villon tart a veszendő fiúknak281
Ének, avagy jó tanács a rosszéletűeknek282
Rondó286
Rondó290
Ének, amelyben Villon bocsánatot kér mindenkitől293
Búcsúzó ének294
Vegyes költemények
Ének, avagy jó tanács295
Bölcs mondások éneke296
Kérdések kérdése297
Kiforgatott igazságok éneke298
Ének azok ellen, kik a Frank Királyságra fenekednek 300
Rondó301
Villon éneke a Blois-ban hirdetett költői versenyre301
A börtönből szabadult Villonnak Orléans-i Mária születése napjára szerzett hálaadó énekei I-III.303
Levél a börtönből307
Levél Bourban hercegéhez308
Disputa Villon teste és szíve között310
A Sors intése Villonhoz311
Négysoros versezet313
Epitaphium, melyet Villon szerzett magának és társainak, midőn akasztásukat várták313
Hálaadó ének a felséges Kúriához314
Üzenet Garnier börtönparancsnok úrnak315
Hadova és Hamuka I-XI.317
Párizsban, a nagy irha-szárítón...317
Ti jómadarak, lókötők...318
Markecerek...319
Fiúk, ha egy medvét levágtok...320
Bulák buliján bumlizók...321
Nagy grimbuszokban, cimborák...322
Párizsban, a nagy irha-szárítón...323
Ti medvevadász atyamesterek...324
Benéztem egy csehóba multkorában...325
Balfácánok, pucc! rucc! ki merre tud...326
Az ünnepekre, télvíz idején...327
Hadova-szótár329
Villonnak tulajdonított versek
Nevelő szándékú ének333
Ének a szerelmes gyűlöletről334
Intő ének kocsmárosoknak335
Ének pénzről és szerelemről336
Ének a szerelemben való boldogulásról338
Merry Old England
George Gascoigne: Altató341
William Shakespeare: A Szonettek Könyvéből343
XVIII343
XX343
XXII344
XXVII344
LII345
LXXI345
XCV346
CXXIX346
CXXX347
CXXXVIII347
CXLI348
CXLII348
CXLIII348
CXLIV349
CXLVII349
CL350
Rómeó és Júlia szonetje351
Szonett-paródiák352
A király dala352
Longaville szonettje352
A Tavasz és a Tél dala353
Baltazár éneke354
A kucséber dalai355
A részeg hajós éneke356
Pillanatképek a Shakespeare-kori Angliából356
Solymászat356
A jogász357
A gavallér357
Rossz közönség358
Jó közönség358
A ballada-énekes közönsége358
A könyvárusnál359
London pokla359
Utcai kiáltások360
Karácsony361
A lavolta361
Táncok361
Inas panasza mesterére362
Inasok intése362
A nagy műhely363
A birkalegelők elkerítése364
Elhagyott porta365
Robert Greene: A bűnbánó zarándok éneke365
Thomas Nash: Pestis idején367
John Webster: Erdei termetés368
Ben Jonson: Ars poetica (Prológus)369
Újabb prológus370
Dal a piperéről370
Invitáló levél371
Francis Beaumont: Levél Ben Jonsonhoz372
John Wilmot Earl of Rochester: Élet és szerelem373
Ismeretlen költő: Ballada a megesett leányról373
Ismeretlen költő: Ének a Hyde Parkról375
Tegnap és ma
Goethétől napjainkig
Johann Wolfgang Goethe:
Thule királya379
A lélek vágya380
Új Amadis380
Xéniák382
Egy kép alá383
Terített asztal383
Halottak tánca385
Friedrich Hölderlin
A Párkákhoz387
Percy Bysshe Shelley
Ének az Örömhöz387
Dal389
Hajó a Serchión389
A Castlereagh-uralomra393
Heinrich Heine
Az ifjúsághoz394
Énekek Éneke394
Az arcodon, szerelmem...396
Dalok a Kitty-ciklusból I, V396
Egy röpke kis csónakon ültünk...398
Ha két szemedet láthatom...398
Fellegekbe burkolózva...399
Csak rajta no, kulcsolj által...399
Poseidon400
Vihar401
Napszállta402
A hajótörött404
Béke405
Alekszandr Szergejevics Puskin
Álmatlan éj407
Üzenet Szibériába408
Michail Jurjevics Lermontov
Dal409
Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov
Hazámban410
Edgar Allan Poe
Nászballada410
Eldorádó411
Alfred de Musset
Stanzák412
Bánat414
Conrad Ferdinand Meyer
Tetőn414
Théophile Gautier
Derengő tavasz415
Francois Coppée
Rommá lett szív417
Catulle Mendes
Felejtés417
Edgar Degas - A festő
Balerinák418
A kis táncosnő421
Léon Dierx
Októberi alkonyat421
Emile-Antoine Bourdelle - A szobrász
Eleven freskó423
Néhai híveimhez424
Francis Jammes
Szeretem egyre425
Aubrey Vincent Beardsley - A grafikus
A fodrász balladája426
Charles Guérin
Figyelj az alkony-égre428
Hugo von Hofmannsthal
Terzinál az elmúlásról430
Rainer Maria Rilke
Őszi nap431
Ősz432
Fehér varázsú éjszakákon...432
Guillaume Apollinaire
A Mirabeau-híd433
Vlagyimir Majakovszkij
Nyugaton a helyzet változatlan434
Bertolt Brecht
Élt hajdan egy grófné...437
T. S. Eliot
Halál a tengeren438
Robert Graves
Nem házasság ez439
Louis Aragon
A strasbourg-i egyetemre439
Szebb, mint a könny442
Erich Kästner
Példázat a vonatról446
John Betjeman
Vidéki kórház448
Donald Davie
Múlik az idő, kedvesem449
D. J. Enright
Apokalipszis450
Kingsley Amis
Csömör a könyvkereskedésben451
John Wain
Au Jardin des Plantes453
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Villon árnyékában Villon árnyékában Villon árnyékában

Könyvtári könyv volt. A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
2.290 Ft
910 ,-Ft 60
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Villon árnyékában Villon árnyékában

A védőborító kissé elszíneződött, foltos.

Állapot:
2.290 Ft
1.140 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Villon árnyékában
Állapot:
2.290 Ft
1.600 ,-Ft 30
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Villon árnyékában

Szép állapotú példány.

Állapot:
2.290 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba