820.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Déli harangszó

Tanulmányok a pápai rendelet félezeréves jubileumára

Szerkesztő

Kiadó: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 323 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8033-78-9
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Fülszöveg

Hogy az egész nép, fajra és nemre való tekintet nélkül, ezeknek az imáknak és búcsúknak részese lehessen, megparancsoljuk és elrendeljük, hogy az összes városok, területek és helyek minden egyes templomában a három órai és az esti ima között...egy vagy több zengő haranggal, hogy jól hallhatók legyenek, félórás időközönként háromszor harangozzanak mindenegyes nap... (III. Calixtus pápa bullájából, 1456. június 29.)
Ugyanezen a napon első ízben harangoztak délben a Város minden plébánia templomában a Miatyánk és az Üdvözlégy Mária elimádkozására a török ellen éppúgy, ahogy a boldog emlékezetű III. Callixtus pápa bevezette és szentséges urunk... parancsolta meg ezt a harangozást, amit az év minden egyes napján mindörökre meg kell tartani. (Johannes Burchardus pápai szertartásmester naplójából, 1500. augusztus 9.)
A harang szava egykor végigkísérte az emberek életét, rendbe fogta hétköznapjaikat, ünnepeiket. Mára veszített hajdani fontosságából, de a régi latin mondás: vivos voco,... Tovább

Tartalom

Pápai üzenet5
Paskai László: Felhívás az imára7
Orbán Viktor: A győzelem és az emlékezés harangszava9
Tartalom11
Visy Zsolt: Bevezetés19
A harang története és szerepe
Benkő Elek: Harangok a középkorban25
Harangok és csengők az ókorban28
Az ősegyház kora29
Harangtörténet és etimológia31
Harang és haranghasználat a középkorban32
Harangok a középkori Magyarországon44
Középkori haranghasználat50
Harangozás56
A harangfeliratok58
A harangok anyaga68
A harangok öntése és formája70
Patay Pál: A magyarországi harangok új- és legújabbkori története85
Török József: A harangok szerepe a latin rítusú liturgiában109
A harangok megjelenése az egyházi életben109
Az új harang megáldásának rítusa111
A harang jelentéstartalma118
A harangok liturgikus használata123
Barna Gábor: "Az élőket hívom, a holtakat elsiratom, a villámokat megtöröm." A harang és a harangozás a népszokások tükrében129
A harangozás az elmúlt századok vallásos életében130
A harangszentelés137
Harangok, szentek, ünnepek és harangfeliratok140
Emlékharangozás141
Csengők142
A harang és a csengő, mint attritúbum146
Harangozók és toronyőrök146
Harang fenntartása154
Viharharangok. A harang és a csengő a szokásokban, a népi orvoslásban és a hiedelmekben157
Harangok a népköltészetben. Felelgető harangok, a harang szava165
A harang és a harangozó a szólásokban170
A harangszó a balladákban, népdalokban, imádságokban172
Történetek, mondák harangokról174
Összegezés178
A déli harangszó története és jelentősége
Érszegi Géza: Az év minden napján délben mindörökre harangozni kell187
Ágoston Gábor: A Nándorfehérvárhoz vezető út. Magyarország, a balkáni oszmán terjeszkedés és a nándorfehérvári győzelem203
Az oszmányok felemelkedése és első hódításaik a Balkánon204
Az oszmán hadsereg és az állam erőforrásai a 15. század derekán210
Magyarország balkáni politikája és az oszmán-ellenes védelem megszervezése214
Hunyadi János oszmánellenes háborúi222
Az 1456. évi Magyarország elleni oszmán hadjárat és a nándorfehérvári győzelem235
Kulcsár Péter: Kapisztrán Szent János251
Kormányzóból szerzetes252
Az erkölcstelenségek ostorozója256
Csodákkal rávezetni az igaz útra260
Pártfogók és ellenségek között263
"Magyarországra! Magyarországra!"265
Győzelmet jövendölnek a csillagok271
Nándorfehérvár alatt276
A szent halála282
P. Virgilio Felice di Virgilio: Kapisztrán Szent János kultusza és öröksége287
A szent életútja287
A szentté avatáshoz vezető út 234 éve294
A hivatalossá vált kultusz kezdetei307
A szent tisztelete a világ különféle tájain310
A tábori lelkészek védőszentjének emlékezete a 600. évfordulón 314
A Kapisztrán-ikonográfia316
Képek és ábrák jegyzéke
Benkő Elek tanulmányához
Kalotaszentkirályi (aacheni zarándokjelvény)27
Sáromberke (kölni, maastrichti és római zarándokjelvények)27
Magyardécse (római zarándokjelvények)27
Kr. e. 5. századi kínai harangok30
A caninói harang (9. század)30
A kölni "Saufang" (9. század?)30
10. századi harang fa sisak töredékével a haithabu-i kikötőből30
Ír típusú vaslemezharang St. Gallenből ("Gallus-harang")30
Dávid kiály harangjátékkal (miniatúra a 13. századból)34
Krisztus dicsőítése (Gloucester, 1222 előtt)35
Dávid király harangjátékkal, E-iniciálé a 81. zsoltárból (francia miniatúra a 14. századból)38
Dávid király harangjátékkal, E-iniciálé (15. század)39
Harangozók egy gloucesteri kódex miniatúráján (1222)40
Falusi harangozó (13. századi német falkép)40
15. századi délnémet harangozó41
Szent Antal-ábrázolás csengővel42
Csengettyűábrázolás az Ulm-i Wengenkirche főoltárán (1495-1498)43
A csolnoki harang (11. század)46
A keresetpusztai harang (13. század)46
A mindszenti harang (13. század)46
Az egyik legrégebbi, ma is használt harang (Keresd, 13-14. század)46
A kisekemezői harang47
Az egrestői harang47
A kiskapusi harang és részlete47
A székelykeresztúri harang és részletei (segesvári műhely, 15. század közepe)48
A 15. századi bolkácsi harang és részletei49
A völci harang (1471)59
A sepsikőröspataki harang (1512)59
A völci harang latin és német nyelvű felirata59
A sepsiskőröspataki harang német nyelvű felirata, András (Endres) brassói harangöntő említésével59
A báznai harang felirata, a harangszentelési szertartás szövegrészletével (15. század, segesvári műhely)60
A nagyrápolti harang (1523)61
A várfalvi harang felirata szerint a harang öntője Hieroniumus brünni mester volt (1515)61
A nagyrápolti harang felirata61
A hétúri harang felirata; a harang késztője Gergely (Gregorius) besztercei ágyúöntő volt61
A bólyai harang, részletek (15. század)62
A csíkszentmártoni harang (1495)62
A homoródszentpáli harang (1542)62
A csíkszentmártoni harang felirata, Nürnberg címerével62
A homoródszentpáli harang felirata62
A harangkészítés műveletei Theophilus presbyter 11. századi traktátusa nyomán71
Harang öntőformájának készítése a a yorki székesegyház 14. századi üvegablakán72
Részlet Vittorio Ghiberti (1418-1496) traktusából73
Felvételek Gombos Lajos harangöntő őrbottyáni műhelyéből74
Felvételek Gombos Lajos harangöntő őrbottyáni műhelyéből75
Rómer Flóris rajza az első világháborúban elpusztult dési harangról78
Patay Pál tanulmányához
Kontár harangöntő műve a 16. század végéről89
Minuszkulás feliratú harang a 16. század végéről89
Georgius Wierd eperjesi (Presov, Szlovákia) mester 1652-ben öntött harangja89
Balthasar Herold pozsonyi (Bratislava, Szlovákia) mester harangja 1656-ból91
Népi ezermester által öntött harang 1605-ből91
A város visszafoglalása utáni első budai harangöntő mesternek a pesti városháza számára 1697-ben öntött harangja93
Joseph Steinstock budai mester által öntött harang 1761-ből93
Georgius Lázár rettegi (Reteag, Románia) vándorló harangöntő 1783-ben a nagydobosi református templom számára helyben Nagydoboson öntött harangja95
Nemes László Sándor kisgejőci (Mali Hejovci, Ukrajna) harangöntő 1849-ben öntött harangja95
Nagydohos, görögkatolikus harangláb98
Késő reneszánsz "fiatornyos" harangtorony (Nyírbátor)98
Az 1956. évi forradalom vértanúinak nyughelyén, a budapesti új köztemető 301-es parcellájában lévő sárgaréz harang99
Harangtorony (Miskolc, Avas, 1557)99
A tóvárosi harang- és óratorony (Tata, 1763-1764)99
Az első világháború alatt hadi célokra rekvirált harangok egy gyűjtőhelyen101
Az 1930-ban öntött "Szent Imre" harang bemutatásának hirdetménye a budapesti Szent István templom előtt101
A második világháború áldozata. A keszthelyi plébániatemplom 1944. decemberében egy gránáttól kigyulladt. Az ismeretlen mester által 1509-ben öntött harangnak csak egy darabja maradt meg103
Török József tanulmányához
Harangszentelés112
Harang fölkenése113
Harang tömjénezése115
Barna Gábor tanulmányához
Fa ágas harangláb (Kehard-Széptölgyes puszta, Zala megye)131
Fa oszlopos harangláb (Csöde, Zala megye)133
Állványos fa harangláb (Mersevár, Győr-Sopron megye)135
Harangszentelés 1938-ban az újonnan épült pécsi pálos templomnál138
A Kálvária-kápolna harangjának újraszentelése 1992-ben (Pécs, Baranya megye)139
A Kálvária-kápolna harangja: öntötték Rupprecht testvérek és társa Rudle Ignác Pécsett139
Székely keresztalja (búcsús csoport) csengettyűsökkel, 1942143
Fa harangláb, Erzsébet (Baranya megye)145
Fa harangláb harangjai (Erzsébet, Baranya megye)145
Kunszentmártonban a toronyőr minden óraütéskor a 4 világtáj felé hajolva énekelte "Dicsértessék a Jézus Krisztus!" (1900-as évek, Seres Katalin krétarajza)149
Déli harangszó a tiszántúli Mesterszállás kisközségben (1920-as évek, Seres Katalin krétarajza)149
Belépőjegy a Kereszt- és Harang Társulat báljára (Kunszentmárton 1947)150
Zsúpszoknyás fa harangláb (Pankasz, Vas megye)152
Iskola harangtoronnyal (Magyaregregy, Baranya megye)155
Harangláb és tűzoltószertár (Gutatöttös, Vas megye)156
A tanulmányban említett néphagyományok előfordulási helyei (térkép)160
Szoknyás, fazsindelyes harangláb (Nemesnép, Vas megye)163
Fa harangtorony fiatornyokkal (Nemesborzova, Szatmár megye)167
A legnagyobb fa harangtorony fiatornyokkal (Nyírbátor, Szabolcs megye)171
Öreg-hegyi kápolna (Szakcs, Torna megye)175
Harangtorony (Hidegség, Győr-Sopron megye)176
Kézsmárk, reneszánsz harangtorony (1586)177
Érszegi Géza tanulmányához
Körmenet indult a Dicsőséges Szűz képmásával... (12. század, San in Damaso, Roma)189
Ágoston Gábor tanulmányához
Nándorfehérvár (korabeli metszet)203
Szkander bég216
Hunyadi János (barokk kori ábrázolás)224
Részlet egy 15. századbeli magyar számszeríjbúl Hunyadi-címerrel (Magyar Nemzeti Múzeum)224
Bizánc ostroma (francia miniatúra)225
Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 1300-1683 (térkép)228
Hunyadi János birtokai 1456-ban (térkép)228
Magyaroszág és szomszédsága a Hunyadiak korában (térkép)229
Végvárrendszer a 15. században (térkép)229
Galambóc vára232
Szendrő vára232
Vajdahunyad vára233
Belgrád vára233
II. Mehmed szultán (érem a szultán arcképével, 1481?)235
Az előbbi érem másik oldala235
Nándorfehérvár ostroma (török miniatúra)236
Wagner Sándor: Dugovics Titusz (1859)237
Hunyadi János címere240
Hunyadi János a Thúróczy-krónikában240
16. századi naszád (rekonstruált rajz)241
A nándorfehérvári csata fázisai 1-2-3243
Kulcsár Péter tanulmányához
Bartolomeo Vivarini: Kapisztrán János (1459)267
II. Mehmed szultán (1428-1481) (korabeli rajz)267
Kapisztrán János (ismeretlen 18. századi festő alkotása)273
Lotz Károly: Kapisztrán János prédikál280
Lotz Károly: Kapisztrán megáldoztatja a haldokló Hunyadi Jánost281
A nevezetes Életrajzok kiadása (1523)283
A szentté avatásra kiadott emlékérem283
Da Capestrano tárgyal (metszet az Életrajzok 1683-as kiadásból)283
P. Virgilio Felice Di Virgilio tanulmányához
Capestrano: S. Giovanni kolostor289
Capestrano: Középkori vár289
Capestrano: Kolostor, Szent János emlékmű292
San Juan Capistrano, California (USA)292
Capistrano villa (üdülőfalu, Spanyolország293
Capistrano villa, az önkormányzat hirdetménye, Spanyolország293
San Juan de Capistrano utca, Spanyolország296
Capestrano: a Szent mellszobra a kolostor templomában296
Capestrano: felvonulás a Szent ezüst mellszobrával297
Capestrano: felvonulás a Szent mellszobrával: a zenei együttes297
Capestrano: A Szent ünnepe (1962. május 15.) - zenei pavilon a piacon300
Capestrano: 1994. október 23., a keresztes lovagok csoportja300
Capestrano: a tábori lelkészek gyűlése301
Sulmona: Szent János kápolna a kaszárnyában301
Sulmona: a Szent domborműve a kaszárnya kápolnájában304
München-Monaco: Kapisztrán Szent János plébániatemplom, Németország304
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem