802.495

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba

Szerző

Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 297 oldal
Sorozatcím: Társadalomstatisztikai közlemények
Kötetszám: 216
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 800 példányban. Fekete-fehér ábrákkal.

Előszó

A Központi Statisztikai Hivatal új kiadványsorozatának, a Társadalomstatisztikai Közleményeknek első számaként lát napvilágot ez a jelentés. E sorozat megindításával a Központi Statisztikai Hivatal... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS 17
I. A FIATAL KERESŐK ÖSSZETÉTELE, HELYZETÜK OBJEKTÍV JELLEMZŐI 19
1. A fiatal keresők munkajellegcsoportjai 19
2. Az egyes munkajellegcsoportok nemenkénti megoszlása 21
3. Az egyes munkajellegcsoportok életkor és munkában eltöltött idő szerinti megoszlása 22
4. Az egyes munkajellege söpörtök iskolai-szakmai végzettség szerinti megoszlása 24
5. Az egyes munkajellegcsoportok lakóhely szerinti megoszlása 26
6. A fiatal keresők családi körülményei 27
7. A fiatal keresők anyagi helyzete 29
8. A fiatal keresők lakáshelyzete 33
II. A PÁLYAKEZDŐ FIATALOK MEGTETT ÚTJA 36
1. A szülők foglalkozási rétegének szerepe gyermekük hovatartozásának meghatározásában 36
2. Egyéni tényezők szerepe a pályakezdő fiatalok rétegződésében 41
3. Iskolázás - pályaválasztás 46
4. A szakképzettség és a foglalkozás kongruenciája 54
5. Intragenerációs mobilitás 55
6. Lakóhelyi mobilitás. A lakóhely és munkahely kongruenciája 58
7. Munkahelyválasztás - munkahelyi mobilitás 60
III. A PÁLYAKEZDŐ FIATALOK VÁLASZA SAJÁT HELYZETÜKRE 63
1. A foglalkozással való azonosulás 63
2. A foglalkozási csoporthoz való viszony 75
3. A pályakezdő fiatalok és a munkahely 78
4. A pályakezdő fiatalok értékrendszerének, szemléletének néhány jellegzetes vonása 86
IV. A TOVÁBBLÉPÉS NÉHÁNY VÁRHATÓ VONÁSA 97
MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 103
A FELVÉTEL SORÁN HASZNÁLT KÉRDŐÍV 107
Táblázatok
I. a fiatal keresők összetétele, helyzetük objektív JELLEMZŐI 119
1.1 A megkérdezettek nem és lakóhely szerinti megoszlása- munkajelleg szerint 120
1.2 A megkérdezettek neme, részletes korcsoportonkénti megoszlása- munkajelleg szerint 121
1.3 A megkérdezettek neme,legmagasabb iskolai-szakmai végzettség szerinti megoszlása- munkajelleg szerint 122
1.4 A megkérdezettek munkajellegenkénti megoszlása- aszerint, hogy hány szakképzettségük van 122
1.5 A megkérdezettek munkajellegenkénti megoszlása, életkora- a munkában töltött hónapok száma szerint 123
1.6 A megkérdezettek munkajellege, összes munkában töltött ideje - az azonos munkajellegben töltött hónapok száma szerint 124
1.7 A megkérdezettek munkajellege, családi állapota - korcsoportok szerint 125
1.8 A megkérdezettek neme, családi állapota, van-e gyermekük - munkajelleg szerint 126
1.9 A megkérdezettek neme, lakáshasználati jogcíme - munkajelleg szerint 127
1.10 A megkérdezettek munkajellegenkénti és korcsoportonkénti megoszlása - a lakáshasználati jogcím szerint 128
1.11 A megkérdezettek munkajellegenkénti megoszlása, lakóhelye - a lakáshasználati jogcím szerint 128
1.12 A megkérdezettek munkajellegenkénti, és apjuk munkajellege szerinti megoszlása - a lakáshasználati jogcím szerint 129
1.13 A megkérdezettek neme, keresetnagyság szerinti megoszlása, átlagkeresete - munkajelleg szerint 130
1.14 A megkérdezettek keresetnagyság szerinti megoszlása, átlagkeresete - korcsoport és munkajelleg szerint 131
1.15 A megkérdezettek munkajellegenként! megoszlása, munkában töltött ideje és átlagkeresete, kereseti csoportok szerint 133
1.16 A megkérdezettek neme, családi állapota, együtt laknak-e szüleikkel, rokonaikkal - munkajelleg szerint 135
1 17 A szüleikkel, rokonaikkal együttlakó megkérdezettek családi állapota, a háztartás költségeihez való hozzájárulásuk mértéke - nem és munkajelleg szerint 136
1.18 A szüleikkel, rokonaikkal együttlakó megkérdezettek hazaadott pénzösszegének felhasználása - munkajelleg szerint 137
1.19 A teljes fizetésüket hazaadó megkérdezettek neme, a zsebpénz nagyságcsoportja - munkajelleg szerint 138
1.20 A szüleikkel, rokonaikkal együttlakó megkérdezettek neme, a hazaadott összeg nagyságcsoportja - aszerint, hogy ki gondoskodik élelmezésükről és ruházkodásukról 139
1.21 A szüleikkel, rokonaikkal együtt lakó megkérdezettek családi állapota, kereseti csoportjai, a ruházkodásukról, élelmezésükről való gondoskodás - a kereset hazaadásának mértéke szerint 140
1.22 A szüleikkel, rokonaikkal együtt lakó megkérdezettek munkajellege, családi állapota - aszerint, hogy ki gondoskodik ruházkodásukról, és élelmezésükről 142
1.23 A szüleikkel, rokonaikkal nem együtt lakó megkérdezettek munkajellege, családi állapota - a családjuktól kapott támogatás jellege szerint 143
II. A PÁLYAKEZDŐ FIATALOK MEGTETT ÚTJA 145
2.1 A szülők foglalkozási rétegének szerepe gyermekük hovatartozásának meghatározásában 147
2.1. 1 Az apa munkajellege a megkérdezett születésekor - a megkérdezett apjának jelenlegi munkajellege szerint 147
2.1.2 Az anya munkajellege a megkérdezett születésekor - a megkérdezett anyjának jelenlegi munkajellege szerint 147
2.1.3 A megkérdezett anyjának jelenlegi munkajellege - a megkérdezett apjának jelenlegi munkajellege szerint 147
2.1.4 A megkérdezettek neme, anyjának jelenlegi munkajellege - a megkérdezettek munkajellege szerint 148
2.1.5 A megkérdezettek neme, apjának jelenlegi munkajellege, a megkérdezettek munkajellege szerint 149
2.1.6 A megkérdezett apjának jelenlegi munkajellege, a megkérdezettek munkajellege - a munkában töltött hónapok száma szerint 150
2.1.7 A megkérdezettek neme, átlagos tanulmányi eredménye, az általános iskola befejezésekor, apjuk jelenlegi munkajellege - a megkérdezettek munkajellege szerint 152
2.2 Egyéni tényezők szerepe a pályakezdő fiatalok rétegződésében 153
2.2.1 A megkérdezettek munkajellege, az általános iskola elvégzésének helye - tanulmányi eredményük szerint 153
2.2.2 A középiskolát végzett megkérdezettek neme, átlagos tanulmányi eredménye, apjuk jelenlegi munkajellege - munkajelleg szerint 154
2.2.3 A megkérdezettek legmagasabb iskolai-szakmai végzettsége, az általános iskola elvégzésének helye - tanulmányi eredményük szerint 155
2.2.4 A megkérdezettek neme,legmagasabb iskolai-szakmai végzettsége - az apa jelenlegi munkajellege szerint 156
2.2.5 A megkérdezettek munkajellege, a megkérdezett apjának jelenlegi munkajellege - a megkérdezettek által az első munkábaállás előtt vonzónak talált foglalkozás munkajellege szerint 157
2.2.6 A megkérdezettek munkajellegenkénti megoszlása aszerint, hogy első munkábaállásuk előtt vonzódtak-e más foglalkozáshoz és hogy mióta törekedtek jelenlegi foglalkozásukra - a megkérdezettek apjának jelenlegi munkajellege szerint 159
2. 3 Iskolázás - pályaválasztás 162
2.3.1 A megkérdezettek neme, első tevékenységük az általános iskola befejezése után - a megkérdezettek munkajellege szerint 162
2.3.2 A megkérdezettek általános iskola befejezése utáni első tevékenysége - nem, lakóhely és munkajelleg szerint 163
2.3.3 A megkérdezettek neme, munkajellege - 14. évük betöltése utáni tevékenységük szerint 164
2.3.4 A megkérdezettek neme, lakóhelyváltoztatási típusa - 14. évük betöltése utáni tevékenységük szerint 165
2.3.5 A megkérdezettek neme, lakóhelye - 14. évük betöltése utáni tevékenységük szerint 165
2.3.6 A megkérdezettek neme, 14. évük betöltése utáni tevékenységük - legmagasabb iskolai végzettségük szerint 166
2.3.7 A megkérdezettek neme, apjuk jelenlegi munkajellege - 14. évük betöltése utáni tevékenységük szerint 166
2.3.8 A megkérdezettek neme, munkajellege - befejezett iskolai-szakmai végzettségük szerint 167
2.3.9 A nappali tagozaton végzett megkérdezettek neme, munkajellege - iskolai-szakmai végzettségük szerint 168
2. 3.10 iskolai-szakmai képzésüket megszakító, megkérdezettek neme, munkajellegenkénti megoszlása - képzésfajták szerint 169
2.3.11 A szakképzetlen megkérdezettek szakképzetlenségének okai lakóhely, nem és iskolai végzettség szerint 170
2.3.12 A szakképzetlen megkérdezettek szakképzetlenségének okai, a továbbtanulási szándék jellege és iskolai végzettség szerint 172
2.3.13 A szakképzetlenség indokainak és az első munkábaállás előtt vonzónak tartott foglalkozás meghiúsulása okainak összefüggése a szakképzetlen megkérdezetteknél 174
2.3.14 Mióta gondoltak a megkérdezettek jelenlegi foglalkozásukra - munkajelleg, a foglalkozás és a szakképzettség kongruenciája szerint 174
2.3.15 A szakképzetlen és a szakképzettségüknek nem teljes mértékben megfelelő foglalkozású megkérdezettek foglalkozásválasztásának indokai - munkajelleg szerint 175
2.3.16 A szakképzettség szerzésének indoklása a szakképzett megkérdezettek munkajelleg, valamint a foglalkozás-, és a szakképzettség kongruenciája szerint képzett csoportjaiban 176
2.3.17 A megkérdezettek jelenlegi munkajellege - az első munkábaállásuk előtt vonzónak talált foglalkozás munkajellege szerint 176
2.3. 18 A megkérdezettek neme, munkajellege - az első munkábaállás előtt vonzónak tartott foglalkozás el nem érésének oka szerint 177
2.3.19 A befejezett, megszakított, folyamatban levő és tervezett alsószintű képzésben résztvett megkérdezettek nemenkénti megoszlása - képzésfajták szerint 178
2.3.20 A befejezett, megszakított, folyamatban levő és tervezett középfokú oktatásban résztvevő megkérdezettek nemenkénti megoszlása - képzésfajták szerint 179
2.3.21 A befejezett, megszakított, folyamatban levő és tervezett felsőfokú technikumi és egyéb felsőfokú képzésben résztvett megkérdezettek nemenkénti megoszlása - képzésfajták szerint 179
2.3.22 A befejezett, megszakitott, folyamatban levő és tervezett egyetemi-főiskolai oktatásban résztvett megkérdezettek nemenkénti megoszlása - képzésfajták szerint 180
2.3.23 Az első munkábaállás előtt vonzónak talált foglalkozások munkajellegcsoportonkénti összefüggése a kérdőíven más vonatkozásban említett foglalkozással 181
2.3.24 A megkérdezettek neme és foglalkozásukkal való elégedettségük foka - az első munkábaállás előtt vonzónak tartott foglalkozás meghiúsulásának oka szerint 181
2.4 A szakképzettség és a foglalkozás kongruenciája 182
2.4.1 A megkérdezettek neme, foglalkozásukkal való elégedettségük foka - munkajelleg szerint 182
2.4.2 A megkérdezettek munkajellege, legmagasabb iskolai-szakmai végzettsége - foglalkozásuk és szakképzettségük kongruenciája szerint 183
2.4.3 A jelenleg vonzónak talált foglalkozás munkajellege szintjének munkajellegcsoportonkénti viszonya aszerint, hogy a megkérdezettek foglalkozása kongruens-e szakképzettségükkel 184
2.5 Intragenerációs mobilitás 185
2.5. 1 Az első munkábaálláskori és a jelenlegi munkajelleg összefüggése az első munkábaállásuk előtt más foglalkozáshoz vonzódó és nem vonzódó megkérdezetteknél 185
2.6 Lakóhelyi mobilitás. A lakóhely és munkahely kongruenciája 186
2.6.1 A megkérdezettek neme és lakóhelyváltoztatási típusa munkajellegcsoportonként 186
2.6.2 A lakóhelyváltoztatások száma a megkérdezettek nem és jelenlegi lakóhely szerint képzett csoportjaiban 187
2.6.3 A munkahely és a lakóhely kongruenciája a megkérdezettek lakóhely és munkajelleg szerint képzett csoportjaiban 187
2.7 Munkahelyválasztás - munkahelyi mobilitás 188
2.7.1 A megkérdezettek munkajellege, eddigi munkahelyeik száma - a munkában töltött hónapok száma szerint 188
2. 7. 2 A felvétel időpontjában már második munkahelyükön dolgozó megkérdezettek munkajellege - a munkahelyeiken töltött hónapok száma szerint 189
2.7.3 A felvétel időpontjában már harmadik munkahelyükön dolgozó megkérdezettek munkajellege - a munkahelyeiken töltött hónapok száma szerint 189
2.7.4 A felvétel időpontjáig már négy vagy több munkahelyen dolgozó megkérdezettek munkajellege - a jelenlegi munkahelyükön töltött hónapok száma szerint 189
2.7.5 A megkérdezettek munkajellege eddigi munkahelyeik száma - munkamegszakításaik száma szerint 190
2.7.6 A megkérdezettek munkajellege, eddigi munkahelyeik száma - munkajellegváltásaik száma szerint 191
2.7.7 A jelenleg első és a jelenleg nem első munkahelyükön dolgozó megkérdezettek hogyan kerültek jelenlegi munkahelyükre - a munkahely megválasztásának szempontjai, illetve okai szerint 192
2.7. 8 A megkérdezettek lakóhelye, hogyan kerültek jelenlegi munkahelyükre - a munkahelyi elégedettség foka szerint 193
2.7.9 Hogyan kerültek a megkérdezettek a jelenlegi munkahelyükre - munkajellegük szerint 193
2.7.10 A jelenleg első és a jelenleg nem első munkahelyükön dolgozó megkérdezettek munkahelyének megválasztása szempontjai, illetve okai - a munkahelyi elégedettség foka szerint 194
III. A PÁLYAKEZDŐ FIATALOK VÁLASZA SAJÁT HELYZETÜKRE 195
3.1 A foglalkozással való azonosulás 195
3.1.1 A foglalkozással való elégedettség foka - aszerint, hogy mióta gondoltak jelenlegi foglalkozásukra a megkérdezettek 196
3.1.2 A megkérdezettek munkajellege - legmagasabb iskolai-szakmai végzettségük és a foglalkozással való elégedettségük foka szerint 196
3.1.3 A foglalkozásukkal teljes mértékben elégedett és nem elégedett megkérdezettek munkajellege - a foglalkozással való elégedettség típusai szerint 197
3.1.4 A foglalkozásukkal teljes mértékben elégedett megkérdezettek munkajellege - az apa jelenlegi munkajellege és a foglalkozással való elégedettség típusai szerint 197
3.1.5 A foglalkozásukkal részben elégedett megkérdezettek munkajellege - az apa jelenlegi munkajellege és a foglalkozással való elégedettség típusai szerint 199
3.1.6 A foglalkozásukkal nem elégedett megkérdezettek munkajellege - az apa jelenlegi munkajellege és a foglalkozással való elégedettség típusai szerint 200
3.1.7 A jelenlegi foglalkozással való elégedettség munkajelleg csoportonkénti indokai a foglalkozásukkal teljes mértékben elégedett megkérdezettek körében 201
3.1. 8 A foglalkozással kapcsolatos ellentmondásos vélemény munkajelleg csoportonkénti indoklása a foglalkozásukkal részben elégedett megkérdezettek körében 201
3.1.9 A jelenlegi foglalkozással való elégedetlenség munkajellege csoportonkénti indokai a foglalkozásukkal nem elégedett megkérdezettek körében 202
3.1.10 A megkérdezettek neme, munkahelyükkel való elégedettségük foka - munkajelleg szerint 202
3.1.11 A megkérdezettek munkajellege - foglalkozásuk és szakképzettségük kongruenciája, és munkahelyükkel való elégedettségük szerint 203
3.1.12 A jelenleg vonzónak talált foglalkozás munkajellege szintjének viszonya a megkérdezettek jelenlegi munkajellegéhez - a jelenlegi foglalkozással való elégedettség szerint 203
3.1.13 A megkérdezettek munkajellegenkénti megoszlása, munkában töltött ideje és átlagkeresete - aszerint, hogy vonzódik-e jelenleg magasabb munkajellegű foglalkozáshoz 204
3.1.14 A foglalkozásukkal teljes mértékben és nem teljes mértékben elégedett megkérdezettek munkajellege, jelenlegi munkajellegükben töltött hónapjaik száma - aszerint hogy vágynak-e magasabb munkajellegesoportba 205
3.1.15 A jelenleg vonzónak talált foglalkozás munkajellege csoportonkénti viszonya a jelen
legihez a magasabb munkajellege soportba vágyó, illetve nem vágyó megkérdezettek
körében 207
3.1.16 A megkérdezettek megoszlása aszerint, hogy miért vonzódik jelenleg más foglalkozáshoz - a jelenleg vonzónak talált munkajelleg szerint 207
3.1.17 A megkérdezettek neme, munkajellege - a szabad választási lehetőség esetén fontosnak és nem fontosnak tartott munka típusa szerint 208
3.1.18 A foglalkozásukkal teljes mértékben elégedett és nem elégedett megkérdezettek neme, foglalkozásukkal való elégedettségük típusa - a szabad választási lehetőség
esetén fontosnak és nem fontosnak tartott munka típusa szerint 211
3.1.19 A megkérdezettek munkajellege, vágynak-e magasabb munkajellege csoportba - a jelenlegi munkájuk végzéséhez szükséges személyes tulajdonságok, adottságok
szerint 214
3.1. 20 A megkérdezettek neme, munkajellege - a jelenlegi munkájuk végzéséhez szükséges személyes tulajdonságok szerint 217
3.2 A foglalkozási csoporthoz való viszony 220
3.2.1 A megkérdezettek neme, jelenlegi munkajellege - a jelenleg vonzónak talált foglalkozás munkajellege szerint 220
3.2.2 A megkérdezettek jelenlegi munkajellege, apjuk jelenlegi munkajellege - a jelenleg
vonzónak talált foglalkozás munkajellege szerint 222
3.3 A pályakezdő fiatalok és a munkahely 224
3.3.1 A megkérdezettek munkajellege - a foglalkozással való és a munkahelyi elégedettség foka szerint 224
3.3.2 A megkérdezettek neme, a munkahelyükkel való elégedettségük foka, munkahelyeik
száma és a jelenlegi munkahelyen töltött hónapok száma szerint 225
3.3.3 A megkérdezettek munkajellege - munkahelyükkel való elégedettségük foka és a munkahelyük megítélésére vonatkozó indokaik jellege szerint 225
3.3.4 A megkérdezettek munkajellege - munkahelyük megítélése szerint 226
3.3.5 A megkérdezettek munkajellege - a munkahelyükkel való elégedettségük foka és a
munkahellyel kapcsolatos kifogásaik jellege szerint 227
3.3.6 A megkérdezettek munkajellege - a munkahelyükre vonatkozó kifogásaik szerint 228
3.3.7 A megkérdezettek munkajellege - a munkahely jellemzőinek megítélése szerint 228
3. 3. 8 A jelenleg első és jelenleg nem első munkahelyükön dolgozó megkérdezettek munkahelyválasztási szempontjai - munkajelleg szerint 229
3, 3. 9 A megkérdezettek neme, bizonyos tényezőkről alkotott véleménye - a munkahely jellemzőinek megítélése szerint 230
3.3.10 A jelenleg első és a jelenleg nem első munkahelyükön dolgozó megkérdezettek munkahelyválasztási szempontjai - nem és lakóhely szerint 236
3.3.11 Az első és nem első munkahelyes megkérdezettek megoszlása a munkahely megválasztásának szempontjai, illetve okai szerint 236
3.3.12 Az első munkahelyükön, de már több foglalkozásban dolgozó és a nem első munkahelyes megkérdezettek munkajellege - a munkahelyváltoztatás indokai szerint 237
3.3.13 A nem első munkahelyükön dolgozó megkérdezettek jelenlegi munkahelyének megválasztási szempontjai, okai - a munkahely jellemzőinek megítélése szerint 237
3.3.14 A megkérdezettek tervezett munkahelyváltoztatásának indokai - nem, lakóhely és a
munkahellyel való elégedettség foka szerint 238
3.3. 15 Milyen jellegű változást várnak a megkérdezettek jelenlegi munkahelyükön - munkajelleg szerint 239
3.3.16 Milyen jellegű változást várnak a megkérdezettek jelenlegi munkahelyükön - az ott
eltöltött idő hossza szerint 239
3.3.17 A megkérdezettek munkajellege - a munkahelyükkel való elégedettségük foka és a
fiatalokkal való bánásmód megítélése szerint 240
3.3.18 A megkérdezettek véleménye saját keresetükről - munkajelleg szerint 240
3.3.19 A megkérdezettek munkajellege - a kereset igazságosságának megítélési szempontja és a konkrét vélemények szerint 241
3.3.20 A keresetüket igazságtalannak és igazságosnak tartó megkérdezettek keresetének
nagyságkategóriái - munkajelleg szerint 242
3.3.21 A megkérdezettek neme és abszolút bérszínvonalról alkotott véleménye - munkajelleg szerint 242
3.4 A pályakezdő fiatalok értékrendszerének, szemléletének néhány jellegzetes vonása 243
3.4.1 A megkérdezettek neme, munkajellege - bizonyos tényezőkről alkotott véleményük szerint 243
3.4.2 A megkérdezettek neme, a szívesen végzett munkáról való véleménye - bizonyos tényezőkről alkotott véleményük szerint 245
3.4.3 A megkérdezettek neme, bizonyos tényezőkről alkotott véleménye - a szabad választási lehetőség esetén fontosnak és nem fontosnak tartott munkatípusa szerint 246
3.4.4 A megkérdezettek neme, a szórakozásról alkotott véleménye - a szórakozás értelmezése szerint 252
3.4.5 A foglalkozásukkal elégedett és elégedetlen megkérdezettek neme, az elégedetlenség, illetve elégedettség típusai - bizonyos tényezőkről alkotott véleményük szerint 252
3.4.6 A megkérdezettek munkajellege - a ruházkodásukról és élelmezésükről való gondoskodás, a magas keresetre vonatkozó vélemény szerint és aszerint, hogy együtt
laknak-e szüleikkel 254
3.4.7 A megkérdezettek magas keresetre vonatkozó véleménye - az abszolút bérszínvonal megítélése szerint 255
3.4.8 A megkérdezettek neme, a magas keresetre vonatkozó véleménye - aszerint, hogy mire érdemes pénzt költeni 255
3.4.9 Mire fordítanák a megkérdezettek keresetük többletét, ha keresetük másfélszerese volna a jelenleginek - aszerint, hogy mire érdemes pénzt költeni 256
3.4, 10 A megkérdezettek neme, munkajellege - égető problémáik - szerint 258
3.4.11 A megkérdezettek égető problémái a felvétel idejében - aszerint, hogy mire fordítanák keresetük többletét, ha keresetük másfélszerese volna a jelenleginek 260
3.4.12 A megkérdezettek keresetének nagyságkategóriái - nem, munkajelleg és a saját kereset megítélése szerint 262
3.4.13 A megkérdezettek munkajellege - a kereset-nagyságkategóriája és a magas keresetre vonatkozó vélemény szerint 265
3.4. 14 A megkérdezettek munkajellege - lakóhelyük és a magas keresetre vonatkozó véleményük szerint 266
3.4.15 Mire fordítanák a megkérdezettek keresetük többletét, ha keresetük másfélszerese
volna a jelenleginek - nem és munkajelleg szerint 266
3.4. 16 Mire fordítanák a megkérdezettek keresetük többletét, ha keresetük másfélszerese
volna a jelenleginek - keresetük nagyságkategóriája és munkajelleg szerint 268
3.4. 17 A megkérdezettek neme, munkajellege - aszerint, hogy mire érdemes pénzt költeni 272
3.4. 18 A megkérdezett férfiak munkajellege - a szabadidőben szívesen végzett tevékenység szerint 275
3.4.19 A megkérdezett nők munkajellege - a szabadidőben szívesen végzett tevékenység szerint 276
3.4.20 Az összes megkérdezett munkajellege - a szabadidőben szívesen végzett tevékenység szerint 277
IV. A TOVÁBBLÉPÉS NÉHÁNY VÁRHATÓ VONÁSA 279
4.1 A megkérdezettek tervezett munkahelyváltoztatásának indokai - munkajelleg szerint 280
4.2 A fiatalokkal való bánásmód a munkahelyváltoztatást tervező és nem tervező megkérdezettek munkahelyén - a munkahely megítélésére vonatkozó indokok jellege szerint 281
4.3 A továbbtanulást tervező megkérdezettek munkajellege - a tervezett tanulás szintje és célja szerint 282
4.4 A megkérdezettek munkajellege - a felvétel időpontjában nappali és esti tagozaton folyamatban levő és tervezett tanulásuk szintje és jelenlegi foglalkozásukkal való kapcsolata szerint 285
4.5 A tanulást tervező megkérdezettek munkajellege - a tervezett tanulás szintje és tervezett időpontja szerint 287
4.6 A tanulást tervező megkérdezettek munkajellege - a tervezett tanulás szintje és a megkérdezett jelenlegi foglalkozásával való kapcsolata szerint 289
4.7 A továbbtanulásukat tervező megkérdezettek munkajellege, jelenlegi foglalkozásukkal való elégedettsége - a tervezett tanulás szintje és ennek a jelenleg vonzónak talált foglalkozással való összefüggése szerint 290
4.8 A továbbtanulni nem akaró megkérdezettek munkajellege - a tovább nem tanulás indokai szerint 292
4.9 A jelenleg magasabb munkajellegcsoportba vágyó és nem vágyó megkérdezettek jelenleg vonzónak talált foglalkozásának összefüggése a kérdőíven más vonatkozásban említett foglalkozásokkal - a jelenleg vonzónak talált foglalkozás munkajellege szerint 293
4.10 A megkérdezettek apjának jelenlegi munkajellege - a magasabb munkajellegcsoportba vágyó, illetve nem vágyó megkérdezettek jelenleg vonzónak tartott foglalkozásának munkajellegcsoportjai és elképzeléseik megalapozottsága szerint 294
4.11 A megkérdezett házas férfiak és feleségük munkajellege közötti összefüggés 297
4.12 A megkérdezett házas nők férjük munkajellege közötti összefüggés 297
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba

Könyvtári könyv volt. A gerinc javított. Néhány oldalon bejegyzés, aláhúzás látható.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba