776.580

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar kultúra esélyei

Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika/Kultúra, életmód, társadalom

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: MTA Társadalomkutató Központ
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 327 oldal
Sorozatcím: Magyarország az ezredfordulón
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 10-963-508-543-5

Előszó

Kötetünkben a kultúra magyarországi helyzetével és szerepével foglalkozunk - kitekintéssel Európára és a világra.
Hatalmas nagy téma, elismerem. Mindig is az volt, de a mai "világállapotban"... Tovább

Tartalom

Előszó9
Kiegészítő kutatások más forrásból11
Kultúra és szabadidő (Nemzeti Kulturális Alap - Szonda Ipsos)11
A közösségek, valamint az ifjúság helyzete (a Miniszterelnöki Hivatal által támogatott akadémiai kutatások keretében)11
Európa kapujában13
Az átalakulás szakaszai14
A kultúra, a tudás, az emberi tőke szerepe14
Magyarország a "rajtvonalon"15
A kiinduló helyzet - új elemek a társadalom és a kultúra szemléletében
Társadalom, "álladalom"23
A társadalom (termo-) és szociodinamikája23
Holtpont és forrpont26
A fejlődés és a struktúrák dinamikus felfogása26
A struktúrák statikája27
A dinamika algoritmusai28
Három társadalmasulás, három "prométheuszi" forradalom29
Első-, másod- és harmadfokú közösségek32
Elsőfokú közösségek32
Másodfokú közösségek32
A hierarchia. Az első- és másodfokú közösségek az első- és másodfokú társadalomban33
A közösségi viszonyok átalakulása. Az individualizáció34
A harmadfokú közösségek lehetősége35
A két modernizáció forduló (vagy holt-)pontján36
A globalizáció36
Az első ellentmondás tehát: új jelenség vagy sem a globalizáció?37
A második ellentmondás: veszély vagy lehetőség?38
Gazdaság40
Állam (álladalom) - társadalom42
A harmadfokú társadalom felépítése, osztályszerkezete. Hálózatiság, civil társadalom46
Keret, pólus és reziduum47
Hálózatiság50
Civil társadalom51
Szociodinamikai osztályok54
Harmadfokú közösségek58
Hazánk szerves és szervetlen fejlődése. A fejlődés algoritmusa59
Alternatívák67
Új hálózat világtotalitarianizmus67
A régiók harca67
Káosz68
Új jóléti társadalom, magasabb demokrácia68
Gondolkodás, kultúra, életmód70
A gondolkodás módszere (minéműség-mennyiség-minőség)70
A gondolkodás és az alkotás stílusa, illetve szintjei75
A gondolkodás75
Alkotóképesség és készség (kreativitás)76
Generatív alkotókészség77
Konstruktív alkotókészség78
A gondolkodási stílus és a kreativitás összefüggése79
Átvezetés a kultúrára80
A kultúra, az életmód és a civilizáció fogalma81
A kultúra82
Civilizáció85
Az életmód87
A 20. század kulturális kihívásai88
A kultúra szerepe89
A kultúra mennyisége89
A kultúra átadásának és terjedésének módja92
A kultúra értékviszonyai92
A kultúra szerkezete94
Az elsőfokú társadalmak kultúrája96
A magas (autonóm) kultúra megjelenése96
Az újkori másodfokú társadalmak kultúrái97
A folklór és a magaskultúra között99
A harmadik szint: a legújabb évtizedek kihívásai101
Kulturális magatartás104
A kulturális magatartás hét fajtája104
A jelenlegi helyzet110
A feladat111
Életmód112
Az analitikus, hierarchikus időszerkezet belső ellentmondásai113
Az idő társadalmi felosztásának vázlata116
Az életmód hét fajtája117
A társadalmi fejlődés holtpontja és a kultúra118
Tanulságok a jelen kultúra-, szabadidő- és életmód-szociológiai megközelítéséből
Kultúra125
"Cultural Studies"125
Az első hullám126
A második hullám129
Kitekintés a kultúra pszichológiájára135
Kultúra és kultúrák137
Kultúrák értékválasztás szerint138
Reflexiók Hunter könyvére140
A kultúra fajtái kultúratípusok szerint141
A szubkultúrák144
A kultúra fajtái életvitel és orientációs típusok szerint144
Az idő-háztartás szerkezete és a szociokulturális szerkezet145
Richard A. Peterson és Michael Hughes vizsgálata146
Franciaországi vizsgálatok147
Németországi vizsgálatok148
Függelék149
Jegyzetek az európai cultural research-ökről149
Cultural Studies in Europe (1996)150
Cultural Industries in Europe (1999)151
Creative Europe (2002)152
Életmód, szabadidő154
A kutatások áttekintése154
Egy összegzés Amerikából (John P. Robinson és Geoffrey Godbey)158
Kitekintés a világra160
Kritika és kiút160
Közösség és kultúra161
Harambee project161
A közösségek helyzete (amerikai példa: Robert D. Putnam)162
Ugyanaz a másik oldalról: az individualizáció (európai példa: Ulrich Beck)167
A "világállapot" - Összegzés és kiútkeresés169
Első és második, reflexív modernizáció (Beck-Giddens-Lash-Bonss)169
McWorld és az independencia (Benjamin Barber)171
Az életmód, a kultúra, a mindennapi élet alakulása. A kutatás eredményei
A társadalmi és kulturális magatartás felmérése, a kultúra helyzete177
Az életvitel körülményei177
A szabadidő alakulása179
Az első átalakulás: a hetvenes évek180
A második átalakulás: a kilencvenes évek181
A szabadidő szerkezete, szociokulturális életmódtípusok, habitusok183
Korábbi vizsgálataink183
Munkaközösségünk korábbi vizsgálatai184
Kitekintés más vizsgálatokra185
Dimenziók187
A társadalmi rétegződés vizsgálatai Magyarországon188
Kolosi Tamás vizsgálatai188
A legújabb kép a társadalmi rétegződésről189
A "társadalom alattiak" (Ladányi János és Szelényi Iván vizsgálatai)191
A társadalmi egyenlőtlenség (Ferge Zsuzsa vizsgálatai)191
A jelen vizsgálata eredményei. Szociokulturális életmódtípusok. Társszerző: Hunyadi Zsuzsa192
Életmódtípusok Budapesten196
Néhány szó az öltözködés kultúrájáról198
Akik kimaradtak: a társadalom alattiak199
Összefoglalás200
A kulturális intézményrendszer (kereslet és kínálat) Társszerző: Hunyadi Zsuzsa
Könyvkiadás, könyvtár, olvasás203
Könyvkiadás203
Könyvtárak204
Olvasás204
Kik olvasnak? (Társadalmi-demográfiai különbségek)204
Mit olvasunk?206
Könyvolvasói típusok206
Internet207
Mire használják?208
Internetes olvasás208
Összefoglalás209
Tömegkommunikáció (rádió, televízió, sajtó)209
A televíziók műsorainak arányai210
Az erőszak helye és szerepe a televíziózásban210
Újságok, folyóiratok211
Mozi, filmgyártás211
A filmkínálat212
Színházak212
Muzeális intézmények214
Zene215
Hangversenyek215
Zenei stílusok és műfajok kedveltésge215
Zenehallgatás216
Népi együttesek216
Cirkuszok217
A különböző kulturális tevékenységek összefüggése217
A közösségi művelődés intézményei. Társszerző: Hunyadi Zsuzsa218
Művelődési házak218
A művelődési házak szerepe ma221
A művelődési házak kínálata222
A kereslet223
Az amatőr művészet225
Összefoglalva225
Közművelődés külföldön226
Európai-magyar összehasonlítás227
Fesztiválok228
A fesztiválok közönségének összetétele229
Budapest és vidék230
Budapest változásai230
A kultúra fordított kiadások232
Európaiak részvétele a kulturális tevékenységben.233
Társas-közösségi viszonyok és kulturális habitus. Társszerző: Csejtei Mária236
Közösség és kultúra - a kérdés felvetése236
Egy előzmény: a Művelődéskutató Intézet felmérése (1986-88)237
Az elméleti koncepció237
A vizsgálati módszer238
A kérdezés239
A társas-közösségi élet keretei az 1986-89-es kutatásban240
A család241
Az iskolarendszer243
A munkahely244
A lakóhely244
A közösségek jellege, típusai245
A közösségek helyzete246
A próbakérdezés (2004)247
Kitekintés249
Ifjúság és kultúra. Társszerző: Bánáti Ferenc
Az általános helyzet251
A társadalmi szerkezet252
Az ifjúság helyzetének mai ellentmondásai253
Munkaerő-piaci folyamatok254
A generációs újratermelődés új folyamatai256
Ifjúsági munkanélküliség257
A családról való leválás és az önálló egzisztencia megteremtése258
Esélyek és esélykülönbségek258
Régiók és települések esélyegyenlőtlenségei259
Iskolázási, továbbtanulási, mobilitási esélyek260
Családi háttér261
Az ifjúság kulturális magatartása262
A tevékenységek gyakorisága263
Az ifjúság szabadidős tevékenységi struktúrája264
A kulturális olló, lejtő vagy spirál267
Egy pillantás a tartalmi kérdésekre: az ifjúsági szubkultúrák (Szapu Magda és munkaközösségének vizsgálatai)268
A kutatás eredményei270
Következtetések272
Összefoglalás és kitekintés272
Kulturális politika (összegzés)
Összefoglalás279
Ágazatok, intézmények279
Irodalom279
Számítógép és internet279
Televízió, rádió279
Sajtó280
Mozi280
Színház280
Múzeumok280
Zene281
Művelődési házak281
Amatőr művészet282
Fesztiválok282
Szabadidő282
Társadalmi rétegződés - kulturális rétegződés283
Közösségek - individualizáció284
Kultúra és ifjúság284
A kultúra forradalmai - tartalmi szempontból285
Következtetések a kulturális politika számára289
Vélemények a kulturális politika dimenziójáról289
A kulturális politika fogalma289
Kulturális politika, modernizáció, szociokultúra293
A kulturális politikai stratégia296
Identitásépítő stratégia296
Piaci stratégia297
A jóléti állam stratégiája297
Posztindusztriális stratégia297
A hetedik lehetséges-e?298
A kulturális politika stratégiája (következtetések)
A feladatok - első szint301
Három alapvető prioritás301
Kiegészítő alapfeladatok, módszerek303
A célok - második szint304
Kitekintés és zárszó306
Rendszerváltás307
Primer - szekunder - és tercier társadalom. Rendiség - első - és második modernizáció Periféria - félperiféria - centrum307
Zsákutca és főútvonal (Periféria - félperiféria - centrum)308
Szerves és szervetlen fejlődés309
Első és második modernitás, rendiség310
Holtpont és forrpont310
A kultúra szociodinamikai szerepe311
Felhasznált irodalom313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem