821.372

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1966. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/I. kötet: XXI. évfolyam 1-6. szám; II. kötet: XXI. évfolyam 7-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyv- és Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.404 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalomjegyzék melléklettel.

Tartalom

1. szám
Bálint József: Mai problémák, mai feladatok3
Dr. Szabó Imre: Demokrácia és felelősség20
Dr. Köpeczi Béla: Megjegyzések a szocialista realizmusról folyó vitához30
Dr. Huszár Tibor: A doktrinérség természetrajzához44
Nemzetközi szemle
Pásztor Dezső: Johnson "Nagy társadalma"55
L. M.: "Európa az Atlanti óceántól az Uralig"61
Dr. Gönczi Iván: Új irányzatok a nyugat-európai parasztgazdaságban - A CEA XVIII. közgyűléséről66
Kritika
Rózsa Gyula: A X. Magyar Képzőművészeti Kiállítás a bírálatok mérlegén71
Fülöp László: A vidéki irodalmi folyóiratokról79
Eszmecsere
Dr. Pirityi Ottó: Munka szerinti elosztás és szocialista erkölcs89
Tájékozódás
J. Liberman: Nyereség és profit96
Könyvekről
Dr. Erdős Tibor: Varga Jenő: Tanulmányok a kapitalizmus politikai gazdaságtanának problémáiról101
Dr. Dolmányos István: Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen106
Falus Róbert: Jurij Borev: A tragikum108
Jegyzetek könyvekről110
Testvérlapjainkból115
2. szám
Somogyi Gyula: Az 1966. évi gazdasági feladatok3
Tar Imre: A szocialista termelési viszonyok megszilárdítása és továbbfejlesztése a mezőgazdaságban9
Dr. Csapó László: Gazdaságpolitika, mechanizmus, tervgazdálkodás és kölcsönös összefüggéseik22
Gyurkó László: A fejlődés és ellentmondásai33
Tudományos életünkből
Dr. Háy László: Három földrész népei a szolidaritás útján51
Márton György: A II. Vatikáni Zsinat56
Kritika
Falus Róbert: A "Nagyvilág"-ról64
Szemle
Bőgel József:
Csoma Gyula: Merre tart a felnőttoktatás?75
Fórum
Dr. Buda Béla: Megjegyzések Farkas László cikkéhez81
Tájékozódás
Az ipari termelés üteme és hatékonysága86
A lenini külpolitika fontos elve87
Tallózás francia baloldali folyóiratokban89
Szociológia és tervezés91
Könyvekről
Keynes főművének magyar nyelvű kiadásához93
A magyar dráma ügyében102
Neveléselmélet104
Testvérlapjainkból107
3. szám
Tímár Mátyás: A gazdaságirányítási rendszer reformja és a pénzgazdálkodás3
Mód Aladárné: Az életszínvonal néhány időszerű kérdése13
Csizmadia Ernő: A mezőgazdaság szerepe és helye gazdasági életünkben28
Dr. Lévai Tibor: Szocialista törvényesség, szocialista demokrácia40
Nemzetközi szemle
Komját irén: Az egység jegyében50
Réti Ervin: Amerikai agresszió Délkelet-Ázsiában57
Tudományos életünkből
Dr. Kiss István:
Dr. Ozsváth Károly:
Dr. Tahin Tamás:
Dr. Pörczi József: Az ifjúság erkölcsi szemléletének kérdéséhez72
Dr. Kelemen László: A pedagógiai kísérletezés néhány elvi kérdése86
Tájékozódás
Wirth Ádám: Szociológiai kutatások a Szovjetunióban97
Dr. Iványi Károly: Érték- vagy idő-számbavétel?103
Licskó György: A társadalomtudományok integrációjának gyakorlati problémáiról107
Bőgel József: Francia marxista a regény körüli vitáról110
Eszmecsere
Vas József: A vállalati törzsgárda megbecsüléséről114
Könyvekről
Dr. Lázár Vilmos: Önköltség a szocialista mezőgazdaságban117
Illés László: Az irodalom vallomása önmagáról119
Sz. J.: Magyarország népesedése a két világháború között121
Testvérlapjainkból124
4. szám
Keserü János: A termelőszövetkezetek gazdaságirányítási reformjának alapelveiről3
Dr. Csanádi György: Vállalati gazdálkodás, felelősség, törvényesség14
Falusné Dr. Szikra Katalin: A bérezés néhány aktuális problémája és a munka szerinti elosztás23
Dr. Szecskó Tamás: Társadalmi döntések, politikai önismeret35
Füleki József: Párttagságunk művészetszemléletéről49
Nemzetközi Szemle
Köves Vince: Az európai béke és biztonság67
Kalmár György: Mi van az afrikai államcsínyek mögött?74
Szemle
S. Molnár Edit: Közvéleménykutatás és társadalmi élet84
Eszmecsere
Bodnárné Dr. Karsai Éva: Kommunista meggyőződés - ösztönzőbb bérezés92
Konzultáció
Balogh József: Az ideológia fogalmáról99
Tájékozódás
John Proctor: Az Új Baloldal103
Nyirő József: Tallózás szovjet folyóiratokban108
Forum
Schiró Ödön: A gyermeki világképtől a differenciált látásig112
Megjegyzések
Dr. Szilágyi Pál: Milyen iskolai végzettség kell a bírálathoz?117
Kálmán Endre: Vannak rejtélyek118
Könyvekről
Milei Gyögy: Kun Béláné: Kun Béla120
Mész László: A gondolat forradalma125
Szerdahelyi Edit: Elio Vittorini: A vörös szegfű130
Testvérlapjainkból131
5. szám
Lenin pártjához méltó kongresszus3
Lakos Sándor: A párt gazdasági munkájáról13
Dr. Rédei Jenő: A piaci érték, a piaci ár és az ár a szocializmusban28
Dr. Nagy László: Gondolatok az új termelőszövetkezeti törvényről39
Dr. Takács Imre: A tanácsdemokrcáia fejlesztésének lehetőségeiről52
Nemzetközi szemle
Dobsa János: A bonni "békeoffenzíva" és ami mögötti van61
Ausztria és Kelet-Európa67
Eszmecsere
Gaál Gyula: Érdekeltség és erkölcs73
Erdei Mihályné: Megjegyzések a doktrinérség és a hamis tudat viszonyáról77
Tájékozódás
Herbert Aptheker: A legújabb ideológiai fejlemények az Egyesült Államokban85
Békés Tamás: Tallózás olasz folyóiratokban89
Bögel József: A Cahiers du Communisme Romain Rolland-ról92
G. Szabó László: A Költészet Napja, 196694
Megjegyzések
Kálmán Endre: Inventarisztika99
Füleki József: Vétkes végletek101
Könyvekről
Dr. Balogh József: Történelem és filozófia103
Pándi Pál: Magyar Lajos: Késői tudósítások106
Stenczer Ferenc: Érdekes színek szépprózánkban110
F. R.: Lucian Blaga: Mágikus virradat114
Dr. Lénárd Ferenc: A helyes gondolkodás pszichológiája115
Miklós Pál: Picasso sikere és kudarca118
Pavlovits Miklós: Keszthelyi Zoltán: Feltámadt nyár120
J. Wolker: Vendég áll a házhoz120
Testvérlapjainkból122
6. szám
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata a gazdasági mechanizmus reformjáról3
Kovásznai Gyula: Gazdasági kérdések az SZKP XXIII. kongresszusán39
Szabó György: Izlés és világnézet45
Sipos János: "A marxista gondolat hete" és a francia baloldali kirajzolódó összefogásának problémái57
Nemzetközi Szemle
Baracs Dénes: A vietnami agresszió és a nemzetközi közvélemény70
Patkó Imre: A Citynek minden kormány jó, ha...79
Tudományos életünkből
Dr. Dolmányos István: Az európai népi demokratikus forradalmak néhány kérdéséről87
Szemle
Dr. Varga Gyula: A parasztság fogyasztásának és életkörülményeinek változásáról98
Konzultáció
Dr. Kalocsai Dezső: Az individualizmus társadalmi gyökereiről106
Tájékozódás
Bőgel József: Merre tart a francia filmművészet?115
Fórum
Várhidi Gyuláné: Középiskolai visszhang119
Könyvekről
Blaskovits János: Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből122
S. Nyirő József: A marxista esztétika forrásainál124
Pavlovits Miklós: Ernst Fischer: Korszellem és irodalom130
Erdős Erzsébet: Ralph Fox: A regény és a nép133
Szerdahelyi Edit: Ungvári Tamás: Modern Tragikum - tragikus modernség134
F. R.: Dante a középkor és a renaissance között135
Bíró Gyula: Szimanov: Nem születtünk katonának136
Sebők Magda: Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története137
Sebő Ildikó: Gyertyán Ervin: A múzsák testvérisége138
Testvérlapjainkból139
7-8. szám
Dr. Ajtai Miklós: A gazdaságpolitika fő vonásai a harmadik ötéves tervben3
Kádár János és Nyers Rezső elvtárs felszólalása a gazdaságirányítás reformját előkészítő bizottság záróértekezletén (Tudósítás)17
Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban (Az MSZMP Kulturális Elméleti Munkaközösségének tanulmánya)29
Dr. Szamel Lajos: A szocialista demokrácia és a bürokrácia59
Az SZKP XXIII. kongresszusa és a nemzetközi közvélemény72
Nemzetközi szemle
Békési Pál: Afrika a mai világban - Kapcsolataink Afrikával81
Márkus Gyula: Csehszlovák testvérpártunk XIII. kongresszusa94
Tudományos életünkből
Pach Zsigmond Pál: Optimizmus és objektivizmus történetszemléletünkből99
Szemle
Varga Gyula:
Ujvári Sándor: A pártélet néhány kérdése Zala megyében124
Láng Géza: Új úton131
Dr. Pillis Pál: Termőföldünk védelme és hasznosítása138
Eszmecsere
Mona Gyula: Az érdek és az érdekviszonyok struktúrája145
Tájékozódás
Poller Imre: Vita a tudományos szocializmus fogalmáról és tárgyáról152
Fórum
Dr. Zoltán Zoltán: Tanácsdemokráciánk fejlesztésének alapja: az ösztönzőbb költségvetési rendszer158
Könyvekről
Zsarnóczai Sándor: Egy jó lexikon nagy hibája162
Bessenyei György: Magvető Almanach, 1966/1.165
Testvérlapjainkból168
Pályázati felhívás173
9. szám
Dr. Molnár Erik3
Gáspár Sándor: A szakszervezetek megnövekedett szerepe és feladatai hazánkban5
Kiss Árpád: Harmadik ötéves tervünk műszaki megalapozottságáról17
Dr. Diményi Imre: A mezőgazdaság fejlesztésének főbb elvei a harmadik ötéves tervben27
Vitányi Iván: Nép-közönség-művészet38
Tapasztalatcsere
Kanczler Gyula: A XI. kerületi pártbizottság gazdaságszervező munkájáról55
Nemzetközi szemle
Lehel Miklós: A francia-amerikai ellentétek gazdasági háttere66
Tájékozódás
Francz Marek: A bécsi értekezlet73
Kritika
Falus Róbert: Sánta Ferenc: Az áruló80
Eszmecsere
Dr. Kalocsai Dezső:
Kósa Erzsébet: Az angyali érdekeltség és a szocialista tudat kérdésének vitájáról88
Mód Aladár: Történelemszemléletünk ideológiai kérdéseihez98
Konzultáció
Dr. Papp László: Az atomerőművek gazdaságossága és jövője112
Szemle
Dr. Gervai Béla: A magánkisipar helyzete119
Jegyzet
T. F.: Tudományos politika127
Könyvekről
Hajdu Tibor: Kun Béla: Válogatott írások és beszédek129
Tamás Attila: Sőtér István: Tisztuló tükrök133
Pavlovits Miklós: Hidas Antal: Ficzek úr134
Erdős Erzsébet: Illés Lajos: Tizenkét portré135
Sebő Ildikó: Stefan Heym: Az értelem világa136
10. szám
Fock Jenő: Gazdaságpolitika - gazdasági mechanizmus3
Dr. Molnár Imre:L A termelőszövetkezetek szövetségeiről19
Székely Endréné: Munka-emberség-emberré válás33
Tapasztalatcsere
Szentirmay Kornél: A gazdasági munka pártirányításának módszerei az Ikarus gyárban48
Nemzetközi szemle
Bochkor Jenő: Indonézia válaszúton54
Réti Ervin: Szövetség a haladás ellen62
Szemle54
Ortutay Zsuzsa: Népesedés és család73
Kritika
Komlós János: Izgalmas évad, vagy izgalmas korszak84
Eszmecsere
Berend T. Iván: Az optimizmus és a szubjektivizmus kérdése történelemszemléletünkben96
Fórum
Dr. Rédei Jenő: Néhány megjegyzés a szocialista országok gazdasági együttműködésének elmélyítéséről103
Szabó István:
Nagy Károly:
Gonda Ferenc: Javaslatok az új termelőszövetkezeti törvényhez115
Könyvekről
Pach Zsigmond Pál: A magyar forradalmi munkásmozgalom története, I.123
Klaniczay Tibor: Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország131
Bessenyei György: Bálint György: A toronyőr visszapillant, I-II.135
Komját Irén: Sík Endre: Egy diplomata feljegyzései138
Vekerdi László: Tudományszervezés-tudományos tájékoztatás140
Kontha Sándor: Siqueiros: A művész és a forradalom143
Vajda Ágnes: Körkép145
Testvérlapjainkból146
11. szám
Állandóság és fejlődés a párt politikájában3
Friss István: Terv és piac10
Csizmadia Ernőné: A munkaegységtől a garantált munkadíjazásig17
Háy László: A szocialista világpiacról30
Tapasztalatcsere
Jedlicska Gyula: A párt gazdaságirányításának néhány kérdése Nógrád megyében39
Tájékozódás
Roger Garaudy: A marxizmus harca a jelenkori polgári ideológiák ellen49
Nemzetközi szemle
Pirityi Sándor: A Szovjetunió fél évvel a XXIII. pártkongresszus után59
Fábián Ferenc: Napjaink legégetőbb kérdése. Vietnam64
Rudnyánszky István: Összeesküvés Sziria ellen75
Szemle
Győri Imre: Az értelmiség társadalmi szerepe Csongrád megyében85
Kulturális életünkből
Sándor György: Az oktató televízió95
Gáspár Margit: A könnyűzene műfajról107
Jegyzetek
Füleki József: A felelősség új hulláma120
F. F.: "Magyaro-marxizmus"122
Könyvekről
Fenyő István: Lenin és irodalom124
Kovács Endre: Laczkó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták 1935-1944129
Bakcsi György: "Ez a világ szép, izgató és színültig teli"134
Pavlovits Miklós: Illés László: Józanság és szenvedély136
Benda Gyula: Illés Béla: A 339-es szoba138
Benda Gyula: Mesterházi Lajos: Isten, méretre138
Testvérlapjainkból139
12. szám
Nyers Rezső: A haladás, a béke, a szocializmus kongresszusa3
Dr. Szabó József:L A gazdasági demokráciáról13
Csizmadia Ernő:
Zsarnóczai Sándor: A munkás-paraszt szövetség néhán ymai problémája28
Köpeczi Béla: Pártosság, elkötelezettség, dekadencia41
Tudományos életünkből
Zsilák András: Tudományos tanácskozás fejlődésünk tíz évének történetéről54
Nemzetközi szemle
Polgár Dénes: Egy korszak csődje61
Szabó L. István: A Johnson-doktrína68
Tapasztalatcsere
Berger Antalné: A pártgazdasági munka tapasztalatai a Kelenföldi Textílgyárban75
Eszmecsere
Pándi Ilona: Néhány gondolat az optimizmus és a szubjektivizmus vitájához82
Pach Zsigmond Pál: A földesúri árutermelés értékeléséhez85
Történelemszemléletünk néhány ideológiai kérdéséről87
Kulturális életünkből
Kovács Gyula: Szocialista elődök útján90
Tájékozódás
Pálos Tamás: Számvetés és útjelzés a Lengyel Kultúra Kongresszusán95
Fórum
Kósa Erzsébet: Munkára nevelés - család - társadalom101
Könyvekről
Erényi Tibor: A történelem népszerűsítésének új eredményei108
Kovács Kálmán: Kardos László: Közel és távol112
Gábor Sándorné: Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán: Emlékeim115
Vitányi Iván: Maksay László: A műalkotás születése117
Fülöp László: Hét évszázad magyar versei118
Testvérlapjainkból122
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem