A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottsága és a Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 661 oldal
Sorozatcím: Magyar Pszichológiai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: További kapcsolódó személyek a művekben. Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal illusztrálva. Angol és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.

Előszó

Részlet:
I. A célkitűzésről és tanulmányunk felépítéséről
Szakmailag érdekes és társadalmilag igen jelentős gyakorlati pszichológiai területet kívánunk bemutatni, nevezetesen a főiskolai... Tovább

Tartalom

1. szám
Günter Elssner - Heinz Kühn: A Drezdai Műszaki Egyetem és a Drezdai Friedrich List Közlekedési Főiskola hallgatóinak pszichológiai gondozása3
Gerevich József - Ungvári Gábor - Karczag István: Adalékok a spontán rajz diagnosztikai értékességéhez12
Kalmár Magda - Benis Mária: Zenei fejlesztés hatása minőség-fogalomkörök alakulására óvodáskorban25
Köbölkúti Antal: Teljesítménymotiváló eljárások hatásainak összefüggése, személyiségtényezőkkel38
S. Nagy Katalin: Kiállításlátogató típusok50
Vita
Hegedűs T. András: A pszichomotoros retardáció négy dimenziója64
Szemle
Rózsa Judit - Bense Rozália - Blága Gabriella: Kreativitás-fejlődés intézetben nevelkedő óvodás gyerekeknél67
Fórum
Császár Zsuzsa: A Magyar Pszichológiai Társaság munkájáról. Beszélgetés Moussong-Kovács Erzsébettel, a Társaság elnökével78
Erdélyi Ildikó: Csoportpszichoterápiás tapasztalatok Franciaországban83
Hárdi István: Bevezetés a dinamikus rajzvizsgálatba (Kandidátusi értekezés tézisei)93
A pszichológiai élet hírei98
Könyv
Hegedűs T. András: Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete99
Hegedűs T. András: Elliot Aronson: A társas lény101
Folyóirat
Vári Zsuzsa: Psychological Research Bulletin I. rész104
2. szám
Dancs István: Önértékelés-vizsgálat pályakezdő munkásfiatalok körében115
Kozéki Béla: Tanulók iskolai tevékenységgel kapcsolatos motívumainak vizsgálata129
Kósáné Ormai Vera: Nevelési nehézségek megoldásainak minősítése pedagógusok és pszichológusok által141
Császár Gyula - Juhász Erzsébet: A gastrointestinalis rendszer két pszichoszomatikus betegségének (ulcus, colitis) vizsgálata frusztrációs teszttel150
Gellénné Kálmánchey Márta: A Torrance-teszt alkalmazásának tapasztalatai 5. osztályosoknál161
Antalovits Miklós: A kommunikációelméleti analógia alkalmazása a választási reakcióidők értelmezésében172
Szemle
Pertorini Rezső: Ferenczi Sándor alkotókészsége a "Fragmente und Notizen"-ben191
F. Várkonyi Zsuzsa: Laikus részvétel az autizmus gyógyításában (Tapasztalatok az Egyesült Államokban)199
Fórum
Dulin Jenő: Képesség- és személyiség-tényezők szerepe korszerű szerszámgép gyártó munkahelyen történő munkavégzésben (Kanditátusi értekezés tézisei)205
Könyv
Angster Mária: Paul L. Wachtel: Pszichoanalízis és viselkedésterápia: az integráció felé212
Angster Mária: Paul Robinson: A szex modernizálása214
Folyóirat
Vári Zsuzsa: Psychological Research Bulletin II. rész215
3. szám
Molnár Péter: A felsőfokú továbbtanulási igény társadalmi és személyiség-feltételei225
Sasvári Lajos: Interindividuális viselkedés mint társasdinamikai tényező a madárpopulációban238
Szekeres István: Szubjektív valószínűségeloszlás különböző típusú feladathelyzetekben250
Hárdi István: A skizofrénia a dinamikus rajzvizsgálat tükrében266
Zétényi Tamás - Joe Khatena: "Valamit magamról" - Módszer a kreativitás percepció és orientáció mérésére281
Szemle
Ozsváth károly: A pszichometria elméleti és gyakorlati kérdései288
Fórum
Váriné Szilágyi Ibolya: Alekszej Nyikolajevics Leontyev 1903-1979305
Moussong-Kovács Erzsébet: A XIX. Nemzetközi Alkalmazott Pszichológiai Kongresszus308
Sugárné Kádár Júlia: A nyelvi kommunikációs készség kialakulásának fejlődéslélektani és pszicholingvisztikai vonatkozásai (Kandidátusi értekezés tézisei)311
A pszichológiai élet hírei320
Könyv
Angster Mária: Serge Moscovici: A szociális hatás és a szociális változás321
Angster Mária: Roald Nygard: A személyiség, a helyzet és a perzisztencia: Tanulmány, különös tekintettel a teljesítménymotivációra322
Folyóirat
Forray R. Katalin: Psychologie in Erziehung und Unterricht 24. évfolyam, 1977.323
4. szám
B. F. Lomov: A pszichológia fejlődésének útjai333
Virág Anna - Szirtes József - Marton Magda: Zenei ingerek észlelésének vizsgálata kiváltott potenciál módszerrel345
Borgos György: Felsőszintű vezetők vizsgálata Rorschach-teszttel361
Pálffy Zoltán: A telítettség-érzékenység szerepe a színharmóniák érzékelésében375
Vita
Vitányi Iván: A szociálpszichológia határai és lehetőségei. Szerkesztőségi kerekasztal beszélgetés385
Szerdahelyi Szabolcs: A szabad interakciós csoportokról. Hozzászólás Szőnyi Gábor vitacikkéhez393
Szemle
Bálint Mária: Szabad nevelés és a nevelési viszony aszimmetriája396
Esettanulmány
Vikár György: Kényszerneurózis és gyermekkor404
Fórum
Büky Béla: Friedrich Kainz 1897-1977416
Császár Zsuzsa - Vaskúti Pál: Beszélgetés Kelemen Lászlóval422
Könyv
Buda Béla: Gáspárné Zauner Éva: Mondásválasztás. Pedagógiai-pszichológiai módszer a személyiség értékrendszerének megismerésére428
Zakar András: A pályalélektan kézikönyve (szerk. H. Seifert)430
Faragó Klára: Nagy Attila: A többkönyvű oktatás hatása432
Folyóirat
Hegedűs T. András: Zeitschrift für Sozialpsychologie435
5. szám
Kulcsár Zsuzsanna - Simon Miklós: A paradox alvás kettős-funkcióhipotézisének vizsgálata introvertált és extravertált személyeknél445
Zétényi Elek: Döntési folyamat, kritikus random-szekvenciás szituációban470
Honti B. László: Kétprofilos vizsgálatok Szondi Teszttel I.487
Vargha András: A Szondi Teszt faktorainak kísérleti vizsgálata498
Vita
Kautzky Norbert: Igény és lehetőség a munkapszichológiában. Hozzászólás Molnár Imre írásához512
Szemle
Ranschburg Jenő: Szerepkonfliktusok a házasság korai periódusában515
Fórum
Lajti Rudolf: Emlékek és találkozások. Beszélgetés Mérei Ferenccel Wallon születésének 100. évfordulója alkalmából521
Dulin Jenő - Kiss György: A KGST-tagországok III. Nemzetközi Ergonómiai Konferenciájáról527
Könyv
Hunyady György: K. M. Goldstein - S. Blackman: A kognitív stílus. Öt megközelítés és kutatássorozat531
Felvinczi Katalin: S. S. Brehm: A szociálpszichológia alkalmazása a klinikai gyakorlatban533
Pléh Csaba: Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája536
Folyóirat
Forrai R. Katalin: Psychologische Rundschau, 1978. 1-4.539
6. szám
A Magyar Pszichológiai Társaság emlékülése549
Szemle
Beszélgetések a pszichoterápia és a pszichoterapeuta-képzés magyarországi helyzetéről (Varga Zoltán riportsorozata: Hidas György, Juhász Pál, Mérei Ferenc, Pertorini Rezső, Tringer László, Moussong-Kovács Erzsébet)581
Prágai pszichoterápiás tézisek606
Fórum
Kardos Lajos 80 éves610
Mérei Ferenc 70 éves611
Hermann Imre köszöntése613
Hermann Imre: A pszichotikus regresszió néhány vonatkozása614
Nemes Lívia: A 90 éves Hermann Imre626
Pléh Csaba: A marxista filozófia emberkoncepciója és a szaktudományok mai eredményei (Konferencia Pécsett 1978. nov. 27-29.)628
Hidas György: Beszámoló a lengyel pszicoterápiás szekció második országos pszichoterápiás szimpóziumáról639
Könyv
Bruck Gábor: Peter Trower, Bridget Bryant és Michael Argyle: Szociális készségek és mentálhigiénia644
Fülöp Márta: Perspektívák a szociálpszichológiában (Szerk.: Clyde Hendrick)647
Buda Béla: A tudattalan természete, funkciói és vizsgálatának módszerei (Szerk.: A. Sz. Prangisvili, A. E. Serozija, F. V. Basszin)649
Folyóirat
Szegál Borisz: Voproszi pszihologii 1977654-661
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1-6.

A borítók kissé foltosak, kopottak, elszíneződtek. A lapélek enyhén foltosak. Néhány oldalon aláhúzások, jelölések és színes sorkiemelések találhatóak.

Állapot:
6.980 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba