798.378

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kultúra és Közösség 1979/1-4.

Művelődéselméleti folyóirat

Tartalom

SZEMIOTIKA ÉS SZOCIOLÓGIA
Halász László: Az irodalmi mű befogadása mint információ-feldolgozás
Józsa Péter: A jelentés és a társadalmi kommunikáció
Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Az esztétikai alkotó
megismerés alapelemei
Lőrincz Judit: Egy József Attila-vers fogadtatásáról
V. Kulcsár Júlia: Könyvterjesztés a Csepel Művekben
KUTATÁS, TERVEZÉS
Bokor Béla: Kulturális modell-tervezet (Az újpetrei gazdasági térség új közművelődési rendszere)
Dr. Cravero Róbert - Pál Endre: A művelődés tervezése
és az igényelt kutatások
Koncz Gábor: Kutatási kérdések és a tervezés
Kozma Tamás: A kulturális szféra távlati tervezését segítő kutatások az MTA Pedagógiai Kutató Csoportjában
Kuti Éva: A kulturális ráfordítás- és eredményadatok
nemzetközi összehasonlításának módszertani problémái
Monigl István: A távlati tervezés és a kultúratervezés kapcsolatai
Programjavaslat a művelődési otthonok munkájának fejlesztésére. (A Népművelési Intézet munkaanyaga. Készítette: Vitányi Iván.)
PÁLYAKÉPÜNK
Benkő Éva: Népművelők útközben
Horváth Margit: Közművelődés szakos első éves hallgatók
pályaindítékai és aspirációi
Lipp Tamás: „A gondolkodó ember nagy hatalom . . ."
Vercseg Ilona: Klubtörténet
Zsatkovits Edit: Fiatal üzemi újságírók
TÖMEGMÜFAJOK - VIZUALITÁS
Balipap Ferenc: Irodalom a képernyőn
B. Raffai Margit: Gondolatok a vizuális kultúra társadalmi feltételrendszeréről
Kamarás István: Kipihenni a katarzist?
Regös János: A Ludas Matyi karikatúrái az USA-ról
(1976 és 1977)
Rubovszky Kálmán: A képregény mint metaszöveg néhány aspektusa
HORIZONT
Deme Tamás: Az esztétikai-művészeti nevelés és közművelődés Franciaországban
Szász János: Deszk község szerb nemzetiségi kultúrájáról
Sz. Fodor Katalin: A norvég felnőttnevelési törvényről
Sz. Tóth Ja nos: Ismerkedés a holland felnőttneveléssel
Válogatás Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia magyar
nyelvű kulturális sajtójából (Koppány Márton ismertetése)
Vészi János: A bolgár közművelődés
Vitányi Iván: Szabadidő, rekreáció, közművelődés az
Egyesült Államokban
SZEMLE
Válogatott bibliográfia az 1978-ban megjelent közművelődési tárgyú cikkekből (Összeállította: Ernszt Árpád)
Józsa Péter dr., kandidátus
SZERZŐINKRŐL
KÉPEK
Agúcs Attila
Bozsik István
Farsang Sándor
Körösi Papp Kálmán
Roszen Ruszev
Váradi Róbert
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem