A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzetgazdaság - Regionalitás - Világgazdaság

National Economy-Regionalism-World Economy - Tanulmányok Simai Mihály Akadémikus 70. születésnapja tiszteletére/Studies in honour of the 70th birthday of Mihály Simai, member of the Hungarian Academy Of Sciences

Tartalom

A MAGYAR VILÁGGAZDASÁGI KUTATÁSOK ÖT ÉVTIZEDE
SIMÁI MIHÁLY HETVEN ÉVES 11
Szerkesztői előszó 35
MANDEL Miklós: Egy életpálya előtörténete 45
GÖMBÖS Ervin: Simái Mihály akadémikus az ENSZ-t támogató nemzetközi
mozgalom élén 50
SZENTES Tamás: A huszadik század öröksége az ezredforduló világgazdaságában 58
EMMERIJ, Louis: Major development challenges, the ILO, the Bretton Woods
institutions and the Inter-American Development Bank. (Fontos fejlődési kihívások,
az ILO. a Bretton Woods-i intézmények és az Amerikaközi Fejlesztési Bank.) 72
MAGAS István: Ezredvégi világgazdaság. A globalizáció egy sajátos felfogása 92
SZITA János: A világgazdaság összefonódásának folyamatai az ezredfordulón.
Globalizáció - regionalizáció - nemzetgazdaság 114
CORNIA, Giovanni A: Social funds in stabilisation and adjustment programmes.
(Társadalmi alapok a stabilizációs és alkalmazkodási programokban) 132
SURÁNYI Sándor: A szolgáltatások internacionalizálódása globális gazdaságban 151
BLAHÓ ANDRÁS: Új nemzetközi pénzügyi rendszer? 163
VALKI László: A kubai rakétaválság: a „katonai globalizáció" tudomásul vétele 183
SZAJP Szabolcs: A nemzetközi szervezetek helye Rosenau világrendszerelméletében 191
LÁNYINÉ GARAI Katalin: Transzeurópai és páneurópai hálózatok: utak és integráció 205
VITÁNYI Iván: A szerves és szervetlen fejlődés koncepciója 217
GYENGE Zoltán: A harmadik út vitái a globalizáció tükrében 232
BRABANT, van Jozeph M.: Transforming the external sector - the régiónál
dimension (A külgazdasági szektor transzformációja - a regionális dimenzió) 247
PALÁNKAI Tibor: Globalizáció és regionális integrációk 266
INOTAI András: Central-Europe: core or periphery? Economic factors.
(Közép-Európa: centrum vagy periféria? Közgazdasági tényezők.) 283
MATEJKA, Harriet: Two small countries, one markét (Két kis ország, egy piac) 299
BRADA, Joseph A-KUTI, Ali M: Productivity gains and the measurement
of inflation: should we reconsider Hungary s economic performance
in the 1990 (Termelékenység-javulás és az infláció mérése: át kell-e értékelnünk Magyarország 1990-es évekbeli gazdasági teljesítményét?) 307
BOGOMOLOV, Oleg Tiniofeyevich: Russia facing the challenges
of the 21 st century (Oroszország és a XXI. század kihívásai) 319
KOLLÁR Zoltán: Globalizációs kihívás: új Latin-Amerika stratégia? 337
BENCZES ISTVÁN ZSOLT: Átalakulás Kelet- Közép-Európában, átmenet a Távol-Keleten,
avagy kis transzformációk találkozása az új paradigmával 346
SIMÁI MIHÁLY műveinek válogatott bibliográfiája 355
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzetgazdaság - Regionalitás - Világgazdaság
Állapot:
3.340 Ft
1.670 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba