804.069

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A cselekvő értelmiségi

Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára

Fülszöveg

Huszár Tibor 1930, augusztus 20-án született Veresegyházán. Egyetemi tanulmányait 1949 és 1953 között Moszkvában végezte pedagógia-pszichológia-logika szakon. 1953-tól az ifjúsági mozgalomban dolgozott, 1956-ban a Petőfi Kör vezetőségi tagja. 1957-től középiskolai tanár. 1960-tól az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója. Előbb a filozófiai tanszéken tanít, később, 1969-ben megalakítja a Szociológiai Csoportot. Ezt, illetve jogutódját, a Szociológiai Tanszéket, majd a Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetet 25 éven át vezeti. 1977-től egyetemi tanár, jelenleg a Társadalomtudományi Kar professor emeritusa. Meghatározó szerepet játszott a szociológia tudományának hazai intézményesítésében. 1975 és 1990 között az MTA Szociológiai Bizottságának elnöke, illetve tagja. 1977-ben lett a szociológiai tudományok doktora, 1982-ben az MTA levelező, 1987-ben pedig rendes tagja. 1963-tól 1993-ig a Valóság című folyóirat szerkesztője. 2003-ban életművéért Széchenyi-díjat kapott. Kutatási... Tovább

Tartalom

Köszöntő (Tausz Katalin) 7
Angelusz Róbert: Tőke vagy erőforrás? 9
Bajomi Iván: Tanügyitanács-barkácsolás az Antall-kormány idején 28
Bíró Judit: Különlét és részvétel 38
Csákó Mihály: Tizenévesek viszonya a politikához 45
Csanádi Gábor - Csizmady Adrienne: Várostervezés, városrekonstrukció és szegregáció 58
Csepeli György: A rossz esztétikája 73
Ferge Zsuzsa: Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának néhány összefoglaló
jellemzője 79
Fokasz Nikosz: Egyről négyre? 100
Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroli,
bűnözéskontroll 112
Gyáni Gábor: Móricz Zsigmond a népi írói mozgalom széthullása ellen 126
Heller Mária - Rényi Ágnes : Nyilvános vita Magyarország NATO-csatlakozásáról 135
Kovács I. Gábor: A magyarországi polgári korszakbeli országos elitek empirikus kutatásának historikumához 175
Kövér György: A falusi értelmiség származása és szerepei 208
Lengyel György: Az elit és a közvélemény EU-képe - kutatási jegyzetek 219
Némedi Dénes: Az igazságosság kritikája 229
Örkény Antal - Székelyi Mária: Generációs transzferek 242
Pataki Ferenc: Az önéletírás pszichológájáról 267
Rudas Tamás: A Simpson-paradoxonról 288
Sajó András: A szenvedélyek megzabolázása 297
Somlai Péter: A „Sturm und Drang"-tól a jelenkorig 314
Tamás Pál: A krízis és a társadalomkutatás: ki miért felelős? 326
Tausz Katalin: Magyar szociálpolitika 1989-2009 341
Valuch Tibor: A városi lakásépítés és a lakótérhasználat néhány sajátossága a XX. század második felében 357
Vitányi Iván: Az értelmiség szerepe 370
Wessely Anna - Kettler, David: Tudósklub a Belgrád rakparton 375
Huszár Tibor műveinek bibliográfiája (Összeállította: Tiszai Ilona) 383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem