A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kultúra és közösség című elméleti folyóirat 1974-1976-ban megjelent cikkeinek ismertetői

Szerző

Kiadó: Népművelési Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 217 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:

Tartalom

Elméleti írások a filozófia, a kultúraelmélet, az értékelmélet, a szociológia tárgyköréből
Ágh Attila: A művelődéselmélet filozófiai alapvetéséhez7
Ágh Attila: A kultúrtörténet filozófiai alapvetéséhez8
Ágh Attila: A marxi értékelmélet öröksége9
Dr. Buda Béla: A közösség pszichológiai jelentősége11
Bujdosó Dezső: A kultúraforgalom elméletéhez13
Halász László: Aktivitás és kultúra14
Hankiss Elemér: Változások a társadalom értéktudatában15
Kelemen János: A befogadói magatartás mint tevékenységtípus16
Murányi Mihály: Vallás és közösség17
Művelődéselméleti vita az MTA Művelődéskutatási Bizottságának ülésén18
Thoma László: Művelődés és történelem21
Vitányi Iván: A szocialista művelődés elméletéhez22
Vitányi Iván: Az ismeretek igazságértékének rendszere24
A művelődéssel, a szabadidővel és az életmóddal foglalkozó empirikus szociológiai és pszichológiai kutatások eredményei27
Andrássy Mária: A művelődési otthonok hatóköre a szabadidő és életmód-vizsgálatok tükrében29
Andrássy Mária: 24 éven aluli fizikai munkások szabadidő szerkezete négy budapesti nagyüzemben30
Fonyó Ilona: Húsz szakmunkás ismeretségi köre31
Havas Gábor: A tradicionális szakmunkás a vegyiparban32
Kamarás István: Adalékok a mukások és a népművelők műveltségképéről33
Dr. Kiss Tihamér: Gimnazisták szabadidő-tevékenységei35
Komlósi Sándor: A családi közösség szocializálós funkciója36
Lipp Márta: A pályaválasztái motívumok és a gyermekeszmény37
Mód Aladárné: Társadalmi szerkezet - mobilitás - közművelődés38
Sági Mária: A kulturális aktivitás pszichológiai tényezői39
Sági Mária: Gyermekrajzok - gyermeknézők40
A művészet és a mindennapi ízlés43
Gereben Ferenc: Az irodalmi ízlés belső szerveződésének kérdéséhez45
Gereben Ferenc: Filmkultura és olvasáskultura46
Halász László: Egységes és szilárd-e az egyéni ízlés?47
Józsa Péter: Magyar és francia olvasók irodalmi értékrendszerei47
S. Nagy Katalin: Munkácsy-Csontváry-Vasarely48
S. Nagy Katalin: Választások és elutasítások49
S. Nagy Katalin: Tárgyegyüttesek, tárgyközösségek50
Műalkotások hatásvizsgálata szociológiai és szemiotikai módszerekkel53
Józsa Péter: Festmények hatása55
Józsa Péter: Film és információ56
Kamarás István: Három magyar novella fogadtatása Budapesten, Moszkvában, Szófiában, Varsóban58
B. Vörös Gizella: Egy filmsorozat értékelésének motívumai59
Szociográfia, esettanulmányok61
Auer Katalin - Kóródi Julia - Szabó Emőke: Nyirmeggyes művelődésszociográfiája (1974)63
Balogh Mária - Bán János: A "felénekelt szikla" - Tardosbánya64
Csalog Zsolt - Matolay Magdolna: Munkásművelődés Komlón65
Havas Gábor: A tradicionális teknővájó cigánytelep felbomlásának két változata65
Kapitány Gábor: "Miért ír Ön?"67
Király Julia: Egy szatmári falu közművelődése az elmúlt 30 évben68
Pálinkás József: Népművelési gyakorlaton70
Tanulmányok, dokumentumok a kultura és a művelődés történetéből73
Koncz Gábor - Papp Margit: A művelődési otthonok harminc esztendeje75
M. Kiss Sándor: "... a népeket szellemi egységbe kössük össze..."76
Novák József: Művelődési otthon-történeti pályázat76
Sipos Zsuzsanna: VKT-Kollégium77
A populáris kultura termékeinek tartalomelemzése79
Hernádi Miklós: A képregény81
Tokaji András: Piszkos Fred - egy népszerű könyv világképe82
Regős János: Hofisszeusz83
A művelődéskutatás, valamint a népművelés, a pedagógia és a művelődésirányítás módszertana85
Koncz Gábor: A komplex kulturakutatás finn modellje87
A ludwigshafeni tanácskozás anyagaiból88
Bernáth József: Gondolatok a permanens tanulásról, tallózás a külföldi tanulmányokban89
Csalog Judit: Az ember mesélni kezd89
Deme Tamás: Esztétikai nevelés az iskolában90
R. Gellér Katalin: Egy szociológiai módszer határai91
Horváth Dénes: Az elemi színrendszer, forma- és térstruktúrák szerepe a vizuális nevelésben91
Józsa Péter: Az esztétikai élmény szemantikai mezői92
Józsa Péter: Az esztétikai érték társadalmi kommunikációjának mechanizmusai93
R. Mátyus Alice: Közművelődési kísérletek95
Lóránd Ferenc: Az önművelés igényének és képességének fejlesztéséről96
Malgot István: Az animációs térjáték lehetőségei az esztétikai-művészeti nevelésben97
Márton Géza: Audiovizuális eszközök és aktivitás98
R. Mátyus Alice - Veres Sándor: Kultúra és szobaközösség99
Sági Mária: Művelődés és személyiség100
Fonyó Ilona: Szociálpszichológiai vizsgálatok az iskolában101
Vitányi Iván: Az esztétikum-szociológia (művészetszociológia) tárgya102
Zselju Zselev: Művészeti öntevékenység az esztétikai nevelés rendszerében103
A kultura, a művelődés, valamint azok kutatásának szervezetei, intézményei, szakemberek helyzete, képzése107
Andrássy Mária: "Adtak modelleket a mi vezetőinknek ezekből lehetett választani"109
Osthy Sándor: A francia közművelődés szervezeti rendszere109
Kovalcsik József: Áttekintés a hazai művelődéskutatás műhelyeiről110
Bánáti Ferenc: Gondolatok az üzemi népművelésről111
Beke Pál: Művelődési otthonok Budapesten - ma és holnap112
Harangi László: Felnőttoktatás Finnországban, Svédországban, Angliában114
Horváth Margit: A művelődési otthonban dolgozó fiatal népművelőkönyvtáros szakember helyzete115
Krystyna Hrycyk: Művelődéstudomány csak a wroclawi Boleslaw Bierut Tudományegyetemen116
Jeney Lajos: Nevelési központ - a jövő közintézménye117
Kocsi Margit: "Kecelen másfél éve mindenki gondolkodik, töpreng, veri az asztalt..."118
Koncz Gábor: Kulturpolitika - és a kultura finanszírozása Jugoszláviába118
Koncz Gábor: Kirajzás119
Maróthy János: Zenei életünk121
Maróti Andor: Népművelőképzés - népművelő szakma123
Moharos Józsefné - Sipos Zsuzsanna: Munkások a művelődési otthonban124
R. Mátyus Alice: Művelődési intézmények Franciaországban125
Papp Margit: Gondolatok a közművelődés távlati tervezéséről126
Koncz Gábor: Pillanatfelvétel: Budapest művelődési otthonok és klubok 1975. március 1., 4.127
Szesztay András: "Láthatatlan kollégium" és "iskola"128
F. Vankó Ildikó: A nevelési központ korszerűsége129
Varga Tamás: A művelődési otthonok funkcionális rendszere130
Vita a művelődési otthonok jövőjéről131
Vitányi Iván: Tervezés - építés - átalakítás132
Amatőr művészeti mozgalmak135
A munkáskórus-mozgalom problémái137
Szász János: Amatőr művészeti tevékenység a Lengyel Népköztársaságban139
Dévényi Róbert: A színjátszó mozgalom funkcióváltozásai140
Merő Béla: Az amatőr színjátszó mozgalom oktatásügye142
Mezei Éva: A színjátszó mozgalom 1958-1966 között143
S. Nagy Katalin: Ki az amatőr képzőművész Magyarországon?143
Németh Géza: Az amatőr színjátszás mozgalma és problémái144
Szász János: Az amatőr színjátszó mozgalom közönsége és közössége146
Szász János: Jegyzetek az ifjúság művelődési mozgalmairól147
Sződy Szilárd: Az amatőr színjátszó mozgalom műsorpolitikai irányításának kérdéséhez148
Tanulmányok, publicisztikák a folklór tárgyköréből151
Lévai Julia: A folklór valósága153
Martin György: Az európai tánckultúrák és a kelet-európai tánchagyomány154
Népművészetünkről155
Sipos Zsuzsanna: A paraszti kultúra pusztulása és továbbélése156
Szerkesztőségi beszélgetés Sebő Ferenccel156
Tokaji András: Folklór nélküli folklórfesztivál, Burgasz 1975157
Voigt Vilmos: A folklór új helye a nevelés új rendszerében158
Publicisztika a kulturális élet jelenségeiről159
Az ifjúság kulturális magatartása161
Bakonyi Péter: Alkohol és kultura162
Berkovits György: Művelődés zárójelben163
László-Bencsik Sándor: Csoporto, közösség, brigád164
Lázár István: Műemlékek és kalauzok165
Miklós Pál: A közművelődés társdalmi szerepéről166
Nemzetközi olvasáskutatási konferencia (Összeállította: Havas Katalin)167
Seszták Ágnes: Egy kiváló kollégium közösségformáló hétköznapjai168
Szél Julia: Eredményekről - elégedetlenül169
Szerdahelyi István: Közműveljünk-e dinamittal?170
Végh Antal: Robbantani? Robbantani!170
Vitányi Iván: Közművelődésről keményen172
Wilpert Imre: Popzene feketében, fehérben174
Kovalcsik József: Egy egyetemes kulturális politikai felé175
Interjúk, riportok177
Bálint B. András: Végállomástól végállomásig179
Boros Lajos: Egyszemélyes mozgószínház179
B. Kardos László: "Ez maga a gyáripar..."180
Boros Lajos: Hasznos csavargó180
Boros Lajos: Hasznos csavargók a pop-világban181
Boros Lajos: Hofi181
Mogyoró Katalin: "Lerontják a többiek hitelét is..."182
R. Mátyus Alice: "Velem minden másképp történik..."183
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem