A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1984. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata - XXXIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.080 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Dokumentumok
Az MSZMP Központi Bizottságának 1984. április 17-i állásfoglalása a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének feladatairól
Havasi Ferenc: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1984. április 17-i ülésén
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1984. október 9-i állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben
Németh Károly: Ifjúság és szociálpolitika (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1984. október 9-i ülésén
Az MSZMP művészetpolitikájának időszerű feladatairól (Az MSZMP KB mellett működő Művelődéspolitikai Munkaközösség álláafoglalása)
Havasi Ferenc: Számvetés és feladatok
Cikkek
Kongresszusra készülünk
Ballai László: A szocialista országok gazdasági együttműködéséről
Barabás János: Propaganda-hadjárat az imperialista külpolitika szolgálatában
Baranyai Tibor: Számvetés és választás a pártszervezetekben
Bőhm Antal - Pál László: Helyi társadalom
Csizmadia Ernő: A termelőszövetkezeti gazdálkodás újabb tapasztalatai
Dessewffy Olivér - Tatai Ilona: A vállalati stratégia
Gazsó Ferenc: Folyamatosság és megújulás a közoktatásban
G. Márkus György: A szociáldemokrácia ideológiai-stratégiai dilemmái és a válság
Havasi Ferenc: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1984. április 17-i ülésén)
Havasi Ferenc: Számvetés és feladatok
Héthy Lajos: A munkásság helyzete és perspektívái az üzemben
Huszár Istávn: Pártirányítás és gazdaságpolitika
H. Varró Rózsa: A nyilvánosság társadalmi szerpéhez
Juhász Ádám: A teljesítménynövelés lehetőségei és feladatai az iparban
Juhász Jánosné: A vállalati jövedelmek keletkezése, elosztása és differenciálódása
Kapolyi László: Az ipar és a mezőgazdaság együttműködése a fejlesztésben
Katona István: Eszmecsere a kongresszusi irányelvekről
Köpeczi Béla: A közoktatás fejlesztéséről
Lakatos Ernő: Elmélet, propaganda, meggyőzés
Lakos Sándor: A politikai rendszer és a párt fejlődésének negyedszázados útja
Mátyás Antal: újabb irányzatok napjaink polgári politikai gazdaságtanában
Németh Károly: Ifjúság és ifjúságpolitika (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1984. október 9-i ülésén)
Nyitrai Ferencné: Gazdaság és társadalom kölcsönhatásban
Pál László - Bőhm Antal: Helyi társadalom
Papp Sándor: Támogassuk-e a mezőgazdaság ipari tevékenységét?
Pulai Miklós - Vissi Ferenc: Munka közben (Feladatok és gondok a gazdaságirányítás gyakorlati fejlesztésében)
Sárközy Tamás: Az érdekképviseletek státusáról
Solymosi Zsuzsa - Székelyi Mária: A mérnökökről (Közhelyek, tények és következtetések)
Sziklai László: Az ember nyomában (Jegyzetek Lukács Gyöegy életrajzához)
Szilárd János: A lelki egészség védelme
Szlamenicky István: A szövetkezetek alkalmazkodása az új követelményekhez
Szűrös Mátyás: A nemzeti és a nemzetközi kölcsönhatása a szocializmus magyarországi fejlődésében
Tatai Ilona - Dessewffy Olivér: A vállalati stratégia
Tétényi Pál: A tudományról jelenidőben
Váncsa Jenő: Mire képes az élelmiszergazdaság?
Verebélyi Imre: Az államigazgatás irányító tevékenységének változásai
Vissi Ferenc - Pulai Miklós: Munka közben (Feladatok és gondok a gazdaságirányítás gyakorlati fejlesztésében)
Zafir Mihály: Életszínvonal, életkörülmények a VI. ötéves terv időszakában
Zala Júlis: Árszintvédelem- dinamikus gazdaság
Jurij Vlagyimirovics Andropov
Szemle
Diósdi László: Gondolatok a kommunisták szakszervezeti munkájáról. Beszélgetés Klenovics Imrével, az MSZMP Somogy megyei Bizottságának első titkárával
Kritikai magatartás vagy ellenzékiség? (Fóris György interjúja dr. Schmidt Péter, dr. Gondi József, dr. Iványi Miklós és dr. Szenes Iván egyetemi oktatókkal
Bossányi Katalin: Az önállósult vállalatok tapasztalatai (Tanulságok, feszültségek, dilemmák)
Bossányi Katalin: A jövedelem. és keresetszabályozási kísérletek tapasztalatai
Cselényi Dezső: Az új vállalkozási formák Pest megyében
Csikós József: Városfejlesztés közösségi erővel (Bezsélgetés salgótarjáni vezetőkkel)
Gerencsér Ferenc: Változó feladatok és módszerek a gazdaság pártirányításában (Interjú párt- és vállalati vezetőkkel)
Gyenes László: Pártegység a mindennapokban (Beszélgetés Békés megyei pártmunkásokkal)
Halm Tamás: Csőd és bukás (A "radikális" piactaszítás tapasztalatai néhány fejlett tőkés országban)
Kéri László: Ifjúság és politikai szocializáció
Vadász Sándor: Rosa Luxemburg reneszánsza
Vértes Csaba: Miért nincsenek az üzemekben megalapozott követelmények?
Negyven éve...
Karsai Elek: 1944. március 19. (Magyarország német megszállásának háttere és tragikus eseményei)
Pintér István: A sátoraljaújhelyi börtönfelkelés
Tóth Sándor: "Bűnös nép" vagy "ellenálló nemzet"?
Sipos Péter - Vida István: Az ellenforradalmi rendszer politikájának felelőssége Magyarország második világháborús katasztrófájában (I.)
Sipos Péter - Vida István: Az ellenforradalmi rendszer politikájának felelőssége Magyarország második világháborús katasztrófájában (II.)
Szita Szabolcs: Magyarország 1944-ben
Godó Ágnes: Magyarok az európai ellenállásban és partizánharcokban
Nagy Kázmér: Szálasiék "országlása", rémuralma
A Kommunista Párt vezetőségének nyílt levele a magyar néphez (Részlet az 1944. október 28-i dokumentumból)
Somlyai Magda: Az új országgá szerveződés első lépései (1944 ősze-1945 tavasza)
Strassenreiter Erzsébet: A munkáspártok újjászerveződése (1944. szeptember-1945. május)
A szocializmusról gondolkodva
Kozma Ferenc: A szocializmus történelmi feladatai a 20. század végén
Krausz Tamás - Tütő László: Lenin a szocializmusba való politikai átmenet időszakáról
Rozsnyai Ervin: Az erkölcsi érték objektivitásáról
Szentes Tamás: Szocializmus és világgazdaság
Tőkei Ferenc: A nagyobb egészben gondolkodva
Tőkei Ferenc: Megjegyzések Marx tulajdonfogalmáról
Tütő László - Krausz Tamás: Lenin a szocializmusba való politikai átmenet időszakáról
Nemzetközi szemle
Barabás János: Propaganda-hadjárat az imperialista külpolitika szolgálatában
Bársony Jenő: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése Bulgáriában
Csáki György: Három világ a "harmadik világban"
Losoncz Miklós: Az amerikai gazdaságpolitika és világgazdasági kövekezményei
Munkácsy Gyula: Szovjet gazdasági helyzetkép
Szűrös Mátyás: A nemzeti és a nemzetközi kölcsönhatása a szocializmus magyarországi fejlődésében
Vajda Péter: Szavazatok és dollárok
Vajda Péter: Amerikai helyzetkép- az elnökválasztás tükrében
Évforduló
Jemnitz János: Ötven éve: munkásfelkelés Ausztriában
Jemnitz János: Jean Jaures (Születésének 125. évfordulójára)
Kiszely György: A korszerű tudomány és a világszemlélet terjesztője (Ernst Haeckal születésének 150. évfordulójára)
Vida Gábor: Az evolúciós elméletek evolúciója (125 éves darwini evolúció tudománya)
Konzultáció
Andorka Rudolf: Nyitott és zárt társadalom
Bayer József: Tolerancia
Bod Péter Ákos: A szocialista gazdaság többszektorúsága
Csepeli György: Azonosságtudat és nemzeti hovatartozás
Erényi Tibor: Magyar szociáldemokrácia és nemzeti kérdés
Fukász György: Munkakultúra
Gazdag László: Termelési rendszerek mezőgazdaságunkban
Héthy Lajos: Érdek és érdekeltség
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A szocialista értékrend kialakulása
Kovács Jenő: Pacifisták és békemozgalmak
Kozma Tamás: Iskolarendszerek nemzetközi rálátásban
Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzeti kérdés
Laki László: Csoportalakzatok és közösségek
Osman Péter: Az innováció
Szabó István: Az emberi tényező
Szegő Szilvia: Nominálbér, reálbér, reáljövedelem
H. Varró Rózsa: A reformról
Zafir Mihály: A fogyasztói árindex
Vita
Bauer Tamás: Homályos tisztázás (Észrevételek a "Gazdaságirányítási rendszerünk továbbfejlesztése a szocialista építés szolgálatában" című tanulmányhoz)
Bácskai Tamás: Vita helyett előítéletek?
Sugár Tamás: A piac és a látható kéz
Kozma Ferenc: Minek a szolgálatában?
Szerkesztőségi megjegyzések a vitához
Fórum
Halgermayer István - Antal László: Szociálpolitikai ideák és gazdasági realitások (Hozzászólás Ferge Zsuzsa cikkéhez)
Gadó Ottó: A szociálpolitika és az állami költségvetés (Hozzászólás Ferge Zsuzsa cikkéhez)
Hoch Róbert: Társadalompolitika és gazdasági reform
Kulcsár Kálmán: Gazdasági reform és szociálpolitikai problémák
Stuber Ervinné: A munkahelyi szociálpolitika régi és új dilemmái
Levendel László: Az ingyenesség elve és valósága az egészségügyben
Ádám György: Az orvosi hálapénz körüli vitához
Dr. Nagy Béla: Hálapénz ürügyén a teljesítmény elismeréséről
Dr. Kelemen Endre: Büntetőjogi felelősség?
Dr. Horváth Ottó: Az okokra fordítsuk figyelmünket!
Kovács Árpád - Kucsera Gyula: Sztereotípiák és ami mögöttük van (Hozzászólás "A mérnökökről" című tanulmányhoz)
Tudományos életünkből
Persányi Miklós: A környezetvédelem közgazdasági, jogi eszközei- és a politikai gyakorlat (Két tudományág közös tanácskozása Pécsett)
Tétényi Pál: A tudományról jelenidőben
Ifjúság és társadalom
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1984. október 9-i állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben
Németh Károly: Ifjúság és ifjúságpolitika (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1984. október 9-i ülésén)
Harcsa István: A munkásfiatalok életkörülményeiről
Bálint Csaba: Fiatalok a mezőgazdaságban
Knopp András - Radics Katalin: A fiatal értelmiség helyzetéről
Iskola és társadalom
Gazsó Ferenc: Folyamatosság és megújulás a közoktatásban
Horváth György: Kérdőjelek a tehetség körül
Köpeczi Béla: A közoktatás fejlesztéséről
Kulturális életünkből
Knopp András: A párt értelmiségi politikájáról
Molnár János: A művelődéspolitikai irányelvek megjelenésének történelmi körülményei és jelentősége
Petró András: Hol tart a magyar tankönyvkiadás?
Tarnóc Márton: Könyvkiadásunkról (Kultúra, politika, gazdálkodás)
Közművelődés
Gergely István: Ipari forma- életforma
Gyarmati Kálmán: A népművelők közérzete
Litauszki Tibor: A közművelődés demokráciája
Művelődéspolitikai jegyzetek
Balogh Ernő: Töprengések az irodalomkritikáról
Kerényi József: Építészetről, határozatokról- jelenidőben
Tájékozódás
Veress József: A mai szovjet film útkeresései
Kritika
D. Magyari Imre: Irodalom emberközelben
Pók Lajos: Jegyzetek Babits Mihályról, évforduló után
Szabó Márton: A mindennapok tisztelete
P. Szűcs Julianna: 20. századi kiállítás a Nemzeti Galériában
Könyvekről
Szinai Miklós: A Magyar Front. Dokumentumkötet
Szabó Ágnes: A "Népszerű történelem" című sorozatról
Lendvai L. Ferenc: A Társadalmi Szemle 10 éve (1972-1981) Repertórium
Vitányi Iván: Az Országos Ifjúsági Bizottság (1929-1942)
Tóth István: Műveltség, művészet, munkásmozgalom
Bassa Endre: Tanúságtevők 4/B kötet
Findrik Mária: Változások, váltások és válságok a gazdaságban. Tanulmányok Varga István emlékezetére
Guérin, Alain: A CIA emberei
H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak
Huszár Tibor: Erkölcs és társadalom
Jászi Oszkár publicisztikája
Jemnitz János: A francia baloldal 1958-1981
Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon (1939-1944)
Kállai Gyula: Két világ határán
Lázár György: A nép támogatásával a szocializmus útján
Lejbin, V. M.: Pszichoanalízis és neofreudizmus
Lukács József: Eszmék és választások
Marjai József: Egyensúly, realitás, reform
Nagy Kázmér: Elvezsett alkotmány. amagyar politikai emigráció 1945-1975
Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig
Ormos Mária: Padovától Trianonig (1918-1920)
Samu Mihály: Hatalom és állam
Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata. 1918-1945.
Suret-Canale, Jean: A négerkereskedelemtől neokolonializmusig
Tatai Zoltán: Iparunk területi szerkezetének átalakítása
Vargyai gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években
Wallerstein, Immanuel: A modern gazdasági rendszerek kialakulása
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem