A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kritikák és képek 1945-1975

Válogatás a magyar képzőművészet dokumentumaiból

Tartalom

A Kiadó előszava8
Aradi Nóra: Bevezetés9
Kritikák31
Horváth Márton: 1514. Derkovits Gyula fametszetei33
Ék Sándor: A képzőművészet időszerű kérdései36
Kiss Pál - Mezei Árpád - Pán Imre: Az Európai iskola39
Korniss Dezső: Önéletrajz42
Lossonczy Tamás: Önarckép helyett42
Andrássy Kurta János: Absztrakt művészet a népi demokráciában43
Kállai Ernő: Vigyázat, Műcsarnok!45
Kállai Ernő: A természet rejtett arca48
Hamvas Béla - Kemény Katalin: Forradalom a művészetben52
Lukács György: Az absztrakt művészet magyar elméletei56
Bernáth Aurél: Az absztrakt művészetről. A Szinyei Társaság és művészetünk útja71
Rabinovszky Máriusz: Levél Martyn Ferenchez az absztrakt művészetről79
Bálint Endre: Új Műcsarnok felé. A Szinyei Társaság 10. kiállítása a Nemzeti Szalonban85
Rabinovszky Máriusz: Kiállítási beszámoló86
Fekete Béla: Képzőművészet és politika89
Kassák Lajos. Az első művészkongresszus köszöntése93
Justus Pál: Művészet - valóság - világnézet94
Pogány Ö. Gábor: A Magyar Valóság. Katalógus-előszó98
Közösségi művészet felé
Tizennégy művész kiállítása a Képzőművészek Szabad Szakszervezetében101
Major Máté: Képzőművészet és építészet közössége - Megnyitó beszéd a "Közösségi művészet felé" kiállításon103
Rabinovszky Máriusz: Közösségi művészet felé105
Révai József: Megnyitó beszéd a szovjet festmények kiállításán107
Ék Sándor: A szovjet festészet néhány tanulsága109
Révai József: Megnyitó beszéd az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításon112
Szegi Pál: A műfajok gazdagsága116
Révai József: Az új magyar építészet kérdései118
Lukács György: Irodalom és művészet mint felépítmény119
Pogány Ö. Gábor: Befejezetlenség és minőség121
Horváth Márton: Megjegyzések a képzőművészeti vitához129
Bencze László: Munkácsyról és a Munkácsy-kiállításról137
Bán Béla: A posztimpresszionizmus mai képzőművészetünkben140
Háy Károly László: A Derkovits-évfordulóra141
Körner Éva: Derkovits Gyula143
Ék Sándor: Derkovitsról148
Szilágyi Jolán: Hozzászólás Körner Éva Derkovits-cikkéhez151
Németh Lajos: Megjegyzések a Derkovits-vitához152
Aradi Nóra: történeti képek a tízéves kiállításon157
Németh Lajos: Új monumentális művészet felé. Domanovszkyí Endre, Kerényi Jenő és Somogyi József művészetéről161
Felszólalások a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén
Háy Károly László, Bencze László168
Művészek - művészetről
Makrisz Agamemnon, Borsos Miklós, Konecsni György175
Fülep Lajos: A mai magyar művészetről179
Tavaszi Tárlat - A zsüri-csoportok elnökeinek nyilatkozatai184
Oelmacher Anna: Forradalmi tett vagy kispolgári revizionizmus? Jegyzetek a Tavaszi Tárlatról187
Szabó György: Indoklás és ítélet191
Mihályfi Ernő: Jegyzetek a vita-tárlatról195
Bölöni György: Egy forradalmi nemzedék200
Erdei Ferenc: Az alföldi művészet mai kérdéséhez201
Németh Lajos: Megjegyzések képzőművészetünk helyzetéről205
Aradi Nóra: Válasz egy vitacikkre215
Rényi Péter: Melyik N. L.-nek van igaza?223
Kmetty János: Megjegyzések képzőművészetünk helyzetéről232
Pátzay Pál: Korunk esztétikai zűrzavara237
Major Máté: Művészetünk helyzetéről - érintőlegesen, képzőművészetünkéről - részletesen243
Arsdi Nóra: A IX. kiállítás zsürizésének munkájáról253
Kristóf Attila: Kibékítő látogatás egy "haragvó" művésznél256
Fülep Lajos: Csontváryról - hangszalagon261
Aradi Nóra: Gondolatok művészetünkről. Szocialista realizmus - szocialista közösség264
Rózsa Gyula: A X. Magyar Képzőművészeti Kiállítás a bírálatok mérlegén269
Németh Lajos: Stúdió 66276
Perneczky Géza: Vásárhely - és a képzőművészet282
Perneczky Géza: A magyar "szür-naturalizmus" problémája286
Németh Lajos: Reflexiók a XI. Magyar Képzőművészeti Kiállításról301
Vitányi Iván: Visszautasítottak és nem jelentkezők kiállítása. Egy tárlatlátogató töprengései306
Aradi Nóra: Elveink és a képzőművészet310
Rózsa Gyula: Oldjunk, hogy köthessünk313
Pogány Ö. Gábor: Még egyszer a tizenegyedikról317
Székely András: A Kilencekről320
Rózsa Gyula: Fiatalok tárlata323
Miklós Pál: Magyar művészet - ma326
Németh Lajos: Realista törekvések a kortárs magyar képzőművészetben335
Németh Lajos: Szimbolista és szürrealista törekvések a kortárs magyar képzőművészetben342
Rózsa Gyula: Stabil mobil348
Körner Éva: Szentendre és a kelet-európai avantgarde351
E. Fehér Pál: Társadalom, művészet, kategóriák360
Rózsa Gyula: Lützeler absztrakt festészete és a mi absztrakt festészetünk363
Vadas József: Új magyar avantgarde?374
P. Szűcs Julianna: Magyar neoavantgarde382
Rózsa Gyula: Közönség, kritika, képzőművészet. Beszélgetés Domanovszky Endrével, Makrisz Agamemnonnal, Somogyi Józseffel386
Beke László: Fotólátás az új magyar művészetben394
Rózsa Gyula: A valóság nem válaszol. Kasseli és budapesti jegyzetek a művészetről402
Rózsa Gyula: Beszéljünk a műkritikáról407
Ötszemközt Somogyi Józseffel412
Aradi Nóra: Utak, zsákutcák, lehetőségek421
Rózsa Gyula: Számvetés és történelem431
Horváth Márton: Művészetpolitika, húsz év távlatából436
Múlt - jelen - jövő. Körkérdés a magyar képzőművészet néhány időszerű problémájáról443
Képjegyzék455
Képek463
Névmutató465
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem